288.00K
Категория: Военное делоВоенное дело

Передавальний пристрій РЛС П-18М

1.

Тема 2.
Передавальний пристрій.
Заняття №1. Передавальний пристрій РЛС П-18М.

2.

Питання заняття
1. Призначення, технічні характеристики і склад
передавального пристрою (прилад М2.1).
2. Принцип
роботи
передавального
пристрою
за
функціональною схемою.
3. Розташування блоків в приладі М2.1 та їх зовнішній
вигляд.

3.

Призначення, технічні характеристики і
склад передавального пристрою
(прилад М2.1)
Передавальний пристрій призначений для підсилення
малопотужних ВЧ імпульсів, що надходять на його вхід з
модуля ФЗС.03 приладу М3.1.
Технічні характеристики:
діапазон частот, fзс=150 170МГц;
кількість робочих частот 100;
тривалість високочастотного імпульсу:
- АМ (амплітудно модульованого) ам=2,4±0,2мкс;
- ЛЧМ (лінійно частотна модульований) лчм=124±1мкс;
імпульсна потужність Рімп=6 8кВт

4.

Склад:
смуговий фільтр;
попередній підсилювач (блок М2.1.2);
дільник потужності (вузол ДМ.02).;
чотири твердотільних підсилювальних модуля (блоки
М2.1.1);
суматор потужності (вузол СМ.02);
блоки вентиляторів (блок нагнітаючих вентиляторів М2.1.4
і блок витяжних вентиляторів 2.1.5) і блоки електроживлення.

5.

Принцип роботи передавального
пристрою за функціональною схемою
Принцип роботи
Високочастотний сигнал з формувача ЗС модулю ФЗС.03
приладу М3.1, потужністю 40мВт, потрапляє на смуговий
фільтр, що відтинає сигнали, котрі лежать поза робочою
смугою. З виходу смугового фільтру ЗС надходить на
попередній підсилювач (блок М2.1.2), призначений для
попереднього підсилення ВЧ сигналу і передачі ЗС до дільника
потужності (вузол ДМ.02).

6.

Блок М2.1.1 (2)
Блок М2.1.1 (1)
підсилювальни
й модуль
ЗС з ФСЗ.03
40мВт
Смуговий
фільтр
Блок М2.1.2
попередній
підсилювач
ДМ.02
поділювач
потужності
Блок М2.1.1 (4)
Вузол СМ.02
суматор
потужності
Блок М2.1.1 (3)
підсилювальни
й модуль
В систему
контролю
ФКС.02
Структурна схема передавача прилад М2.1
К АФС на
Блок ВЧ М

7.

Дільник потужності (вузол ДМ.02), призначений для
рівноамплітудного та синфазного розподілу потужності ВЧ
сигналу між чотирма блоками М2.1.1 - твердотільний
підсилювальний модуль, які призводять остаточне підсилення
ЗС. З виходів блоків М2.1.1 ВЧ сигнал складається синфазна у
суматорі потужності (вузол СМ.02) і потрапляє до
комутатора антенно-фідерної системи (блоку ВЧ М).
Блоки вентиляторів і електроживлення забезпечують
роботу передавального пристрою.

8.

Функціональна схема блоку М2.1.2
В систему
контролю
(ФКС.02)
Зондувальний
Сигнал
Рвх 40 мВт
З прибору
ФЗС.03
Блок М2.1.2
Підсилюючий
модуль (УМ1)
Pinперемикач
+15 В
ПРМ/ПРД
З модулю
С.05
ПРМ/ПРД TTL
З модулю У.03
(прилад М3.1)
Підсилювач (У1)
Суматор
2:1
+5 В
Плата стабілізаторів
(TTL)
Логічна
схема
Підсилювач (У2)
+5 В
D3
=/=
D2
Откл. ПРД
3~50 Гц 220 В
Дільник
1:2
=/=
Блок
+15
живлення
В
~/=
+48 В
З блоку М34
Блок
живлення
~/=
3~50 Гц 220 В
На підсилювальний
модуль блок М2.1.1
На блоки
живлення
48 В ~/=
К еквіваленту навантаження
Детекторна
секція
На дільник
потужності
(ДМ.02)

9.

Склад і призначення елементів блоку М2.1.2
pin-перемикач, призначений для захисту передавача від
сторонніх сигналів і управляється сигналом “ПРМ/ПРД ТТL” з
синхронізатору (модуль С.02);
підсилювальний модуль УМ1 з вихідною потужністю до 20Вт;
дільник, що поділяє сигнал на два каскади посилення;
балансового каскаду посилення (два підсилювачі У1, У2),
об'єднаних квадратурними мостами на зв'язаних смугових
лініях. Кожний з підсилювачів являє собою двотактний каскад,
виконаний на транзисторах і кабельних трансформаторах,
використовуваних у якості погоджувальних пристроїв;
детекторної секції, призначеної для контролю вихідної
потужності;

10.

джерела електроживлення (AC-DC перетворювача) з
вихідною напругою +15В необхідних для забезпечення роботи
підсилювачів блоків М2.1.1 і М2.1.2;
плати стабілізаторів, призначеної для формування
живлячих напруг підсилювального модуля і управляючого
сигналу pin-перемикача;
плати, на якій розташовані:
- дільник контрольного сигналу;
- струмообмежуючи резистори для індикаторів;
- реле електроживлення, що відключає, AC-DC
перетворювача, і знімає збудження силових каскадів
передавача при відсутності команди “Излучение“.

11.

Функціональна схема блоку М2.1.1
До системи
контролю
(ФКС.02)
Блок М2.1.1 (1)
З дільника
потужності
(ДМ.02)
+15В
Контр.
Р вых.
До суматора
потужності
(СМ.02)
Підсилювач
З дільника
потужності
(ДМ.02)
48 В
Детекторна секція
Підсилювач
Фільтр гармонік
Підсилювач
Суматор потужності 4:1
Дільник потужності на 4
48 В
пристрій обмеження
струму
заряду конденсаторів
Підсилювач
Контр.
Р вых.
Блок М2.1.1 (2)
+15В
До суматора
потужності
(СМ.02)
З дільника
потужності
(ДМ.02)
48 В
Контр.
Р вых.
Блок М2.1.1 (3)
+15В
До суматора
потужності
(СМ.02)
З дільника
потужності
(ДМ.02)
48 В
+15В
З блоку
М2.1.2
Блок М2.1.1 (4)
Контр.
Р вых.
До суматора
потужності
(СМ.02)

12.

Склад і призначення блоку М2.1.1
пристрій обмеження струму заряду накопичувальних
конденсаторів підсилювачів призначений для захисту блоків
живлення від перевищення струму споживання в момент
включення, він відключається при включенні режиму
“Излучение“;
чотири підсилювача, об'єднаних квадратурними дільником і
суматором. Лінійність підсилювачів дозволяє їм працювати як
з малим вхідним сигналом (як у блоці М2.1.2), так і з більшим,
коли вихідна потужність кожного підсилювача досягає 750Вт в
імпульсі;
фільтр гармонік, призначений для придушення гармонійних
складових спектра сигналу до рівня мінус 70дБ стосовно
основного коливання;
детекторна секції, призначена для контролю вихідної
потужності.

13.

Вузли дільника ДМ.02 і суматора СМ.02 синфазні і виконані
на повітряних смугових лінія по однакових схемах. Відмінність
полягає тільки в потужності баластових резисторів: у суматорі
вони більше. Розв'язка виходів дільника і входів суматора
(більше 20дБ) забезпечує незалежну роботу блоків М2.1.1.
Відмова одного блоку М2.1.1 (або декількох блоків) приведе
до зниження загальної потужності передавача, але не до відмови
системи. Передавач можна розглядати як пристрій з
резервуванням із дробовою кратністю.

14.

Первинне електроживлення приладу М2.1 здійснюється
напругою 3ф ~ 50Гц 220В, що надходять із блоку М34.
Безпосередньо від цієї напруги живляться блоки витяжних і
нагнітаючих вентиляторів приладу (блоки М2.1.4, М2.1.5) і
однофазні АC-DC перетворювачі, які підключені між фазами
вхідної напруги приладу 3ф ~ 50Гц 220В.
Електроживлення блоків М2.1.1, М2.1.2 здійснюється
напругами +15В від блоку живлення (АC-DC перетворювача),
розташованого в блоці М2.1.2, і +48В від блоків живлення (АCDC перетворювачів), розташованих на правій бічній стінці
приладу.

15.

3~50 Гц 220 В
Блок
Блок
Блок
Блок
Блок
питания питания питания питания питания
~/=
~/=
~/=
~/=
~/=
Прибор
М2.1
+48 В
+48 В
+48 В
+48 В
+48 В
Блок
М2.1.2
Блок
питания
~/=
+15 В
А5:D2
=/=
Блок
М2.1.1
Блок
М2.1.1
Блок
Блок
М2.1.1 М2.1.1
Блок
Блок
М2.1.4 М2.1.5
+5 В
Структурна схема електроживлення приладу М2.1
Включення електроживлення передавача проводиться
одночасно з подачею напруги 50Гц 220В.
Включення випромінювання проводиться після натискання
клавіші “ИЗЛУЧ“ на передній панелі приладу М5.1.

16.

Контроль температури блоків передавача і формування
сигналу “Контр. tº“ проводиться за допомогою термореле,
установленому в кожному із блоків М2.1.1. Під впливом
температури термо - біметалічна пластина реле звивається тем
сильніше, чим вище температура.
Інформація про температурний стан кожного із блоків
передається із приладу М2.1 у модуль ФКС.02 приладу М3.1, де
відбувається порівняння величини отриманого сигналу із
граничною напругою.
Результат їх порівняння у вигляді напруги логічної одиниці
передається в модуль К.02, звідки інформація про
температурний режим роботи передавача надходить у систему
контролю виробу і відображається на екрані відеомонітора
приладу М5.1.

17.

При нормальній температурі блоків передавача на вхід
відповідного компаратора модуля ФКС.02 надходить сигнал
“корпус“, і при проведенні контролю працездатності системи в
режимі КПС (КР) кнопки “55“, “56“, “57“, “58“ на екрані М5.1
підсвітлюються зеленим кольором, сигналізуючи про
нормальний температурний режим відповідного блоку.
При певній температурі радіус вигину біметалічної
пластини стає достатнім для розмикання контактів реле і
напруга на вході модуля ФКС.02 змінюється.
У результаті з модуля ФКС.02 у модуль К.02 і далі в систему
контролю передається інформація про перегрів блоку і кнопки
на екрані М5.1 підсвітлюються червоним, сигналізуючи про
перегрів відповідного блоку.
Контрольний сигнал “+2В контр. Рвых“ формується в блоці
за допомогою спрямованого відгалужувача і детектора.

18.

Розташування блоків в приладі М2.1 та їх
зовнішній вигляд
Прилад М2.1 являє собою стійку, виготовлену з листового
матеріалу. Бічні і задня стінки приладу являють собою знімні
кришки, закріплені гвинтами, а передня стінка – дверцята,
закріплену на петлях. Приладові з'єднувачі для зовнішніх
зв'язків з іншими приладами розміщені у верхній частині
приладу.
У кришці і дні шафи є отвори для забору і виходу повітря.
Електричне з'єднання блоків із шафою здійснюється через
врубни з'єднувачі.
У приладі розташовані блоки передавача: чотири блоки
М2.1.1, блок М2.1.2, вузли ДМ.02 і СМ.02, блоки вентиляторів
М2.1.4, М2.1.5, блоки електроживлення і блок М2.1.2 із состава
ЗМП.

19.

Блок М2.1.5
Блок
Блок Блок
М2.1.2 М2.1.1 М2.1.1
Блок Блок
Блок
М2.1.1 М2.1.1 М2.1.2
(ЗИП)
Блок М2.1.4
Розташування блоків у приладі М2.1
Зовнішній вигляд приладу М2.1

20.

Для забезпечення максимального знімання тепла з
радіаторів блоків М2.1.1 кожний із трьох вентиляторів,
розташованих у блоках М2.1.5 і М2.1.4, розташовані
паралельно радіаторам блоків М2.1.1.
На задній стінці усередині приладу розташовані суматор
потужності (вузол СМ.02) і дільник потужності (вузол ДМ.02),
електричне з'єднання яких із блоками М2.1.1 здійснюється за
допомогою високочастотних джгутів з кутовими з'єднувачами.
На бічній стінці приладу розташовано п'ять блоків
електроживлення,
що
забезпечують
електроживлення
підсилювальних модулів передавача, і мають вбудовану
систему вентиляції.

21.

На передній панелі блоків М2.1.1 перебувають:
сигнальний індикатор “ПИТ“ для індикації наявності
напруги електроживлення;
високочастотний з'єднувач “ВХ“, на який подається ВЧ
сигнал з дільника потужності ДМ.02;
високочастотний з'єднувач “ВЫХ“, з якого ВЧ сигнали
надходять на вхід суматора потужності СМ.02;
контрольна панель “ПК“, призначена для контролю
сигналів і напруг блоку в процесі настроювання і регулювання.
На торцевій частині блоку розташований врубний з'єднувач
для підключення блоку до приладу.

22.

На передній панелі блоків М2.1.2 перебувають:
сигнальні індикатори “ПИТ“ і “ИЗЛ“ для індикації наявності
напруги електроживлення і сигналу “Излучение“ відповідно;
високочастотний з'єднувач “ВХ“, на який через з'єднувач
“ВХОД“ приладу подається ВЧ сигнал з модуля ФЗС.03 приладу
М3.1;
високочастотний з'єднувач “ВЫХ“, з якого ВЧ сигнал
надходить на вхід дільника потужності ДМ.02;
високочастотний з'єднувач “ВЫХ“, з якого ВЧ сигнал
надходить на вхід дільника потужності ДМ.02;
контрольна панель ПК, призначена для контролю сигналів і
напруг блоку в процесі настроювання і регулювання.
На торцевій частині блоку розташований врубний з'єднувач
для підключення блоку до приладу.
English     Русский Правила