Основи гігієни праці і виробничі шкідливості та професійні захворювання.
Параметри вібрації
Чутливість людини до вібрації
Класифікація вібрації
За походженням
Захворювання, які спричиняє виробничий пил
Види пилу (залежно від характеру та вираженості патологічного процесу, що він спричиняє )
Пневмоконіози — це пилові фібрози, викликані вдиханням того чи іншого виду пилу
3.86M
Категория: БЖДБЖД

Основи гігієни праці і виробничі шкідливості та професійні захворювання

1. Основи гігієни праці і виробничі шкідливості та професійні захворювання.

2.

Виробничий шум — сукупність звуків різної інтенсивності та
висоти, що безладно змінюються в часі, виникають в
умовах виробництва та несприятливо діють на організм.
Джерелом шуму є будь-яке тіло, що коливається,
виведене зі стійкого стану зовнішньою силою.
Основними параметрами, що характеризують звук, є:
1. Амплітуда коливань
2. Частота коливань
3. Швидкість поширення
4. Довжина хвилі.
Основними властивостями шуму є:
Відбиття
Заломлення
Дифракція
Інтерференція

3.

Класифікація виробничого шуму
1).За етіологією
•аеродинамічний
•гідродинамічний
•металевий та інші
•низькочастотний (1―350 Гц)
За частотною
•середньочастотний (350―800 Гц)
характеристикою •високочастотний ( понад 800 Гц)
За шириною спектру
За розподілом
енергії у часі
•Широкосмуговий ( всі частоти діапазону)
•Вузькосмуговий (тональний, в його спектрі є виражені
тони)
•Постійний
Коливальний
•Непостійний
Переривчастий
Імпульсний
За величиною інтервалів
між складовими його звуками
•Дискретний (лінійчастий)
•Суцільний
•Змішаний — окремі пікові складові
на фоні суцільного шуму

4.

Фізична характеристика основних параметрів
Амплітуда
(м)
Звуковий тиск
P
( Н/м2 )
Силу звуку
( інтенсивність )
I
( Вт/м2 )
h

5.

Тсек =
Період коливань
Частота
f
f=
( Гц )
1/сек
‫ג‬
С
=
1
Т
м
Хвиля
‫ג‬
1
f
=
м/сек
Гц
м/сек
=
1/сек
= м
С = 334 м/сек
‫ — ג‬довжина хвилі
С — швідкість звуку у повітряному середовищі

6.

Інтерференція звуку
1 ― підсилення звуку
1
Дифракція звуку
2― послаблення звуку
2
2

7.

8.

Ультразвук — механічні коливання пружного
середовища, що поширюються в ньому у вигляді
перемінних стискань і розріджень; стискання та
розрідження речовини складають цикл коливання.
Це коливання з частотою вищою за 16000-20000 коливань за
секунду, що не сприймаються людським вухом.
Параметри ультразвуку:
Частота коливань — кількість циклів коливань за
секунду (Гц)
Інтенсивність ультразвуку, як і для звуку,
вимірюється у ватах на квадратний сантиметр, а за
логарифмічною шкалою ― в белах (децибелах).

9.

Ультразвук
поділяється на:
Високочастотний (105 – 107 Гц )
Низькочастотний (20 000 – 100 000 Гц)
Високочастотний ультразвук
не поширюється в повітрі і
впливає на працівників
лише при контакті
джерела з поверхнею тіла
Низькочастотний ультразвук
чинить на працівників
загальну дію через
повітря і локальну при
контакті з його рук

10.

Ультразвук
акустичні коливання з частотою понад 20 000 Гц
Використання:
очищення і
знежирення
деталей
кристалізація
1) Промисловість
механічна
обробка матеріалів
зварювання
паяння
лудіння
2) Для обробки і передачі
сигналів у радіолокації та
обчислювальній техніці
3) Медицина
дефектоскопія
діагностика
терапія
стерилізація
інструментів, рук
тощо.

11.

Загальний вплив ультразвуку супроводжується
змінами з боку:
центральної нервової системи
периферичної нервової системи
серцево-судинної системи
ендокринної системи
вестибулярної функції
слухової функції

12.

Гігієнічна оцінка високочастотного ультразвуку
(в діапазоні частот 105 – 107 Гц)
передбачає визначення:
пікового значення віброшвидкості (м/с) або
його логарифмічного рівня (дБ)
енергетичної інтенсивності (Вт/см2)
Гранично допустимі значення:
рівень віброшвидкості 1,6* 10-2 м/c
логарифмічний рівень
110 дБ
енергетична інтенсивність 0,1 Вт/cм2

13.

Попередження шкідливого впливу ультразвуку :
дистанційне керування
автоматичне обладнання
малопотужне обладнання
звукоізолюючі пристрої (кожухи, екрани)
виключення можливості передачі ультразвуку іншими частинами
тіла
Індивідуальні засоби захисту: інструменти з віброізолюючою
ручкою, спеціальних рукавиць, антифонів

14.

Інфразвук являє собою механічні коливання, що
поширюються в пружному середовищі з частотами
меншими за 20 Гц.
Особливості інфразвуку:
1) більша довжина хвилі
(порівняно із шумами )
a) легко обходить
перешкоди (дифракція)
b) не затримується
екранами
c) проникає в приміщення
d) майже не гаситься з
відстанню
2) слабке поглинання
атмосферою
поширення інфразвуку на
багато кілометрів
3) резонансні частоти
вібрація великих об’єктів

15.

Інфразвук
(акустичні коливання з частотою нижчою за 16 Гц)
При дії інфразвуку можливі зміни з боку:
нервової системи
серцево-судинної системи
дихальної системи
ендокринної системи
вестибулярного і слухового аналізаторів
Види інфразвуку:
широкосмуговий
• за характером спектру
тональний
• за часовими характеристиками
постійний
непостійний

16.

Інфразвук як професійний фактор може впливати на весь організм
людини та специфічно впливає на орган слуху.
Особливо чутливий орган слуху до низькочастотних коливань.
Дія низькочастотних коливань на організм людини
1) втома
2) головний біль
3) головокружіння
4) вестибулярні
розлади
5) погіршується зір і
слух
6) зміна:
ЧД
ЧСС
АТ
Можуть відмічатись
порушення:
1) периферичного к/о
2) ЦНС
3) системи травлення
Характер і вираженість змін в організмі залежать
від:
діапазону частот
рівня звукового тиску
тривалості дії

17.

Напрямки профілактики шкідливого
впливу виробничого інфразвуку
1. Послаблення інфразвуку в його джерелі, усунення
причин виникнення
2. Ізоляція інфразвуку
3. Поглинання інфразвуку, застосування глушителів
4. Індивідуальні засоби захисту
5. Медична профілактика

18.

Виробнича вібрація — механічні
коливання пружних тіл в умовах
виробництва, що передаються
безпосередньо тілу людини або
окремим його частинам і
несприятливо впливають на
організм.

19. Параметри вібрації

Частота
(Гц)
Амплітуда
(м)
Віброприскорення
(м/с2)
Віброшвидкість
(м/с)
Пороговий
звуковий тиск
2·10-5 Па
Віброшвидкість
=
5·10-8м/с
Віброприскорення
=
3·10-4 м/с2

20. Чутливість людини до вібрації

Механічне сприйняття
Теплове сприйняття
0,1 - 8000
Гц
8000 – і
більше
Поріг сприйняття
віброшвидкості
10-6м/с
Поріг больового відчуття
1 м/с

21. Класифікація вібрації

За характером дії
За характером
спектру
Локальна
Загальна
Вузькосмугова (параметри якої в одній третинооктавній смузі
частот більш ніж на 15 дБ перевищують значення сусідніх
третинооктавних смуг)
Широкосмугову (що не відповідає зазначеній вимозі)
Низькочастотна (перевантаження максимальних рівнів в октавних
смугах 1-4 Гц)
За частотою
Сердньочастотна (8-16 Гц)
Високочастотна (31,5-63Гц)
Постійна (віброшвидкість змінюється не більш як на 6 дБ за 1
хв)
За часовою
характеристикою
Непостійна
(зміни віброшвидкості не
менше 6 дБ за 1 хв )
Коливна у часі (рівень
віброшвидкості безперервно
змінюється)
Імпульсна (один або кілька
вібраційних впливів тривалістю
менше 1 с.)
Переривчаста (час вібраційної дії
становить більше 1 с.)

22. За походженням

Пил
За походженням
органічний
рослинний
полімерний
тваринний
неорганічний
мінеральний
змішаний
металевий

23.

Аерозолі
дезінтеграції
Утворюються при
подрібненні та обробці
твердих тіл
Аерозолі
конденсації
Утворюються внаслідок
конденсації парів
металів і неметалів
(шлаки)
П
и
л

24.

За дисперсністю
видимий
ультрамікроскопічний
Частинки
Менші за 0,25 мкм
більші за
10 мкм мікроскопічний
Від 0,25 до 10 мкм

25.

За характером дії на організм пил
поділяють на:
токсичний
Марганцевий,
свинцевий та
інші.
канцерогенний
інфекційний
Сажа та інше.
Мікроорганізми,
спори та інше.
подразнюючий
пневмоконіотичний
Вапняковий,
лужний та
інші.
(викликає специфічний
фіброз легеневої
тканини)
алергічний
Вовняний,
синтетичний
та інший.

26. Захворювання, які спричиняє виробничий пил

Хвороби
шкіри і
слизових
Неспецифічні
захворювання
органів
дихання
Захворювання
шкіри і
органів
дихання
алергічної
природи
гнійничкові хвороби шкіри
дерматити
кон’юнктивіти
риніти
фарингіти
пилові бронхіти
пневмонії
Професійні
отруєння
(від дії токсичного пилу)
Онкологічні захворювання
(від дії канцерогенного пилу,
наприклад, сажі, азбесту)
Пневмоконіози
алергічні дерматити
екземи
астмоїдні бронхіти
бронхіальна астма
(від дії фіброгенного пилу)
Професійні пневмоконіози
займають перше місце
серед профпатології у
всьому світі.

27. Види пилу (залежно від характеру та вираженості патологічного процесу, що він спричиняє )

Високо
фіброгенний
Слабо фіброгенний
Помірно фіброгенний
Пил токсико –
алергенної дії

28.

Окрім дихальної системи
порушується діяльність ще таких
систем організму:
нервової
серцево-судинної
лімфатичної

29.

Причини виникнення пневмоконіозу:
Пневмоконіоз розвивається у працівників, зайнятих
на підземних роботах, збагачувальних фабриках, у
металообробній промисловості (обрубники,
формувальники, електрозварювальники), робочих
азбестовидобувних підприємств та інших.
Пневмоконіоз є загальним захворюванням і виникає через 1—10
років праці в умовах високої запиленості.
Розвиток пневмоконіозу залежить від:
ступеня запиленості
агресивності пилу
його дисперсності
індивідуальної реактивності та іншого.
Пришвидшують розвиток пневмоконіозу:
•тяжка фізична праця,
•часті переохолодження,
•одночасна дія подразнюючих газів та токсичних речовин

30. Пневмоконіози — це пилові фібрози, викликані вдиханням того чи іншого виду пилу

азбестоз
силікоз
вільного
двуокису
кремнію
азбесту
силікатоз
двуокису
кремнію у
зв’язаному
вигляді
(солі
кремнієвої
кислоти)
антракоз
вугільного пилу

31.

Силікоз легень. Рентгенограма.
(позитив)
фіброзні зміни плеври та коренів легень

32.

Кесонна
(декомпресійна)
хвороба —
захворювання, що виникає
при швидкому переході
людини від підвищеного
атмосферного тиску до
нормальних умов.

33.

34.

35.

36.

Легка форма кесонної хвороби
Газова емболія
кровоносних
судин
Накопичення газу в
підшкірній жировій
клітковині
Надзвичайно
сильні
артралгії та
міалгії
Підшкірна
емфізема обличчя,
слизових
Тривалість хвороби ― 1-2 години ÷ 1-2 тижня

37.

Кесонна хвороба середньої тяжкості
•Свербіння
•Болі
•Мен’єровський синдром : 1. Головокружіння
2. Блювота
3. Ністагм
Газова емболія в
лабіринті
4. Втрата
рівноваги
5. Різкі болі в
животі
Емболія судин брижі

38.

Тяжкі форми кесонної хвороби
Емболи в судинах
життєвоважливих органів
Інфаркт серця та
легень
ЦНС
Моно–та параплегії
Серце
Парези:
Легені
нижніх кінцівок
тазових органів
Сліпота

39.

Хронічні форми кесонної хвороби
Первинні хронічні форми
Клінічно:
1. Деформуючі остеоартрози
2. Аеропатичні мієлози
3. Міокардіодистрофії
4. Ураження нервової системи
Вторинні
1. Ураження спинного мозку
2. Мен’єровський синдром

40.

7
1
Потребление кислорода, л
6
5
4
3
2
Граница
потребления
кислорода
Время, мин

Динамика потребления кислорода при физической работе.
Штриховка в клеточку - потребление кислорода во время работы; горизонтальная штриховка кислородный запрос; вертикальная штриховка - кислородный долг. А - работа средней
тяжести, Б - с прогрессирующей кислородной задолженностью

41.

Теплообмін
Спосіб поступлення тепла
шкіра
променева проведення
енергія
кондукція
конвекція
легені
вдихуване
повітря
(в особливих
умовах)
слизові
їжа
вода
радіація
кондукція
конвенція
Механізм
поступлення

42.

Способи втрати тепла
шкіра
променева
енергія
їжа
випаровування
вдихуване повітря
конвекція
робота
слизові
легені
вода
випаровування
кондукція
кондукція
конвенція,
випаровування
випромінювання
Механізми втрати
тепла організмом
всі механізми
English     Русский Правила