Формули з астрономії за 11 клас (1 семестр)
Співвідношення між синодичним S та сидеричним T періодами обертання планети
Третій закон кеплера
Закон всесвітнього тяжіння
Відстань від центра землі O до світила S
Колова швидкість
Перша космічна швидкість
Друга космічна швидкість
Збільшення телескопа
Світність Сонця
Відстань від Землі до зорі
Відстань до зір
Співвідношення яскравості Е1 та Е2
Абсолютна зоряна величина
Світність зорі
Закон Стефана - Больцмана
Потужність, що випромінює вся зоря з радіусом R
Граничне значення радіуса
Дякую за увагу!
762.70K
Категория: АстрономияАстрономия

Формули з астрономії за 11 клас

1. Формули з астрономії за 11 клас (1 семестр)

ФОРМУЛИ З АСТРОНОМІЇ
ЗА 11 КЛАС (1 СЕМЕСТР)
Виконав
Учень 11-1 групи
Фінансово-економічного ліцею
Кошман Алі

2. Співвідношення між синодичним S та сидеричним T періодами обертання планети

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ
СИНОДИЧНИМ S ТА СИДЕРИЧНИМ T
ПЕРІОДАМИ ОБЕРТАННЯ ПЛАНЕТИ
1/T = 1/T(Землі) ± 1/S
• T(Землі) = 1 рік = 365,25 доби – період обертання Землі навколо
Сонця
• «+» застосовується для Венери і Меркурія
• «-» для інших планет

3. Третій закон кеплера

ТРЕТІЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА
• T1 та T2 - сидеричні періоди
обертання будь-яких планет
• a1 та a2 – великі півосі орбіт
цих планет

4. Закон всесвітнього тяжіння

ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ
F = GMm/R2
• G –гравітаційна стала
• M і m – маса будь-яких двох тіл
• R – відстань між цими тілами

5. Відстань від центра землі O до світила S

ВІДСТАНЬ ВІД ЦЕНТРА ЗЕМЛІ O
ДО СВІТИЛА S
OS = L = R(землі)/sin p
• R(Землі) – радіус Землі
• p – кут ASO

6. Колова швидкість

КОЛОВА ШВИДКІСТЬ
• М(Землі) = 6 * 1024 кг – маса
Землі
• G = 6,67 * 10-11 (Н * м2)/кг2 –
стала всесвітнього тяжіння
• Н – висота супутника над
поверхнею Землі
• R(Землі) = 6,37 * 103 м –
радіус Землі

7. Перша космічна швидкість

ПЕРША КОСМІЧНА ШВИДКІСТЬ
• G –гравітаційна стала
• М(Землі) = 6 * 1024 кг –
маса Землі
• R(Землі) = 6,37 * 103 м –
радіус Землі

8. Друга космічна швидкість

ДРУГА КОСМІЧНА ШВИДКІСТЬ
V1 – перша космічна швидкість

9. Збільшення телескопа

ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕЛЕСКОПА
n = α2/α1 = F/f
• α2 – кут зору на виході окуляру
• α1 – кут зору, під яким світило видно неозброєним оком
• F і f – фокусні відстані відповідно об’єктива й окуляра

10. Світність Сонця

СВІТНІСТЬ СОНЦЯ
L(Сонця) = 4πR2 * q = 4 * 1026 Вт
• q – енергія, яку отримує 1 м2 поверхні Землі за 1 с за умови, що
Сонце розташоване в зеніті
• R = 1,5 * 1011 м – відстань від Землі до Сонця

11. Відстань від Землі до зорі

ВІДСТАНЬ ВІД ЗЕМЛІ ДО ЗОРІ
R = BC/sin p = 1 а. о./sin p
• BC = 1 а. о. – відстань від Землі до Сонця
• Кут BSC = p – річний паралакс зорі

12. Відстань до зір

ВІДСТАНЬ ДО ЗІР
1 пк = 1 а. о./sin1’’ = 206265 а.о. = 3,08 * 1013 км
• 1’’ – річний паралакс
• 1 пк = 3,26 св. року

13. Співвідношення яскравості Е1 та Е2

СПІВВІДНОШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ Е1 ТА Е2
Е1/Е2 = 100,4(m2-m1)
• m1 і m2 – будь-які зоряні величини

14. Абсолютна зоряна величина

АБСОЛЮТНА ЗОРЯНА ВЕЛИЧИНА
M = m + 5 – 5lgr
• r – відстань до зорі
• m – видима зоряна величина

15. Світність зорі

СВІТНІСТЬ ЗОРІ
L = E/E(Сонця) = 100,4(5-М)
• M – абсолютна зоряна величина зорі

16. Закон Стефана - Больцмана

ЗАКОН СТЕФАНА - БОЛЬЦМАНА
Q = σT4
• σ – стала Стефана – Больцмана
• Q – енергія, що випромінює одиниця поверхні зорі за одиницю
часу
• T4 – абсолютна температура поверхні зорі

17. Потужність, що випромінює вся зоря з радіусом R

ПОТУЖНІСТЬ, ЩО ВИПРОМІНЮЄ
ВСЯ ЗОРЯ З РАДІУСОМ R
E = 4πR2 * Q = 4πR2 * σ * T4
• R – радіус зорі
• Q – енергія, що випромінює одиниця поверхні зорі за одиницю
часу
• σ – стала Стефана – Больцмана

18. Граничне значення радіуса

ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РАДІУСА
R0 = 2GM/c2
• G – гравітаційна стала
• С = 300000 км/с – швидкість світла

19. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила