78.00K

Праця, як сфера життя людини та провідний чинник економічної діяльності. (Тема 2)

1.

ТЕМА 2.
ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ТА
ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

2.

1.Сутність соціально-економічної категорії
«праця»
2.Види праці і їх характеристика
3.Роль праці в розвитку людини і
суспільства

3.

Праця це:
свідома цілеспрямована творча діяльність;
докладання людиною розумових і фізичних
зусиль для одержання корисного результату в
задоволенні своїх матеріальних і духовних
потреб;
процес перетворення ресурсів природи в
цінності і блага, що здійснюється і керується
людиною під впливом як зовнішніх стимулів
(економічних і адміністративних), так і
внутрішніх спонукань;
прояв людської особистості.

4.

Зміст праці проявляється в наступних
категоріях.
1. Продуктивна сила праці характеризує
технічні, організаційні, культурні та інші
можливості виробничої діяльності людини, котрі
зумовлюють дієздатність працівника та
результативність його зусиль.
2. Інтенсивність праці характеризує обсяг
трудових витрат (фізичної та розумової енергії)
на одиницю робочого часу.
3. Якість праці характеризує особливості
витраченої робочої сили, відмінності її з погляду
внутрішніх властивостей.

5.

4. Складність праці характеризується
функціями, котрі виконують працівники у
виробничому процесі.
5. Важкість праці визначається рівнем
фізичних зусиль та нервової напруги,
необхідним для нормального виконання роботи.

6.

Властивості праці.
1. Усвідомленість дій.
2. Доцільність дій.
3. Результативність дій.
4. Суспільна корисність дій.
5. Енерговитратність дій.

7.

Кількісна характеристика праці
полягає в тому, що вона є витратою
певного обсягу енергії.

8.

Якісна характеристика праці
виявляється в таких поняттях і категоріях,
як складність роботи, професійна
специфіка, якість кінцевих результатів
праці (продукції, послуг), ефективність
витраченої праці, відповідальність за
трудову діяльність тощо.

9.

Елементи процесу праці.
1. Предмет праці.
2. Засіб праці.
3. Технологія діяльності.
4. Організація праці.
5. Праця.

10.

Види праці
1. У залежності від змісту праці.
1.1. Проста праця.
1.2. Складна праця.
1.3. Репродуктивна праця.
1.4. Творча праця.
1.5. Розумова праця.
1.6. Фізична праця.
2. У залежності від характеру праці.
2.1. Конкретна праця.
2.2. Абстрактна праця.
2.3. Наймана праця.
2.4. Самонайм.

11.

2.5. Індивідуальна праця.
2.6. Колективна праця.
2.7. Приватна праця.
2.8. Суспільна праця.
3. За результатами праці.
3.1. Жива праця.
3.2. Уречевлена праця.
4. В залежності від речовинних елементів
праці і ступеню участі людини.
4.1. Ручна праця.
4.2. Механізована праця.
4.3. Машинна праця.
4.4. Автоматизована праця.

12.

5. За методами залучення людей до праці.
5.1. Праця за не економічним примусом.
5.2. Праця за економічним примусом.
5.3. Добровільна праця.

13.

Суспільні функції праці:
задоволення особистих потреб людей;
створення суспільного багатства;
прогресивне перетворення суспільства;
самовираження і самовдосконалення
людини (професійно-кваліфікаційний,
соціальний і творчий розвиток особистості).

14.

Роль праці в розвитку людини і суспільства
ПРАЦЯ
Розвиток людини, її фізичних
й духовних якостей
Виробництво матеріальних й
культурних благ
Задоволення матеріальних й духовних
потреб людини й суспільства
Науково-технічний прогрес
Відтворення населення
Зростання продуктивності
праці
ПРАЦЯ В ЇЇ НОВІЙ ЯКОСТІ

15.

Обмін в процесі праці в умовах ринкових
відносин
Кваліфікація та робочий
час працівника
Суб’єкт
праці
Умови наймання
Заробітна плата та
прибуток
Суб’єкт
власності
English     Русский Правила