Комп'ютерна мережа -
Класифікація мереж:
За призначенням:
За типом:
Мережна топологія -
Типи топологій:
Правила, що визначають, як мають взаємодіяти пристрої мережі, називають мережними протоколами.
584.50K
Категория: ИнтернетИнтернет

Поняття про локальну та глобальну мережі. Поняття про сервер та клієнтський комп'ютер

1.

2. Комп'ютерна мережа -

Комп'ютерна мережа це система зв'язку між двома чи
більшою кількістю комп'ютерів.

3. Класифікація мереж:

1. За територіальним розміщенням:
• Локальні (об'єднують невелику кількість
комп'ютерів у межах однієї організації)
• Регіональні (об'єднують локальні мережі
в межах певного регіону: області, району,
міста)
Глобальні (охоплюють велику кількість
мереж на території окремих країн,
континентів)

4. За призначенням:

2.
За призначенням:
• Інформаційні (за допомогою яких
можна отримувати інформацію з
різних джерел)
• Обчислювальні (для проведення
обчислень на комп'ютерах мережі)
• Інформаційно-обчислювальні
(комбіновані)

5. За типом:

3.
За типом:
• Однорангові (мережі, в яких усі
комп'ютери рівноправні)
• “Клієнт-сервер” (це мережі, в яких
пристрої є або клієнтами, або
серверами)

6.

Тип мережі
Однорангова
мережа
Переваги
Низька вартість і
висока
надійність.
Недоліки
Залежність
ефективності
роботи від кількості
станцій. Складність
керування
мережею.
Складність
забезпечення
захисту інформації.
Труднощі
оновлення і зміни
програмного
забезпечення.

7.

Тип мережі
Мережа типу
«клієнт-сервер»
Переваги
Недоліки
Надійна система
захисту інформації.
Висока швидкодія.
Відсутність
обмежень на
кількість робочих
станцій. Простота
керування та
адміністрування
порівняно з
одноранговими
мережами.
Висока вартість
через виділення
одного комп’ютера
під сервер.
Залежність
швидкодії та
надійності від
сервера. Менша
гнучкість
порівняно з
одноранговою
мережею.

8. Мережна топологія -

Мережна топологія це схема з'єднання пристроїв, що
входять до складу мережі.

9. Типи топологій:

• «зірка» - у мережі використовується спеціальний
пристрій, через який до неї підключено всі інші
пристрої.
• «шина» - усі пристрої послідовно підключено до
одного кабелю – шини.
• «кільце» - пристрої послідовно з’єднано один з
одним, останній пристрій підключено до першого.
• «сітка» (ієрархічне з’єднання) – кожен комп’ютер
або пристрій з’єднано з одним або кількома
пристроями мережі, іноді – з усіма.

10.

11.

Дані перед передаванням поділяються на невеликі
порції, до яких додається керуюча інформація
(адреси відправника й одержувача та порядковий
номер порції). Порція даних разом із керуючою
інформацією утворюють пакет.
Пакети послідовно передаються мережею на
комп’ютер-одержувач і збираються на ньому в
правильному порядку.

12. Правила, що визначають, як мають взаємодіяти пристрої мережі, називають мережними протоколами.

Деякі з протоколів:
• Ethernet
• TCP/IP
• WAP
• Wi-Fi
• Bluetooth
English     Русский Правила