Тема 6. Залучення іноземного капіталу
Література
Класифікація іноземних інвестицій
Класифікація іноземних інвестицій
Іноземні інвестори - суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України:
Види іноземних інвестицій
Форми здійснення іноземних інвестицій
Об’єкти іноземного інвестування - будь-які об'єкти, інвестування в які не заборонено законами України
Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють
Чинники, що забезпечують зниження ризиків для інвесторів в Україні
Для іноземних інвесторів встановлено національний режим інвестиційної діяльності, тобто вони наділені правами та обов’язками в
Прямі іноземні інвестиції в Україні в 2002 – 2016 роках, млн. долл. США
Прямі іноземні інвестиції в Україні в 2002 – 2016 роках, млн. долл. США
Країни, з яких надходять інвестиції в Україну
Щорічні прямі іноземні інвестиції в Україні, млн. долл. США
Щорічні прямі іноземні інвестиції в Україні, млн. долл. США
Країни, в які надходять інвестиції з України
Результати Індексу інвестиційної привабливості за даними Європейської Бізнес Асоціації
Фактори інвестиційної привабливості України
Вільні економічні зони (ВЕЗ) – це частина території країни, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної
В Україні залежно від господарської спрямованості та економіко-правових умов діяльності можуть створюватися такі ВЕЗ:
Міжнародна інвестиційна діяльність обумовлюється експортом (імпортом) інвестованого капіталу за кордон (з-за кордону) у
Джим Йонг Кім
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)
Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
  Міжнародна асоціація розвитку (МАР)
Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ)
Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів
Європейський інвестиційний банк
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)
5.56M
Категория: ФинансыФинансы

Залучення іноземного капіталу

1. Тема 6. Залучення іноземного капіталу

1. Суть іноземних інвестицій та їх
класифікація
2. Суб’єкти, об’єкти, види та форми
іноземного інвестування
3. Умови іноземного інвестування в Україні
4. Міжнародна інвестиційна діяльність і її
інститути

2. Література

•Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996
№ 93/96-ВР в редакції від 25.06.2016
•Закон України «Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII в
редакції від 17.02.2006
•Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 р. №
1560-XII в редакції від 23.07.2017
•Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного
фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної
фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та
Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від
03.06.1992 № 2402-XII

3.

Іноземні інвестиції - цінності, що
вкладаються іноземними інвесторами в
об'єкти інвестиційної діяльності, відповідно
до законодавства України, з метою
отримання прибутку або досягнення
соціального ефекту

4. Класифікація іноземних інвестицій

За характером участі в інвестуванні
• Прямі – надають право розпорядження закордонною компанією.
- трансконтинентальні капітальні вкладення
- транснаціональні вкладення
• Портфельні – вкладення, частка яких в капіталі підприємства менше
межі, встановленої для прямих інвестицій.
За формами власності інвестованого капіталу
• Державні – інвестиції, які одна держава або група держав надає іншій
державі.
• Приватні – надають приватні фірми, компанії або громадяни однієї
країни відповідним суб'єктам іншої країни.

5. Класифікація іноземних інвестицій

• Прямі іноземні інвестиції – капіталовкладення в іноземні
підприємства, які забезпечують контроль над об'єктом
розміщення капіталу і відповідний дохід.
а) вкладання компаніями за кордон власного капіталу (капітал
філій і частка акцій у дочірніх та асоційованих компаніях);
б) реінвестування прибутку;
в) внутрішньокорпоративні переміщення капіталу у формі
кредитів і позик між прямим інвестором та дочірніми,
асоційованими компаніями і філіями.
• Портфельні інвестиції – вкладення в іноземні підприємства
або цінні папери, які приносять інвесторові відповідний
дохід, але не дають право контролю над підприємством.
Такими цінними паперами можуть бути акціонерні або
боргові цінні папери

6. Іноземні інвестори - суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України:

• юридичні особи,
створені відповідно до
законодавства іншого, ніж законодавство України;
• фізичні особи - дієздатні іноземці, які не мають
постійного місця проживання на території України;
• іноземні держави,
міжнародні
урядові
та
неурядові організації;
• інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності,
які визнаються такими відповідно до законодавства
України

7. Види іноземних інвестицій

• іноземна валюта,
що
визнається конвертованою
Національним банком України;
• валюта України - відповідно до законодавства України;
• рухоме і нерухоме майно та пов'язані з ним майнові
права;
• акції, облігації, інші цінні папери;
• грошові вимоги
та права на вимоги виконання
договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними
банками;
• права інтелектуальної власності;
• права на здійснення господарської діяльності

8. Форми здійснення іноземних інвестицій

• часткова участь у підприємствах, що створюються
спільно з українськими юридичними і фізичними
особами, або придбання частки діючих підприємств;
• створення підприємств, що повністю належать іноземним
інвесторам або придбання у власність діючих
підприємств;
• придбання не забороненого законами України нерухомого
чи рухомого майна;
• придбання прав на користування землею та використання
природних ресурсів на території України;
• придбання інших майнових прав

9. Об’єкти іноземного інвестування - будь-які об'єкти, інвестування в які не заборонено законами України

Банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери
Рухоме та нерухоме майно
Майнові права інтелектуальної власності
Права користування землею, водою, природними
ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням
5. Сукупність
технічних,
технологічних,
комерційних та економічних знань у формі
документації, навичок, досвіду
1.
2.
3.
4.

10. Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють

інвестиційній діяльності вітчизняних
та закордонних інвесторів.
Сприятливий інвестиційний клімат має забезпечити
захист інвестора від інвестиційних ризиків.

11. Чинники, що забезпечують зниження ризиків для інвесторів в Україні

• рівень розвитку продуктивних сил та стан ринку
інвестицій;
• правове поле держави (законодавча база);
• політична воля усіх гілок влади;
• стан фінансово-кредитної системи;
• статус іноземного інвестора;
• інвестиційна активність населення.

12. Для іноземних інвесторів встановлено національний режим інвестиційної діяльності, тобто вони наділені правами та обов’язками в

обсязі, не меншому, ніж
аналогічні суб’єкти України.

13. Прямі іноземні інвестиції в Україні в 2002 – 2016 роках, млн. долл. США

ПІІ в Україну
ПІІ з України
Сальдо
2002
5 339,0
143,9
5 195,1
2003
6 657,6
+1 318,6
24,70%
163,5
+19,6
13,62%
6 494,1
+1 299,0
25,00%
2004
2005
8 353,9
16 375,2
+1 696,3
+8 021,3
25,48%
96,02%
175,9
218,2
+12,4
+42,3
7,58%
24,05%
8 178,0
16 157,0
+1 683,9
+7 979,0
25,93%
97,57%
2006
21 186,0
+4 810,8
29,38%
221,5
+3,3
1,51%
20 964,5
+4 807,5
29,75%
2007
29 489,4
+8 303,4
39,19%
6 196,1
+5 974,6 2697,34% 23 293,3
+2 328,8
11,11%
2008
35 723,4
+6 234,0
21,14%
6 198,6
+2,5
0,04%
29 524,8
+6 231,5
26,75%
2009
2010
40 026,8
44 708,0
+4 303,4
+4 681,2
12,05%
11,70%
6 223,3
6 871,1
+24,7
+647,8
0,40%
10,41%
33 803,5
37 836,9
+4 278,7
+4 033,4
14,49%
11,93%
2011
49 362,3
+4 654,3
10,41%
6 898,0
+26,9
0,39%
42 464,3
+4 627,4
12,23%
2012
54 462,4
+5 100,1
10,33%
6 481,9
-416,1
-6,03%
47 980,5
+5 516,2
12,99%
2013
58 156,9
+3 694,5
6,78%
6 575,3
+93,4
1,44%
51 581,6
+3 601,1
7,51%
2014
45 916,0
-12 240,9
-21,05%
6 352,2
-223,1
-3,39%
39 563,8
-12 017,8
-23,30%
2015
43 371,4
-2544,6
-5,54%
6 210,0
-142,2
-2,24%
37 161,4
-2 402,4
-6,1%
2016
37325,0
-6046,4
-16,2%
6346,3
+136,3
+2,15%
30978,7
-6182,7
-19,9%
І півріччя
2017
38981,5
+1656,5
+4,2
6373,9
+27,6
+0,43
32607,6
+1628,9
+5,0

14. Прямі іноземні інвестиції в Україні в 2002 – 2016 роках, млн. долл. США

15. Країни, з яких надходять інвестиції в Україну

16. Щорічні прямі іноземні інвестиції в Україні, млн. долл. США

ПІІ в Україну
ПІІ з України
275
Сальдо
2005
7808
+7533
2006
5604
-2204
-133
-408
+5737
-1796
-23.8%
2007
9891
+4287
673
+806
+9218
+3481
+60.7%
2008
2009
10913
4816
+1022
-6097
1010
162
+337
-848
+9903
+4654
+685
-5249
+7.4%
-53.0%
2010
6495
+1679
736
+574
+5759
+1105
+23.7%
2011
2012
2013
2014
2015
7207
8401
4499
410
2961
+712
+1194
-3902
-4089
+2551
192
1206
420
111
-51
-544
+1014
-786
-309
-162
+7015
+7195
+4079
+299
+3012
+1256
+180
-3116
-3780
+2713
+21.8%
+2.6%
-43.3%
-92.7%
+907,4%
2016
4406
+1445
21
+72
+4385
+1373
+31,3%

17. Щорічні прямі іноземні інвестиції в Україні, млн. долл. США

12000
10913
9891
10000
8000
8401
7808
6495
6000
7207
5604
4816
4499
4406
4000
2961
2000
410
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18. Країни, в які надходять інвестиції з України

19. Результати Індексу інвестиційної привабливості за даними Європейської Бізнес Асоціації

20. Фактори інвестиційної привабливості України

• Запаси сировини, якими володіє країна
• Сприятливі
умови
ведення
сільського
господарства
• Показник індексу людського розвитку, який
включає в себе рівень життя, грамотності,
освіченості
і
довголіття
як
основних
характеристик людського потенціалу
• Рівень розвитку науки і технологій
• Низький рівень середньої заробітної плати

21. Вільні економічні зони (ВЕЗ) – це частина території країни, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної

діяльності та
особливий порядок застосування
чинного законодавства

22.

Мета створення ВЕЗ – залучення іноземних
інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з
іноземними інвесторами підприємницької
діяльності для нарощування експорту товарів і
послуг, поставок на внутрішній ринок
високоякісної продукції та послуг, залучення і
впровадження нових технологій, ринкових
методів господарювання, розвитку
інфраструктури ринку, поліпшення використання
природних і трудових ресурсів, прискорення
соціально-економічного розвитку України.

23. В Україні залежно від господарської спрямованості та економіко-правових умов діяльності можуть створюватися такі ВЕЗ:


зовнішньоторговельні зони
комплексні виробничі зони
науково-технічні зони
туристично-рекреаційні зони
банківсько-страхові (офшорні) зони
зони прикордонної торгівлі

24. Міжнародна інвестиційна діяльність обумовлюється експортом (імпортом) інвестованого капіталу за кордон (з-за кордону) у

грошовій або товарній формі з
метою отримання прибутку і розширення
економічного впливу

25. Джим Йонг Кім

з 1 липня 2012 року
12-ий президент
Світового банку

26. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

МБРР основна кредитна установа Світового банку,
був заснований в 1945 р. Штаб-квартира – Вашингтон.
У число учасників банку входить 188 країн; Україна є
учасником з 03.09.1992 р
Мета діяльності МБРР – сприяння країнам-членам
у розвитку їхньої економіки за допомогою надання
довгострокових позик і кредитів, гарантування
приватних інвестицій.
Ресурси МБРР формуються за рахунок внесків
країн-членів та залучених коштів, мобілізованих на
міжнародних фінансових ринках шляхом випуску та
продажу боргових інструментів.
Країни, які подають заяву на вступ в МБРР,
повинні спочатку бути прийняті в МВФ. МБРР —
найбільший кредитор проектів економічного розвитку
в країнах, що розвиваються із середнім рівнем доходів
на душу населення. Всі позики банку надаються під
гарантії урядів країн-членів. Позики виділяються під
процентну ставку, яка змінюється кожні 6 місяців.
Позики надаються, як правило, на 15-20 років з
відстрочкою платежу за основною сумою позики від 3
до 5 років.

27. Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

МФК заснована в 1956 році, штаб-квартира знаходиться у
Вашингтоні. Нараховує 184 країни-члени, серед яких з 18.10.1993 р.
і Україна. Сприяє економічному зростанню країн, що
розвиваються, через заохочення приватного підприємництва у
виробничому секторі. Надає кредити високорентабельним
приватним підприємствам країн, що розвиваються, причому без
гарантії урядів відповідних країн.

28.   Міжнародна асоціація розвитку (МАР)

Міжнародна асоціація розвитку (МАР)
МАР є підрозділом Світового банку, який
надає допомогу найбіднішим країнам світу.
МАР була заснована в 1960 р. та її задачею є
скорочення
бідності
шляхом
надання
безпроцентних кредитів та грантів для реалізації
програм,
направлених
на
прискорення
економічного росту та покращення умов життя.
МБРР та МАР мають спільний персонал та
спільну штаб-квартиру та оцінюють проекти на
підставі одних й тих самих стандартів. Кредити
МАР надаються тільки урядам під їх гарантії.
Діяльність спрямована на створення сприятливих
умов для приватних капіталовкладень, заохочення
експорту капіталу в країни, що розвиваються.
МАР надає безпроцентні позики зі строком
погашення 35-50 років при 10-річному пільговому
періоді.
Україна є членом МАР з 27.05.2004р.
Фінансових зобов'язань немає.

29. Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ)

БАГІ засновано в 1988 році, місцезнаходження Вашингтон. Нараховує 175 членів. Україна
стала членом БАГІ з 27.07.1994 року.
Створено для: сприяння збільшенню притоку
інвестицій в країни, що розвиваються, через
надання гарантій, страхування іноземних
інвестицій на випадок некомерційних
(політичних) ризиків: від націоналізації, війни,
заворушень, зривів контрактів та ін., чим сприяє
розвитку діяльності як інституцій групи
Світового банку, так і приватних інвесторів;
здійснення досліджень, збір і поширення
інформації для сприяння інвестуванню;
надання технічної допомоги країнам,
проведення консультацій з інвестиційних
питань.

30. Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів

Заснований в 1966 році, місцезнаходження - Вашингтон.
Нараховує 144 членів, Україна з 2000р.
Виконує функції з урегулювання спорів між урядами окремих
країн та їх інвесторами, чим сприяє притоку іноземних капіталів.

31. Європейський інвестиційний банк

Державна фінансово-кредитна установа
Європейського Союзу для фінансування
розвитку відсталих європейських регіонів у
формі довготермінових кредитів. Був створений
у 1958 р., штаб-квартира розташована в місті
Люксембург. Акціонерами ЄІБ є 28 країн-членів
Європейського союзу. Займається
фінансуванням проектів, що мають регіональне,
галузеве та загальноєвропейське значення.
Кредити надаються терміном від 20 до 25 років.
У галузевому плані пріоритетними є такі галузі
інфраструктури, як енергетика, транспорт,
телекомунікації, а також проекти, що пов'язані з
охороною навколишнього природного
середовища. Кредити банку видаються на
ринкових умовах. Пільги встановлюються лише
в тих випадках, коли передбачається їх
відшкодування – за рахунок бюджету ЄС.

32. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)

Функціонує з 1991 р., здійснює діяльність у країнах Східної і
Центральної Європи, які проводять ринкові реформи. Акціонерами
Банку є 64 держави, Європейська комісія та Європейський
інвестиційний банк. Україна є членом ЄБРР з 14.07.1992 р. ЄБРР
працює на комерційних засадах, надає тільки цільові кредити під
конкретні проекти приватним (60% позичкових засобів ) і державним
(40%) структурам на потреби розвитку економіки. Здійснює прямі
інвестиції, а також надає технічну допомогу (консультації, курси
навчання банкірів та менеджерів, допомога в організації систем
розподілу продовольства).
English     Русский Правила