Internet
СПРОБУЙТЕ ДАТИ ВІДПОВІДЬ
Мережні топології
Глобальна мережа Internet Визначення
Історична довідка
Лінії зв'язку
Середовища передавання
Мережні кабелі
Мережні кабелі
Мережні інтерфейси
Мережні інтерфейси
Модеми
Пристрої для підключення комп'ютерів до Інтернет
Модеми
Модеми
Модеми
Модеми
Концентратори, комутатори та точки безпроводного доступу
Сімейство протоколів TCP/IP містить у собі протоколи 4 рівнів комунікацій.
Передавання даних мережею
Тематичні домени в Internet
Географічні домени в Internet
Служби Internet
Веб-служба.
Служби Internet
Служби Internet
Служби Internet
Комп'ютери. Технологія клієнт / сервер
Домашнє завдання
Ключові слова теми
2.51M
Категория: ИнтернетИнтернет

Глобальна комп'ютерна мережа

1. Internet

План:
1. Комп’ютерна мережа Internet. Структура
Internet.
2. Способи підключення до Internet.
3. Протокол TCP/IP. ІР-адреси. Доменне ім’я.
4. Служби Internet. Послуги Internet.

2. СПРОБУЙТЕ ДАТИ ВІДПОВІДЬ

1. Призначення комп’ютерних мереж.
2. Наведіть приклади з життя, де застосовуються
локальні мережі.
3. Дайте визначення топології мережі. Назвіть
найбільше поширені.

3. Мережні топології

Шинна топологія відповідає конфігурації
мережі, в якій усі вузли підімкнені до
спільного лінійного каналу з допомогою
відносно коротких з'єднань:
Кільцева топологія відповідає конфігурації
мережі, в якій кожен вузол пов'язаний з двома
іншими, а спільний канал утворює кільце:
Топологія зірки
відповідає конфігурації
мережі, в якій усі вузли
з'єднані з центральним
вузлом
(концентратором):

4.

Любий студенте, пам’ятай!
Дротів руками не чіпай.
Мораль вірша цього проста,
Тече по дротах не вода.
Електрострум тече в дротах,
І може вразить тебе, - жах!
На носі маєш зарубати,
Безпека – це тобі не жарти!

5. Глобальна мережа Internet Визначення

INTERNET
Глобальна мережа Internet
Визначення
Internet (Інтернет) всесвітня інформаційна
комп'ютерна мережа.
Найбільша в світі
сукупність різнотипних
комп'ютерних мереж.
Об'єднує мільйони
комп'ютерів, баз даних,
файлів і людей.

6. Історична довідка

1960-і роки мережа ARPANET (англійською Advanced
Research Projects Agency Network).
1984 р. - розроблено систему доменних назв (англійською
Domain Name System, DNS).
1988 р. - було винайдено протокол Internet Relay Chat (IRC).
1990 р. - мережа ARPANET припинила своє існування,
поступившись NSFNet.
1993 р. - з'явився знаменитий Веб-браузер (англійською webbrowser) NCSA Mosaic.
У 1998 році Папа Римський Іоанн Павло II запровадив
Міжнародний день Інтернету, який щорічно святкують 4 квітня.
З 2011 року понад 2,1 мільярди людей використовують
послуги Інтернету.

7.

Провайдер - це організація (юридична
особа), що надає послуги у приєднанні
користувачів до мережі Internet.
Хост-машина (від англ. host - господар) це комп'ютер, що виконує мережні функції,
реалізуючи повний набір протоколів.
Роль шлюзу між мережею Internet і
локальними мережами відіграє рroхусервер

8. Лінії зв'язку

Телефонні лінії
Оптоволоконні лінії
Супутниковий звязок
Основна характеристика:
Швидкість передачі даних - Біт/секунду

9. Середовища передавання

Безпроводне
середовище
У безпроводних середовищах
кабелі не використовують, а
дані передають через ефір,
зазвичай у вигляді
радіосигналів.
Характеристики
середовища передавання
Одна з основних
характеристик середовища
передавання – швидкість
передавання даних, яку
вимірюють у:
бітах за секунду (біт/с),
кілобітах за секунду (Кбіт/с),
мегабітах за секунду (Мбіт/с)
та гігабітах за секунду (Гбіт/с).
Швидкість передавання даних в
комп'ютерних мережах визначається
як кількість двійкових розрядів, що
передаються через певне середовище
за одиницю часу.

10. Мережні кабелі

Мережний кабель на основі
витої пари
Коаксіальний кабель

11. Мережні кабелі

Оптоволоконний кабель

12. Мережні інтерфейси

Для того щоб комп'ютер
або інший пристрій можна
було підключити до
локальної мережі,
необхідно щоб його було
оснащено мережним
інтерфейсом (мережною
картою), до якого
підключатиметься
мережний кабель або який
забезпечить зв’язок через
радіоканал. Мережні
інтерфейси виготовляють
у вигляді плат.
Мережний інтерфейс
– це обладнання,
призначене для
підключення
комп'ютера або
іншого пристрою до
локальної мережі

13. Мережні інтерфейси

Мережний інтерфейс
проводовий
Мережева карта
безпровідного зв'язку

14. Модеми

Модем – це пристрій, що застосовується для
підключення комп'ютерів до глобальних мереж
Залежно від того, для якого каналу зв'язку
призначено модем, розрізняють модеми
для телефонних ліній, телевізійних
кабельних ліній, супутникові модеми,
модеми для мобільного зв'язку. Модеми
виготовляють у вигляді окремих пристроїв
та у вигляді плат, які вставляються в слоти
на материнській платі.

15. Пристрої для підключення комп'ютерів до Інтернет

Модем (modem - modulator / demodulator) пристрій, призначений для обміну інформацією
між віддаленими комп'ютерами по каналах
зв'язку.
Модем для підключення до комутованої
телефонної лінії виконує перетворення
комп'ютерних даних у звуковий аналоговий
сигнал для передачі по телефонній лінії
(модуляція), а також зворотне перетворення
(демодуляція).
1011001000111
1011001000111

16. Модеми

Внутрішній модем
Зовнішній модем

17. Модеми

Модем CMOTECH
Один із перших usb-модемів для
користування мобільним
Інтернетом.
Безпровідний швидкісний
модем

18. Модеми

Супутниковий модем Thrane
Thrane Explorer 700
Модеми для телевізійних
кабельних ліній

19. Модеми

Модеми для мобільного
зв'язку
Модеми для телефоних
ліній

20. Концентратори, комутатори та точки безпроводного доступу

Для реалізації мережної
топології “зірка” потрібний
пристрій, до якого
підключатимуться всі
комп'ютери мережі та
який забезпечуватиме
обмін даними між ними.
Функцію таких
“центральних” пристроїв
можуть виконувати
концентратори та
комутатори.
Концентратор – пристрій, який
передає одержані дані всім
підключеним до нього
пристроям.
Комутатор – пристрій, який
визначає, кому саме адресовано
отримані дані, а тому надсилає
їх не всім пристроям, а лише
одержувачу.
Для створення безпроводних
мереж використовують точки
безпроводного доступу, які
функціонують так само, як
концентратори.

21. Сімейство протоколів TCP/IP містить у собі протоколи 4 рівнів комунікацій.

Прикладний
рівень
Транспортний
рівень
Мережевий рівень
Канальний рівень
(мережевий
інтерфейс)
WWW, FTP, Telnet, E-mail та
інші
TCP, UDP
IP, ICMP, IGMP
ARP, RARP

22.

Internet
Робота мережі Internet заснована на використанні сімейства
комунікаційних протоколів TCP / IP. TCP / IP не залежить
від фізичних особливостей конкретної мережі. Складається з
двох незалежних частин.
Протокол TCP-(Transmission Control Protocol / Internet
Protocol) - протокол управління передачею даних.
•Протокол IP (Internet Protocol)-протокол маршрутизації
(міжмережевий протокол)

23. Передавання даних мережею

24.

Internet
Протокол TCP - протокол який керує передачею даних
(Transmission Control Protocol).
Данні
TCP-пакет
TCP-пакет
TCP-пакет
TCP-пакет
Откуда: 128.112.36.5
Откуда:
128.112.36.5
Откуда:
Звідки:
Куда:128.112.36.5
128.112.36.5
195.50.4.46
Куда:
195.50.4.46
Куда:
195.50.4.46
Куди:
195.50.4.46
IP-пакет
IP-пакет
IP-пакет
IP-пакет

25.

Internet
Протокол IP забезпечує передачу даних. Протокол
маршрутизації.
•в пакеті до 1500 символів
Данні
• пакети пошкоджуються при
передачі
•послідовність доставки може
бути порушена
Звідки: 128.112.36.5
Куди: 195.50.4.46
IP-пакет

26.

Доменна система імен
Доменна система імен (Domain Name System,
DNS) - система, в якій комп'ютер ідентифікується
(визначається) у формі system.domain, де system ім'я комп'ютера, а domain позначає структуру, в
яку цей комп'ютер входить. Вона дозволяє
привласнювати IP-адресами короткі, зрозумілі для
людини імена для визначення місцезнаходження
комп'ютера.

27.

Доменна система імен
(приклад)
Наприклад, IP-адресі 195.50.2.145 відповідає
доменне ім'я ns.nihe.unibel.by Частина повного
імені перед першою крапкою - це «особисте» ім'я
комп'ютера або тип ресурсу, а інше - ім'я
структури (домену), яка складається з піддоменів
(subdomain ), імена яких розділяються крапками.
Останні три букви DNS-адреси вказують тип
домену.

28. Тематичні домени в Internet

.com – комерційні організації
.edu – учбові заклади
.gov – державні заклади
.mil – військові заклади
.net – мережеві організації
.org – інші організації

29. Географічні домени в Internet

.by - Білорусь
.ru - Росія
.ua - Україна
.us - США
.ca - Канада
.fr - Франція
.de - Германія

30. Служби Internet

Існують універсальні і спеціалізовані
служби.
Спеціалізовані
служби
є
доступними лише для вузького кола
фахівців, а універсальною службою
може
скористатися
будь-який
користувач Інтернету.

31. Веб-служба.

Веб сайти.
Веб форуми.
Блоги.
Віки проекти (Вікіпедія).
Інтернет магазини.
Інтернет аукціони.
Інтернет реклама.
Соціальні мережі.
Багатокористувацькі ігри.

32. Служби Internet

Служби комунікацій
Месенджери
Електронна
пошта
Інтернет
чати
Пошукові
системи

33. Служби Internet

Служби
новин та
розсилок
Файлові
служби
Служби
мовлення
Поштові
розсилки
FTPсервери
Інтернет
радіо
Технології
RSS
Файлові
хостинги
Інтернет
телебачення
Файлообмінні
мережі

34. Служби Internet

Служби
віддаленого
доступу
Електронні
платіжні
системи

35. Комп'ютери. Технологія клієнт / сервер

Сервер - потужний, постійно підключений до Internet
комп'ютер, який зберігає і передає інформацію за
запитом інших комп'ютерів. Найчастіше на серверах
Internet встановлюють варіант ОС Unix-Linux
Клієнт - персональний комп'ютер на якому можна
складати і посилати запити, отримувати і відображати
інформацію.
Клієнт
запит
відповідь
Сервер

36. Домашнє завдання

1.
2.
3.
Редько М.М., Ярмуш О.В., Редько Н.С.
Інформатика та комп'ютерна техніка. Ст. 134-174.
Лекція та матеріали для самостійного вивчення на
сторінці групи Е-21 в контакті.
Скласти вдома ключове словосполучення.

37. Ключові слова теми

Провайдер
Хост-машина
Модем
Протокол
Домен
Шлюз
Сервер
Клієнт
Веб-сервіс
Пішов ходок
по сома
English     Русский Правила