Годівля робочих коней
План
1.Біологічні  особливості  та  потреба  коней  в  енергії,  поживних і біологічно активних речовинах 

Годівля робочих коней

1. Годівля робочих коней

2. План

• Біологічні особливості та потреба коней в енергії,
поживних і біологічно активних речовинах
• Норми годівлі та раціони для робочих коней різних
статевовікових та виробничих груп
• Підготовка кормів до згодовування, режим,
техніка годівлі та напування коней
• Нестача та надлишок поживних речовин у раціонах
коней та їх наслідки
• Контроль повноцінності годівлі робочих коней

3. 1.Біологічні  особливості  та  потреба  коней  в  енергії,  поживних і біологічно активних речовинах 

За будовою і функціями системи органів травлення коні, як тварини з
однокамерним шлунком, ближчі до свиней, ніж до жуйних. Вони мають певні
видові особливості будови та функції зазначеної системи органів.
У коней добре розвинений товстий відділ кишечнику (насамперед сліпа кишка, що
майже удвічі більша за об’ємом, ніж шлунок).
Загальна місткість шлунка й кишечнику дорослого коня становить у середньому
250, корови 350 л; довжина кишечнику, відповідно, 30 та 50 м. Шлунок за
місткістю відносно менший. Залежно від віку тварини його об’єм може
коливатися від 6 до 16 л.
У коней дуже чутливі і рухомі губи, розвинутий нюх, вони здатні вибирати з
годівниці їстівні частини, залишаючи непридатні для поїдання рештки (грудочки
землі, насіння отруйних рослин).
Вони мають міцні зуби та добре розвинені жувальні м'язи, що забезпечує швидке
пережовування грубих, зернових та інших кормів.
Основна роль в перетравленні поживних речовин належить тонкому відділу
кишечнику, де перетравлюються легкоперетравні вуглеводи, протеїн та жири.
Клітковина перетравлюється, в основному, в товстому відділі кишечнику, який
має значний об'єм (до 100 л), але рівень її перетравності нижчий, ніж у худоби.
Основною продукцією коней є виконувана робота, яка вимагає відповідних
енергетичних затрат.

4.

Потреба коней у клітковині менша і не
повинна перевищувати 16 % від сухої
речовини раціону. У товстому відділі
кишечнику відбувається синтез
водорозчинних вітамінів та вітаміну К.
Проте рівень синтезу вітамінів групи В не
забезпечує потреби коней у них. Тривалість
проходження кормових мас через травний
канал становить біля 100 годин.
Коні дуже чутливі до якості кормів. Вони не їдять
затхлі, кислі чи цвілі корми, їм згодовують
різноманітні грубі, соковиті та концентровані корми.
Із грубих кормів кращим є сіно лучне та сіяних
злаково-бобових однорічних і багаторічних трав.

5.

Потреби коней в енергії, поживних речовинах і
вітамінах зумовлюються насамперед
характером їх використання ( механічна
робота), а також живою масою, статтю, віком,
вгодованістю, породою, фізіологічним станом
(жеребність, лактація).
Енергію перетравних речовин коні
використовують краще, ніж жуйні.
В останніх обмінна енергія відносно енергії
перетравних речовин становить 82 %, у коней 89 %.
Нестача енергії в раціонах молодняку є причиною затримки їх росту і розвитку, дорослих
- втрати живої маси, погіршення робочої здатності.
Робочі якості коней, які працюють в упряжі, характеризуються силою тяги, величиною
роботи, швидкістю руху.
Потреба в енергії на підтримання життя дорослих коней досягає орієнтовно 4465 МДж обмінної енергії. Для тварин, що виконують певну роботу, потреба в
енергії відповідним чином диференційована.

6.

В основу нормування годівлі
коней, які виконують роботу,
покладені потреби в енергії та
поживних речовинах при
виконанні різних транспортних і
польових робіт, виконувані в
упряжі чи під вершником, при
вільному русі та під час
відпочинку.
Робота коней на високому алюрі,
тривала важка робота без відпочинку,
великі перерви в годівлі можуть
призвести до значної перевитрати
енергії на одиницю виконаної роботи,
теплового стресу і, в кінцевому
результаті, до зниження його
роботоздатності.

7.

• 2. Норми годівлі та раціони для робочих коней різних
статевовікових та виробничих груп
Норма робочих коней у поживних речовинах залежить від живої маси,
виконуваної роботи, віку, вгодованості, фізіологічного стану (кобил), породи.
Розрізняють 4 варіанти фізичного
навантаження: відпочинок (без роботи),
легка, середня та важка робота.
Під час виконання робіт коні
витрачають енергію, джерелом
якої є вуглеводи, що
використовуються організмом
упродовж перших трьох годин
роботи.

8.

Табл. 1- Норми годівлі робочих коней, на голову на добу
Норми розраховані на дорослих коней середньої вгодованості.

9.

Худим коням норму збільшують на 3-4 к.од. Працюючим кобилам з 3-го
місяця жеребності норму підвищують на 1,5-2 к.од.
З розрахунку на 1 к.од. раціону повинно доводиться не менше 80 г
перетравного протеїну, по 4-5 г кальцію і фосфору і 10-15 мг каротину.
Кращим сіном для коней є лугове або злаковобобове, якого вони поїдають до 4 кг на 100 кг
живої маси.
Частина сіна при виконанні кіньми легкої роботи і
без роботи можна замінити ярої соломи. Якісного
сінажу, силосу коні поїдають по 10-15 кг.
Хорошим джерелом легкозасвоюваних вуглеводів
є коренебульбоплоди, їх згодовують до 10-12 кг.
Відразу після роботи дають сіно, потім через
1-2 години - концентрати та інші корми.

10.

Основу літніх раціонів коней
становлять зелені корми. Їх згодовують
по 25-50 кг шляхом випасу і у вигляді
підживлення - з годівниць.
З концентратів коням частіше дають
овес - до 8 кг залежно від категорії
роботи.
Коні у залежності від
виконуваної роботи
споживають на 100 кг живої
маси від 1,3 кг сухої речовини –
без роботи до 3 кг – при важкій
роботі.

11.

Рівень енергії та поживних речовин у 1 кг сухого залишку раціону
коням без роботи та при важкій роботі
становить відповідно: 0,6 і 0,9 к. од. (6,3 і 9,8
МДж обмінної енергії), 60 і 80 г перетравного
протеїну, 18 і 16 % сирої клітковини, 2,5 і 3,0 г
кухонної солі, 2 і 4 г кальцію, 1,5 і 30 г фосфору,
30 і 40 мг заліза, 7,0 і 8,5 мг міді, 25 і 32 мг
цинку, 0,5 і 0,6 мг кобальту, 0,35 і 0,45 мг йоду
та 5 і 12 мг каротину.

12.

Структура раціонів для робочих коней, %
без роботи –
50–80 % грубих ,
20–50 % соковитих
середня робота –
35–50 % грубих,
5–30 % соковитих
35–45 % концентратів
легка робота 40–60 % грубих,
10–40 % соковитих,
20–30 % концентратів
важка робота –
5–25 % грубих ,
25–40 % соковитих,
50–55 % концентратів

13.

Робочим коням із розрахунку на 1 к. од
згодовують: перетравного протеїну 8090 г, кальцію 4-5, фосфору 4-5 г і каротину
10-15 мг.
Кобилам, починаючи з четвертого місяця
жеребності, норму годівлі збільшують на
1,5-2 кг, підсисним на 3-4 кг сухої
речовини, а з дев’яти місяців - відповідно
на 2-3 і 4-6 кг.
На кожну кормову одиницю жеребній і
підсисній кобилі згодовують:
перетравного протеїну - 115 г, кальцію –
7-8, фосфору – 5-6 г і каротину - 25 мг.
У разі роботи коней у полі норму годівлі
збільшують на 20, а на важких дорогах та
під час виконання транспортних робіт –
на 10 %.
Тваринам, які не працюють, норму
годівлі знижують на 30 % порівняно з
тією, що розрахована для виконання
легкої роботи.

14.

Годування лошат і підсисних кобил.
Годівлю кобил треба організувати так, щоб забезпечити їх хороші
кондиції, але без ожиріння.
За останні 4 місяці
жеребості жива маса
кобил збільшується на
10-12 %. Робота для цих
тварин має бути
спокійною, помірною, а
за два місяці до
жеребності кобили
повинні бути звільнені
від усіх видів робіт, але
із збереженням моціону.

15.

Основу раціонів для кобил становить сіно по
2-2,5 кг на 100 кг живої маси. Не можна
згодовувати пліснявий сіно, особливо бобова,
яке викликає у лошат кобил розлади
травлення і аборти.
Кращими концентратами є овес, висівки,
шроти. Частина зерна 0,5-1,0 кг корисно
давати в пророщеному вигляді. На перебіг
вагітності позитивно впливають
коренеплоди, особливо червона морква. В
останню третину вагітності силос бажано з
раціонів виключити. Годувати
рекомендується не менше 4 разів на добу
невеликими порціями. За 10 днів до
вижеребки скорочують дачу грубих кормів,
а з концентратів дають плющений овес,
лляної макуха і пшеничні висівки у вигляді
густої каші.

16.

Годування племінних жеребців
Норми годівлі для жеребців залежать від їх породи, інтенсивності
навантаження і живої маси.
На кожні 100 кг живої маси жеребцям потрібно 1,6-1,9 к.од. в
непарувальний і 2-2,4 к.од. - в парувальний період.
На кожні 100 кг живої маси жеребцям
потрібно 1,6-1,9 к.од. в непарувальний і
2-2,4 к.од. - в парувальний період.
На 1 к.од. має припадати близько 120 г
перетравного протеїну, 6 г кальцію, 4 г фосфору, 3 г - кухонної солі, 12 мг каротину.
Годувати жеребців треба так, щоб вони
мали заводську вгодованість. За сезон
жеребець повинен запліднити не менше
50 маток. У парувальний період для
дорослих жеребців (старше 4 років) при
природній річний злучці допустимі дві
садки на добу з перервою 8-10 годин.

17.

Орієнтовна структура раціонів для жеребців, %
грубі корми - 35-40, соковиті - 5-10, концентрати - 40-50 і корми тваринного
походження - 5-10.
Зазвичай в раціони входять
наступні корми, кг на голову на
добу: сіно бобово-злакова - 8-10,
буряк - 4-6, морква - 1-3, овес - 34, висівки пшеничні - 1-2.
Корисно включати в раціони і
тваринні корми: молоко або перегін до 5-6 л, м'ясо-кісткове борошно - 0,20,3 кг, курячі яйця - 5-6 штук.
У не парувальний період кількість
концентратів зменшують, виключають
тваринні корми.
У літній період корисний випас жеребців
на культурних пасовищах. Жеребцям
необхідний моціон не менше години під
сідлом або в упряжі, корисна для них і
легка робота протягом 2-3 годин.

18.

На 100 кг живої маси жеребцям необхідно 2,2–2,5 кг сухої речовини.
Концентрація енергії та поживних речовин в 1 кг сухого залишку корму
раціонів жеребців у непарувальний і парувальний періоди повинна
становити відповідно: 0,7 і 0,8 к. од. (7,5 і 8,4 МДж обмінної енергії), 70
і 95 г перетравного протеїну, 18 і 16 % клітковини, 2,0–2,5 г кухонної
солі, 4 і 5 г кальцію, 3 і 4 г фосфору, 1 г магнію, 80 мг заліза, 0,5 мг міді,
32 мг цинку, 30 і 40 мг марганцю, по 0,2 і 0,5 мг кобальту та йоду, 8 і 10
мг каротину та вітамінів: D – 360 і 380 МО, Е – 30 і 35 мг, В1 та В2 – по
2,5 і 3,5 мг, В3 –5 мг, В4 – 150 і 160 мг, В5 – 7 і 8 мг, В6 – 1,5 і 2,5 мг, Вс –
1,4 мг, В12 – 5,0 і 5,5 мкг.

19.

До складу раціонів жеребців у парувальний період вводять корми,
які позитивно впливають на спермопродукцію – просо, ячмінь, овес,
збиране молоко (5–7 кг), яйця курячі (3–5 шт.), м’ясо-кісткове
борошно (0,2–0,3 кг) та інші. Годують жеребців 4–5 разів на добу.
Напувають їх перед годівлею.
До складу раціонів жеребців
у парувальний період
вводять корми, які
позитивно впливають на
спермопродукцію – просо,
ячмінь, овес, збиране
молоко (5–7 кг), яйця курячі
(3–5 шт.), м’ясо-кісткове
борошно (0,2–0,3 кг) та інші.
Годують жеребців 4–5 разів
на добу. Напувають їх перед
годівлею.

20.

Годівля кобил.
Розрізняють три періоди фізіологічного стану кобили:
холоста, жеребна, лактуюча.
Холостих кобил годують за нормами робочих коней.
Жеребні кобили значну кількість поживних речовин
витрачають на ріст плода та створення запасів у організмі.
Починаючи з 9-го
місяця жеребності
кількість сухої
речовини у їх раціонах
збільшують до 2–3 кг.
Годують цих кобил 4–5
разів на добу.

21.

Структура раціонів: концентрати займають 30–40 %, грубі – 50–55, соковиті – 5–15.
За два місяці до вижеребки і 15 днів після, кобил не використовують на роботах.
Особливу увагу в годівлі кобил приділяють у передродовий період.
За два тижні до вижеребки не можна замінювати одні корми іншими, щоб не викликати
розладів травлення.
За 15–20 днів, кількість грубих кормів зменшують на половину, використовують лише
сіно злакових, концентровані корми слід згодовувати у вигляді густої каші.
За 2–3 дні до вижеребки добовий раціон зменшують на третину. Після вижеребки кобилі
дають 2–3 л теплої води, а через 2–3 години її знову напувають і дають сіно (краще
злакових), після цього включають концентрати у вигляді пійла (висівки чи суміш вівса,
пшениці, макухи – 10–15 кг).
На 2–3-й день після вижеребки кобилі згодовують досхочу сіно, 2–3 кг концентратів та
поступово вводять до раціону коренеплоди.
На повний раціон переводять на 7–8-й день після вижеребки.

22.

Годівля лактуючих кобил має
бути спрямована на отримання
високої молочності, яка забезпечує
добрий ріст та розвиток лошати
упродовж 5–6 місяців. Добова
молочна продуктивність кобил
залежить від багатьох факторів і за
перші три місяці лактації може
становити 10–20 кг.
Продуктивність кобил оцінюють за
живою масою лошати. Якщо жива маса
його у місячному віці подвоїлась, то
молочність такої кобили добра. Для
підтримання високої молочності та
працездатності норму згодовування
сухої речовини лактуючим кобилам
збільшують на 4–6 кг на добу. Годують
їх 4–5 разів, напувають досхочу перед
годівлею.
Структура раціонів
лактуючих кобил:
концентрати становлять
– 25–40 %, грубі – 40–45,
соковиті – 15–35 %.

23.

Годівля молодняку коней
У перший місяць життя основним кормом лошати є молозиво та молоко
кобили. Дуже важливо, щоб лоша одержало якомога більше молозива, яке
забезпечує його організм імунними тілами.
Лошата ссуть кобилу дуже часто (60–40 разів на добу), тому при використанні
кобил на роботах їм через кожну годину дають відпочинок (15–20 хв.) для
годівлі лошат.
Через 15–20 днів після народження лошат починають привчати до споживання
рослинних кормів, їм згодовують сіно, плющений овес із висівками (0,5–0,7 кг
на добу) потім дерть кукурудзи, ячменю, подрібнену макуху (шрот), мінеральні
добавки.
Кількість об'ємистих та
концентрованих кормів поступово
збільшують, відповідно до 5–8 та 3–4 кг
на голову на добу у віці 5–6 місяців.

24.

Добова потреба
відлучених лошат у
поживних речовинах
орієнтовно (на жовтеньгрудень) становить для
жеребчиків 2,8; кобилок
— 2,5 корм. од. на 100 кг
живої маси.
На 1 корм. од. повинно
припадати, г:
перетравного протеїну
105-115, кальцію 67, фосфору 5-6, кухонної
солі 2-3 та 12-15 мг
каротину.

25.

На 1 кг приросту живої маси потрібно 10 кг молока.
Молочність кобили вважають доброю, якщо протягом
зазначеного періоду жива маса лошати збільшується у
1,91-2,15 рази, задовільною - у 1,74-1,90, низькою - в
1,46-1,73 рази і менше.
Після першого місяця лактації молоко кобили не
забезпечує лоша органічними та мінеральними
речовинами.
Раннє привчання лошат до споживання доброякіс
них концентрованих та грубих кормів, а
також повноцінна годівля, належні умови
утримання й моціон підсисних кобил є
запорукою нормального розвитку та міцного
здоров’я молодняку.

26.

Відлучення лошат від кобил проводять у віці
5–6 місяців.
Основу раціонів молодняку коней
становлять: сіно доброї якості,
суміш концентратів, соковиті та
зелені корми в літній період.
Норми годівлі молодняку
коней після відлучання
розроблені для таких
вікових груп: 6–12 міс.,
12–18 міс., 18–24 міс., і
24–36 міс.
Орієнтовна структура
раціонів молодняку коней
наступна: концентрати –
50–70 %, грубі – 25–35 %,
соковиті – 5–15 %.

27.

Таблиця 3 - Добова
потреба лошат в
енергії та протеїні
(цифри в дужках)
і фактичний вміст їх у
добовому надої

28.

Відгодівля коней.
Відгодовують молодняк до 1 року, віком 1–3 роки
та дорослих коней.
Молодняк віком старше 1 року
та дорослих коней в залежності
від їх вгодованості відгодовують
упродовж 50–90 днів. Годують їх
за нормами робочих коней, що
виконують середню роботу.
Молодняку та дорослим коням
нижчесередньої вгодованості
кількість перетравного протеїну
збільшують на 20 %.
Молодняк до 1 року, що
призначений для реалізації на м'ясо
вирощують під кобилами до 7–9місячного віку. Підгодівлю грубими,
соковитими та концентрованими
кормами розпочинають з 15–20денного віку. У 2–3-місячному віці
ці корми згодовують вволю.
Середньодобові прирости
молодняку при такій відгодівлі
становлять 1000–1300 г. Реалізують
такий молодняк на м'ясо зразу ж
після відлучення.
Економічно вигідною є відгодівля коней,
що забезпечує 1000–1500 г приросту
живої маси за добу. У господарствах з
наявністю пасовищ коней відгодовують
шляхом нагулу впродовж 3–5 місяців.

29.

3. Підготовка кормів до згодовування, режим, техніка годівлі та
напування коней
Техніка годівлі коней повинна враховувати їх фізіологічні особливості.
В зв'язку з тим, що коні їдять дуже повільно, ретельно пережовуючи корм, важливе
значення має підбір кормів, кратність і послідовність їх згодовування і напування.
Напувають тварин
після поїдання грубих
кормів до згодовування
концентрованих,
оскільки потрапляння
води в організм після
концкормів зумовлює їх
вимивання в кишки, що
значно знижує
перетравність корму.

30.

Половину добової даванки грубих кормів згодовують на ніч, а решту 25 % – вранці за 2–3
години до роботи та в полудень. Концентровані та соковиті корми згодовують 2–3 рази на
день.
Напувають коней після даванки грубого корму перед згодовуванням зернових кормів.
Така послідовність годівлі і напування обумовлена тим, що кормова маса в шлунку коня
розміщується шарами, в порядку надходження, поступово перетравлюється, переміщується
до пілорусу і виходу в кишечник. Якщо напувати коня після згодовування концентратів, то
вода і рідкий корм, стікаючи по стінках шлунку змивають значну частину кормових мас, які
не піддавались достатній дії соків шлунку. Це призводить до порушення перетравності і
викликає важкі хвороби травного каналу.
При виконанні важких робіт, особливо у літній період, кінь дуже потіє, виділяє значну
кількість води через шкіру і дихання. Тому необхідно його своєчасно напувати, так як втрата
10 % вологи призводить до значного зниження працездатності, а при витраті 20 % вологи,
кінь гине.
Влітку коня треба напувати не менше 3–х разів на добу, випоюючи 40–50 літрів, а в спеку – до
60 л води.
Спітнілих від роботи коней поїти не можна, так як це викликає застуду та ревматичне
запалення копит (опій).

31.

Чим важча виконувана робота, тим менше згодовують грубих кормів і більше –
концентратів.
Від інтенсивності роботи залежить кратність годівлі.
При виконанні важких і середніх робіт рекомендується годувати коней 8–6
разів, а легких і без роботи – 3–4 рази.
Згодовувати корм і напувати коней слід у такій послідовності: спочатку грубий
корм, потім – соковитий, напування, а через 1–2 години – концентрати.

32.

Для годівлі коней використовують різноманітні корми, які певним чином мають бути
підготовлені і згодовані у визначеному режимі й послідовності.
Коні охоче поїдають вівсяну, просяну, ячмінну солому, гірше - солому озимих злаків. її
можна подрібнити (січка завдовжки 3-5 см); запарювати (ошпарювати окропом і
витримувати закритою до 8 год); здобрювати свіжою бардою, розбавленою у воді мелясою;
змішувати з подрібненими коренеплодами, зволоженими концкормами, силосом, жомом.
Полову краще використовувати у запареному вигляді в суміші з подрібненими
коренеплодами чи іншими кормами. Остисту ячмінну полову коням не дають.
Великі даванки грубих кормів ускладнюють дихання, заважають роботі і викликають зайве
потовиділення.

33.

Коням згодовують миті (цілі чи
подрібнені) моркву , кормові
та цукрові буряки, брукву,
турнепс, картоплю (сиру і
варену), силос
(для жеребних кобил небажано).
Використовують також і відходи макуху, жом (краще сухий), мелясу
(до 1,0-1,5 кг за день), глютен,
клейковину, м’язгу, барду тощо.

34.

Для коней усіх вікових груп найкращим
концентрованим кормом є овес.
Зерно вівса містить авенін, холін,
глікоколь, які позитивно впливають на
фізіологічний стан тварин. Коням також
згодовують зерно ячменю та кукурудзи,
обмежено використовують пшеницю.
Зернові корми тваринам згодовують у
плющеному або подрібненому вигляді.
Обережно у годівлі коней слід
використовувати зерно
бобових, оскільки після його поїдання
можуть виникати запори і здуття. До
такого зерна тварин привчають
поступово, згодовуючи
після подрібнення або плющення у
суміші з іншими кормами.
Овес добре поїдається, перетравлюється і
вважається дієтичним кормом.
При згодовуванні ячменю його краще дробити або
плюща, так як при використанні в цілісному
вигляді у коней швидше стираються зуби і кінь
виглядає по зубах на рік старше. Перехід з вівса на
ячмінь - поступовий, протягом тижня, інакше
можливі розлади травлення, набряки ніг.
Жито можна давати лише в подрібненим вигляді і
краще з солом'яною різкою, так як цілісні зерна
жита сильно набухають в шлунку і викликають
кольки.

35.

Коні дуже вибагливі до якості питної води. Для напування використовують
тільки доброякісну воду.
На 1 кг сухої речовини раціону потрібно в середньому 3 л води. Середньодобова
потреба дорослого коня у воді становить 45, при важкій роботі у спеку - до 80 л.
Влітку тварин напувають 3-4, взимку 2-3 рази за добу.
Не можна напувати їх водою температурою нижче 6° С. Для підігрівання в
стайнях її наливають у спеціальні місткості.
Краще напувати коней перед годівлею, особливо перед роздаванням
концентрованих кормів, оскільки вода надходить у кишечник майже не
затримуючись у шлунку.
Не можна давати багато води спітнілим від роботи (розгаряченим) коням, бо
після цього у них запалюються копита (настає опій), виникають застудні
захворювання, можливі аборти.
В період важких робіт у спеку доцільно напувати коней трохи підсоленого
водою (40-60 г кухонної солі на 10 л води), що сприяє її утриманню в організмі.

36.

4. Нестача та надлишок поживних речовин у раціонах коней
та їх наслідки
За нестачі протеїну в раціонах затримується ріст і
розвиток молодняку, у конематок і плідників погіршуються відтворні функції.

37.

У процесі роботи коні
втрачають багато солі
з потом. На кожні 100
кг живої маси на легкій
роботі коням потрібно
6 г солі, на середній 8 і
на важкій - 9 м.
Нестача мінеральних речовин у
раціонах коней може
викликати: погіршення
апетиту, зниження швидкості
росту, рахіт чи остеомаляцію,
погіршення відтворних функцій
та зниження
молочної продуктивності,
неефективне використання
кормів.

38.

Нестача йоду в раціоні
викликає зобну хворобу.
Нестача заліза й міді — анемію
та порушення обміну речовин.
Зокрема у лошат затримується
ріст, уражаються суглоби й
тканини вінчика копита.
Нестача калію викликає
затримку росту лошат,
погіршує їх апетит.
За нестачі магнію у коней
підвищується збуджуваність
нервової
системи, спостерігається
тремтіння м’язів, атаксія,
порушення серцевої діяльності.

39.

Потреба коней у вітамінах залежить передусім від
інтенсивності окислювальних процесів, пов’язаних із
виконанням м’язової роботи.
Дефіцит вітамінів найбільш відчутний за відсутності
пасовищ або з причини бідної рослинності на них. За
низької якості кормів у зимовий період раціони коней
потребують систематичного контролю за вмістом каротину,
вітамінів D, Е та групи В.

40.

При нестачі в раціонах
каротину у коней
спостерігаються типові
симптоми А-авітамінозу:
відсутність апетиту,
погіршення росту, нічна
сліпота, сльозотеча,
кератинізація рогової
оболонки ока, шкіри,
ураження копитного рогу,
порушення функцій системи
відтворних органів тощо.
Для підтримання у робочих
коней здорового стану з
розрахунку на 100 кг живої
маси при виконанні середньої
роботи потрібно близько 20 мг
каротину.

41.

Нестача вітаміну D викликає
зниження рівня кальциїфікації
кістяка, може бути причиною
набрякання суглобів і
розм’якшення кісток, симптому
«дерев’яної ходи». При цьому
порушується процес
всмоктування й використання
кальцію та фосфору.
Не можна поїти спітнілу,
розпалену кінь, так як це
часто призводить до
ревматичному запаленню
копит. Поїти краще перед
дачею концентратів.

42.

5. Контроль повноцінності годівлі робочих коней
У господарствах постійно
контролюють відповідність
раціонів прийнятим нормам годівлі,
живу масу та величину приростів у
молодняку, витрати кормів
Періодично проводять
зоотехнічний аналіз кормів
та оцінку їх якості кормів
Особливу увагу
звертають на
вгодованість, апетит
Особливу увагу
звертають на
вгодованість, апетит
Проводять
зовнішній огляд
поголів'я

43.

Дякую за увагу!!!
English     Русский Правила