Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық институты
ACTIVote
ACTIVote тестілеу және дауыс беру жүйесін қолданудың жетістіктері:
ACTIVote- тестілеу жүйесімен жұмыс жасау тәсілдері.
2-қадам. Қолданушыларды енгізу.
3-қадам. Құрылғыларды тіркеу.
4-қадам. ACTIVote-ны реттеу.
5-қадам. Қолданушылар арасында құрылғыларды үлестіру.
6-қадам. Жұмыс түрін таңдау.
7-қадам. Тесттерді орындау.

ACTIVote бағдарламасында тест құрастыру мүмкіндігімен танысу

1. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық институты

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Тақырыбы: ACTIVote бағдарламасында тест құрастыру
мүмкіндігімен танысу
Дайындағандар:
Жолтаева Гүлжайна
Патруллаева Балнур

2. ACTIVote

3.

ACTIVote тестілеу және дауыс беру
жүйесі әр оқушыға ұсынылған бірнеше
жауаптардың бірін сымсыз радиопульттардың батырмаларын басу
арқылы жауап беруге мүмкіндік береді.
Радио-пульттан шыққан ақпарат
ACTIVboard интерактивті тақтасына
орнатылған радио-портқа қабылданып,
өңделеді.

4. ACTIVote тестілеу және дауыс беру жүйесін қолданудың жетістіктері:

Оқушылар сабаққа қызыға қатысады және
ақпаратты жақсы қабылдайды.
Әр оқушы өз білімінің бағасын көріп отырады.
Оқушылар мен мұғалімдер арасындағы өзара
байланыс құралы болып табылады.
Мұғалім білімді бекіту, үй тапсырмасын тексеру
тәрізді сабақ бөлімдеріне аз уақыт кетіреді.
Нашар оқушыдан да жауап алуға негізделген.
Мұғалім нақты жауап алғысы келген жағдайда
сұрауды жасырын өткізе алады.
Мультимедиялық технологияны сабақта қолдану
мұғалімге қиын тақырыптарды түсіндіруге
жеңілдіктер жасайды.

5. ACTIVote- тестілеу жүйесімен жұмыс жасау тәсілдері.

1-қадам. Тест құру.Бас мәзір – ACTIVote – Сұрақтар
шеберінде сұрақтарды теріп және олардың түрін
таңдайсыз. Дұрыс жауапты таңдайсыз.

6.

Келесі сұрақты қосу үшін «Жаңа сұрақ» батырмасына
басасыз. Егерде бұрыннан әзірленген тест сұрақтары
бар болса «Кітапхананы көрсет» батырмасын басу
арқылы соларды пайдалануға болады.

7.

Тайм – аут жанына жалауша қойып,
уақытын көрсетесіз. Тест сұрақтарының
жазылу түрін таңдайсыз. «Әрі қарай»
батырмасын басып, келесі терезеден бет
түрін, сұрақтардың өлшемі мен қаріпін
(шрифт) таңдайсыз. Оны Файл – Қалай
сақтау арқылы флипчарт ретінде
сақтайсыз. Егер өзгерту керек болатын
болса «Менің сұрақтар шеберім» немесе
«Жалпы сұрақтар шебері», немесе «Басқа
бума» папкасына сұрақтар шебері ретінде
сақтайсыз. Файлдың кеңейтілімі .qmf
болуы шарт.

8. 2-қадам. Қолданушыларды енгізу.

Бас мәзір – ACTIVote –
Қолданушылардың мәліметтер
қоры.
Ашылған терезеден Файл –
Құру командасын таңдайсыз.
Қолданушы – Қосу командасын
таңдап қолданушылар тізімін
енгізесіз. Файл – Қалай сақтау
командасы арқылы сақтайсыз.

9. 3-қадам. Құрылғыларды тіркеу.

Бас мәзір – ACTIVote –Құрылғы. Егер алдын
ала тіркелген құрылғылар болса «Бәрін жою»
батырмасына басу арқылы алып тастауға
болады.«Тіркеу» батырмасына басып, пайда
болған терезедегі шарттарды әр радио-пульт
үшін орындайсыз. «Бәрін атау» батырмасын
басу арқылы 4 символдан артпайтын ат қоясыз.
«Аты» батырмасын басу арқылы әр радиопульттің (ортасына басуға болмайды!) кезкелген әріпін басып тексересіз. «Тест»
батырмасы
арқылы
әр
радио-пультті
тестілеуден өткізесіз. Ок батырмасын басасыз.

10. 4-қадам. ACTIVote-ны реттеу.

Бас мәзір – ACTIVote – Баптау. Ашылған
терезеден сұрақты күту уақытын көрсетесіз.
« » таңбашасын «Күту уақытын дайын
сұрақтарға қолдану», «Нәтижелерді жаңа
флипчарт беттерге шығару», «Есімдерін
көрсету», «Нәтижелерін көрсету», «Бетті
автоматты түрде ауыстыру» командаларының
тұсына
қоясыз.
« »
таңбашасын
таңдауыңызша «Қолданушының тек бірінші
жауабын қабылдау» немесе «Қолданушыларға
өз жауаптарын өзгертуге мүмкіндік беру»
командаларының
тұсына
қоясыз.
«Қолданушылар қоры» дегенге өзіңіздің
сақтаған тізіміңізді көрсетесіз.

11. 5-қадам. Қолданушылар арасында құрылғыларды үлестіру.

Бас мәзір – ACTIVote –Қолданушылар.
Ашылған терезеден «Қолданушыларға атау
тағайындау» батырмасын басу керек. Егер
сіз алдыңғы қадамда сынып тізімін
көрсеткен болсаңыз сол тізім шығып тұруы
керек, болмаса Ашу батырмасына басу
арқылы өзіңізге қажетті тізімді таңдайсыз.
Тізімді қолдарындағы құрылғыларға сай
бекітесіз. (Сол жақтан есімін белгілеп
батырмасын
басасыз).
«Шығу»
батырмасын басасыз.

12. 6-қадам. Жұмыс түрін таңдау.

Бас мәзір – ACTIVote – Сеанс қажетті
режимді таңдайсыз. « » таңбашасын
таңдауыңызша қоясыз. Аттары көрсетілген
– оқушылар тізімі оң жағында пайда
болады да тестілеу өтеді. (Тест өткізу үшін
осы режимді таңдайсыз). Анонимді режим
– оқушылардың есімінсіз жасырын
тестілеу. Демонстрация режимі – қалай
өтетінін ғана көрсетеді. Таңдағаннан кейін
Ок батырмасын шертесіз.

13. 7-қадам. Тесттерді орындау.

Бас мәзір – Флипчарт – Содан ашу – қажетті
папканы таңдау арқылы бұрын сақталған
тестілеу сұрақтары бар флипчартты ашасыз.
Егер барлық командалар дұрыс орындалған
болса Ок батырмасын басасыз. Тестілеу
құрылғысының таңбасын басқаннан соң
қолданушылар
тестілеуді
бастайды.
Сұрақтарға жауап беріп болғасын «Тоқта»
батырмасын
басу
арқылы
тестілеу
қорытындысын аласыз. (Егер 4-қадамда
«Нәтижелерін көрсету» дегенді таңдаған
болсаңыз тест аяқталғаннан кейін нәтиже өзі
шығады.)

14.

Назар аударғандарыңызға
рахмет!!!
English     Русский Правила