Чистяков.р.в 11-г
Виробництво та продукт економічної діяльності
ресурси
Види й характеристика ресурсів і факторів виробництва
розрахунок продуктивності праці натуральним, вартісним та індексним методами. 
Виробничі технології
Виробничі технології
Особливості сучасного технологічного розвитку
Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки
185.48K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Виробництво та продукт економічної діяльності. Виробничі технології. Особливість сучасних технологій

1. Чистяков.р.в 11-г

ЧИСТЯКОВ.Р.В 11-Г
ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДУКТ(РЕЗУЛЬТАТ) ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ВИРОБНИЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ. ОСОБЛИВІСТЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ ТА
БЕЗМЕЖНІСТЬ ПОТРЕБ ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІКИ

2. Виробництво та продукт економічної діяльності

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДУКТ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
• Виробництво — це доцільна діяльність людей, результатом якої є створення благ.
Економіка без виробництва неможлива, але вона існує лише тоді, коли учасники
виробництва дотримуються «принципу економічної доцільності», тобто
обов’язкового співвіднесення результатів із витратами.
Основу людського життя становить виробництво. Воно здійснюється завдяки
взаємодії праці людини, засобів і предметів праці.

3. ресурси

РЕСУРСИ
• Термін «ресурси» в перекладі з французької (ressources) означає «усе, що може
бути використано для виробництва благ».
На прикладі казки «Колобок» можна розглянути всі види ресурсів, необ¬хідних для
виготовлення колобка, і вивести формулу виробництва:
ТР + ПР + КР + ПЗ = Товар,
де ТР — трудові ресурси (бабка);
ПР — природні ресурси (борошно, сметана тощо);
КР — капітальні ресурси (піч, сковорідка);
ПЗ — підприємницькі здібності (дід).

4. Види й характеристика ресурсів і факторів виробництва

ВИДИ Й ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСІВ І ФАКТОРІВ
ВИРОБНИЦТВА
• Виробничі ресурси поділяються на відтворювані і невідтворювані.
• До відтворюваних ресурсів належать ті, що створюються і відновлюються природою
(флора, фауна, водні басейни) та суспільством (засоби виробництва). До відтворюваних
належать і трудові ресурси: люди з’являються у світ як біологічні істоти й набувають у
суспільстві необхідних знань і навичок для вироб¬ничої діяльності.
• До невідтворюваних належать корисні копалини, що споживаються як сировина.
• Крім того, час відтворення деяких ресурсів є настільки тривалим, що їх можна
зарахувати до невідтворюваних (розорені чорноземи, вирубані ліси, забруднені
водойми).

5. розрахунок продуктивності праці натуральним, вартісним та індексним методами. 

РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НАТУРАЛЬНИМ,
ВАРТІСНИМ ТА ІНДЕКСНИМ МЕТОДАМИ.
• Натуральний метод — це визначення кількості виготовленої продукції одним
працівником за одиницю часу.
• Вартісний метод — визначення обсягів виробництва в певних цінах одним
працівником за одиницю часу.
• Індексний метод — це визначення відсоткової зміни показника продуктивності
праці за певний період часу.
• Необхідно враховувати також трудомісткість виробництва товарів, тобто кількість
часу, необхідного на виготовлення одиниці товару.

6. Виробничі технології

ВИРОБНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
• Технології – це процеси, пов’язані з видобутком, переробкою, транспортуванням,
складуванням, збереженням, передачею прав володіння, продажем ті ін., які
являються підсистемами в загальному виробничому процесі.
• Найчастіше в практичному господарюванні поняття технології застосовується до
конкретного застосування в тій чи іншій виробничій сфері. Саме тому, технології
бувають проектними, конструкторськими, дослідницькими. Також існують
технологія обробки інформації, друку грошових знаків, банківських справ,
просування по кар’єрних щаблях та ін.

7. Виробничі технології

ВИРОБНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
• В інноваційному менеджменті розрізняють декілька типів виробничих технологій. Вони бувають
головними і забезпечувальними . Постійний розвиток науки і техніки обумовлює безперервне
оновлення і розвиток технологій по трьом основним напрямкам:
- перехід від циклічної (дискретної) до безперервної (потокової) технології виробничого процесу;
- запровадження замкнутого (безвідходного) технологічного процесу.
- підвищення долі науковмісних і високих технологій в загальному технологічному процесі.

8. Особливості сучасного технологічного розвитку

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО
РОЗВИТКУ
• - нова технологія приходить разом з іншими;
• - набір технологій складається із взаємодоповнюючих базових технологій;
• - кожна базова технологія - ядро багатьох прикладних технологій;
• - прикладні технології використовуються для модернізації існуючих виробництв.

9. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки

ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ ТА БЕЗМЕЖНІСТЬ ПОТРЕБ ЯК
ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІКИ
• Основна економічна проблема, яка постає перед окремими людьми, групами людей і
суспільствомзагалом, полягає в тому, що виробничі ресурси обмежені порівняно з
людськими. На відміну від безмежних потреб, економічні ресурси обмежені, рідкісні, їх
недостатньо для задоволеннязростаючих потреб. Обмеженість виникає внаслідок
незбалансованості між відносно необмеженими потребами відносно обмеженими
ресурсами, які використовуються для задоволення цих потреб. Обмеженість зумовлює
вибір. Якщо ми не можемо мати все, що бажаємо, то нам доводиться вибирати те, чого
потребуємо найбільше. Отже, і окрема особа, і суспільство загалом повинні
безперервно здійснювати вибір стосовно того, як використовувати доступні для них
обмежені ресурси
English     Русский Правила