Індивідуальний розвиток організмів
Запліднення у тварин
Запліднення у рослин
Подвійне запліднення квіткових рослин
Онтогенез
Стадії дроблення
Стадія гаструляції
Органогенез
прямий розвиток
НЕПРЯМИЙ РОЗВИТОК із повним метаморфозом
Спільність походження живих організмів
2.92M
Категория: БиологияБиология

Індивідуальний розвиток організмів

1. Індивідуальний розвиток організмів

ЗАПЛІДНЕННЯ.
ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ
БАГАТОКЛІТИННИХ
ОРГАНІЗМІВ:
ЕМБРІОГЕНЕЗ І
ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК

2.

Запліднення - процес злиття
яйцеклітини зі сперматозоїдом
етапи запліднення
Проникнення сперматозоїда в
клітку
Злиття гаплоїдний ядер
Активація зиготи до поділу

3. Запліднення у тварин

1. Зовнішнє
(водні тварини,
виключаючи
рептилій, птахів і
ссавців)
2. Внутрішнє
(наземні тварини)

4. Запліднення у рослин

1. ПРОСТЕ (у спорових рослин)
Залежить від наявності води, тому гамети
рухливі тільки у водному середовищі
З зиготи утворюється слабкий паросток
2. ПОДВІЙНЕ (у квіткових рослин)
Не залежить від наявності води;
Утворюється насіння із запасом поживних
речовин

5. Подвійне запліднення квіткових рослин

1898р. - С.Г.Навашин

6. Онтогенез

- процес
індивідуального
розвитку організму.
Термін онтогенез був
введений в 1866 році
німецьким біологомеволюціоністів Е.
Геккелем.
Ернст Геккель

7.

8.

9. Стадії дроблення

Запліднене
яйце - зигота
2 клітини
бластомера
4 клітини
8 клітин
16 клітик
бластоцель
Бластула
Бластула в
розрізі
32 клітини

10. Стадія гаструляції

ектодерма
ентодерма
первиний рот
Початок утворення
гаструли
Гаструла

11.

12. Органогенез

Нервова пластинка
Хорда
Мезодерма
Порожнина
первинної
кишки
Рання нейрула
Нейрула

13.

14. прямий розвиток

15. НЕПРЯМИЙ РОЗВИТОК із повним метаморфозом

доросла комаха
імаго
Яйце
Личинка
(гусінь)
Лялечка

16. Спільність походження живих організмів

Ф. Мюллер,
Э. Геккель:
биогенетичний закон
«Індивідуальний розвиток
кожної особини (онтогенез)
є коротке і швидке
повторення історичного
розвитку (філогенез) виду»
English     Русский Правила