Кіріспе
Негізгі бөлім
Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау  жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту ережесі
Қорытынды
2.90M
Категория: БЖДБЖД

Техникалық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар

1.

Казахский Национальный
Аграрный Университет
Қазақ Ұлттық Аграрлық
Университеті
ТАҚЫРЫБЫ: ТЕХНИКАЛЫҚ
ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛАР
Орындаған: ПА-207 (п) топ студенті
Алматы 2016
Қабыл А.
Тексерген: Бекбаева Ж.

2.

Жоспар
I.Кіріспе
II.Негізгі бөлім
Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту ережесі
Техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу
Нұсқаулықтардың мазмұны
Профилактикалық препараттар
Қоздырғышты жоюға арналған
препараттар
III.Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

3. Кіріспе


Қауіпсіздік техникасы — еңбекті қорғаудың бір түрі; жұмыс
атқарушыларға қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуіне жол
бермейтін ұйымдастырушылық және техникалық шаралар мен
құралдардың жүйесі; еңбекті қорғау қағидаларының кұрамдас
бөлігі.Жұмыскерлердің денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін
өндіріс жағдайларының алдын алудың ұйымдастырушылықтехникалық шаралары мен құралдарының жүйесі.Қауіпсіздік
техникасы жөніндегі шаралардың жүзеге асырылуы, сондай-ақ
қауіпсіздік техникасы техникалық құрамдарының жасалуы мен
қолданылуы
нормативтік-техникалық
құжаттаманың

стандарттардың, ережелердің, нормалардың, нұсқаулардың негізінде
жүргізіледі.

4. Негізгі бөлім


"Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы" Қазақстан
Республикасы
Заңының 22-бабы 3-тармағына сәйкес
БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жөніндегі
нұсқаулықты
әзірлеу
және
бекіту
ережесі
бекітілсін.
2. "Еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды әзірлеу және
бекіту тәртібі туралы ереже және Еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен
нұсқаулықтарды әзірлеу әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы
Еңбек министрлігінің 1994 жылғы 28 маусымдағы N 60 қаулысының (Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігінің Ведомстволық нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3 тіркелген) күші жойылды деп
танылсын
.
3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.
Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау Министрінің
2004 жылғы 2 желтоқсандағы
N 278-ө бұйрығымен
бекітілген

5. Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау  жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту ережесі

Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту ережесі
• Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті
қорғау
жөніндегі
нұсқаулықты
әзірлеу
және
бекітудің осы Ережесі (бұдан әрі Ереже) "Еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес
әзірленді және ұйымдағы еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу
және бекітудің тәртібін белгілейді.

6.

Техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу
• Нұсқаулықтар, жабдықты жасаушы-зауыттың пайдалану
және жөндеу құжаттамаларында, сондай-ақ кәсіпорынның
технологиялық құжаттамаларында жазылған қауіпсіздік
талаптары мен өндіріс жағдайларын ескере отырып, Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің және
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі салалық
нормативтердің негізінде әзірленеді.

7.


Нұсқаулықтарды әзірлеу үшін қажетті дайындық жұмыстары:
1) технологиялық процесті зерттеуді, ол дұрыс жүрген кезде және оңтайлы
режимнен ауытқу кезінде туындауы мүмкін қауіпті және зиянды өндірістік
факторларды анықтауды, сондай-ақ көрсетілген факторлардан қорғану
шаралары
мен
жабдықтарды
айқындауды;
2) қолданылатын жабдықтардың, тетіктер мен құралдардың қауіпсіздік
талаптарына
сәйкестігін
айқындау;
3) нұсқаулықты әзірлеу кезінде пайдаланылуы мүмкін еңбек қауіпсіздігі
және еңбекті қорғау мәселелері жөніндегі материалдарды іріктеуді;
4) тиісті жұмыстарды атқару кезінде пайдаланылуы мүмкін қорғану
заттарының
сындарлы
ерекшеліктері
мен
тиімділігін
зерттеуді;
5) тиісті мемлекеттік органның сала кәсіпорындарындағы авариялар мен
жазатайым оқиғалар нәтижелері жөніндегі ақпараттық хаттарын, өкімдері мен
бұйрықтарын
зерттеуді;
6) ұйымдағы кәсіптің (жұмыс түрінің) осы түріне тән өндірістік
жарақаттанудың, авариялық ахуалдар мен кәсіптік аурулардың себептеріне
талдау
жүргізуді;
7) жұмыстың қауіпсіз әдістері мен жолдарын, олардың дәйектілігін, сондайақ нұсқаулыққа енгізілуге тиіс техникалық және ұйымдық іс-шараларды
айқындауды;
8) бекітілген нормалардың негізінде еңбек және демалыс режимдерін
белгілеуді қамтиды.

8.

Нұсқаулықтардың мазмұны
• Әрбір нұсқаулыққа тиісті атау берілуі тиіс. Атауында қандай кәсіп
немесе жұмыс түріне арналғаны қысқаша көрсету керек, мәселен:
"Газбен дәнекерлеушіге арналған еңбек және еңбекті қорғау
жөніндегі нұсқаулық", "Биіктікте жұмыс орындау кезіндегі еңбек
және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық" және тағы басқалары.

9.

• Нұсқаулықта технологиялық процестің
қысқаша сипаттамасы беріледі және
қауіпсіз еңбекті ұйымдастыру мәселелерін
жан-жақты қамтиды.

10.

• Нұсқаулық талаптары осы жұмыс орындалатын
жағдайларды ескере отырып, технологиялық процесс
ретіне сәйкес:
1) еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жалпы
талаптары;
2) жұмыс алдындағы еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау талаптары;
3) жұмыс уақыты кезіндегі еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау талаптары;
4) авариялық жағдайлардағы еңбек қауіпсіздігі
және еңбекті қорғау талаптары;
5) жұмыс соңындағы еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау талаптары жазылуы тиіс

11.

12.


"Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың
жалпы талаптары" бөлімінде:
1) адамдарды кәсібі бойынша дербес
жұмысқа немесе тиісті жұмысты атқаруға
(жасы, жынысы, денсаулық жағдайы,
нұсқаудан өткізу) жіберудің шарттары;
2) ішкі тәртіп ережелерін сақтау қажеттігі
туралы нұсқаулар;
3) еңбек және демалыс режимін орындау
жөніндегі талаптар;
4) қызметкерге әсер ететін қауіпті және
зиянды өндірістік факторлардың
сипаттамалары;
5) мемлекеттік, салалық стандарттар мен
олардың техникалық жағдайлары көрсетілген,
арнаулы киім, арнаулы аяқкиім мен басқа да
қорғану заттарын берудің осы кәсіпке арналған
нормалары;
6) өрт және жарылыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі талаптар;
7) қызметкер білуі және жұмысты орындау
кезінде сақтауға тиісті жеке гигиена ережесі
көрсетіледі.

13.

• "Жұмыс алдындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
талаптары" бөлімінде:
1) жұмыс орнын, жеке қорғану заттарын дайындау тәртібі;
2) жабдықтың, тетіктер мен құралдың, қоршаудың,
дабылдатқыштың, оқшауланған және басқа да құрылғылардың,
жерге қосылған қорғау сымының, желдеткіштің, жергілікті
жарықтың және т.б. дұрыстығын тексерудің тәртібі;
3) бастапқы материалдардың (дайындамалардың, жартылай
фабрикаттардың) болуын және олардың жай-күйін тексерудің
тәртібі;
4) үздіксіз жұмыс жағдайында ауысымды қабылдап алудың
тәртібі;
5) өндірістік санитария талаптары жазылуы тиіс.

14.

15.

• "Авариялық жағдайлардағы еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау талаптары" бөлімінде:
1) келеңсіз салдарларға әкеп соғуы мүмкін
авариялар мен жағдайлар басталған кездегі
қызметкерлердің іс-әрекеттері;
2) жарақаттану, улану және кенеттен ауыру кезінде
зардап шегушілерге медициналық жәрдем көрсету
жөніндегі іс-әрекеттер;
3) қызметкердің жарақаттануы және жабдықтың,
тетіктің және құралдың ақаулы болуы жағдайлары
туралы ұйымның әкімшілігін хабардар етудің тәртібі
жазылуы тиіс.

16.

17.

• Жоғары қауіптілікпен байланысты кәсіптер немесе жұмыс
түрлері жөніндегі нұсқаулықтарды қайта қарау 3 жылда бір
реттен сиретпей жүргізілуі тиіс. Нұсқаулықтар мынадай
жағдайларда:
1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері,
мемлекеттік стандарттары мен басқа да нормативтік құқықтық
актілері өзгерген кезде;
2) жаңа техника мен технология енгізілгенде;
3) өндірістегі жазатайым оқиғаларды, авариялар мен
апаттарды зерттеп тексеру нәтижелері бойынша қайта қарауға
жатады.
Қайта қарау нәтижелері бойынша нұсқаулыққа өзгерістер
мен толықтырулар енгізу қажеттілігі айқындалады.

18.

• Нұсқаулықтарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау қызметімен немесе жауапты адаммен және
басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелермен,
лауазымды
адамдармен
және
ұйым
қызметкерлерінің өкілдерімен келісуден кейін
жұмыс беруші (басшы) бекітеді.

19. Қорытынды


Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі немесе жауапты адам
ұйым бөлімшелерінің (қызметтерінің) басшыларына нұсқаулықтар беруді,
нұсқаулық беру есебінің журналына оларды тіркей отырып жүзеге
асырады.
Қызметкерлерге арналған нұсқаулықтар нұсқаудың жеке кәртішкесіне
қолын қойғызып танысу үшін беріледі, сондай-ақ жұмыс орындарында не
қызметкерлердің қолы жетерлік өзге орынға ілінеді.
Бөлімше (қызмет) басшысында барлық кәсіптер қызметкерлеріне
арналған және осы бөлімшенің (қызметтің) барлық жұмыс түрлері
бойынша бөлімшеде (қызметте) қолданылып жүрген нұсқаулықтардың
жиынтығы, сондай-ақ бұл нұсқаулықтардың ұйымның басшысы бекіткен
тізбесі тұрақты сақталуы тиіс.
Әрбір учаске басшысында (мастер, прораб және т.б.) осы учаскелерде
жұмыс істеп жүрген қызметкерлерге арналған, барлық кәсіптер мен
жұмыс түрлері бойынша нұсқаулықтар жиынтығы болуы тиіс.

20.

Пайдаланылған әдебиеттер
•http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V040003323_
•https://kaz.tengrinews.kz/zakon/kazakstan_respublikasyi
nyin_ukmet_kazakstan_respublikasyinyin_premer_minist
r/enbek/id-V040003323_/
•http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
http://torrent-clubs.mobie.in/7/instruktsiia-po-tekhnikebezopas
English     Русский Правила