Тема: “Діалог та його організація”
Основними ознаками діалогу є:
Правила ведення діалогу
Правила ведення діалогу
Діалогічне красномовство
Риторика діалогічного мовлення
Список використаної літ-ри
Дякую за увагу!
6.91M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Діалог та його організація

1. Тема: “Діалог та його організація”

Міністерство освіти та науки України
ТЕМА: “ДІАЛОГ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ”
Роботу виконала:
Студентка ФЕУВ 24 групи
Жилюк Тетяна

2.

Діало́ г (dialog) — двосторонній
обмін інформацією між двома людьми у
вигляді питань та відповідей.

3. Основними ознаками діалогу є:

ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ ДІАЛОГУ Є:
Намір
Цілеспрямованість
Правила ведення розмови

4. Правила ведення діалогу

ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ДІАЛОГУ
Для тих, хто говорить:
доброзичливість;
ввічливість;
скромність у самооцінках;
орієнтація на партнера;
постійне стимулювання зацікавленості партнера до проблем
спілкування;
логічність у викладі своїх поглядів та пропозицій;
підтримка уваги партнера;
вибір такого стилю розмови, який був би сприятливим не тільки
для ситуації спілкування, а й для сприйняття партнером;
враховувати дистанцію в спілкуванні, систему жестикуляції і міміки
тощо.

5. Правила ведення діалогу

ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ДІАЛОГУ
Для тих, хто слухає:
не шкодуйте часу для того, щоб вислухати
партнера;
терпимо й шанобливо ставтесь до того, хто
говорить;
не перебивайте партнера, вислухайте його до
кінця;
дайте партнерові виявити себе в спілкуванні,
стимулюйте його активність;
використовуйте мовні, жестові, мімічні засоби
емоційно-психологічної підтримки того, хто
говорить.

6. Діалогічне красномовство

ДІАЛОГІЧНЕ КРАСНОМОВСТВО
Бесіда
Дискусія
Суперечка
Нарада
Прес-конференція
тощо.

7.

Еристика - це риторика діалогічного мовлення.
Дискусія - це об-говорення певної проблеми або
групи питань чи одного дуже важливого питання з
метою досягнення істини.
Полеміка - це також обговорення певної важливої
проблеми чи окремого питання.
Диспут - це заздалегідь підготовлена і проведена у
певний час на обрану тему публічна суперечка між
попередньо визначеними опонентами.
Дебати - це представлення своїх ідей, поглядів,
концепцій, програм, свого бачення розв'язання
важливих державних, громадських проблем на
противагу іншій стороні дебатів.

8. Риторика діалогічного мовлення

РИТОРИКА ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

9. Список використаної літ-ри

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТ-РИ
Основи мовленнєвої діяльності. Автори А.П.Загнітко, І.Р.Домрачева. Навчальний
посібник для студентів денної, безвідривної та
очно-заочної прискореної форми навчання
спеціальності 2001. - Донецьк, Український
культурологічний центр, 2001. - 56 с.
Чмут Т. К. Культура спілкування. Навч. посіб. Хмельницький, 1996.
Вечер Л. С. Секреты делового общения. - Минск,
1996.

10. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила