ИММУНОЛОГИЯ
Қазіргі заманғы иммунология, оның мақсаттары мен жетістіктері. Иммундық жүйе. Гуморалдық иммунитет. Антигенді таныстырушы
жоспары:
Иммунология – бұл ағзаның генетикалық бөгде денелерден (антигендерден) қорғану тәсілдері мен механизмдерін зерттейтін жалпы
Иммунологияның бөлімдері:
ИММУНИТЕТ (лат. immunitas – бір нәрседен азат болу) – бұл ағзаның генетикалық бөгделік белгісі бар денелерден және заттардан
Иммунитет теориясы:
Иммунитет теориясы:
Иммунитет теориясы:
Иммунитеттің түрлері:
Иммунитеттің түрлері:
Иммундық жүйенің негізгі қызметі – ағзаны экзо- немесе эндогенді генетикалық бөгде денелерден қорғау («өз» жасушасын тану және
Иммундық жүйенің құрылысы
Иммундық жүйенің орталық мүшелері
Иммундық жүйенің орталық мүшелері
Тимус бөліктерінің құрылысы: 1 - қатпарлы қабат; 4 - дендриттік эпителиалдық жасуша; 2 - милы қабат; 5 - тимоциттер; 3 -
Иммундық жүйенің шеткі мүшелері
Көк бауыр бөлігінің құрылысы: 1 - ақ пульпа; 5-қызыл пульпа; 2 - вена синусы; 6-трабекула венасы; 3 - ұрық орталығы;
Лимфа түйінінің құрылысы 1 - афферентті қан тамырлары; 2 - дәнекер капсула; 3 - трабекулдар; 4 - шеткі синус; 5 - қатпарлы
Антигендер
Антигендер – организмге түскенде иммундық жауапты түзетін генетикалық бөгде денелер Барлық тірі ағзалардың мүшелері, ұлпалары,
Антиденелердің жіктелуі
Гуморалдық иммунитет
В-лимфоциттер, олардың дифференциялануы Иммуноглобулиндер
В-лимфоциттердің негізгі қызметтері:
В-лимфоциттердің жетілу кезеңдері:
Иммуноглобулиндердің құрылысы
12.74M
Категория: БиологияБиология

Қазіргі заманғы иммунология, оның мақсаттары мен жетістіктері. Иммундық жүйе. Гуморалдық иммунитет

1. ИММУНОЛОГИЯ

АСАНОВА
АЗИЗА

2. Қазіргі заманғы иммунология, оның мақсаттары мен жетістіктері. Иммундық жүйе. Гуморалдық иммунитет. Антигенді таныстырушы

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ИММУНОЛОГИЯ, ОНЫҢ
МАҚСАТТАРЫ МЕН ЖЕТІСТІКТЕРІ.
ИММУНДЫҚ ЖҮЙЕ.
ГУМОРАЛДЫҚ ИММУНИТЕТ.
АНТИГЕНДІ ТАНЫСТЫРУШЫ ЖАСУШАЛАР.

3. жоспары:

ЖОСПАРЫ:

4. Иммунология – бұл ағзаның генетикалық бөгде денелерден (антигендерден) қорғану тәсілдері мен механизмдерін зерттейтін жалпы

ИММУНОЛОГИЯ – БҰЛ АҒЗАНЫҢ
ГЕНЕТИКАЛЫҚ БӨГДЕ
ДЕНЕЛЕРДЕН (АНТИГЕНДЕРДЕН)
ҚОРҒАНУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН
МЕХАНИЗМДЕРІН ЗЕРТТЕЙТІН
ЖАЛПЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҒЫЛЫМ

5.

Иммундық
жүйенің
құрылысы
Иммунология
қызметтері
Трансплантация
Иммундық
реакциялардың
механизмдері
Иммунотерапия
Иммундық жүйе
қызметтерінің
бұзылуы,
аурулары

6. Иммунологияның бөлімдері:

ИММУНОЛОГИЯНЫҢ БӨЛІМДЕРІ:

7. ИММУНИТЕТ (лат. immunitas – бір нәрседен азат болу) – бұл ағзаның генетикалық бөгделік белгісі бар денелерден және заттардан

ИММУНИТЕТ (ЛАТ. IMMUNITAS
– БІР НӘРСЕДЕН АЗАТ БОЛУ) – БҰЛ
АҒЗАНЫҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ БӨГДЕЛІК
БЕЛГІСІ БАР ДЕНЕЛЕРДЕН ЖӘНЕ
ЗАТТАРДАН ҚОРҒАНУ ӘДІСІ.

8. Иммунитет теориясы:

ИММУНИТЕТ ТЕОРИЯСЫ:
1.

9. Иммунитет теориясы:

ИММУНИТЕТ ТЕОРИЯСЫ:
2.

10. Иммунитет теориясы:

ИММУНИТЕТ ТЕОРИЯСЫ:
3.

11. Иммунитеттің түрлері:

ИММУНИТЕТТІҢ ТҮРЛЕРІ:
Туа біткен
иммунитент
Белсенді:
лейкоциттер,
фагоциттер,
NК-жасушалар
Енжар (пассив):
Тері
шырышты қабат
сілекей, сөлдер, сүт, көз жасы

12. Иммунитеттің түрлері:

ИММУНИТЕТТІҢ ТҮРЛЕРІ:
Жүре пайда
болған иммунитет
В-лимфоциттер
Т-лимфоциттер

13.

Иммунитет
Жүре пайда
болған
иммунитет
Туа біткен
иммунитет
Табиғи
белсенді
Табиғи
белсенді емес
Жасанды
белсенді
(вакцинация)
Жасанды
белсенді емес
(адоптивті)

14.

Жергілікті
иммунитет
Иммунитет
Инфекциялық
емес
иммунитет
Аутоиммунитет
Трансплантациялық
иммунитет
Инфекцияға
қарсы
иммунитет
Бактериялар
Вирустар
Ісікке қарсы
иммуинтет
Паразиттер
Саңырауқұлақтар
Репродуктивті
иммунитет

15. Иммундық жүйенің негізгі қызметі – ағзаны экзо- немесе эндогенді генетикалық бөгде денелерден қорғау («өз» жасушасын тану және

ИММУНДЫҚ ЖҮЙЕНІҢ НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТІ –

16. Иммундық жүйенің құрылысы

ИММУНДЫҚ ЖҮЙЕНІҢ
ҚҰРЫЛЫСЫ

17. Иммундық жүйенің орталық мүшелері

ИММУНДЫҚ ЖҮЙЕНІҢ
ОРТАЛЫҚ
МҮШЕЛЕРІ
С
ҮЙЕК КЕМІГІ

18. Иммундық жүйенің орталық мүшелері

ИММУНДЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ОРТАЛЫҚ
МҮШЕЛЕРІ
ТИМУС (АЙЫРША БЕЗІ)

19. Тимус бөліктерінің құрылысы: 1 - қатпарлы қабат; 4 - дендриттік эпителиалдық жасуша; 2 - милы қабат; 5 - тимоциттер; 3 -

ТИМУС БӨЛІКТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ:
1 - ҚАТПАРЛЫ ҚАБАТ; 4 - ДЕНДРИТТІК ЭПИТЕЛИАЛДЫҚ
ЖАСУША;
2 - МИЛЫ ҚАБАТ;
5 - ТИМОЦИТТЕР;
3 - ЛИМФОБЛАСТТАР 6 - МАКРОФАГ;

20. Иммундық жүйенің шеткі мүшелері

ИММУНДЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ШЕТКІ
МҮШЕЛЕРІ

21. Көк бауыр бөлігінің құрылысы: 1 - ақ пульпа; 5-қызыл пульпа; 2 - вена синусы; 6-трабекула венасы; 3 - ұрық орталығы;

КӨК БАУЫР БӨЛІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ:
1 - АҚ ПУЛЬПА;
5-ҚЫЗЫЛ ПУЛЬПА;
2 - ВЕНА СИНУСЫ;
6-ТРАБЕКУЛА ВЕНАСЫ;
3 - ҰРЫҚ ОРТАЛЫҒЫ;
7-ТРАБЕКУЛА АРТЕРИЯСЫ;
4 - ТИМУС ТӘУЕЛСІЗ АЙМАҚ
8-ТИМУС ТӘУЕЛДІ
АЙМАҚ
(В-ЛИМФОЦИТТЕР);
(Т-ЛИМФОЦИТТЕР)

22. Лимфа түйінінің құрылысы 1 - афферентті қан тамырлары; 2 - дәнекер капсула; 3 - трабекулдар; 4 - шеткі синус; 5 - қатпарлы

ЛИМФА ТҮЙІНІНІҢ
ҚҰРЫЛЫСЫ
1 - АФФЕРЕНТТІ ҚАН
ТАМЫРЛАРЫ;
2 - ДӘНЕКЕР КАПСУЛА;
3 - ТРАБЕКУЛДАР;
4 - ШЕТКІ СИНУС;
5 - ҚАТПАРЛЫ ҚАБАТ;
6 - ПАРАКОРТИКАЛДЫ
АЙМАҚ (Т-АЙМАҚ);
7 -МИЛЫ ЗАТ;
8 - ФОЛЛИКУЛ;
9 - ҰРЫҚ ОРТАЛЫҒЫ;
10 - ҚАН ТАМЫРЛАРЫ;
11 - ЭФФЕРЕНТТІ ҚАН
ТАМЫРЛАРЫ

23.

24. Антигендер

АНТИГЕНДЕР

25. Антигендер – организмге түскенде иммундық жауапты түзетін генетикалық бөгде денелер Барлық тірі ағзалардың мүшелері, ұлпалары,

АНТИГЕНДЕР ОРГАНИЗМГЕ
ТҮСКЕНДЕ ИММУНДЫҚ ЖАУАПТЫ
ТҮЗЕТІН ГЕНЕТИКАЛЫҚ БӨГДЕ
ДЕНЕЛЕР
БАРЛЫҚ ТІРІ АҒЗАЛАРДЫҢ
МҮШЕЛЕРІ, ҰЛПАЛАРЫ,
ЖАСУШАЛАРЫ ЖӘНЕ
СҰЙЫҚТЫҚТАРЫ АНТИГЕНДІК
ҚАСИЕТКЕ ИЕ

26. Антиденелердің жіктелуі

АНТИДЕНЕЛЕРДІҢ ЖІКТЕЛУІ
Антигендер
Экзоантигендер:
ағзаға сыртқы ортадан
тыныс алу, ас қорыту
жолдарымен немесе
инъекция арқылы түседі
Эндоантигендер:
табиғи метаболизм немесе
вирустық/бактериялық
инфекциялардың нәтижесінде
ағзадағы жасушалардан
түзіледі

27.

Антиген
Аллоантиген
Ксеноантиген
Сингенді антиген

28.

Антиген
Тимустәуелсіз
антигендер
Тимустәуелді
антигендер

29.

30. Гуморалдық иммунитет

ГУМОРАЛДЫҚ ИММУНИТЕТ

31.

Гуморалдық
иммунитет
Біріншілік ГИ:
Пропердин
Бета-лизин
Интерферон
Лактоферрин
Трансферрин
Лизоцим
Екіншілік ГИ:
Антидене
Комплемент

32. В-лимфоциттер, олардың дифференциялануы Иммуноглобулиндер

В-ЛИМФОЦИТТЕР, ОЛАРДЫҢ
ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНУЫ
ИММУНОГЛОБУЛИНДЕР

33. В-лимфоциттердің негізгі қызметтері:

В-ЛИМФОЦИТТЕРДІҢ НЕГІЗГІ
ҚЫЗМЕТТЕРІ:

34. В-лимфоциттердің жетілу кезеңдері:

В-ЛИМФОЦИТТЕРДІҢ ЖЕТІЛУ
КЕЗЕҢДЕРІ:

35. Иммуноглобулиндердің құрылысы

ИММУНОГЛОБУЛИНДЕРДІҢ
ҚҰРЫЛЫСЫ
English     Русский Правила