Халықаралық жария құқық
Бақылау нысандары
Ауызша жұмыс бағасы
МЕЖЕЛІ БАҚЫЛАУ
Кейстерді шешу
Кейстерді шешу
Кейсті шешу алгоритмі
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚҚА КІРІСПЕ
Халықаралық құқық белгілері
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІ
Классикалық халықаралық құқық (ХVI – XVIII)
1789 – 1919 жылдар
1945 – бүгінгі күнге дейін қазіргі заманғы халықаралық құқық
Халықаралық жария құқығы мен халықаралық жеке құқық
Халықаралық жария құқығы
73.21K
Категория: ПравоПраво

Халықаралық жария құқық

1. Халықаралық жария құқық

КІРІСПЕ

2.

НИГМЕТОВА АЙЖАН САГАДИЕВНА
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КАФЕДРАСЫНЫҢ АҒА
ОҚЫТУШЫСЫ
АУД. 346
[email protected]
Консультациялық сағаттар:
дүйсенбі, 10.30-11.30
сейсенбі, 12.00-13.00

3.

• сабаққа кешігу (5 минуттан артық кешігуге қатаң
тыйым салынады);
• сабақта ұялы телефонды қолдану;
• сабақ барысында дауыс көтеріп сөйлеп немесе
сабаққа қатысы жоқ бөгде шаруалармен айналысу;
• сабақта фактілі болмауын және сол сабақ үшін баға
алу (Университет басқармасының бұйрығының
негізінде ғана сабақтың орнын толтыруы руқсат
етіледі);
• семинарлық сабақтан тыс баға алу, бекітілген
мерзімнен кейін тапсырманы орындау;
• қойылған бағаны түзету;

4. Бақылау нысандары

ПӘН БОЙЫНША СТУДЕНТТЕР 6 БАҒА АЛУЫ
ҚАЖЕТ:
• 2 МЕЖЕЛІ БАҚЫЛАУ БАҒАЛАРЫ
• 2 АУЫЗША ЖҰМЫС БАҒАЛАРЫ
• 2 КЕЙСТЕРДІ ШЕШУ БАҒАЛАРЫ

5. Ауызша жұмыс бағасы

• Әрбір 3-ші апта сабақтарында студентер ауызша жұмыс
бағаларын алуы мүмкін. Кемінде 10 студентке сабақ
тақырыбы бойынша сұрақтар қойылады. Осы сұрақтарға
жауап бергені үшін студент 0 ден 50 пайызға дейінгі
бағаны алады.
• Студент әрбір сабаққа алдын ала дайындалуы қажет.
Әрбір сабақ барысындағы белсенділік үшін студентке 5
пайыз қосылады.
• Межелі емтиханға дейін әрбір студент 0 ден 100 пайызға
дейінгі бағаны алады.

6. МЕЖЕЛІ БАҚЫЛАУ

Бақылау мен емтихан жазбаша нысанда өткізіледі.
Билет есептен тұрады, 3 сұрақ беріледі.
• Теоретикалық сұрақ 25%,
• 2 тәжірибелік сұрақ 35%-дан әр қайсысы және
• 5% юридикалық тіл мен грамматикаға беріледі.

7. Кейстерді шешу

Кейсті шешуде ең жоғары баға алу критерийлері:
• - Студент, қойылған сұрақты дұрыс түсінуге қабілетті;
• - Студент қолданылатын нормаларды дұрыс
айқындайды;
• - Студент іс фабуласында көрсетілген жағдайларды
ескере отырып таңдалған нормаларды дұрыс
қолданады;
• - Өзінің позициясын негіздеу үшін халықаралық
соттардың, мемлекеттер соттарының шешімдері және
мемлекет тәжірибесін қолданады;

8. Кейстерді шешу

• - өзінің аргументациясын нақтылау үшін студент әр-түрлі
халықаралық құқықтық доктриналарды және белгілі
ғалымдардың пікірлеріне сүйене алады;
• - студент пайда болған сұрақтарға дұрыс және аргументті
жауап бере алады;
• - сөйлеу қабілеттілігі логикалық ретті және нақты қойылған;
• - кейс бойынша қорытынды шешімді дұрыс анықтау;
• - өзінің позициясын сақтауы, көз қарасын қорғауы;
• - студент құқықтық категорияларды қолдану арқылы өз
шешімін құрайды.

9. Кейсті шешу алгоритмі

Құқықтық
проблема
Қолданылатын құқық
Дәйектеме
(аргументация)

10. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚҚА КІРІСПЕ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ЖАРИЯ ҚҰҚЫҒЫ
ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

11.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ДЕГЕНІМІЗ –
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БЕЙБІТШІЛІК ПЕН
ҚАУІПСІЗДІКТІ САҚТАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН
МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕЙТІН
ҚАҒИДАЛАР МЕН НОРМАЛАР ЖҮЙЕСІ.
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ДЕГЕНІМІЗ - ЖАРИЯ
СУБЪЕКТІЛЕРІМЕН ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛАТЫН,
ОСЫ СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ ӨЗАРА ҚАТЫНАСТАРЫН
РЕТТЕЙТІН ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІ.

12.

Халықаралық құқықтың негізі –
КЕЛІСІМ болып табылады.

13. Халықаралық құқық белгілері

•Нормалар мен қағидалар жүйесі;
•Ерекше субъектілер шеңбері;
•Нормалардың қалыптасу ерекшелігі;
•Мәжбүрлеу механизмі субъектілер
келісімі негізінде құрылады.

14.

ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
ЖҮЙЕСІ АРАСЫНДАҒЫ
АЙЫРМАШЫЛЫҚ ҚАНДАЙ?

15.

ҚҰҚЫҚ САЛАСЫ ЖӘНЕ
ҚҰҚЫҚ ИНСТИТУТЫ
ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

16. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІ

• Салалар: Халықаралық шарттар құқығы,
дипломатиялық және консульдық құқық,
халықаралық ұйымдар құқығы, халықаралық
теңіз құқығы, халықаралық сауда құқығы және
т.б.
• Институттар: тану мен құқықмирасқорлық
институты, азаматтық институты, жауапкершілік
институты

17.

•Халықаралық құқық қай
уақытта пайда болды деп
ойлайсыңдар?
•Jus gentium?

18. Классикалық халықаралық құқық (ХVI – XVIII)

•Ғалымдар халықаралық құқықтың
құжаттануы мен жүйеленуі 1625
жылы шыққан Гуго Гроцийдің De
jure belli ac pacis libri tres атты
жұмысынан басталады деп
белгілейді.

19.

Халықаралық құқық терминін алғаш рет ағылшын
философы Jeremy Bentham 1789 жылы қолданды.
‘that
branch of jurisprudence...[exclusively
concerned with] mutual transactions between
sovereign
as such’.
«Суверендер арасындағы қатынастарды (тек оларға
қатысты) реттейтін құқықтану саласы»

20. 1789 – 1919 жылдар

• 1789 жылы Ұлы Француз Революциясы
• 1815 жылы Вена Конгресі
• 19 ғасыр ортасы жол және байланыс қатынастарының
дамуы
• 1899-1902 жылдар соғыс құқығының Гаага құқығы
қалыптасуы
• 1914 жылы І Дүниежүзілік соғыс
• 1917 жылы Ресейдегі қазан революциясы
• 1919 жылы Ұлттар Лигасының құрылуы

21. 1945 – бүгінгі күнге дейін қазіргі заманғы халықаралық құқық

• 1945 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының
құрылуы
• 1960-шы жылдары деколонилизация процессі
• Суық соғыс
• КСРО ыдырауы

22. Халықаралық жария құқығы мен халықаралық жеке құқық

• Рэдленд пен Блуленд екі көршілес мемлекет.
Араларында дипломатиялық қатынастар
орнатылған, дипломатиялық елшіліктер бар.
Сонымен қатар осы екі мемлекеттер арасында
азаматтардың осы мемлекеттер территориясына
баруы, қалуы туралы, бизнес жүргізу ережелері
жөнінде шарттар жасалған.
• ОСЫ ҚАТЫНАСТАР ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРИЯ ҚҰҚЫҒЫ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ МА?

23.

Бернард және Жаклин Рэдленд мемлекетінің азаматтары, және
1995 жылы осы мемлекетте үйленді. Алайда 2000 жылы
Блулендке кетіп, осы мемлекетте өзінің орташа бизнесін
бастайды. 2000 және 2002 жылдары олардың екі баласы
туады.
2006 жылы Бернард және Жаклин ажырасуға шешім
қабылдайды. Блуленд сотына ажырасу шағымы беріледі.
Блуленд қай мемлекеттің заңы бойынша ажырасу процессін
өткізуі қажет?
Балаларға қамқоршыны анықтауда қай мемлекеттің заңы
қолданылады?
Меншікті бөлісу қай заңмен реттеледі?

24. Халықаралық жария құқығы

ЖАЛПЫ,
ӘМБЕБАП
АЙМАҚТЫҚ
ПАРТИКУЛЯР
ЛЫ
English     Русский Правила