Лекція 1
Пряма, зворотна та емпірична інженерія ПЗ
Пряма інженерія ПЗ
Зворотна інженерія ПЗ
Емпірична інженерія ПЗ
Дослідження ПЗ
Методи пізнання
Теоретичні методи
Емпіричні методи
Емпіричні методи програмної інженрії
Місце емпіричної інженерії ПЗ в інженерії ПЗ
Основна ідея емпіричних досліджень в ПЗ
170.00K

Інженерія програмного забезпечення: пряма, зворотна та емпірична. (Лекція 1)

1. Лекція 1

Інженерія програмного
забезпечення: пряма,
зворотна та емпірична

2.

1. Пряма, зворотна та емпірична інженерія.
2. Дослідження ПЗ: емпіричні та теоретичні.
Емпіричні та теоретичні методи пізнання.
3. Місце емпіричної інженерії програмного
забезпечення в інженерії програмного
забезпечення (ПЗ)

3. Пряма, зворотна та емпірична інженерія ПЗ

Інженерія ПЗ
Пряма
Зворотна
Емпірична

4. Пряма інженерія ПЗ

• Пряма інженерія ПЗ – це інженерія ПЗ, яка
забезпечує процеси розробки ПЗ,
починаючи з високорівневих абстракцій в
вигляді специфікацій вимог, і закінчуючи
реалізацією програмного продукту у вигляді
виконуваного коду.

5. Зворотна інженерія ПЗ

• Зворотна інженерія ПЗ – це інженерія ПЗ,
яка забезпечує зворотні процеси. Задача
зворотної інженерії полягає у забезпеченні
процесів отримання із низькорівневого
представлення програмного забезпечення
(як правило, вихідного коду) високорівневе
його представлення (часто – це проектна
інформація).

6. Емпірична інженерія ПЗ

• Емпірична інженерія програмного
забезпечення – сукупність дій для
отримання знань з метою кращого
розуміння аспектів розробки програмного
забезпечення. Результатом дій є ряд
тверджень щодо визначеного переліку
проблем. Ці твердження являються
відповідями на поставлені запитання та
підтвердженням чи спростуванням гіпотез.

7. Дослідження ПЗ

Дослідження ПЗ
Теоретичні
Емпіричні

8. Методи пізнання

• Загальнонаукові
– Емпіричні
– Теоретичні
– Емпірико-теоретичні
• Конкретнонаукові

9. Теоретичні методи

• Абстрагування
• Ідеалізація
• Аксіоматичний

10. Емпіричні методи

• Спостереження
• Експеримент
• Вимірювання

11. Емпіричні методи програмної інженрії

• Контрольовані експерименти
• Дослідження ситуацій
• Дослідження-огляди

12. Місце емпіричної інженерії ПЗ в інженерії ПЗ

• Емпірична інженерія ПЗ охоплює всі
аспекти розробки ПЗ, які пов’язані з
практичним дослідженням ПЗ

13. Основна ідея емпіричних досліджень в ПЗ

• Фокусування не тільки на змісті чи
результаті досліджень, а й на процесах
досліджень,
проектуванні
та
структурованості емпіричних досліджень
English     Русский Правила