Тема: Природні джерела вуглеводнів.
План лекції:
Дайте назву вуглеводням
Світові ресурси вуглеводнів, млрд тонн
Склад природного газу (в % за обсягом)
Застосування газу
Коксування кам’яного вугілля в лабораторії
Тести
Розв’язування задач
0.97M
Категория: ХимияХимия

Природні джерела вуглеводнів

1. Тема: Природні джерела вуглеводнів.

1

2. План лекції:

1. Природні джерела вуглеводнів.
2. Природний і супутний нафтовий гази, їх склад,
використання.
3. Нафта: склад, властивості, переробка.
4. Детонаційна стійкість бензину.
5. Кам’яне вугілля та його переробка.
6. Основні види палива та їх значення в енергетиці
України.
2

3. Дайте назву вуглеводням

3

4.

4

5. Світові ресурси вуглеводнів, млрд тонн

Паливо
Геологічні ресурси
Розвідані запаси
Кам'яне вугілля
7729
493
Буре вугілля
2399
144
Нафта
380
144
Природний газ
345
80
5

6. Склад природного газу (в % за обсягом)

Метан
Етан
Пропан
80-97
0,5-4,0
0,2-1,5
Бутан
Пентан
Азот та ін. гази
0,1-1,0
0-1,0
2-13
6

7. Застосування газу

CnH2n+2
CnH2n
CF2Cl2
фреон
CH2Cl2
CHCl3
CCl4
розчинники
CH3OH
метанол
C2H2
ацетилен
(оцтова кислота,
каучуки)
Газ
CH4
C2H6
CH3Cl
хлорметан
(силікони)
C (сажа)
CH2 O
формальдегід
(пластмаси,
лаки, клеї)
паливо
CS2
сірковуглець
(розчинник)
CH3 NO2
нітрометан
(амінокислоти,
ліки)
HCOOH
мурашина
кислота
7

8.

8

9.

9

10.

10

11.

11

12.

12

13. Коксування кам’яного вугілля в лабораторії

13

14.

14

15.

15

16.

16

17.

Газифікація - перетворення вугілля в горючі гази
17

18.

18

19. Тести

1. Який склад природного газу?
а) CH4 30-40%, C2H6 15-20%, інші вуглеводні 30-55%
б) C2H6 60-70%, CH4 30-40%
в) CH4 80-97%, C2H6 0,5-4%, інші вуглеводні
2. Чи можливо склад нафти виразити однією
молекулярною формулою?
3. Назвіть саму легкокиплячу фракцію перегонки
нафти.
4. Бензин вищої якості утворюється при :
а) ректифікації
б) термічному крекінгу
в) каталітичному крекінгу
19

20.

5. До складу 95-го бензину переважно входять :
а) арени, алкени, нерозгалужені алкани
б) алкени, розгалужені алкани
в) розгалужені алкани, арени
6. Коксування вугілля - це:
а) перетворення вугілля в горючі гази
б) розкладання вугілля при високій температурі у відсутності повітря
в) перетворення вугілля в рідкі та газоподібні вуглеводні під дією водню
7. Назвіть 3-5 продуктів, вироблених хімічною
промисловістю з вугілля, нафти, газу.
8. Як можна зменшити забруднення атмосфери
продуктами згоряння вуглеводневого палива?
20

21. Розв’язування задач

1. Який обсяг вуглекислого газу виділиться при
спалюванні 1м3 природного газу, що містить
97% за обсягом метану і негорючі домішки?
21

22.

2. Обчисліть об'єм повітря, необхідний для
спалювання 10л етану (н. у.). Об'ємна частка
кисню в повітрі 21%.
22

23.

3. За термохімічним рівнянням реакції горіння
метану
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + 890 кДж
обчисліть кількість теплоти, що виділяється при
спалюванні 112л (н. у.) метану.
23

24.

4. Природний газ об'ємом 240л (н. у.)
використовували для одержання ацетилену.
Об'ємна частка метану в газі становить 85%.
Визначити обсяг утвореного ацетилену.
24
English     Русский Правила