План
Поширення ґрунтів
Основні ґрунти Поділля
Характеристика ґрунтів
Характеристика ґрунтів
Переважаючий тип ґрунту
Ґрунти Тернопільської області
Ґрунти Львівської області
Ґрунти Черкаської області
Походження чорнозему
Склад ґрунту
Ґрунтоутворення
Рослини чорноземів
Рослини сірих лісових ґрунтів
Дякую за увагу!
Використана література
1.51M
Категория: ГеографияГеография

Характеристика грунтового покриву Подільської височини

1.

2. План

Поширення ґрунтів.
Основні ґрунти Поділля.
Характеристика ґрунтів.
Переважаючий тип ґрунту.
Ґрунти областей Поділля.
Походження чорнозему.
Склад ґрунту.
Ґрунтоутворення.
Рослини ґрунтів Подільської височини.
Використана література.

3. Поширення ґрунтів

Поширення ґрунтів на території Подільської
височини підпорядковується закону горизонтальної
зональності.

4. Основні ґрунти Поділля

На території Подільської височинної області переважають сірі лісові,
дерново-підзолисті, чорноземи опідзолені, лучні та лучно-чорноземні ґрунти.

5. Характеристика ґрунтів

Дерново-підзолисті
ґрунти — ЕІдиференційовані кислі
ґрунти з профілем типу
Нл+Н+Е+І+Р.
Чорноземи зазвичай
мають зернисту
структуру і завдяки
цьому добре вбирають
воду.

6. Характеристика ґрунтів

Сірі лісові ґрунти —
кислі в більшій
частині профілю і
лужні і нейтральні в
нижній частині.
Лучні чорноземи
мають значну
кількість гумусу,
нейтральну реакцію
ґрунтового розчину,
насичені кальцієм і
магнієм.

7. Переважаючий тип ґрунту

На території Подільської
височинної області
переважають сірі лісові
ґрунти, що сформувалися у
післяльодовиковий період
в умовах широколистяних
лісів і помірного
зволоження.

8. Ґрунти Тернопільської області

9. Ґрунти Львівської області

10. Ґрунти Черкаської області

11. Походження чорнозему

Погляди ґрунтознавців на природу чорноземів
зазнавали еволюційної революції. В.В.
Докучаєв 1883 довів наземно-рослинне
походження чорнозему.

12. Склад ґрунту

Повітря
Мінеральні
солі
Пісок, глина
Склад ґрунту
Живі
організми
Перегній
Вода

13. Ґрунтоутворення

Ґрунти Поділля сформувалися в результаті
взаємодії різних ґрунтотвірних чинників –
материнських порід, природних вод, клімату,
рельєфу, рослинного покриву, діяльності
тварин і мікроорганізмів, господарського
впливу людини.

14. Рослини чорноземів

Під багатою трав'яною рослинністю утворюються
родючі ґрунти Чорноземи.

15. Рослини сірих лісових ґрунтів

На сірих лісових ґрунтах Поділля найбільш поширені
дубові ліси, також в заповіднику “Медобори” ще є невеликі
площі букових лісів.

16. Дякую за увагу!

17. Використана література

http://geoknigi.com
http://ukrmap.su
http://geografica.net.ua
http://supervoojko.io.ua
http://elr.tnpu.edu.ua
English     Русский Правила