Організаційний розділ бізнес-плану
Організаційна структура підприємства
Структура управління в бізнес – плані характеризується наявністю наступних зв’язків між її елементами:
Вирізняють лінійні та функціональні структури.
У лінійній структурі розподіл системи управління на елементи здійснюється за виробничою ознакою. У кожній підсистемі формується
Функціональна структура управління – структура, де кожен орган управління спеціалізується на виконанні певного кола виробничих,
Важливим елементом бізнес – плану є кадрова політика майбутнього підприємства.
Основі питання:
Кваліфікаційні вимоги до працівників
Структура фонду оплати праці
789.50K
Категория: БизнесБизнес

Організаційний розділ бізнес-плану

1. Організаційний розділ бізнес-плану

2.

У організаційному розділі бізнес-плану
приводиться організаційна структура
підприємства, сутність можливої (при
необхідності) реорганізації, аналізується
управлінський і кадровий склад, а також
юридичні аспекти діяльності.

3.

Юридична частина передбачає висвітлення
законодавчих, нормативних та інших документів,
що є важливими для майбутнього бізнесу:
установчих документів, сертифікатів якості,
ліцензійних документів, законодавчих актів,
програм місцевого (регіонального або
національного) рівня, договорів оренди,
купівлі/продажу тощо.

4.

Доцільно окремо розглянути організаційну
схему підрозділів підприємства, з якої
повинно бути видно: хто чим буде
займатися, як будуть взаємодіяти між
собою всі служби, як намічається
координувати та контролювати їхню
роботу.

5.

Організаційна структура – це склад, зв’язки
залежність сукупності організаційних
одиниць (підрозділів) апарата управління,
які виконують різні функції менеджменту.

6. Організаційна структура підприємства

Генеральний
директор
Головний інженер
Транспорт
Головний
бухгалтер
Комерційний директор
Менеджмент
Виробництво
Маркетинг
Бухгалтерія
Товар
Товар
Зовнішньоекономічна
діяльність
Внутрішній ринок

7. Структура управління в бізнес – плані характеризується наявністю наступних зв’язків між її елементами:

Горизонтальні –
носять характер
погодження
Вертикальні – зв’язки
підпорядкування, які
виникають при
наявності кількох
рівнів управління

8. Вирізняють лінійні та функціональні структури.

9. У лінійній структурі розподіл системи управління на елементи здійснюється за виробничою ознакою. У кожній підсистемі формується

ієрархія служб, що
пронизує організацію зверху до низу.
Переваги лінійної
структури:
Чітка система
взаємозв’язків
функцій і
підрозділів
Швидкість реакції
на вказівки
керівництва
Чітко означена
відповідальність
Недоліки:
Відсутність ланок,
відповідальних за
стратегічне
планування
Відсутність
відповідального при
вирішенні питань мід
підрозділами
Велика кількість
адміністративного
персоналу
«багатоповерховість»
між робітником і
керівником

10. Функціональна структура управління – структура, де кожен орган управління спеціалізується на виконанні певного кола виробничих,

технологічних, проектних,
фінансових функцій.
Переваги структури:
Не дублюються лінійні та функціональні
взаємозв’язки
Скорочується потреба в спеціалістах широкого
профілю
Створюються основи для використання в роботі
консультацій профільних спеціалістів
Недоліки:
Складність зв’язків
Проблеми координації
Тенденція до централізації.

11. Важливим елементом бізнес – плану є кадрова політика майбутнього підприємства.

12. Основі питання:

Які категорії працівників потрібні майбутньому
бізнесу?
Яка необхідна кількість працівників кожної
категорії?
Як буде здійснюватись процес підбору кадрів?
Які основні вимоги до персоналу (вік, стать, освіта
тощо)?
Які форми та системи оплату праці передбачено
на майбутньому підприємстві?
Чи будуть передбачені заходи щодо стимулювання
праці?

13. Кваліфікаційні вимоги до працівників

Посада
Освіта
Особисті якості
Досвід роботи
Директор
Вища
Чесність, порядність, вміння приймати
рішення та працювати з клієнтами
Обов'язково, не
менш 2 років
Адміністратор
Вища
Порядність, сумлінність, любов до своєї
роботи, комунікабельність, вміння
працювати з клієнтами
Обов'язково, не
менш 1 року
Офіціант
Середня
спеціал
ьна або
курси
Чесність, порядність, сумлінність,
акуратність, спритність,
комунікабельність, вміння працювати з
клієнтами
Не обов'язково
Кухар
Середня
спеціал
ьна
Порядність, сумлінність, акуратність, любов
до своєї роботи, вміння смачно та «з
ізюминкою» готувати.
Обов'язково, не
менш 2 років
Робітники
Не
Чесність, порядність, сумлінність,
акуратність.
Не обов'язково
важлив
о

14. Структура фонду оплати праці

Працівни
ки
Середня
заробітн
а плата,
грн. на
місяць
Кількість
штатни
х
одиниць
, чол
Загальна
заробітн
а плата,
грн. на
місяць
Директор
6000
1
6000
Бухгалтер (за
сумісницт
вом)
2000
1
2000
Всього
Нарахуван
ня на
заробітн
у плату,
грн. на
місяць

15.

Значна частина організаційного розділу
бізнес – плану присвячена розробці
кошторисів витрат на управління, а також
адміністративних витрат. Розраховуючи
дані витрати треба порівнювати їх з
можливими результатами бізнесу.

16.

Особливе значення організаційний розділ має для
корпорацій, у бізнес-плані яких показується
структура акціонерного капіталу, можливій розмір
дивідендів і зобов'язання по акціям, розподіл
активів фірми у випадку припинення дії або її
ліквідації. Ця частина особливо цікавить
інвесторів, які направляють кошти у статутний
фонд фірми.

17.

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ
!
English     Русский Правила