Презентація на тему: “Мотивація у туризмі”
плаН
Вступ
2. Теорія мотивації як основа туристичної діяльності 2.1. Місце мотивації і потреб у процесі активізації діяльності
2.2. Особливості мотивації в туризмі
3.Мотив як чинник туризму 3.1.Основні методи дослідження туристської мотивації
3.2. Безпека як основа життєдіяльності туриста
висновок
1.91M
Категория: МаркетингМаркетинг

Мотивація у туризмі

1. Презентація на тему: “Мотивація у туризмі”

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
“МОТИВАЦІЯ У ТУРИЗМІ”
Підготував студент 3-го курсу
37 групи,ФМЕ
Гаврилюк Дмитро
Викладач:Гончаренко Я.Є.

2. плаН

ПЛАН
1.Вступ
2. Теорія мотивації як основа туристичної діяльності
2.1. Місце мотивації і потреб у процесі активізації
діяльності
2.2. Особливості мотивації в туризмі
3. Мотив як чинник туризму
3.1.Основні методи дослідження туристської мотивації
3.2. Безпека як основа життєдіяльності туриста
4.Висновок

3. Вступ

ВСТУП
З початку
перебудови до
1991 року виїзд
за кордон мав
переважно
приватний
характер. Туристи
самостійно
готували подорож,
не звертаючись
за допомогою до
турфірмам.

4. 2. Теорія мотивації як основа туристичної діяльності 2.1. Місце мотивації і потреб у процесі активізації діяльності

2. ТЕОРІЯ МОТИВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. МІСЦЕ МОТИВАЦІЇ І ПОТРЕБ У ПРОЦЕСІ АКТИВІЗАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Мотиви
розглядаються як
причини, що
визначають вибір,
спрямованість
поведінки.
Діяльність людини
збуджується, як
правило, не одним, а
багатьма мотивами,
тому вони можуть
перебувати між
собою у різних
відносинах.

5. 2.2. Особливості мотивації в туризмі

2.2. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ В ТУРИЗМІ
Туристська мотивація
може бути визначена як
спонукання людини,
спрямовані на
задоволення
рекреаційних потреб,
залежно від його
індивідуальних
фізіологічних та
психологічних
особливостей, системи
поглядів, цінностей і т. д

6.

Цілі подорожі є основою
первісної відмінності
туристських мотивів.
Серед цілей подорожі
можна виділити наступні:
відпочинок, дозвілля,
розваги; пізнання; спорт та
його супровід; лікування;
паломництво; ділові цілі;
гостьові мети.
Види відпочинку
дозволяють скласти
умовну класифікацію
туристських мотивацій при
виборі подорожі.

7.

Також існує ряд
факторів, що
впливають на
туристські мотиви,
які необхідно
враховувати при
вивченні попиту на
туристський
продукт і при
формуванні
програм
обслуговування.

8.

Туристська активність
залежить від ряду
факторів, не пов'язаних
безпосередньо з
туризмом, але які
впливають на обсяг і
форму попиту на
туристський продукт.
СОТ виділяє зовнішні
фактори, які дають
напрям розвитку
туризму і формують
спрямованість
туристських потоків.

9.

Фактори, що
викликають потребу в
туризмі, можна
розділити на 4 групи;
культурно-пізнавальна,
регіональна,
економічна,
психологічна. Кожна з
цих груп може
включати в себе різні
підгрупи види мотивів.

10. 3.Мотив як чинник туризму 3.1.Основні методи дослідження туристської мотивації

3.МОТИВ ЯК ЧИННИК ТУРИЗМУ
3.1.ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТСЬКОЇ
МОТИВАЦІЇ
Найбільш
поширеним
соціологічним
методом з
вивчення попиту
населення на
туристські
послуги є
анкетування.

11.

Існує досить
велика кількість
теорій мотивації.
Найбільш значимі
з них:

12. 3.2. Безпека як основа життєдіяльності туриста

3.2. БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ТУРИСТА
Здоров'я є природною
передумовою і
найважливішим
результатом успішного
виховання, умовою
реалізації людиною
особистісного
потенціалу, здійснення
соціальних функцій.

13. висновок

ВИСНОВОК
Мотиви
певною мірою
зумовлюють
поведінку
людини в якості
покупця і
споживача
туристичного
продукту.

14.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила