Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили
Актуалізація опорних знань і вмінь
Вивчення нового матеріалу
Закріплення нових знань і вмінь
Розв’язання задач
Підбиття підсумків уроку
Домашнє завдання
Додаткове завдання
3.94M
Категория: ФизикаФизика

Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили

1. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили

Презентацію створено за допомогою
комп’ютерної програми ВГ «Основа»
«Електронний конструктор уроку»

2. Актуалізація опорних знань і вмінь

• Чому ручку
дверей
розташовують
ближче до краю?
• Поясніть вислів
Архімеда: «Дайте
мені точку опору, і
я зможу підняти
Землю».

3. Вивчення нового матеріалу

4.

5. Закріплення нових знань і вмінь

• Що називають плечем
сили?
• Що називають
моментом сили?
• Сформулюйте умову
рівноваги тіла, що не
має осі обертання.
• Сформулюйте умову
рівноваги тіла, що має
вісь обертання

6. Розв’язання задач

• До кінців невагомого стрижня довжиною 80 см підвішені
тягарці масами 400 г та 800 г. Де треба поставити опору,
щоб стрижень знаходився в рівновазі?
• Труба довжиною 8 м та масою 140 кг лежить на двох
горизонтальних опорах. Одна опора розташована в кінці
труби, а друга — на відстані 1 м від іншого кінця труби.
Визначте сили реакції опор.

7. Підбиття підсумків уроку

8. Домашнє завдання

• Вивчити § ...
• Розв’язати № ...

9. Додаткове завдання

Розв’яжіть задачу.
До вертикальної стіни
на нитці довжиною 2
м підвішена куля
радіусом 1 м та масою
1 кг. Обчисліть силу
натягу нитки та силу
тиску кулі на стіну.

10.

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор
уроку»
© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2012
Джерела:
1. Фізика. 10 клас. Академічний рівень / О. М.
Євлахова, М. В. Бондаренко. — Х. : Вид. група
«Основа», 2012. — 222 [2] c. — (Серія «Мій
конспект»)
2. Сайти: susanuhlig.com; commons.wikimedia.org;
thumbs.dreamstime.com; seattleu.edu;
personalizinglearning.files.wordpress.com;
fromparis.com
English     Русский Правила