2.84M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Мінеральні природні ресурси

1.

Мінеральні природні ресурси

2.

Мінеральні ресурси - природні речовини мінерального
походження, що використовуються в господарстві як
сировина або джерело енергії.
Поділяються на:
енергохімічні (вугілля, нафта, природний газ, уран, торій, горючі
сланці, торф тощо)
рудні (руди чорних, кольорових, рідкісних, розсіяних, благородних
металів)
нерудні металургійні (флюси, вогнетриви)
гірничо-хімічні (апатити, нефеліни, кам'яна, калійна солі, сірка,
сірчаний колчедан, барій, фосфорити)
технічні (алмаз, корунд, азбест, тальк, каолін, графіт, слюда)
будівельні (глина, гіпс, природний камінь)
гідротермальні (прісні та мінеральні природні підземні та
поверхневі води).

3.

Калійна сіль
Руди рідкісних металів
Уранові руди
Флюси

4.

Алмаз
Прісні води
Торф
Глина

5.

Горючі сланці
Корунд
Фосфорити
Гіпс

6.

Мінеральні ресурси - головне джерело матеріального
виробництва суспільства. Так, основою енергетики
нині є енергетичні, або паливні, ресурси: вугілля,
нафта, природний газ, сланці тощо.

7.

Використання та
переробка мінеральних
ресурсів призводить до
утворення відходів. Вони
забруднюють навколишнє
середовище, знижують
цінність ще не
використаних ресурсів.

8.

Наявність мінеральних ресурсів є гарною передумовою розвитку
господарства будь-якої країни.
Мінерально-сировинна база України є багатством її народу, вона
забезпечує незалежність інаціональну безпеку. За
різноманітністю і багатством мінерально-сировинної бази
Україна вигідно відрізняється від більшості республік колишнього
СРСР і багатьох держав, займаючи 0,5% суші й переробляючи
близько 6% світового обсягу мінеральної сировини.
На території України розвідано близько 8 тисяч родовищ, майже
90 видів корисних копалин, з яких 20 мають важливе економічне
значення. Серед них - нафта, газ, залізні, марганцеві, титанові,
уранові руди, вугілля, сірка, ртуть, каолін, графіт, вогнетривкі
глини, питні мінеральні води та інше.
English     Русский Правила