Оқу тәрбие процесіндегі сапаны басқару. Басқарудағы жүйеліліктің маңызы.
91.80K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Оқу тәрбие процесіндегі сапаны басқару. Басқарудағы жүйеліліктің маңызы

1. Оқу тәрбие процесіндегі сапаны басқару. Басқарудағы жүйеліліктің маңызы.

2.

Мектеп басшысы тәрбие процесін
ұйымдастырушы болса, сынып жетекшісі, пән
оқытушылары – тәрбие процесін жүргізуші, іске
асырушы болып табылады. Сынып жетекшісі
тәрбие процесін ұйымдастыруда өте маңызды да
жауапты міндеттерді атқарады. Олар сыныптағы
оқу-тәрбие жұмыстарының ұйымдастырушысы,
шәкірттердің, ата-аналардың ақылшысы,
қамқоршысы.

3.

Сынып жетекшісінің шәкірттердің ата-аналарымен
қызметі де үлкен ізденісті талап ететін тақырып.
Ата –аналарға шәкірттердің оқу жұмыстары,
тәрбиесін мәлімдей отырып, ата-аналармен бірлесіп
сол кемшіліктерді жоюға атсалысады.
Сынып жетекшісінің тәрбиелік қызметінің жүйесі
бар. Ол жан-жақты оқу-тәрбиесінің мақсаты мен
міндеттерінен туындайтын, өзара байланысты оқутәрбие шараларының жиынтығы, сынып
жетекшісінің оқушылармен жүргізетін барлық
жұмысының бағыттарын (саяси-идеялық,
адамгершілік, дене, эстетикалық, еңбек тәрбиесі,
т.б.) қамтиды.
Оқушыларды жан-жаақты тәрбиелеу үшін сынып
жетекшісі оларды зерттеп білу қажет.

4.

Оларды зерттеп білу, сынып жетекшісінің өз қызметін
ойдағыдай атқарудың басты шарты. Сынып жетекшісі
балалар туралы мынандай мәліметтерді білуі қажет:

5.

• -оқушының денсаулығы;
• -отбасындағы тұрмыс жағдайы;
• -ішкі жан дүниесі, рухани байлығы;
• -мінез-құлқы, темпераменті, қабілеті, еркі, зейіні,
т.б.
• -ата-ана, үлкендермен, құрбыларымен қарым-қатынасы;
• -әдептілігі, адамгершілігі;
-еңбекшілдігі;
-интеллектуалдығы;
-саяси сауаттыллығы;

6.

Басқару мәдениетінің негізгі компоненттері. Білім саласында
еңбек ететін адамдардың басқару мәдениеті, олардың
кәсіптік-педагогикалық мәдениетінің құрамды бөлігі болып
табылады. Дәстүрлі ұғымда кәсіптік-педаго-гикалық
мәдениет негізінен педагогикалық қызметтің нормалары,
ережелері, педагогикалық техника және шеберлікпен
байланыстырылады. Ал, соңғы жылдардағы психологиялықпедагогикалық зерттеулер педагогикалық мәдениет
категорияларына педагогикалық құндылықтар,
педагогикалық технология және педагогикалық шығармашылықты да қосатын болды.

7.

Жалпы басқару дегеніміз – қойылған
мақсатқа сәйкес шешімдер қабылдау,
басқару объектісін ұйымдастыру,
бақылау, реттеу, нақты ақпаратқа
сүйене отырып талдау және
қорытынды шығару. Білім беру
жүйесін мемлекеттік басқару
субъектісі болып Білім және ғылым
министрлігі, облыстық білім
департаменттері, қалалық, аудандық
білім бөлімдері табылады.

8.

Мектепішілік басқару – тұтас педагогикалық
процеске қатысушылардың қажет нәтижені
алуға бағытталған, оның объективтік
заңдылықтарын тану негізіндегі мақсатты
саналы өзара іс-әрекеті. Процеске
қатысушылардың өзара іс-әрекеті кезекпен,
өзара байланысқан әрекеттердің немесе
функциялардың (педагогикалық талдау,
мақсат қою және жоспарлау, ұйымдастыру,
бақылау, реттеу) тізбегі ретінде құралады.
English     Русский Правила