Ағаш отырғызамыз
3.59M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Ағаш отырғызамыз

1. Ағаш отырғызамыз

2.

Жаңа сөздер
Күрек – лопата - shovel
[ˈʃʌvl]
Қазады – копает
– dig [dɪɡ]
Ұстайды – держит – keep [kɪ:p]

3.

Ағашқа су құямын.
Ағашқа су құясың.
Ағашқа су құяды.
Ағашқа су құямыз.
Күрекпен су қазады.
Ағашты ұстап тұрады.

4.

5.

Ал балалар тұрайық
Алақанды ұрайық.
Оңға қарай иіліп,
Солға қарай иіліп,
Бір отырып, бір тұрып,
Бір тынығып алайық.

6.

А__МА АҒ__ШЫ
АЛМ__РТ А__АШЫ
К__РЕК
ШИЕ А__АШЫ
ҰСТА___ДЫ
СУ Қ__ЯМЫН

7.

А
Л
М
А
А
Ғ
А
Ш
Ы
К
Л
Ә
К
Е
А
А
З
И
А
Ү
М
А
Ж
А
Т
А
М
Е
А
Р
А
Л
М
Ұ
Р
Т
А
А
А
Е
Ш
И
Е
А
Ғ
А
Ш
Ы
А
К
English     Русский Правила