Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні.
2. Межа виробничих можливостей
Проблеми економічного вибору
3. Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб
Потреби – це об‘єктивні умови існування людини. Розвиваючись, людина створює свої потреби і здібності, продукти і послуги,
ПІРАМІДА А. МАСЛОУ
За ступенем реалізації розрізняють
За суб’єктами потреби поділяються на :
Виділяють три етапи розвитку потреб у минулому XX столітті
Закон спадної граничної корисності
1.16M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні

1. Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні.

• Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва
Основний закон сфери виробництва –
закон обмеженості ресурсів
Фундаментальний закон сфери споживання - закон
неухильного зростання потреб
“Ми купуємо непотрібні речі,
щоб здивувати непотрібних
нам людей.”

2. 2. Межа виробничих можливостей

• Економіка виробляє:
споживчі блага (СБ) та інвестиційні ресурси (ІР).

3. Проблеми економічного вибору

Альтернативні можливості виробництва
Можливості
Споживчі блага,
млрд од.
Інвестиційні ресурси,
млн од.
А
0
15
В
1
14
С
2
12
D
3
9
E
4
5
F
5
0

4.

Інв
ест
иці
йні
рес
урс
и,
млн
.
од.
.
А
15
В
C
W
12
D
9
U
E
6
3
F
0
1
2
3
4
Споживчі блага, млрд. од.
5

5. 3. Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб

6. Потреби – це об‘єктивні умови існування людини. Розвиваючись, людина створює свої потреби і здібності, продукти і послуги,

Економічні потреби – це ставлення людей до економічних
умов життєдіяльності їх, яке характеризується відчуттям
нестачі певних благ та послуг, бажанням володіти ними, щоб
подолати це відчуття. Отже, потреби мають об’єктивносуб’єктивний характер.

7. ПІРАМІДА А. МАСЛОУ

8. За ступенем реалізації розрізняють

Дійсні
Абсолютні
Платоспроможні потреби.

9. За суб’єктами потреби поділяються на :

Індивідуальні,
колективні та
суспільні
Потреби
домогосподарств,
підприємств
Держави як
окремих суб’єктів
економіки.

10.

• Потреби мають властивість зростати.
Закон зростання потреб є законом суспільного прогресу. Одне з
фундаментальних положень економічної теорії полягає в тому, що
матеріальні і особливо духовні потреби суспільства є безмежними, а
економічні ресурси, необхідні для задоволення цих потреб, є
обмеженими.
Люди хочуть вийти з гри, вийти з перегонів, не мати
зобов'язань. Колись було престижно мати мобільний телефон,
потім стало модно мати два мобільних телефони, а сьогодні?

11. Виділяють три етапи розвитку потреб у минулому XX столітті

Перший етап
До середини 50-х років, коли домінували матеріально-речові потреби.
Другий етап
Почався з середини 50-х років з переходом до “економіки споживання”, коли формувалися такі соціальні
потреби, які задовольнялись завдяки побутовому обслуговуванню, освіті, медицини, спорту, відпочинку,
розвагам та ін.
Третій етап
почав формуватись у 80-ті роки. Він завершить фундаментальні зрушення в бік гуманітарних потреб,
пов’язаних з творчістю, духовним розвитком особистості

12.

13. Закон спадної граничної корисності

• Корисність – це здатність речі чи послуги задовольняти будь-яку
потребу людини. Корисність багатьох речей перебуває у прямій
залежності від їх природних властивостей. Речі, без яких життя
неможливе, є об’єктивно корисними. Це вода, більшість
продуктів харчування, взуття, одяг, житло тощо.
• Падіння граничної корисності в міру споживання людиною
додаткових одиниць певного продукту прийнято називати
законом спадної корисності.

14.

Економічний інтерес – це реальний, зумовлений економічними
відносинами та принципом економічної вигоди мотив і стимул
соціальних дій щодо задоволення потреб.
В системі економічних інтересів варто виділяти індивідуальні
інтереси, класові інтереси, інтереси трудових колективів та
економічні інтереси держави.
English     Русский Правила