Західно-українські землі в складі Австро-Угорської імперії в другій половині ХІХ СТ.
План
Політика австрійського уряду щодо українських земель
Розвиток кооперативного руху
Трудова еміграція
Утворення перших політичних партій
Культурно-освітнє товариство ,,просвіта”
Іван франко як політичний діяч
532.30K
Категория: ИсторияИстория

Західно-українські землі в складі Австро-Угорської імперії в другій половині ХІХ століття

1. Західно-українські землі в складі Австро-Угорської імперії в другій половині ХІХ СТ.

ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В
СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

2. План

ПЛАН
1.ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОГО УРЯДУ ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ.
2.РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО РУХУ.
3.ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ.
4.ПОЛІТИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ В 50-Х-60-Х РОКАХ.
5.УТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ.
6.КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ТОВАРИСТВО ,,ПРОСВІТА”
7.НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

3. Політика австрійського уряду щодо українських земель

ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОГО УРЯДУ ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ
1859 Р. –ЗАЛІЗНИЦЯ ВІД КРАКОВА ДО ПЕРЕМИШЛЯ. 1872НАЛАГОДЖУЄТЬСЯ ЗВ’ЯЗОК З БУДАПЕШТОМ.
1862 Р. –ПЕРША СВЕРДЛОВИНА У БОРИСЛАВІ.
ВИНИКАЮТЬ ПЕРШІ ШАХТИ , ЯКІ СТАЛИ ТЕМОЮ ТВОРІВ І. ФРАНКА
,,БОРИСЛАВ СМІЄТЬСЯ “.
ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ ,ФОРМУЄТЬСЯ
ПРОМИСЛОВИЙ КАПІТАЛ , ВИНИКАЄ КООПЕРАТИВНИЙ РУХ.

4. Розвиток кооперативного руху

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО РУХУ
ЗАСНОВНИКИ В. НАГІРНИЙ І АПОЛОН НЕЧАЙ. 1871Р. У
ЛЬВОВІ –ПЕРШИЙ КООПЕРАТИВ. 1898 Р.КООПЕРАТИВНІ СОЮЗИ. 1894 Р. -ТЕОФІЛЬ КОРМОШ –
КООПЕРАТИВНИЙ БАНК ,,ВІРА”. ВІДОМІ КООПЕРАТИВИ
: ,,СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР “ , ,, МОЛОЧАРСЬКИЙ СОЮЗ “
, ,,СЕЛЯНСЬКА КАСА “

5. Трудова еміграція

ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ
ОСНОВНА ПРИЧИНА-НЕСТАЧА ЗЕМЕЛЬ У ПІСЛЯРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД. УКРАЇНЦІ ВИЇЗДИЛИ В ОСНОВНОМУ ДО США ,
КАНАДИ, БРАЗИЛІЇ, АРГЕНТИНИ, СЕРЕДНЬОЇ І ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ , ДЕ СТВОРЮВАЛИ СВОЇ ДІАСПОРИ.
ПОЛІТИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ
МОСКВОФІЛИ- ЛІДЕРИ : ЗУБРИЦЬКИЙ , ДІДИЦЬКИЙ , ДОБРЯНСЬКИЙ. МАЛИ
НАМІР ОБ’ЄДНАТИСЬ З РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ. НАРОДОВЦІ-СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНА ТЕЧІЯ ,ЯКА ПРОДОВЖУВАЛА ТРАДИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ І ПРАГНУЛИ ВІДРОДИТИ СОБОРНУ НЕЗАЛЕЖНУ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ. ДО НИХ НАЛЕЖАЛИ БАРВІНСЬКИЙ , РОМАНЧУК ,
ЛЕВИЦЬКИЙ. ПРОДОВЖУВАЛИ ІДЕЇ ,,РУСЬКОЇ ТРІЙЦІ “

6. Утворення перших політичних партій

УТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
НА УКРАЇНІ –ЖОВТЕНЬ 1890 Р. РУСЬКО-УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (РУРП) .
ЗАСНОВНИКИ –ФРАНКО, БУДЗИНСЬКИЙ,ЛЕВИЦЬКИЙ. 1895 Р. ЮЛІАН БАЧИНСЬКИЙ ,,УКРАЇНА ІРРЕДЕНТНА”.
,,
НОВОЕРІВСЬКА “ ПОЛІТИКА НАРОДОВЦІВ
ПЕРЕДБАЧАЛА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ УКР. КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ .
ВИКОНАННЯ ОБІЦЯНОК , ВПРОВАДЖЕННЯ ФОНЕТИЧНОГО
ПРАВОПИСУ ,ПІДТРИМКУ ДІЯЛЬНОСТІ НТШ.
1899 Р.-УНДП,УСДП-ЗАСНОВНИК МИКОЛА ГАНЬКЕВИЧ. ОСНОВНА
ІДЕЯ : ВІЛЬНА ДЕРЖАВА УКР.ЛЮДУ ТА ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ПИТАНЬ.

7. Культурно-освітнє товариство ,,просвіта”

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ТОВАРИСТВО ,,ПРОСВІТА”
8 ГРУДНЯ 1868 Р. ЛЬВІВ
ЗАНЯТТЯ:
1)
СТВОРЕННЯ ЧИТАЛЕНЬ У ПОВІТОВИХ МІСТАХ І СЕЛАХ.
2) ПОШИРЕННЯ ПИСЕМНОСТІ ,ОСВІТИ.
3) ,,НАРОДНА РАДА” НА ЧОЛІ З ЮЛІАНОМ РОМАНЧУКОМ.
ТОВАРИСТВО ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА
1873 –СТВОРЕНО . 1892 Р. . –РЕФОРМОВАНЕ У НАУКОВЕ
ТОВАРИСТВО ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА. ОСНОВНІ ЗАНЯТТЯ : ОСВІТА,
ВИДАВНИЧА СПРАВА , НАУКОВІ ДАНІ ,СТАТИСТИЧНІ .
ПРООБРАЗ АКАДЕМІЇ НАУК. ВИДАВАЛИ ЗАПИСКИ.

8. Іван франко як політичний діяч

ІВАН ФРАНКО ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ
1888 Р. -,,ПРАВДА” З 1898 ПО 1907 Р.РЕДАКТОР НТШ.1889 – 3-ІЙ АРЕШТ . РУРП 1899Р.-КРИЗА-НДП. ШИРШЕ ВЖИВАВ
УКРАЇНЦІ В ГАЛИЧИНІ ,АНІЖ РУСИНИ.
ЮЛІАН БАЧИНСЬКИЙ
АКТИВНИЙ УЧАСНИК
УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 19171920 . 1918-1919 –ЧЛЕН УКР.
НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ЗУНР . 18
БЕРЕЗНЯ 1931 Р.ЗААРЕШТОВАНИЙ.
English     Русский Правила