3.94M
Категория: ИсторияИстория

СРСР в 1928-1939 роках. Великі репресії 30-х років. Життя пересічної людини в СРСР

1.

СРСР в 1928-1939 рр.
Великі репресії 30-х років.
Життя пересічної людини в СРСР

2.

Великі репресії 30-х років
Мета терору 30-х років
Формування тоталітарного режиму –
режиму особистої влади Й. Сталіна
Посилення комуністичної диктатури:
заборона фракцій у більшовицькій партії;
чистки партійних лав;
знищення «ворогів народу», «шпигунів»
іноземних держав
Не допустити формування міцної опозиції
режиму
Репресії – каральні заходи, покарання, вжиті державними органами

3.

Великі репресії 30-х років
Напрямки
Репресії проти селянства
Боротьба з «шкідниками»
Боротьба з націоналістичними
організаціями
Чистка військових кадрів
Репресії проти членів ВКП(б)
Репресії проти церкви
Гоніння проти діячів культури

4.

Великі репресії 30-х років
Цілі встановлення репресивного режиму
Форсована індустріалізація і прискорена
колективізація мали спиратися на
позаекономічний примус
Необхідність пояснити причини зниження
рівня життя («шкідництво»)
Прагнення переконати маси в необхідності
«закручування гайок»
Придушення інакодумства в середовищі
інтелігенції
Для виправдання репресій Й.Сталін висунув тезу
про загострення класової боротьби в процесі будівництва соціалізму

5.

Великі репресії 30-х років
Періодизація політичних репресій
I період (1928-1931 р.р.) – примусова колективізація, розкуркулення, репресії
проти церкви, перші політичні процеси

6.

Великі репресії 30-х років
Першим політичним процесом стала «Шахтинська справа» 1928 р.

7.

Великі репресії 30-х років
1930 р. – сфабриковано низку політичних процесів над «ворогами народу»
Розгром право-лівацького блоку
Справа Промпартії
Справа «підпільної трудової
селянської партії»
За 1931 р. репресії торкнулися близько 5% загального числа
спеціалістів промисловості, транспорту та сільського господарства

8.

Великі репресії 30-х років

9.

Великі репресії 30-х років
II період (1932-1936 р.р.) – штучний голод, «кіровська хвиля»

10.

Великі репресії 30-х років
Сигналом до початку масових репресій стало вбивство С.Кірова 1.12.1934 р.
1.12.1934 р. Постанова про внесення
змін у діючі кримінально-процесуальні
кодекси союзних республік
Слідство у справах підготовки чи здійснення
терористичних актів проводити не більше 10 днів
Обвинувальний висновок вручати обвинуваченому
за добу до суду
Справи слухати без участі сторін
Касаційного оскарження вироків не допускати
Вирок до вищої міри покарання здійснювати
негайно
Похорон С.Кірова

11.

Великі репресії 30-х років
31.07.1937 р. – наказ НКВС № 00447
Для прискореного розгляду справ утворено «оперативні
трійки»
Встановлення лімітів для кожного регіону СРСР. Загальний
ліміт на репресії – 268 950 чоловік
Здійснити протягом чотирьох місяців
Перша категорія – розстріл.
75 950 чоловік
Друга категорія – ув’язнення
від 8 до 10 років

12.

Великі репресії 30-х років
Політичні процеси поклали початок масовим репресіям проти радянських людей
Серпень 1936 р.
Процес над «антирадянським об’єднаним
троцькістсько-зінов’євським блоком»
Січень 1937 р.
Московський процес над «паралельним
антирадянським троцькістським центром»
Березень 1938 р.
Процес над антирадянським
правоцентристським центром

13.

Великі репресії 30-х років

14.

Великі репресії 30-х років
III період (1937-1938 р.р.) – «великий терор»
Терор став всеохоплюючим.
Масові репресії застосовувалися до всіх категорій населення:
Представників партійно-державного
апарату
Працівників освіти, науки, культури
Робітників
Військових (80% вищих військових
чинів)
Селян
Працівників органів безпеки
Духовенства
Інтелігенції
Інших
В СРСР остаточно утвердився тоталітарний режим,
що базувався на однопартійній диктатурі й авторитарній владі Й.Сталіна

15.

Великі репресії 30-х років
Наслідки репресій
Деформація морально-етичних
відносин
Занепад інтелектуального
потенціалу
Посилення залежності республік
від центру
Утвердження тоталітарного
режиму
Фізичне винищення населення
Фрагмент пам’ятної дошки з фотографіями
жертв Великого терору

16.

Великі репресії 30-х років

17.

Життя пересічної людини в СРСР

18.

Життя пересічної людини в СРСР
Вирішальним фактором у життєвому щляху і кар’єрі було соціальне або
класове походження людини
Плакат 1930 р.

19.

Життя пересічної людини в СРСР
Добре, навіть розкішно жили в СРСР меншість – видатні комуністи
Відпочинок в урядовому санаторії. Початок 30-х років

20.

Життя пересічної людини в СРСР
Віра в обіцяний комуністами ідеальний світ надихала маси
на гігантські практичні звершення
Картина невідомого художника «Незабутній момент»

21.

Життя пересічної людини в СРСР
В СРСР було проголошено:
«Працююча жінка – активний будівник соціалізму.»
Жінка на тракторі
Радянський плакат 1932 р.

22.

Життя пересічної людини в СРСР
Жінка 30-х років
Бригада П.Ангеліної на нараді
передовиків. 1935 р.
Колгоспниця-бригадир. 1932 р.

23.

Життя пересічної людини в СРСР
Радянські льотчиці
Жінка-токар. 1930-і роки
Жіночу працю використовували навіть у шахтах

24.

Життя пересічної людини в СРСР
Незважаючи на великий приріст міського населення в 30-і роки,
будівництво житла було в занедбаному стані.
Люди жили в комунальних квартирах, гуртожитках, бараках
Комунальна квартира
У гуртожитку

25.

Життя пересічної людини в СРСР
Найпопулярнішим видом розваги у 30-х р. стало кіно.
В містах відкривалися парки культури й відпочинку,
готелі, кафе, ресторани, кондитерські

26.

Життя пересічної людини в СРСР
Зросла популярність спорту

27.

Життя пересічної людини в СРСР
Внаслідок бідності модними були прості речі, хоча жінки мріяли …

28.

Життя пересічної людини в СРСР
В селі 30-х років діяли клуби, хати-читальні, ставили вистави, показували
німе кіно. Проте життя було злиденним
А пісеньки були які:
Тато – в созі, мама – в созі,
Діти плачуть на порозі,
А в колгоспі на воротях – серп і молот;
А у хаті – смерть і голод.
Тато – в созі, мама – в созі,
Діти плачуть по дорозі.
Нема хліба, нема сала –
Все совєцька власть забрала.

29.

Життя пересічної людини в СРСР
Відбувається політизація свідомості

30.

СРСР в 1928-1939 рр.
Великі репресії 30-х років.
Життя пересічної людини в СРСР
Запам’ятайте
1936 р. – прийняття
«сталінської» конституції
1937 р. – пік політичних
репресій
В СРСР остаточно утвердився тоталітарний режим, що базувався на
однопартійній диктатурі й авторитарній владі Й.Сталіна
Авторитарна влада – необмежена влада однієї особи, що зневажає
закони і вимагає безумовної покори з боку різних суспільних сил

31.

Список використаних джерел
1. Середницька Г.В. Всесвітня історія:10 кл.: Опорні конспекти. – К.: А.С.К.,
2006. – 288 с.
2. Полянський П.Б. Всесвітня історія: підруч. для 10-го кл. – К.: Генеза, 2010.
– 256 с.
3. Ладиченко Т., Камбалова Я., Желіба О. Всесвітня історія (методичний
посібник для вчителів). – К.: Аконіт, 2005. – 368 с.
4. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900-1939 роках.
Посібник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.novadoba.org.ua/ukr/history-of-age
5. http://uk.wikipedia.org/wiki
6. https://www.youtube.com/watch?v=Ecox54PfMc8
7. https://www.youtube.com/watch?v=qh3jYbIzSVw
English     Русский Правила