Соціально-економічний розвиток України у 20-30-х рр. ХХ ст.
Передумови нової економічної політики
Неп в Україні
Результати непу у промисловості України (1925/26 р.)
Індустріалізація в Україні
Ліберальний шлях розвитку (вростання непу в індустріалізацію)
Адміністративний шлях розвитку (сталінський варіант)
Планові завдання та фактичне виконання І п’ятирічки (1928-1932)
Планові завдання та фактичне виконання І п’ятирічки (1928-1932)
Наслідки індустріалізації
106.50K
Категория: ИсторияИстория

Соціально-економічний розвиток України у 20-30-х роках ХХ століття

1. Соціально-економічний розвиток України у 20-30-х рр. ХХ ст.

Соціально-економічний
розвиток України у 2030-х рр. ХХ ст.

2. Передумови нової економічної політики

Випуск промислової продукції
становить 10 % від довоєнного обсягу;
посівні площі скоротилися в 1,5 рази;
починається голод;
політична криза: спалахують
повстання;
реалізація плану ГОЕЛРО потребує
надмірних матеріальних витрат.

3. Неп в Україні

Започатковано пізніше;
збирання продподатку 1921 р. методом
продрозкладки;
перехід до непу ускладнився голодом
1921-1923 р.;
висока ставка продподатку;
підтримка населенням заходів непу;

4. Результати непу у промисловості України (1925/26 р.)

180
158,6%
160
150%
140
130%
124%
120
100%
100
78%
80
63%
58%
60
40
20
С
ук
ро
ва
Ц
Те
кс
ти
ль
на
Ш
кі
ря
на
.

м
аш
ин
об
уд
та
ль
С
Ча
ву
н
ер
гія
кт
ро
ен
Ел
е
В
уг
іл
ля
0

5. Індустріалізація в Україні

Здобуття техніко-економічної незалежності;
від аграрної до індустріальної держави;
зміцнення технічної бази сільського
господарства;
зміцнення оборонного потенціалу країни;
формування централізованої економічної
системи.

6. Ліберальний шлях розвитку (вростання непу в індустріалізацію)

Відродження сільського господарства через
кооперацію та механізацію;
зміцнення фінансової системи;
дотримання закладеного в конституцію
1924 р. принципу державного суверенітету
республік, що увійшли до складу СРСР;
поступова індустріалізація СРСР без
зниження життєвого рівня населення.

7. Адміністративний шлях розвитку (сталінський варіант)

Згортання НЕПу, що ставив під сумнів доцільність
монополії РКП(б) на владу;
повернення до методів “воєнного комунізму”;
відмова від поступального розвитку - “стрибок” в
соціалізм;
зміцнення економіки й збройного потенціалу –
можливість вистояти проти Заходу до настання
світової комуністичної революції.
у разі, якщо вона затримається, чи не відбудеться
взагалі, продовжувати будівництво соціалізму
самотужки

8. Планові завдання та фактичне виконання І п’ятирічки (1928-1932)

200
200
180
170
160
Вугілля ( млн т )
140
120
Чав ун ( млн т )
100
75
80
Нафта ( млн т )
60
40
20
0
Електроенергія ( млрд кВтгод)
45
22
Тактори ( тис. шт. )
17
Ав томобілі (тис. шт. )

9. Планові завдання та фактичне виконання І п’ятирічки (1928-1932)

64,4
70
Електроенергія (млрд
кВт-год)
60
Вугілля (млн т)
48,9
50
Чавун (млн т)
40
21,4
30
20
10
0
13,5
23,9
Нафта (млн т)
Трактори (тис. шт.)
6,2
Автомобілі (тис. шт)

10.

Соціально-класова структура СРСР
наприкінці 30-х років
16.5%
2.5%
34%
47%
Селяниодноосібники й
некооперовані
кустарі
Робітники
Колгоспне
селянство та
кооперовані
кустарі
Службовці й
інтелігенція

11. Наслідки індустріалізації

Україна – індустріально-аграрна держава.
Формування командно-адміністративної
планової економіки.
Усталення диспропорційного пріоритету
“виробництва заради виробництва”.
Утвердження позаекономічних форм
експлуатації народу заради “світлого
майбутнього”.
Низький життєвий рівень населення.
English     Русский Правила