План:
о
Ефективні прийоми приваблення партнера
р
п
Рекомендації щодо досягнення взаєморозуміння:
п
8. Управляйте емоціями
Для створення сприятливого психологічного клімату в діловому спілкуванні бажано виконувати такі дії:
а
а
Бар'єри у спілкуванні:
е
е
п
о
А. Шопенгауер:
180.00K
Категория: ПсихологияПсихология

Ділові контакти з іноземними партнерами. Перепони у діловому спілкуванні

1.

Ділові контакти з іноземними партнерами.
Перепони у діловому спілкуванні.

2. План:

1. Психологічна культура
ділового спілкування.
2. Створення сприятливого
психологічного клімату
3. Перепони у спілкуванні.

3. о

Психологічна культура
ділового спілкування — це
знання закономірностей психічної
діяльності співрозмовників і
вміння застосовувати ці знання в
конкретних ділових ситуаціях.

4. Ефективні прийоми приваблення партнера

Вселяти партнеру почуття його
гідності
Виявляти щирий інтерес до
партнера
Задавати партнеру приємні
запитання

5. р

Частіше вживайте ім'я партнера
Три закони пам'яті, сформульовані
Д. Карнегі:
1. Закон враження
2. Закон повторення
3. Закон асоціації

6. п

Проявляти шанобливе ставлення
до партнера. Ніколи не вказуйте
партнеру, що він неправий.
Не вживати образливих слів
Створювати фон для сприйняття
зауважень
Розділяти відповідальність

7. Рекомендації щодо досягнення взаєморозуміння:

1.
2.
3.
4.
Поставте себе на місце
партнера
Порівняйте ваші точки зору
Не робіть висновків про наміри
інших на основі особистих
побоювань
Не перекладайте
відповідальність за свої
проблеми на партнера

8. п

5. Обговорюйте сприйняття один
одного
6. Створіть у партнера відчуття
причетності до прийняття
рішення
7. Узгоджуйте рішення з
принципами та іміджем учасників
спілкування

9. 8. Управляйте емоціями

Усвідомте свої та чужі почуття
Ставтесь до партнерів як до
виразників чиїхось думок
Поділіться своїми відчуттями
Дозвольте партнеру звільнитися
від своїх почуттів
Не реагуйте на емоційні прояви
Використовуйте символічні жести

10. Для створення сприятливого психологічного клімату в діловому спілкуванні бажано виконувати такі дії:

Зменшуйте фізичну і соціальну
дистанцію
Постійно показуйте Ваше бажання
зрозуміти позицію партнера
Намагайтесь виявити якості свого
партнера, виражайте свою
зацікавленість у перспективах розвитку
Ваших взаємовідносин.

11. а

Виражаючи власні почуття,
враховуйте емоційний стан
партнера
Підкресліть рівність позицій,
шукайте спільне в інтересах.
Емоційно підтримуйте розмову,
активно і уважно слухайте

12. а

Драматизуйте свої ідеї,
подавайте їх ефективно
Кидайте виклик, зачіпайте свого
партнера за живе.

13. Бар'єри у спілкуванні:

Інтелектуальний бар'єр. Перша
перепона — інтелект. Він не є
вродженою якістю, а дається
наполегливою працею
(навчанням, життєвим досвідом)
протягом усього життя.

14. е

Мотиваційний бар'єр. Цей бар'єр
знаменитий тим, що
висловлювана людиною
мотивація має бути прийнятною і
переконливою для оточуючих.
Саме таким мотиваційним
безглуздям були свого часу
заклики: Віддамо всі сили... —
Виконаємо і перевиконаємо...
— Усі як один на прибирання
території... і т.п.

15. е

Моральний (етичний) бар'єр. Зазначений
бар'єр зумовлюється тим, що при
спілкуванні в дію вступають чимало життєвопобутових факторів.
Тут може проявлятися відмінність статі,
віку, соціального становища, належність
до службової та державно-посадової ієрархії
тощо. Спрацьовують також суто
психологічні якості людини:
сором'язливість, психічний склад, недовіра,
брак тактовності, толерантності,
заздрість, необ'єктивність,
настирливість, амбіційність, поспішність і
т.п.

16. п

Емоційний бар'єр. Найчастіше в
практиці спілкування виникає
бар'єр, пов'язаний з концепціями
поведінки тих чи інших «малих»
або «великих» соціальних груп,
до яких належить людина, Її
зовнішність, вираз очей і
обличчя.

17. о

“ Фізична врода, – зазначає
психолог С.Рей (США), - може
підняти самооцінку, рівень вимог
і взагалі дати людині позитивне
бачення світу, що сприяє успіху у
найрізноманітніших галузях. “

18. А. Шопенгауер:

“ Уста висловлюють думку
людини, а обличчя – думку
природи “
English     Русский Правила