Тема 32 ВІДГОДІВЛЯ СВИНЕЙ
Відгодівля свиней
НОРМИ ГОДІВЛІ И РАЦІОНИ ДЛЯ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ
Норми годівлі молодняку свиней на відгодівлі при середньодобових приростах за весь період 550 г, на голову за добу
Норми годівлі молодняку свиней на відгодівлі при середньодобових приростах за весь період 650 г, на голову за добу
Норми годівлі молодняку свиней на відгодівлі при середньодобових приростах за весь період 800 г, на голову за добу
Норми концентрації поживних речовин для молодняку свиней на відгодівлі при середньодобових приростах за період 550, 650 і 800
Структура раціонів для молодняку свиней при м'ясній і беконній відгодівлі, % за поживністю
Орієнтовний склад раціонів для молодняку свиней на відгодівлі при середньодобовому прирості 650 г при живій масі 60—70 кг
Рецепти повнораціонних комбікормів для беконної відгодівлі свиней
Рецепти комбікормів-концентратів для відгодівлі свиней по зонах України (з використанням БВМД)
Рецепти комбікормів-концентратів для відгодівлі свиней по зонах України (без використання БВМД)
Рецепти повнораціонних комбікормів для другого періоду промислової відгодівлі, % до маси
Рецепти преміксів для відгодівлі свиней на 1 т
НОРМИ ГОДІВЛІ ВИБРАКУВАНИХ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ
Норми годівлі і концентрація поживних речовин для вибракуваних свиней на відгодівлі, на голову за добу
Структура раціонів для відгодівлі вибракуваних свиней, % за поживністю
Річна потреба свиней в поживних речовинах
6. Фактори впливу на інтенсивність та економічну ефективність відгодівлі свиней
7. Шляхи і методи підвищення інтенсивності, економічної ефективності відгодівлі свиней, якості та конкурентноздатності
665.50K
Категория: ПромышленностьПромышленность

Відгодівля свиней

1. Тема 32 ВІДГОДІВЛЯ СВИНЕЙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Типи і види відгодівлі молодняку і дорослих свиней
Вимоги до кормів при різних видах відгодівлі
Вплив кормових жирів на якість свинини
Особливості відгодівлі свиней на промислових
комплексах та в фермерських господарствах
Контроль повноцінності та інтенсивності відгодівлі
Фактори впливу на інтенсивність та економічну
ефективність відгодівлі свиней
Шляхи і методи підвищення інтенсивності,
економічної ефективності відгодівлі свиней, якості
та конкурентноздатності української свинини на
Європейському ринку

2. Відгодівля свиней


Відгодівля - це нормована годівля тварин, призначених на м'ясо. її метою є
одержання в найкоротший термін запланованого приросту живої маси
свиней за рахунок інтенсивного нагромадження структурних і резервних
речовин (білок, жир та ін.) при економному витрачанні кормів. Кількість
свиней на відгодівлі становить найбільшу частку поголів'я товарної ферми.
Вони споживають близько 70% загальної кількості кормів. Тому
рентабельність свинарства значною мірою визначається якістю відгодівлі
тварин Основними факторами, що визначають ефективність відгодівлі, є
порода, здоров'я, вік та умови утримання і годівлі тварин.
За вимогами Державного стандарту, залежно від віку, живої маси типу
відгодівлі й товщини шпику свині, призначені для забою поділяють на п'ять
категорій: свині беконні, свині м'ясні, свині жирні,кабани, поросятамолочники.
Розрізняють такі типи відгодівлі свиней: м'ясна та її різновид - беконна
відгодівля, відгодівля дорослих свиней до жирних кондицій.
М'ясна відгодівля. У практиці свинарства нашої країни м'ясна відгодівля
найпоширеніша. На відгодівлю ставлять молодняк у 3-4-місячному віці при
досягненні живої маси 30-40 кг. Відгодовують тварин залежно від прийнятої
технології до живої маси 100-120 кг. При цьому товщина шпику на рівні 6-7го грудних хребців не повинна перевищувати 4 см. Для відгодівлі придатний
молодняк усіх порід та їхні помісі. Як правило, молодняк порід м'ясного
напряму продуктивності відгодовують до досягнення живої маси 110-120 кг,
м'ясо-сального - 100-110, сального - 90-100 кг. Саме відгодівля до таких
вагових категорій економічно найефективніша.

3.


При м'ясній відгодівлі метою є одержання від молодняку високого приросту і
м'ясних туш із соковитим ніжним м'ясом та невеликою кількістю щільного
підшкірного сала.
Найвигідніша м'ясна відгодівля тоді, коли абсолютний приріст живої маси
становить 100-120 кг у 6,5-7,5-місячному віці при витраті на 1 кг приросту не
більше 4,0-4,4 корм. од.
Через нестачу кормів у багатьох господарствах свиней відгодовують при низьких
середньодобових приростах живої маси, внаслідок чого подовжується строк
відгодівлі, збільшуються витрати на виробництво свинини. Крім того,
подовження строків відгодівлі за умов неповноцінної годівлі негативно впливає
на якість свинини, оскільки вона стає грубою та жирною. Якість туш, тобто вміст
у них м'яса і сала, змінюється залежно від віку, рівня годівлі та умов утримання
тварин. У складі приросту живої маси молодих свиней частка води значна у
результаті того, що ріст маси тіла у молодому віці відбувається, в основному, за
рахунок м'язової тканини, яка містить 70% води. При збільшенні в складі
приросту частки жиру вміст води знижується, енергетичність свинини
підвищується. Молодняк, одержаний від схрещування двох порід свиней і
більше, при інтенсивній відгодівлі проявляє значно вищий приріст, як правило, з
меншими витратами кормів і в коротші строки досягає кінцевої живої маси
порівняно з вихідними породами. Молодняк при м'ясній відгодівлі годують за
науково обгрунтованими нормами.
В Україні залежно від кліматичних та господарських умов склалися такі типи
відгодівлі свиней: концентратний, концентратно-картопляний,
концентратно-коренеплідний, концентратно-силосний, відгодівля з
використанням харчових відходів. Тип годівлі визначають за структурою раціону.

4.


Концентратний тип годівлі поширений у зонах, де переважає виробництво
зернових культур, та на великих свинарських підприємствах незалежно від
місця їх розташування. Зернові корми краще згодовувати у вигляді
спеціальних комбікормів, які забезпечують одержання максимального
приросту. Такі корми виробляють на спеціалізованих комбікормових
заводах або за спрощеною рецептурою безпосередньо в господарствах.
Концентратно-картопляний тип годівлі практикують у Білорусі, на заході
Росії та України, де вирощують велику кількість картоплі. Картопля є
добрим вуглеводистим кормом, органічна речовина якого засвоюється на
90%, але бідним на протеїн, мінеральні речовини і вітаміни.
У зв'язку з тим, що картопля містить мало білка, в раціони необхідно
вводити високопротеїнові корми — горох, макуху, відвійки, рибне та м'ясокісткове борошно, а для кращого забезпечення вітамінами — трав'яне
борошно з бобових культур, у літній період - зелену масу,
Згодовують картоплю в запареному та розім'ятому вигляді в суміші з
концентрованими кормами. При великих даванках картоплі свиней
рекомендується годувати не менше трьох разів за добу.
У районах, де вирощують велику кількість цукрових буряків, частину їх
використовують для годівлі свиней в натуральному вигляді, як компонент
у комбінованому силосі та в сухому вигляді. Крім коренеплодів,
використовують також гичку буряків. Сухі цукрові буряки можна
використовувати як концентрований корм у суміші з ячмінною чи
кукурудзяною дертю.

5.


Враховуючи недостатній вміст у цукрових буряках протеїну, кальцію,
фосфору та вітамінів для балансування зерново-бурякових раціонів за
цими речовинами, рекомендується використовувати спеціальні білковомінерально-вітамінні добавки (БМВД). Оскільки при зберіганні вони
втрачають поживність, їх доцільно згодовувати в натуральному вигляді
восени та в першій половині зими. У другій половині зими та весною - у
складі комбінованого силосу.
Напівцукрові та кормові буряки також можна використовувати при м'ясній
відгодівлі, але менш ефективно через порівняно низьку поживність
коренеплодів.
Беконна відгодівля. Це особливий вид м'ясної відгодівлі, при якому до
якості продукції (до добраних тварин та кормів) ставлять певні вимоги.
Беконом називають свинину, одержану від молодих підсвинків і виготовлену
у вигляді спеціально оброблених та просолених особливим способом
напівтуш, з яких видалені хребет і лопатки. М'ясо рівномірно пронизане
прошарками жиру (так зване мармурове). Виготовляють бекон на
спеціальних фабриках або в особливих цехах великих м'ясокомбінатів.
Для беконної відгодівлі добирають тварин, які характеризуються
скоростиглістю і в 3-місячному віці досягають живої маси 25-30 кг. Перевагу
надають свиням з розтягнутою середньою частиною тулуба, скільки із
середньої частини туші одержують бекон вищого сорту (бекон із лопаткової
ділянки й окорока гірший за якістю). Закінчують відгодівлю при досягненні
тваринами 6-7-місячного віку та живої маси 90-100 кг. Для цього молодняк
потрібно годувати за нормами з розрахунку одержання середньодобового
приросту 400-500 г на початку і 600-700 г у кінці відгодівлі. На 1 корм. од.
раціону повинно припадати перетравного протеїну на початку відгодівлі
120-140 г, а в її кінці -90-100г.

6.


Від підсвинків, які досягають 5-місячному віці живої маси 75-90 кг,
одержують надто водянисте м'ясо, яке непридатне для виготовлення
якісного бекону та тривалого його зберігання. Якщо зазначеної маси
тварини досягають у 9-10-місячному віці і старше, то м'ясо стає грубим, з
нього можна одержати тільки бекон II сорту. Для виробництва бекону
непридатні пізньоспілі свині, молодняк, що затримався в рості, некастровані
або кастровані в 3-4-місячному віці кнурці, поросні та ті, що опоросилися,
свиноматки.
На якість бекону значною мірою впливають також певні корми. За два місяці
до забою в структурі раціонів тварин слід максимально збільшити частку
тих кормів, які поліпшують якість продукції -ячменю, гороху, проса,
коренеплодів, трави бобових рослин, відвійок, сколотин, молочної
сироватки. Економічно вигідна беконна відгодівля молодняку на пасовищі
при інтенсивній підгодівлі концентрованими кормами та побічними
продуктами переробки молока.
Найбільшого розвитку беконна відгодівля набула в господарствах країн
Балтії. Так, у середньому по Естонії з розрахунку на 100 ц м'яса,
проданого державі, 62% припадало на свинину, з них 75-80% — на частку
високоякісного бекону. В середньому на одного підсвинка, якого
відгодовують до беконних кондицій від 2- до 7-місячного віку (від 15 до 95
кг), витрачають 400 корм. од. - 420–450 ЕКО.
Особливу увагу необхідно приділяти забезпеченню молодняку повноцінним
протеїном, збалансованим за незамінними амінокислотами (лізин, метіонін,
треонін) Беконну відгодівлю молодняку, як і м'ясну, можна організовувати на
концентратних та концентратно-коренеплідних раціонах.
У районах нечорноземної зони Росії, українського та білоруського Полісся
беконний молодняк відгодовують на раціонах, в складі яких концкорми
становлять 60-70%, а інша частина раціону складається з картоплі,
коренебульбоплодів та зелених кормів.

7.


Як уже зазначалося, при беконній відгодівлі насамперед необхідно
враховувати вплив окремих кормів на якість продукції. Кращий бекон
одержують при відгодівлі молодняку комбікормом, до складу якого
входять ячмінь, жито, просо. Дуже якісним кормом, що підвищує
щільність сала і забезпечує одержання бекону з доброю мармуровістю,
є горох. Дуже добре на якість свинини впливають відвійки. При їх
використанні одержують бекон високої якості. Комбікормові заводи
виготовляють спеціальні комбікорми для беконної відгодівлі.
Відгодівля свиней до жирних кондицій. До жирних кондицій
відгодовують вибракуваних молодих та дорослих свиноматок і кнурів.
При правильній організації така відгодівля достатньо ефективна і
високорентабельна, що дає можливість одержувати свинину без
значних витрат дорогих кормів.
Дорослі вибракувані тварини при інтенсивній відгодівлі здатні за 2,6-3,0
міс збільшувати свою початкову масу на 50-60% при середньодобових
приростах 800-1000 г.
Головна мета відгодівлі свиней до жирних кондицій -нагромадження у
тілі тварин жиру, для чого їх відгодовують в основному вуглеводистими
кормами. Для дорослих відгодовуваних свиней певною мірою
достатньо, коли в раціоні на 1 корм. од. буде припадати 60-70 г
перетравного протеїну. При відгодівлі свиней до жирних кондицій в
раціони можна вводити досить різноманітні корми - зерно і зернові
відходи, картоплю, буряки, комбінований силос, трав'яне борошно,
траву, відходи переробки рослинної сировини (картопляна м'язга, жом,
барда тощо).

8.

• Вплив кормів на якість свинини. Всі корми за впливом на якість
свинини поділяють на три групи.
• Перша група - це корми, що сприяють одержанню свинини
високої якості. Із зернових до них відносять ячмінь, пшеницю,
жито горох, люпин, просо; із соковитих - моркву, цукрові,
напівцукрові та кормові буряки, гарбузи, комбінований силос; із
зелених - люцерну, конюшину, сераделу, еспарцет, вико- та
горохово-вівсяні суміші; з кормів тваринного походження
збиране молоко, сколотини, сироватку, м'ясне й м'ясо-кісткове, у
невеликій кількості — риб'яче борошно. Вони також
послаблюють негативну дію деяких інших кормів.
• Друга — гречка, кукурудза, пшеничні висівки, картопля, патока,
картопляна м'язга. При відгодівлі свиней винятково на цих
кормах одержують м'яке сало та несмачну свинину. Якщо
раціони свиней на 50-60% (за енергетичною поживністю)
складаються з кормів другої групи, а іншу частину становлять
корми першої, то одержують м'ясо доброї якості.

9.

• До третьої - відносять корми, які різко погіршують якість м'яса і
сала з причини високого вмісту рослинних жирів та сильного
специфічного запаху. До таких кормів відносять сою, овес,
макуху, шроти, барду, рибу та борошно з неї (при великих дозах),
відходи рибної промисловості. При застосуванні в раціонах
відгодовуваних свиней значної кількості наведених кормів
одержують свинину дуже низької якості, що непридатна для
консервування та тривалого зберігання.
• Якщо корми цієї групи в раціоні становлять не більше 25% (за
енергетичною поживністю) і не менше 50% припадає на корми
першої групи, то можна одержувати м'ясо досить доброї якості
(для цього за два місяці до забою корми третьої групи з раціону
вилучають).
• У зв'язку з переходом економіки України на ринкові відносини
значення якісних характеристик м'яса буде постійно зростати,
тобто якість продукту буде зумовлювати ціну на нього й
економічні показники виробництва продукту.

10. НОРМИ ГОДІВЛІ И РАЦІОНИ ДЛЯ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ

• Економічно вигідно проводити інтенсивну відгодівлю свиней і застосовувати норми годівлі, розраховані на
одержання максимально високих
приростів.

11. Норми годівлі молодняку свиней на відгодівлі при середньодобових приростах за весь період 550 г, на голову за добу

Жива маса, кг
Показники
40
50
60
70
80
90
100–120
Середньодобовий приріст
475
520
570
600
625
600
600
2
2,2
2,5
2,9
3,2
3,4
3,7
Обмінна енергія, МДж
22,2
24,5
27,9
32,4
35,6
37,9
41,2
Суха речовина, кг
1,72
1,9
2,16
2,38
2,62
2,79
3,03
Сирий протеїн, г
260
287
326
333
367
391
424
Перетравний протеїн,
г
189
209
238
245
270
287
312
Лізин, г
12
13,3
15,1
15,5
15,7
16,7
18,2
Метіонін + цистин, г
7,2
8
9,1
9,3
9,4
10
10,9
Сира клітковина*, г
114
125
143
181
199
212
230
Сіль кухонна, г
10
11
13
14
15
16
17
Кальцій, г
14
16
18
19
21
23
25
Фосфор, г
12
13
15
16
18
19
20
Залізо, мг
160
165
188
193
212
226
245
Мідь, мг
21
23
26
29
31
33
36
Цинк, мг
100
110
125
138
152
162
176
Кормові одиниці

12.

Жива маса, кг
Показники
40
50
60
70
80
90
100–
120
Середньодобовий приріст
475
520
570
600
625
600
600
Марганець, мг
80
89
102
112
123
131
142
Кобальт, мг
2,1
2,3
2,6
2,9
3,1
3,3
3,6
Йод, мг
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
Каротин, мг
10
11
12
12,4
14
14
16
5
5,5
6
6,2
7
7
8
D, тис. МО
0,5
0,55
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
Е, мг
50
55
62
69
76
81
88
В1 мг
4
4
5
5
5
6
8
В2, мг
5,2
5,7
6,5
7,2
7,9
8,4
9,1
B3, мг
24
27
ЗО
33
37
39
42
В4, г
1,7
1,9
2,2
2,4
2,6
2,8
3
В5, мг
100
11
125
138
152
162
176
В12, мкг
40
44
50
55
60
64
70
Вітаміни:
А**, тис. МО
* Не більше.
* Вітамін А або каротин.

13.


Проте не у всіх господарствах є в наявності високоякісні, повноцінні
корми для одержання приросту 750—800 г. Тому, залежно від
можливостей господарства, використовують один з трьох варіантів
норм для вирощування і відгодівлі свиней, розрахованих на одержання
за весь період вирощування середньодобових приростів живої маси на
рівні 500—550, 600—650 і 750—800 г (табл. ).
Кожний з варіантів поділяють на два періоди: вирощування — жива
маса від 40 до 70 кг і відгодівлі — від 71 до 120 кг. Різна інтенсивність
вирощування й відгодівлі і періоди в межах кожного з них відрізняються
за концентрацією енергії, кількістю перетравного протеїну, незамінних
амінокислот (лізину, метіоніну + цистину) та клітковини в сухій
речовині раціону (табл. ).
При плануванні середньодобових приростів живої маси за період на
рівні 550 г підсвинкам з розрахунку на 100 кг живої маси потрібно в
період вирощування від 40 до 70 кг — 4,2 корм, од. (4,4 ЕКО) при
концентрації енергії не менше 1,16 корм. од. (1,2 ЕКО) на 1 кг сухої
речовини і вмісті з розрахунку на 1 корм. од. перетравного протеїну не
менше 95 г, клітковини — не більше 60 г; при відгодівлі від 71 до 120 кг
— відповідно 3,8, 1,22, 85 і 62.
При середньодобових приростах на рівні 650 г підсвинкам з розрахунку
на 100 кг живої маси потрібно: в період вирощування від 40 до 70 кг —
4,8 корм. од. (5 ЕКО) при концентрації енергії не менше 1,2 корм. од.
(1,4 ЕКО) в 1 кг сухої речовини і вмісті з розрахунку на 1 корм. од.
перетравного протеїну не менше 100 г і клітковини—не більше 50 г; в
період відгодівлі від 71 до 120 кг — відповідно 4,2 і 1,28, 90 і 55.

14. Норми годівлі молодняку свиней на відгодівлі при середньодобових приростах за весь період 650 г, на голову за добу

Жива маса, кг
Показники
40
50
60
70
80
90
100–
120
Середньодобовий приріст
550
600
650
700
800
800
700
Кормові одиниці
2,2
2,6
2,9
3,2
3,6
3,8
4,1
Обмінна енергія, МДж
24,5
29,0
32,4
35,6
38,8
42,5
45,4
Суха речовина
1,8
2,13
2,38
2,56
2,81
2,99
3,2
Сирий протеїн, г
293
347
388
402
424
451
483
Перетравний протеїн, г
220
260
290
302
323
344
368
Лізин, г
13
15,3
17,1
17,4
17,7
19,7
21,1
Метіонін + цистин, г
7,8
9,2
10,3
10,4
10,6
11,8
12,7
Сира клітковина *, г
107
128
143
175
197
209
224
Сіль кухонна,, г
10
12
14
15
17
18
20
Кальцій, г
15
18
20
21
23
24
26
Фосфор, г
12
15
16
18
19
20
21
Залізо, мг
157
185
207
216
228
242
259
Мідь, мг
22
25
28
31
34
36
38
Цинк, мг
104
124
138
148
163
173
186

15.

Жива маса, кг
Показники
40
50
60
70
80
90
100–
120
Середньодобовий приріст
550
600
650
700
800
800
700
Марганець, мг
85
100
112
120
132
141
150
Кобальт, мг
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
3,6
3,8
Йод, мг
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
Каротин, мг
10,4
12,4
13,8
14,2
14,6
15,5
16,6
А **, тис. МО
5,2
6,2
6,9
7,1
7,3
7,7
8,8
D, тис. МО
0,5
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,9
Е, мг
52
62
69
74
81
87
93
B1 мг
4
5
5,5
5,5
5,6
6
6,4
В2, мг
5,4
6,4
7,1
7,7
8,4
8,7
9,6
В3, мг
25
ЗО
33
36
39
42
45
В4, г
1,8
2,1
2,4
2,6
2,8
3
3,2
В5, мг
104
124
138
148
163
173
186
В12, мкг
41
49
55
59
65
69
74
Вітаміни:
Не більше.
Вітамін А або каротин.

16.


При середньодобових приростах на рівні 800 г підсвинкам з розрахунку на 100 кг
живої маси потрібно: в період вирощування від 40 до 70 кг — 5,8 корм, од. (6,0
ЕКО) при концентрації енергії 1,28 корм. од. (1,4 ЕКО) в 1 кг сухої речовини і
вмісті з розрахунку на 1 корм. од. перетравного протеїну 105 г і клітковини — не
більше 44 г; в період відгодівлі від 71 до 120 кг — відповідно 4,6, 1,34 95 і 48 г.
Чим вищі планові середньодобові прирости, тим більше в сухій речовині раціонів
повинно бути енергії та поживних речовин і менше — клітковини.
При нормуванні годівлі відгодівельних свиней особливу увагу слід звернути на
забезпеченість незамінними амінокислотами: лізином та метіоніном +цистином.
У сухій речовині раціонів свиней на відгодівлі при живій масі від 40 до 70 кг
лізину повинно бути 0,7—0,73%, метіоніну+цистину — 0,42 – 0,44 %; при живій
масі від 71 до 120 кг —0,6—0,65 і 0,36—0,40%, що відповідає вмісту в сухому
кормі лізину і метіоніну + цистину при живій масі від 40 до 70 кг — 0,6—0,63 і
0,36— 0,38, від 71 до 120 кг —0,54—0,56 і 0,31—0,34 %.
При вирощуванні й відгодівлі свиней велике значення має нормування кальцію і
фосфору. При груповому утриманні тварин у закритих приміщеннях необхідно
забезпечувати вміст у раціонах кальцію при живій масі від 40 до 70 кг на рівні
0,84%, фосфору — 0,7%; при живій масі від 71 до 120 кг — 0,81 і 0,67 %, що
відповідає вмісту цих елементів у сухому кормі 0,72—0,70 і і 0,58—0,60 %.
Потреба свиней в натрії і хлорі забезпечується згодовуванням кухонної солі —
0,58 % від сухої речовини або 0,50 від сухого корму.
На практиці в раціонах свиней на відгодівлі часто спостерігається дефіцит
вітамінів і як наслідок цього — гіповітамінози, зниження продуктивності й
резистентності молодняку до різних захворювань. Нормування вітамінів
зручніше проводити з розрахунку на суху речовину раціонів або сухий корм.

17. Норми годівлі молодняку свиней на відгодівлі при середньодобових приростах за весь період 800 г, на голову за добу

Жива маса, кг
Показники
40
50
60
70
80
90
100-120
середньодобовий приріст, г
700
800
850
900
900
900
800
Кормові одиниці
2,5
2,9
3,2
3,6
3,8
4,1
4,4
Обмінна енергія, МДж
27,7
32,2
35,5
40
42,3
45,6
48,9
Сира речовина, кг
1,95
2,27
2,50
2,69
2,84
3,06
3,28
Сирий протеїн, г
339
395
435
448
463
499
537
Перетравний протеїн, г
263
306
338
350
361
389
417
Лізин, г
14,2
16,6
18,3
18,4
18,5
19,9
21,3
Метіонін + цистин, г
8,5
10
11
11
11,1
11,9
12,8
Сира клітковина *, г
109
127
140
160
182
196
210
Сіль кухонна, г
11
13
14
15
16
18
19
Кальцій, г
16
19
21
22
23
25
27
Фосфор, г
14
16
17
18
19
20
22
Залізо, мг
170
197
218
224
230
248
266
Мідь, мг
23
27
30
32
34
37
39
Цинк, мг
113
132
145
155
165
177
190

18.

Жива маса, кг
Показники
40
50
60
70
80
90
100-120
середньодобовий приріст, г
700
800
850
900
900
900
800
Марганець, мг
92
107
118
125
133
144
154
Кобальт, мг
2,3
2,7
3,0
3,2
3,4
3,7
3,9
Йод, мг
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
Каротин, мг
11,4
13,2
14,4
14,6
14,8
16
17
А **, тис. МО
5,7
6,6
7,2
7,3
7,4
8,0
8,5
D, тис. МО
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
Е, мг
57
66
72
77
8,2
89
95
B1 мг
4,5
5,2
5,7
5,7
5,7
6,1
6,6
В2, мг
5,9
6,8
7,5
8,1
8,5
9,2
9,8
В3, мг
2,7
32
34
38
40
43
46
В4, г
1,9
2,3
2,5
2,6
2,8
3,1
3,3
В5, мг
113
132
145
156
165
177
190
В12, мкг
45
52
57
62
65
70
75
Вітаміни:
* Не більше. ** Вітамін А або каротин.

19.

• У нашій країні прийнято два типи відгодівлі свиней: м'ясна
відгодівля молодняку і її різновидність — беконна відгодівля і
відгодівля дорослих свиней до жирних кондицій.
• Для виробництва м'ясної свинини на відгодівлю ставлять
поросят у 3-місячному віці живою масою 25—30 кг.
• Найбільш вигідна м'ясна відгодівля, коли приріст живої маси
свиней становить 600—700 г за добу і вони досягають маси
100—120 кг в 6,5—7,5-мі-сячному віці при витраті на 1 кг приросту не більш як 4—4,5 корм, од. (4,3-4,7 ЕКО).
• Дотримання норм живлення свиней на відгодівлі —
необхідна умова інтенсивного свинарства.
• Раціони для відгодівельного молодняку відрізняються залежно
від типу відгодівлі: м'ясна чи беконна. Оскільки на м'ясну і
беконну відгодівлю ставлять 3-місячних поросят, то їх раціони
повинні бути високопоживними і повноцінними. Велике значення
при відгодівлі має загальний енергетичний рівень годівлі. Чим
вона повноцінніша і енергетично забезпечена, тим швидше свині
досягають кінцевої маси і тим менше вони витрачають кормів на
одиницю приросту.

20. Норми концентрації поживних речовин для молодняку свиней на відгодівлі при середньодобових приростах за період 550, 650 і 800

г, в 1 кг сухої речовини
Ссередньодобовий приріст, г
550
Показники
650
800
жива маса, кг
40-70
70—120
40-70
70-120
40—70
70-120
Кормові одиниці
1,16
1,22
1,22
1,28
1,28
1,34
Обмінна енергія, МДж
12,9
13,6
13,6
14,2
14,2
14,9
Сирий протеїн, г
151
140
163
151
174
163
Перетравний протеїн, г
110
103
122
125
135
127
Лізин, г
7,0
6,0
7,2
6,3
7,3
6,6
Метіонін + цистин, г
4,2
3,6
4,3
3,8
4,4
4,0
Сира клітковина *, г
66
76
60
70
56
64
Сіль кухонна, г
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
Кальцій, г
8,4
8,1
8,4
8,1
8,4
8,1
Фосфор, г
7
6,7
7
6,7
7
6,7
Залізо, мг
87
81
87
81
87
81
Мідь, мг
12
12
12
12
12
12
Цинк, мг
58
58
58
58
58
58

21.

Ссередньодобовий приріст, г
550
Показники
650
800
жива маса, кг
40-70
70—120
40-70
70-120
40—70
70-120
Марганець, мг
47
47
47
47
47
47
Кобальт, мг
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Йод, мг
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
Каротин, мг
5,8
5,2
5,8
5,2
5,8
5,2
А **, тис. МО
2,9
2,6
2,9
2,6
2,9
2,6
D, тис. МО
0,29
0,26
0,29
0,26
0,29
0,26
Е, мг
29
29
29
29
29
29
В1, мг
2,3
2
2,3
2
2,3
2
В2, мг
3
3
3
3
3
3
В3, мг
14
14
14
14
14
14
В4, г
1
1
1
1
1
1
В5, мг
58
58
58
59
58
58
В12, мкг
23
23
23
23
23
23
Вітаміни:
* Не більше. ** Вітамін А або каротин.

22.

• М'ясну відгодівлю можна вести на різних кормах:
концентрованих, картоплі, буряках, комбінованому силосі,
харчових відходах з використанням трави та інших кормів.
• Основна вимога до раціонів — достатня концентрація енергії,
протеїну (амінокислот), вітамінів та мінеральних речовин при
вмісту клітковини не більше 6 % від сухої речовини.
• У господарствах Поліської зони при м'ясній відгодівлі в значній
кількості використовують картоплю. В цій же зоні з великою
ефективністю при м'ясній відгодівлі свиней можна
використовувати комбіновані силоси (наприклад, такого складу,
%: картопля варена — 50, морква — 10, зелена маса бобових —
30, трав'яне борошно—10 або буряки з гичкою— 60, морква—
10, зелена маса бобових— 20, трав'яне борошно—10).
Комбінований силос згодовують в такій же кількості, що й
картоплю.
• В зоні Лісостепу, де велика розорюваність земель, є сприятливі
умови для використання при м'ясній відгодівлі свиней цукрових
буряків.
• В Степовій зоні для відгодівлі свиней широко використовують
зернові корми: ячмінь, кукурудзу, а в деяких випадках і пшеницю
з введенням великої кількості комбісилосів та трав'яного
борошна.

23. Структура раціонів для молодняку свиней при м'ясній і беконній відгодівлі, % за поживністю

Зимовий
період
Літній
період
Концентровані
65—70
75
Коренеплоди та комбінований силос
30—25

Трав'яне борошно
5

Зелені та баштанні

25
Концентровані
60
75
Картопля та комбінований силос
35
15
Трав'яне борошно
5

Зелені та баштанні

15
Концентровані
75
85
Коренеплоди та комбінований силос
22

Трав'яне борошно
3

Зелені та баштанні

15
Тип годівлі
Концентратнокоренеплідний
(зона Лісостепу України)
Концентратно-картопляний
(зона Полісся України)
Концентратний
(зона Степу України)
Корми

24. Орієнтовний склад раціонів для молодняку свиней на відгодівлі при середньодобовому прирості 650 г при живій масі 60—70 кг

Тип годівлі
Компоненти
Концентратнокартопляний
Концентратнокоренеплідний
Концентратннй
зима
літо
зима
літо
зима
літо
Ячмінь, кг
0,5
0,6
0,5
0,6
0,8
1,2
Кукурудза, кг
0,2
0,4
0,5
0,7
0,7
0,5
Пшениця, кг
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
Горох, люпин, соя, кг
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
БВМД, кг
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Трав'яне борошно, кг
0,2

0,2

0,2

Рибне, м'ясо-кісткове борошно, кг
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Картопля запарена, кг
4,0

Буряки кормові, напівцукрові, кг


4,0Комбінований силос, кг


0,5

1,5

Зелена маса бобових, кг

3,5

3,0

1,0
Крейда кормова, г
5
5
5
5
5
5
Сіль кормова, г
17
17
17
17
17
17

25.

Тип годівлі
Концентратнокартопляний
Концентратнокоренеплідний
Концентратннй
зима
літо
зима
літо
зима
літо
Знефторений фосфат, г
40
40
40
40
40
40
Премікс *, г
35
35
35
35
35
35
кормових одиниць
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
обмінної енергії, МДж
33
33
33
33
33
33
сухої речовини, кг
2,3
2,4
2,3
2,4
2,3
2,4
сирого протеїну, г
366
377
365
371
368
372
перетравного протеїну, г
269
277
268
273
276
276
лізину, г
16,5
16,7
16,3
16,5
16,9
16,3
метіоніну + цистину, г
12,1
11,9
12,3
11,7
11,6
11,4
сирої клітковини, г
290
295
268
273
250
255
кальцію, г
25
26
24
28
24
27
фосфору, г
20
20
22
21
20
21
каротину, мг
42
120
45
139
58
65
Компоненти
В раціоні міститься:
•Норми мікроелементів (міді, цинку, кобальту, марганцю, йоду),
•а також вітамінів A, D, Е і вітамінів В забезпечують за рахунок преміксу

26. Рецепти повнораціонних комбікормів для беконної відгодівлі свиней

Перший
період відгодівлі
Компоненти, % за масою
Другий
період відгодівлі
1
2
3
1
2
3
Ячмінь
39,5
32,0
26,8
49,0
41,7
35,7
Пшениця
15,0
15,0
16,0
15,0
17,0
16,0
Кукурудза


20,0


20,0
Овес
10,0
10,0
.—Горох

10,0
16,0

10,0
12,0
Дріжджі кормові

2,0
Трав'яне борошно
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Сухий жом
10,0
10,0

15,0
15,0

БВМД
20,0
15,0
15,0
15,0
10,0
10,0
Знефторений фосфат
0,5
0,8
1,0
0,8
1,0
0,5
Крейда
0,5
Сіль кухонна

0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
кормових одиниць
1,05
1,05
1,12
1,06
1,07
1,14
перетравного протеїну
116
125
127
106
109
115
лізину
6,3
7,4
7,2
5,3
6,4
6,2
метіоніну + цистину
5,1
5,0
5,0
4,0
4,0
4,4
триптофану
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,8
кальцію
7,0
7,3
7,2
7,0
7,0
6,5
фосфору
5,4
5,5
6,0
6,1
5,9
5,5
В 1 кг комбікорму міститься, г:

27. Рецепти комбікормів-концентратів для відгодівлі свиней по зонах України (з використанням БВМД)

Перший
період відгодівлі
(30—70 кг
Компоненти, % за масою
Полісся
Лісостеп
Другий період відгодівлі
70—120 кг)
Степ
Полісся
Лісостеп
Степ
Зимовий період
Ячмінь
58,5
35
30
60
50
22
Кукурудза

18
20

10
27,5
Пшениця
20
22
27,5
19,5
17,5
30
Зернобобові

9
Кормові дріжджі
1

2Трав'яне борошно
5
5
5
10
10
10
БВМД
15
10
15
10
12
10
Кормовий фосфат
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
кормових одиниць
1,09
1,12
1,12
1,09
1,10
1,13
перетравного протеїну
115
115
116
105
107
105
лізину
6,4
6,3
6,9
5,6
5,8
5,2
метіоніну + цистину
4,8
4,5
5,4
4,5
4,5
4,4
триптофану
1,9
1,8
2,0
1,8
1,8
1,8
кальцію
8,1
7,9
7,9
7,0
7,7
6,8
фосфору
6,0
6,7
6,3
5,5
5,6
5,6
В 1 кг комбікорму міститься, г:

28.

Компоненти, % за масою
Перший
період відгодівлі
(30—70 кг
Полісся
Лісостеп
Другий період відгодівлі
70—120 кг)
Степ
Полісся
Лісостеп
Степ
Літній період
Ячмінь
64,5
51
36,5
69,5
54,5
39,5
Кукурудза

10
20

10
20
Пшениця
20
22
27
20
25
30
Зернобобові

6
Кормові дріжджі


1БВМД
15
10
15
10
10
10
Кормовий фосфат
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
кормових одиниць
1,11
1,14
1,14
1,14
1,15
1,16
перетравного протеїну
110
110
111
101
101
101
лізину
6,3
6,2
6,8
4,8
4,6
4,4
метіоніну + цистину
4,7
4,4
5,0
4,4
4,3
4,3
триптофану
1,9
1,8
2,0
1,8
1,8
1,8
кальцію
7,6
7,4
5,8
6,0
5,9
5,8
фосфору
6,1
6,8
6,4
5,6
5,6
5,7
В 1 кг комбікорму міститься, г:

29. Рецепти комбікормів-концентратів для відгодівлі свиней по зонах України (без використання БВМД)

Перший
період відгодівлі
(30—70 кг)
Компоненти, % за масою
Полісся
Лісостеп
Другий
період відгодівлі
(70—120 кг)
Степ
Полісся
Лісостеп
Степ
Зимовий період
Ячмінь
60
39
22
56,2
33,2
22,2
Кукурудза

15
25

20
25
Пшениця
14
22
30
18
22
30
Зернобобові
12
9
6
10
7
4
Соняшниковий шрот

2
4
—.
2
3
Кормові дріжджі
4
3
3
3
3
3
М'ясо-кісткове борошно
2
2
2
—.

Трав'яне борошно
5
5
5
10
10
10
Знефторений фосфат
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
Кухонна сіль
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Премікс П 51-1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
кормових одиниць, кг
1,15
1,15
1,16
1,14
1,15
1,15
перетравного протеїну
114
114
116
103
106
106
лізину
7,2
6,7
6,5
6,5
6,2
5,9
метіоніну + цистину
4,6
4,6
4,7
4,1
4,3
4,4
триптофану
1,9
1,9
2,0
1,8
1,8
1,8
кальцію
8,2
8,1
8,1
6,8
6,8
6,7
фосфору
5,8
6,1
6,3
4,8
5,0
5,2
В 1 кг комбікорму міститься, г:

30.

Перший
період відгодівлі
(30—70 кг)
Компоненти, % за масою
Полісся
Лісо
степ
Другий
період відгодівлі
(70—120 кг)
Степ
Полісся
Лісо
степ
Степ
Літній період
Ячмінь
64,2
39,2
29,2
69,2
34,2
30,2
Кукурудза

23
30

28
30
Пшениця
20
24
30
22
29
34
Зернобобові
8
4

4
4

Соняшниковий шрот

2
3


1
Кормові дріжджі
3
3
3
2
2
2
М'ясо-кісткове борошно
2
2
2
—.


Знефторений фосфат
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Кухонна сіль
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Премікс П 51-1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
кормових одиниць
1,18
1,20
1,20
1,20
1,22
1,22
перетравного протеїну
105
106
105
97
98
98
лізину
6,0
5,7
5,2
4,9
4,7
4,4
метіоніну + цистину
4,1
4,2
4,3
3,7
3,7
3,9
триптофану
1,7
1,7
1,7
1,6
1Г5
1,6
кальцію
6,9
6,9
6,8
4,9
4,8
4,7
В 1 кг комбікорму міститься, г:

31.

• Використання в оптимальній кількості соковитих, зелених та
грубих кормів при м'ясній відгодівлі свиней забезпечує
одержання свинини з меншим вмістом жиру в туші.
• При беконній відгодівлі свиней ставлять високі вимоги до якості
продукції: жива маса у 8-місячному віці повинна становити не
менше 80—105 кг, товщина шпику над остистими відростками
6—7-го грудних хребців, не враховуючи товщини шкіри,— 1,5—
3,5 см. При складанні раціонів при беконній відгодівлі
враховують специфіку окремих кормів. До зернових кормів, які
сприяють одержанню високоякісного бекону, відносять ячмінь,
жито (до 30—40 % енергетичної поживності), просо, горох,
м'ясне, м'ясо-кісткове і рибне борошно. Корми, які негативно
впливають на якість бекону, згодовують свиням в обмеженій
кількості або виключають з раціону за місяць до кінця відгодівлі.
До таких кормів відносять макуху, рибні відходи і жирне
рибне борошно, мелясу, висівки, овес, сою і кукурудзу при
введенні до раціону більше 35 % за поживністю.
• Для одержання високоякісного бекону свиням дають соковиті та
зелені корми і доброякісний комбінований силос.

32. Рецепти повнораціонних комбікормів для другого періоду промислової відгодівлі, % до маси

Компоненти
СК-31
С К-32
СК-33
СК-34
СК-35
Кукурудза
61,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Ячмінь
9,4
8,1
9,4
9,4
9,4
Пшеничні висівки
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Соєвий шрот
6,0
5,0

5,0
2,5
Соняшниковий шрот

2,0
5,0

2,5
Лляний шрот

1,0
2,0
2,0
2,0
Трав’яне борошно
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Рибне борошно
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
М’ясо-кісткове борошно

1,0
1,0
1,0
1,0
Дріжджі кормові
1,0
1,0
1,0
1,0
Маїсові корми

1,0Дикальційфосфат
0,5
0,5Крейда
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Кісткове борошно


0,5
0,5
0,5
Сіль кухонна
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Меляса

0,3Премікс КС-5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
кормових одиниць
1,18
1,14
1,17
1,17
1,17
ЕКО
1,25
1,20
1,24
1,24
1,24
сирого протеїну, г
135
138
136
136
136
сирого жиру, г
28
28
28
28
28
сирої клітковини, г
45
44
49
47
48
перетравного протеїну, г
НІ
111
111
111
111
В 1 кг комбікорму міститься:

33. Рецепти преміксів для відгодівлі свиней на 1 т

КС-4
(І період відгодівлі)
КС-5
(ІІ період відгодівлі)
КС-6
(ІІІ період відгодівлі)
А, млн. МО
1000
750
750
D, млн. МО
200
150
150
К, г
200
200
200
В2, г
400
300
300
В3, г
1000
750
750
В5, г
1500
1125
1125
В12, г
2,2
1,65
1,65
Холін-хлорид, кг
40
30
30
Залізо, г
6000
4500
4500
Марганець, г
3500
2625
2625
Мідь, г
800
600
600
Цинк, г
7500
5625
5625
Кобальт, г
5
5
5
Йод (стабілізований), г
27
24
24
Антиокислювач, г
500
500
500
Метіонін, кг
50
40
40
Лізин, кг
62,4
62,4
62,4
Біоміцин, г
1500
1500

Компоненти
Вітаміни:

34.

• Орієнтовні раціони для відгодівлі молодняку свиней
при планових середньодобових приростах за весь
період 650 г наведено в таблиці, а рецепти
повнораціонних комбікормів для беконної відгодівлі
— в таблиці.
• При введенні до раціонів молодняку свиней на
відгодівлі коренебульбоплодів у кількості 25—35 % за
поживністю використовують комбікорми-концентрати
із застосуванням БВМД, а також без них (табл. ).
• В таблицях наведено норми згодовування, рецепти
повнораціонних комбікормів та преміксів для свиней
на відгодівлі, що застосовуються при промисловому
виробництві свинини.

35. НОРМИ ГОДІВЛІ ВИБРАКУВАНИХ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ


На відгодівлю ставлять вибракуваних молодих і дорослих свиноматок, а також кнурів,
які мають недостатню вгодованість і здатні протягом 2,5—3 міс збільшити початкову
масу на 50—60 % при середньодобовому прирості 800—1000 г. Оскільки в цей
період у свиней нагромаджується в тілі головним чином жир, то в їх раціонах повинно
бути багато енергії. Норми годівлі, концентрація енергії та поживних речовин для
вибракуваних дорослих свиней наведені в таблиці.
На 100 кг живої маси вибракуваним свиням на відгодівлі необхідно згодовувати не
менше 3,8 корм. од. (4,02 ЕКО) При нормуванні інших поживних речовин слід
дотримуватися мінімальних вимог: на 1 корм, одиницю повинно припадати близько
70—80 г перетравного протеїну, кількість клітковини в сухій речовині раціонів на
початку відгодівлі можна збільшити до 10—12 %, але в кінці відгодівлі зменшують до
6—8 %, кальцій в сухій речовині підтримують на рівні 0,8 %, фосфор — 0,67 %,
кухонну сіль — 5,8 %.
З вітамінів нормують, як правило, тільки каротин з розрахунку 3,7 мг на 1 кг сухої
речовини, а при цілорічному утриманні в закритих приміщеннях і вітамін D — 0,19 тис.
МО.
За відгодівлі свиней до жирних кондицій широко використовують в раціонах (табл. )
кукурудзу, зернові відходи та інші концентровані корми, комбінований силос, зелені
корми, коренебульбоплоди, жом. У кінці відгодівлі кількість концентрованих кормів у
раціоні збільшують, а соковитих і грубих — зменшують.
В останній місяць відгодівлі в раціони свиней необхідно вводити корми, які сприяють
підвищенню якості м'яса і шпику (картоплю, ячмінь, горох, просо). Всі корми, які
погіршують якість шпику, в кінці відгодівлі виключають з раціонів (соя, гречка, риба і
рибне борошно, кукурудза, макуха).
Річна потреба свиней в поживних речовинах. На основі норм годівлі розрахована
потреба свиней на період вирощування або відгодівлі на рік в кормових одиницях,
перетравному протеїні і лізині при середній живій масі та продуктивності.

36. Норми годівлі і концентрація поживних речовин для вибракуваних свиней на відгодівлі, на голову за добу

Показники
Середньодобовий
приріст 800 г
Концентрація поживних
речовин в 1 кг
до 2 років
понад
2 роки
сухого корму
Кормові одиниці
6,0
8,3
1,0 1,16
Обмінна енергія, МДж
66,7
92,4
11,1
12,9
Суха речовина, кг
5,17
7,16
––
––
Сирий протеїн, г
662
916
110
128
Перетравний протеїн, г
481
664
80
93
Сира клітковина, г
420
580
70
81
Сіль кухонна, г
30
42
5
5,8
Кальцій, г
36
50
6
7,0
Фосфор, г
28,8
40
4,8
5,6
24
34
4
4,7
А *, тис. МО
12
17
2
2,3
D, тис. МО
1.2
1,7
0,2
0,23
Каротин *, мг
сухої
речовини
Вітаміни:
* Вітамін А або каротин

37. Структура раціонів для відгодівлі вибракуваних свиней, % за поживністю

Зимовий
період
Літній
період
Концентровані
75
85
Коренеплоди та комбінований силос
25

Трав'яне борошно


Зелені та баштанні

15
Концентровані
50
70
Картопля та комбінований силос
50
20
Трав'яне борошно


Зелені та баштанні


Концентровані

10
Коренеплоди та комбінований силос
80
85
Трав'яне борошно
20

Зелені та баштанні15
Тип годівлі
Концентратнокоренеплідний
(зона Лісостепу України)
Концентратно-картопляний
(зона Полісся України)
Концентратний
(зона Степу України)
Корми

38. Річна потреба свиней в поживних речовинах

Необхідно на голову, кг
Група свиней
за період вирощування або
відгодівлі
кормових
одиниць
перетрав
ного
протеїну

26 (2,35 циклу)
всього за рік
лізину
кормових
одиниць
перетрав
ного
протеїну
лізину


1400
168
10,41215
126
7,1
35—45 (2,15 циклу)1350
142
8
60 (1,92 циклу)1480
158
8,8
26
32
4,0
0,26
192
24
1,56
35—45
28
3,5
0,22
168
21
1,32
60 живою масою
24
3,0
0,18
144
18
1,08
Поросята живою масою від 20
до 40 кг
60
7,2
0,42
476
57
3,33
Кнури-плідники
Свиноматки при відлученні
поросят, у віці, дні:
Поросята живою масою до 20 кг
при відлученні в віці, днів:

39.

Необхідно на голову, кг
за період вирощування або
відгодівлі
всього за рік
Група свиней
кормових
одиниць
перетрав
ного
протеїну
лізину
кормових
одиниць
перетрав
ного
протеїну
лізину
свинки від 40 до 120
364
38,8
2,22
990
106
6,04
кнурці від 40 до 150
550
58,7
3,35
1202
128
7,32
550—600
408
36,4
2,17
1060
95
5,64
650—700
384
36
2,08
1186
111
6,42
800—850
348
34,2
1,91
1311
129
7,19
Вибракувані кнури і свиноматки
на відгодівлі
684
63,6

2080
193

Ремонтний молодняк живою
масою, кг:
Молодняк на відгодівлі живою
масою від 40 до 120 кг при
середньодобових приростах, г:

40. 6. Фактори впливу на інтенсивність та економічну ефективність відгодівлі свиней

1.
2.
3.
4.
Концентрація обмінної енергії, поживних і біологічно корисних
речовин в 1 кг сухої речовини раціонів
Якість, доброякісність кормів і збалансованість раціонів за сучасними
нормами
Технологія приготування і згодовування кормів
Вартість кормів і балансуючих добавок

41. 7. Шляхи і методи підвищення інтенсивності, економічної ефективності відгодівлі свиней, якості та конкурентноздатності

української свинини на Європейському ринку
1.
2.
3.
4.
5.
Нормативно оптимально висока концентрація обмінної енергії,
перетравного протеїну, незамінних амінокислот (лізин, метіонін +
цистін, триптофан, треонін та ін), вітамінів, макро – мікроелементів в
1 кг сухої речовини кормів раціону згідно деталізованих норм годівлі
Висока, згідно з стандартами ДСТУ, якість і екологічна безпека
кормів, білково – вітамінно – мінеральних добавок, преміксів та
збалансованість раціонів за 30-40 показниками деталізованих норм
годівлі
Згодовування усіх кормів і балансуючих добавок у складі
повнораціонних комбікормів чи кормосумішей з обов’язковим
введенням в їх рецепт адресних і зональних преміксів та білково –
вітамінно – мінеральних добавок
Максимальне використання дешевих кормів, вирощених в
господарствах, приготування власних комбікормів з введенням до їх
складу адресних БВМД і преміксів
Згодовування процентного зерна або вітамінних зелених кормів,
вирощених із зерна методом гдропоніки
English     Русский Правила