1.97M

Костянтин Дмитрович Ушинський

1.

Педагогічна спадщина
К. Ушинського
Виконала:
студентка першого курсу
факультету психології
групи ДК-15-1
Корзунова Надія Дмитрівна
Дніпропетровськ 2015

2.

Костянтин Ушинський
Костянти́н Дмитро́вич Уши́нський
(нар.19 лютого (2 березня) 1824, Тула,
Російська імперія — †22 грудня 1870 (3
січня 1871), Одеса, Херсонська
губернія, Російська імперія) — освітній
діяч Російської імперії, педагог,
кандидат юриспруденції і правознавець
українського походження, один із
засновників педагогічної науки та
народної школи у Російській імперії,
автор праць з теорії й історії педагогіки,
підручників для початкового навчання і
статей з педагогіки.

3.

Педагогічні погляди К. Ушинського.
Теоритичне обґрунтування педагогіки
Тогочасна педагогіка скрізь перебувала, як зазначав Ушинський, у немовляцтві і
не виходила за межі педагогічних правил та настанов. Але виховання має свої
об’єктивні закони і педагогу необхідно знати ці закони.
Ушинський вважав, що педагогіка може стати наукою у повному смислі слова,
якщо вона буде тісно пов’язана з життям, виражати потреби суспільства і спиратися
на дані наук про людину.

4.

★ Педагогіку, як вказує Ушинський, не можна назвати наукою у строгому
значенні цього слова.
★ Їй неможливо навчитись як математиці, хімії, астрономії.
★ Крім знань вона передбачає й уміння застосовувати їх на практиці.
★ Педагогіка не досліджує минулого чи теперішнього, а має на меті
створення нового, чого ще не було.
Ушинський називає педагогіку найвищим мистецтвом.
★ Вона задовольняє найвищу із потреб людини – удосконалення людської
природи: "Вихователь – є художник, вихованець – художній твір;
школа – майстерня, де з грубого куска мармуру виникає подібність
божества".

5.

Теоритичне обґрунтування педагогіки
Найважливішим джерелом педагогічних знань Ушинський називав педагогічну
літературу, яка потрібна як для вчителів, так і для батьків.

6.

Принцип народності виховання
★ Центральна ідея у педагогічній системі Ушинський - принцип народності виховання.
★ Народність – це національна самобутність народу і коріниться вона, на думку видатного педагога,
перш за все, у характері народу.
★ Ушинський виступив проти намагань
російського уряду провести шкільні реформи
шляхом запозичення якоїсь іноземної
системи виховання.
★ Вважав, що громадське виховання є
продуктом довготривалого історичного
розвитку нації, його неможливо придумати у
кабінеті або запозичити в інших народів.

7.

Принцип народності виховання
Ушинський намагається творчо використати традиції народної педагогіки у своїй педагогічній системі. Це
особливо добре проглядається у його підручниках , де він ознайомлює дітей з народним життям, широко
використовує народний фольклор: приказки, загадки, прислів’я, казки, вірші.

8.

Принцип народності виховання
★ Найважливішою ознакою і найкращим виразником народності Ушинський називає рідну мову.
★ Оскільки виховання повинно бути народним, то, як вказує Ушинський, рідна мова повинна займати
центральне місце у вихованні людини. Він критикував політику російського царизму в українських
школах і наголошував, що навчання у них повинно відбуватися рідною мовою.

9.

Проблема гармонійного розвитку і
виховання особистості
★ У питаннях виховання К. Ушинський спирався на ідею гармонійного розвитку особистості.
★ Гармонійно розвинутою вважав людину, у якої поєднані розумова зрілість, моральна досконалість,
фізична і естетична розвиненість.
★ Усі сторони виховання розглядав як єдиний процес, де вони, як і в дійсності, переплітаються між
собою і обумовлюють одна одну.

10.

Проблема гармонійного розвитку і
виховання особистості
★ Основи морального виховання закладаються у
сім’ї, де велике значення має устрій сімейного
життя, стосунки між батьками тощо.
★ Продовжується моральне виховання у
школі.

11.

Проблема гармонійного розвитку і
виховання особистості
★ Першоджерелом формування моральної сторони дитини, рівно як і всіх інших її сторін, у житті і у
вихованні виступають засоби природи.
★ За твердженням Ушинського, ці засоби є найдоступніші для дитячого сприймання.
★ Головне завдання педагога – навчити дітей помічати і спостерігати красу природи.
★ Для цього він радив проводити екскурсії в природу, уроки на лоні природи, де діти пізнають красу і
велич рідної землі.

12.

Проблема гармонійного розвитку і
виховання особистості
★ Велике значення на формування
моральності дитини справляє гра:
"Гра є вільна діяльність дитини. У
ній формуються всі сторони душі
людської, її розум, її серце, її воля..."

13.

Проблема гармонійного розвитку і
виховання особистості
Ушинський пропонує такі методи морального виховання дітей:
★ особистий приклад вихователів;
★ наслідування, яке повинно випливати із почуттів, прагнень і дій, що доступні дитині. Тоді
воно стане внутрішнім і відрізнятиметься від зовнішнього мавпування;
★ вправи для вироблення моральних звичок: "Гарна звичка – це моральний капітал,
процентами з якого людина користується все життя";
★ переконання. Виступав проти моралізаторства: "Привчаючи слухати слова моральності, ви
готуєте лицемірів, які використовують їх як ширми для своїх власних вад. Все у школі і у
викладанні повинно бути моральним, так щоб саме говорило за себе і не мало потреби в
сентенціях";
★ покарання і заохочення. Рекомендує обережно ставитись і по можливості уникати їх:

14.

Проблема гармонійного розвитку і
виховання особистості
★ Окрім іншого, Костянтин Ушинський багато
уваги приділяв фізичному розвитку людини. Він
залишив після себе багато робіт, присвячених
фізичному вихованню. Найвідоміші з них:
«Потреба відпочинку і сну»;
«Воля як влада душі над тілом»;
«Схильність до лінощів»;
«Фізіологічне пояснення довільності рухів»;
«Фізична теорія довільності рухів»;
«Мускули»;
«Загальні зауваження про фізичне виховання»

15.

Костянтин Ушинський залишив після себе багато праць. Найвідоміші з його книг:
“Рідне слово”
“Людина як предмет
виховання”
“Педагогічні
твори”
“Проблеми
педагогіки”

16.

Велику увагу він також
приділив написанню
книжок для дітей.

17.

Висновок
Ушинський відіграв велику роль у розвитку
освіти, школи і педагогічної думки
українського народу. Його називають
Учителем серця.
★ Він розвиває педагогічну науку і разом з
тим філософію серця.
★ К.Д. Ушинський хотів показати, яким
повинен бути вчитель і вихователь, він
створив систему підготовки народних
учителі.
★ Ідеї великого педагога актуальні і
сьогодні у сучасній педагогіці.

18.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила