ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
клаСИФІКАЦІЯ видів міграції
Мінімальний рівень заробітної плати на душу населення по деяких країнах Європи, €
Обсяги приватних переказів в Україну в 1995–2012 рр., млн дол. США
Приватні перекази та прямі іноземні інвестиції в Україну у 2001-2011 рр., млн дол. США
Приватні грошові перекази та прямі іноземні інвестиції в Україну в 2008-2013 рр.
Основні країни-відправники здійснення приватних переказів в Україну в 2012 р.
Середній заробіток українських мігрантів за сферами та країнами працевлаштування, євро
Структура використання грошових переказів,%
Структура витрат заробітків мігрантів (крім коштів на проживання в країні перебування), %
Механізм впливу демографічної політики на сферу міграції робочої сили
СХЕМА Регуляторного впливу на трудову міграцію
Система реалізації міграційної політики в Україні
Дякую за увагу!
554.10K
Категория: ГеографияГеография

Стан міжнародної трудової міграції в Україні та напрями її регулювання

1. ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Магістерська робота
на тему
«Стан міжнародної трудової міграції в Україні та
напрями її регулювання»
Виконав
ст. гр.МТУ-220
Керівник
Глущенко В.Г.
д.е.н., проф. Гудзь М.В.

2.

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АКТУАЛЬНІСТЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Трудова міграція є важливим аспектом глобалізації, вона
створює нові випробування та перспективи для вироблення державами
політики щодо управління міграційними потоками.
Україна – одна з найбільших країн-донорів робочої сили в
Європі, де зовнішня трудова міграція стала об’єктивною реальністю
сьогодення. Потоки заробітчанства сформувалися в умовах низької
заробітної плати в зареєстрованому секторі економіки, підвищеного рівня
безробіття та вимушеної неповної зайнятості, поширення бідності та
високого рівня маєтного розшарування населення, значного розриву у
рівнях оплати праці в Україні і зарубіжних країнах
Об’єктом дослідження є процеси міжнародної трудової міграції в
системі міжнародних соціально-трудових відносин.
Предметом дослідження є стан і закономірності міжнародної
трудової міграції в Україні.
Метою магістерської роботи є дослідження теоретичних положень
та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення міжнародної
трудової міграції в Україні.

3.

ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ:
- проаналізувати теоретичні аспекти міжнародної міграції робочої сили та
зробити висновки щодо масштабів, ознак і чинників трудової міграції;
- проаналізувати рівень державного регулювання імміграції робочої сили і
міжнародної трудової міграції в країнах-донорах;
- проаналізувати основні елементи міжнародних міграційних процесів та
оцінити місце України в міжнародному русі трудових ресурсів;
- узагальнити досвід регулювання трудової міграції з огляду його
впровадження у практику міграційної політики України з метою її
вдосконалення

4. клаСИФІКАЦІЯ видів міграції

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ МІГРАЦІЇ

5. Мінімальний рівень заробітної плати на душу населення по деяких країнах Європи, €

МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ ПО
ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ, €

6.

Основні напрямки трудової міграції з України (згідно
обстеження домогосподарств з питань трудової міграції
у 2012 році)
Країна
Всього
ЄС, у тому числі
Польща
Італія
Чехія
Іспанія
Німеччина
Угорщина
Португалія
Росія
Білорусь
Інші
Число трудових мігрантів, тис. осіб
Частка в загальному числі мігрантів, %
1181,6
100,0
602,5
51,0
168,4
14,3
156,0
13,2
153,0
12,9
52,6
4,5
27,8
2,4
23,0
1,9
21,7
1,8
511,0
43,2
21,5
1,8
46,6
4,0

7. Обсяги приватних переказів в Україну в 1995–2012 рр., млн дол. США

ОБСЯГИ ПРИВАТНИХ ПЕРЕКАЗІВ В УКРАЇНУ В 1995–2012
РР., МЛН ДОЛ. США

8.

Грошові перекази в Україну в 2007–2012 рр., млн
дол. США
Показники
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Разом
4922
6177
5370
5862
7019
7526
За каналами надходження
Через коррахунки банків
2818
3275
2832
2959
3252
3278
Через міжнародні платіжні системи
1458
2097
1825
2126
2804
3213
Неформальними каналами
646
805
713
777
963
1035
За джерелами формування
Оплата праці (без урахування податків та
витрат у країні перебування)
1842
3024
2855
3373
4022
4619
Приватні трансферти, у т.ч.
3080
3153
2515
2489
2997
2911
грошові перекази робітників, які працюють за
кордоном
2292
2140
1643
1560
1890
1749
інші приватні трансферти
788
1013
872
929
1107
1158
Обсяги грошових переказів,
% до ВВП
3,4
3,4
4,6
4,3
4,3
4,3

9. Приватні перекази та прямі іноземні інвестиції в Україну у 2001-2011 рр., млн дол. США

ПРИВАТНІ ПЕРЕКАЗИ ТА ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ У
2001-2011 РР., МЛН ДОЛ. США

10. Приватні грошові перекази та прямі іноземні інвестиції в Україну в 2008-2013 рр.

ПРИВАТНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ ТА ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ
ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ В 2008-2013 РР.

11. Основні країни-відправники здійснення приватних переказів в Україну в 2012 р.

ОСНОВНІ КРАЇНИ-ВІДПРАВНИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВАТНИХ
ПЕРЕКАЗІВ В УКРАЇНУ В 2012 Р.
млн. дол. США
0
500
Іспанія
Казахстан
1000
1500
Білорусь
Ізраїль
2000
Молдова
Польша
2500
3000
Італія
США
3500
4000
Німеччина
Росія

12.

Статус
зайнятості
українських
працівниківмігрантів у
країнах
перебування, %

13. Середній заробіток українських мігрантів за сферами та країнами працевлаштування, євро

СЕРЕДНІЙ ЗАРОБІТОК УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ ЗА СФЕРАМИ
ТА КРАЇНАМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЄВРО
Країна
перебування
Торгівля
Будівництво
Робота в
родині
Готелі/
ресторани
C/г
Промисловість
У середньому по всіх
галузях
Чехія
549,3
841,3
636,2
668,1
745,3
711,1
691,9
Португалія
620,4
914,1
706,2
613,3
565,3
653,0
678,7
Іспанія
912,5
1101,0
829,4
1075,0
826,9
1090,9
972,6
Греція
607,1
890,9
604,8
643,8
520,0
668,8
655,9
Італія
823,9
1017,2
809,3
903,2
694,7
1055,3
883,9
Франція
1000,0
1107,7
1000,0
1000,0
833,3
1000,0
990,2
Польща
466,7
616,1
518,9
433,7
306,1
423,1
460,8
У середньому по всіх
країнах
666,1
923,2
718,8
745,1
548,1
766,1
727,9

14.

Напрями витрат заробітків мігрантів (крім коштів на
проживання в країні перебування), %
Стаття витрат
В Україні
У країні перебування
Разом
16,8
10,2
27,0
6,4
5,2
11,6
Заощадження
14,9
24,2
39,1
Здобуття освіти
11,8
22,7
34,6
Пенсійні та соціальні внески
1,9
15,2
17,1
Придбання нерухомості
Відкриття
справи
(розвиток)
власної
Перекази на Батьківщину
Частота переказів
на Батьківщину, %
76,3
Запитання
Як часто Ви
особисто
переказуєте
гроші/
речі
на
Батьківщину?
Як часто, на Вашу
думку,
переказують
кошти/речі
українські
мігранти?
щомісяця
Відповідь
раз на 2–3
2–3 рази на рік
місяці
раз на рік, за
потреби
36,3
30,9
30,8
2
55,2
26,3
18,1
-

15. Структура використання грошових переказів,%

СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ,%
Стаття видатків
Усього
Чоловіки
Жінки
63,4
59,2
65,2
28,3
23,5
30,4
Інвестування в сільське господарство (придбання/оренда землі, техніки,
насіння тощо)
6,2
11,3
4,0
Інвестування у відкриття бізнесу
5,0
7,1
4,0
2,2
1,0
2,6
18,0
21,4
16,5
22,0
24,5
20,9
18,4
16,3
19,6
30,2
14,3
37,0
15,2
13,3
16,1
13,0
8,2
15,1
Задоволення щоденних потреб (одяг, харчування, комунальні послуги тощо)
Придбання товарів тривалого вжитку (автомобіль, побутова техніка тощо)
Інвестування у розвиток існуючого бізнесу
Купівля чи будівництво будинку або квартири
Добудова чи реконструкція старого житла
Оплата навчання
Оплата лікування
Заощадження
Повернення боргів

16. Структура витрат заробітків мігрантів (крім коштів на проживання в країні перебування), %

СТРУКТУРА ВИТРАТ ЗАРОБІТКІВ МІГРАНТІВ (КРІМ КОШТІВ
НА ПРОЖИВАННЯ В КРАЇНІ ПЕРЕБУВАННЯ), %
Стаття витрат
На придбання нерухомості
На відкриття (розвиток) власної
справи
На заощадження
На освіту
На пенсійні та соціальні внески
На перекази на Батьківщину
В Україні
В країні перебування
Усього
16,8
10,2
27,0
6,4
5,2
11,6
14,9
24,2
39,1
11,8
22,7
34,6
1,9
15,2
17,1
76,3
-
-

17. Механізм впливу демографічної політики на сферу міграції робочої сили

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА СФЕРУ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ

18. СХЕМА Регуляторного впливу на трудову міграцію

СХЕМА РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ НА ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ
Конституція України, Закони України,
Укази Президента України, постанови
Кабінету Міністрів України, інші
нормативно-правові акти
Нормативноправовий
Угоди з іншими країнами
Організаційний
Освітня підготовка
Візи, ліцензії, реєстрація, визнання
дипломів
Адміністративний
Інформація
про
законодавство,
міжнародні угоди, робочі місця
Інформаційний
Залучення, спонукання, роз'яснення,
переконання, примус
Соціальнопсихологіч
ний
Ринкові
механізми
Гроші
Ціна
Бізнесструктури
Механізми
державного
регулювання
Трудові
мігранти
Суспільні
механізми
Конкуренція
Попит і
пропозиція
Соціальні
норми

19. Система реалізації міграційної політики в Україні

СИСТЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Міністерство
внутрішніх справ
Міністерство праці
Міністерство юстиції
Бюро з еміграції України
Вста
нов
лен
ня
стан
дарт
ів
Затве
рдже
ння
контр
актів
Вида
ча
дозво
лів
Контр
оль
за
виїзд
ом
Ліце
нзув
ання
аге
нтів
Механізм реалізації міграційної політики в Україні
Вирі
шенн
я
спірн
их
питан
ь

20. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!
English     Русский Правила