Глобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людства (“глобальний” від франц. “global” – “загальний, “всесвітній”) – це загальні, всесвітні проблеми, які стосуютьс
Проблема збереження миру й відвернення загрози війни
Екологічна проблема
Основні прояви екологічної проблеми
11.11M
Категория: БЖДБЖД

Глобальні проблеми людства

1. Глобальні проблеми людства

Роботу виконала Цюпяк Анастасія

2. Глобальні проблеми людства (“глобальний” від франц. “global” – “загальний, “всесвітній”) – це загальні, всесвітні проблеми, які стосуютьс

Глобальні проблеми людства
(“глобальний” від франц. “global” –
“загальний, “всесвітній”) – це
загальні, всесвітні проблеми, які
стосуються не лише однієї окремо
взятої держави, а й усіх країн світу.

3.

Усі глобальні проблеми можна поділити на :
Політичні
Економічні
Демографічні
Соціальні
Екологічні

4.

Наприкінці 60-х на початку 70-х
рр. ХХ ст. сформувалася нова
міждисциплінарна наука –
глобалістика.
Глобальні проблеми виникли
на рубежі ХІХ і ХХ століть.

5.

Класифікація глобальних проблем за сферами дії
Проблеми
взаємодії з
природою і
суспільства
Проблеми
суспільних
взаємовідносин
Проблеми
розвитку людини
і забезпечення її
майбутнього

6. Проблема збереження миру й відвернення загрози війни

7.

За останні 5500 років відбулося 15000 воєн в яких загинуло більшу 4 млрд
людей
Перша Світова війна обійшлася людству в 50 млрд
доларів, а Друга в 10 разів більше
За даними ЮНЕСКО у
військовій галузі
працюють близько 50
млн осіб
Систематично у свті
виникають десятки
«гарячих» точок
(Палестина, Пакистан,
Судан, Афганістан)
Особливу небезпеку
становить ядерна зброя ,
яка є в 6 країнах: США,
Росія, Китай, Велика
Британія, Франція , Індія.

8.

9. Екологічна проблема

10.

Це проблема взаємодії
суспільства і природи,
що пов’язана з
господарською
діяльністю людини, і
супроводжується
швидким руйнуванням
природного довкілля та
перетворенням дедалі
більшої частини Землі
на непридатні для
життя території.

11. Основні прояви екологічної проблеми

глобальне потепління;
руйнування озонового шару;
скорочення площі лісів;
опустелювання (збільшення площ пустельних
земель);
• дефіцит прісних водних ресурсів;
• проблема збереження зникаючих видів рослин і
тварин;
• проблема відходів.

12.

Глобальне потепління супроводжується..
Підвищення середньої температури повітря
• Скорочення площі полярних льодів
• Підвищення рівня Світового океану
English     Русский Правила