1.13M
Категория: ФизикаФизика

Термодинаміка. Внутрішня енергія

1.

Термодинаміка. Внутрішня енергія
Підготувала:
студентка ІІ-Б с/с
Курик Христина

2.

Внутрішня енергія тіла
Зміна внутрішньої енергії
Кількість теплоти

3.

Внутрішня енергія тіла
Сума кінетичної енергії руху молекул та
потенціальної енергії їх взаємодії
В ідеальному газі присутня тільки кінетична
енергія

4.

Зміна внутрішньої енергії

5.

Зміна внутрішньої енергії тіла
1. Виконання роботиДеформація
Непружний удар
Тертя
2. Теплообмін (теплопередача)Теплопровідність
Конвекція
Випромінювання

6.

Теплообмін

7.

Кількість теплоти
Величина енергії, яка дорівнює зміні
внутрішньої енергії при теплопередачі
U=Q

8.

Кількість теплоти при нагріванні
(охолодженні). Питома
теплоємність тіла

9.

Питома теплота пароутворення

10.

Питома теплота плавлення

11.

Питома теплота горіння палива
English     Русский Правила