Конституційні права та свободи
Проблемні питання уроку:
Класифікація прав:
Особисті права і свободи
Права людини і громадянина
Політичні права:
Економічні права :
Соціальні права та свободи:
Культурні права
Обов’язки.
256.67K
Категория: ПравоПраво

Конституційні права та свободи

1. Конституційні права та свободи

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА
СВОБОДИ
Дотримання законів не обмеження, а запорука
справжньої свободи.

2. Проблемні питання уроку:

Чому права людини
визнаються цінністю
демократії?
Чому ХХ століття називають
особливим етапом у розвитку
та поширенні прав людини?

3. Класифікація прав:

Особисті(громадянські права);
Політичні;
Економічні ;
Соціальні;
Культурні;
Екологічні.

4. Особисті права і свободи

Право на життя;
Право на повагу та гідність;
Право на честь;
Право на свободу та особисту
недоторканість;
Свобода совісті;
Свобода пересування тощо.

5. Права людини і громадянина

6. Політичні права:

7. Економічні права :

1.
2.
3.
4.
Економічні права – це права у сфері
економічних та майнових відносин. Наприклад:
Право на працю;
Право на підприємницьку діяльність;
Право на приватну власність;
Право на користування об‘єктами державної
та комунальної власності.

8. Соціальні права та свободи:

Це права, що покликані забезпечити
достатній рівень життя та соціальну
захищеність:
Право на соціальне забезпечення;
Право на достатній життєвий рівень;
Право на охорону здоров’я;
Право на відпочинок.

9. Культурні права

Це права, які гарантують духовний розвиток
кожної особи, допомагають їй стати учасником
культурного процесу. Серед них:
a.
Право на освіту;
b.
Право на можливість доступу до духовних
здобутків;
c.
Право на свободу художньої, наукової та
технічної творчості.

10. Обов’язки.

обов'язок неухильно додержуватися Конституції
України та законів України (ст. 68 Конституції України).
При виконанні цього обов'язку особа повинна
дотримуватися і підзаконних актів, і актів органів
місцевого самоврядування.
Частина 2 ст. 68 Конституції України містить норму про
те, що незнання законів не звільняє від юридичної
відповідальності.
обов'язок отримати повну загальну середню освіту,
який випливає з ч. 2 ст. 53 Конституції України. Ухилення
батьків або осіб, що їх замінюють, від обов'язку
забезпечення необхідних умов життя, навчання та
виховання неповнолітніх дітей тягне адміністративну
або кримінальну відповідальність, передбачену
законодавством України;

11.

обов'язок не заподіювати шкоду природі,
культурній спадщині, відшкодовувати завдані
збитки (ст. 66 Конституції України);
обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і
розмірах, встановлених законом (ст. 67
Конституції України).
Обов'язком громадян України (окрім зазначених
вище обов'язків людини) є також захист Вітчизни,
незалежності та територіальної цілісності України,
шанування її державних символів (ст. 65
Конституції України).
обов'язок не посягати на права і свободи, честь і
гідність інших людей (ч. 1 ст. 68 Конституції
України).
English     Русский Правила