Урок ЗНО «Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році»
Мета уроку:
Календар ЗНО-2016 (ЗАТВЕРДЖЕНО НаказОМ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2015 № 1143)
Проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України 05.11.2015
Формування та оформлення реєстраційної картки
Надсилання до регіонального центру реєстраційних документів  
Надсилання до регіонального центру реєстраційних документів  
Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання
Стежте за інформацією щодо проведення зовнішнього оцінювання в 2016 році на сайтах:
Наші контакти
7.43M
Категория: ОбразованиеОбразование

Урок ЗНО «Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році»

1. Урок ЗНО «Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році»

testportal.gov.ua
test-center.od.ua
Урок ЗНО
«Особливості проведення зовнішнього
незалежного оцінювання у 2016 році»

2.

Мета уроку:
Матеріали для проведення
Урокууроку:
ЗНО для учнів випускних
Мета
класів ЗНЗ

3.

План уроку
Особливості проведення ЗНО-2016
Підготовка до участі в ЗНО -2016
Реєстрація для участі в ЗНО
Дорожня карта учасника ЗНО
Контактна інформація

4. Мета уроку:

Ознайомити випускників старшої школи ЗНЗ з
особливостями проведення ЗНО у 2016 році та
порядком реєстрації для участі в ЗНО.
Надати методичні поради щодо предметної
підготовки до проходження ЗНО.
Розвивати в учнях здібності щодо самостійної
роботи з навчальною літературою та вміння
орієнтуватися в Інтернет - просторі.
Виховувати свідоме відношення до вибору
майбутньої професії, принципове ставлення до
морально-етичних аспектів проходження ЗНО.
• Мета уроку:
Мета уроку:

5.

Особливості ЗНО-2016
У 2016 році для вступу до ВНЗ абітурієнти
подають сертифікати ЗНО виключно 2016 року
(сертифікати ЗНО, видані в попередні роки, під
час нової вступної кампанії не будуть
враховуватися).
• Мета уроку:

6.

• Кожен
Мета
уроку:
учасник ЗНО
має право скласти тести не більш як
із чотирьох навчальних предметів з переліку:
• Українська мова і література
• Історія України
• Математика
• Біологія
• Географія
• Фізика
• Хімія
• Англійська мова
• Іспанська мова
• Німецька мова
• Російська мова
• Французька мова
Мета уроку:
Переклад
завдань
сертифікаційних
робіт
зовнішнього
незалежного оцінювання 2016 року з історії України, математики,
біології,
географії,
фізики,
хімії
буде
здійснено
кримськотатарською, молдовською, польською, російською,
румунською та угорською мовами.

7.

Державна підсумкова атестація з
української мови, історії України та
математики
Для усіх випускників старшої школи загальноосвітніх
навчальних закладів 2016 року результати зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови і літератури
зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову
атестацію, що визначатимуться на основі кількості балів,
набраних за виконання завдань лише з української мови.
Як
оцінки
за
державну
підсумкову
атестацію
зараховуватимуться й результати зовнішнього незалежного
оцінювання з математики або історії України (період ХХ –
початок ХХІ століття ).

8.

: Встановлення «порогового бала»
• Для визначення результатів ЗНО-2016 з кожного
предмета буде встановлено «пороговий бал», тобто
та кількість тестових балів, яку може набрати
мінімально підготовлений абітурієнт.
• Учасники тестування, які не подолають «поріг», не
зможуть використати результат ЗНО з цього предмета
для вступу до ВНЗ.
• Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими
від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою
100–200 балів та матимуть право брати участь в
конкурсному відборі при вступі на навчання.
Мета уроку:

9. Календар ЗНО-2016 (ЗАТВЕРДЖЕНО НаказОМ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2015 № 1143)

КАЛЕНДАР ЗНО-2016
(ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІД 05.11.2015 № 1143)

10. Проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України 05.11.2015

№1143

11.

• Мета уроку:
Мета уроку:

12.

Поради щодо підготовки до ЗНО
• Мета уроку:
Для підготовки до ЗНО використовуйте тільки затверджені
програми зовнішнього оцінювання та підручники, схвалені
Міністерством освіти і науки України
Докладно ознайомтеся з програмовими вимогами
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року
Ознайомтеся з характеристиками сертифікаційних робіт ЗНО
2016 року (загальна кількість завдань тесту, час на виконання,
форми та кількість завдань, схеми оцінювання кожної форми
завдань тесту)
Ознайомтеся з критеріями оцінювання завдання з
розгорнутою відповіддю 2016 року

13.

Реєстрація -2016
• Мета уроку:

14.

Підготуйте необхідні документи та матеріали з
питань реєстрації до участі в ЗНО-2016:
Випускникам ЗНЗ
• Мета уроку:
(шкіл,гімназій, ліцеїв тощо)
Необхідно
підготувати:
I
II
Мета уроку:
Копію паспорта або
свідоцтва про
народження (якщо Вам
станом на 01 вересня
2015 року ще не
виповнилося 16 років)
III
Дві однакові
фотокартки для
документів розміром
3x4
З 01.02.2016 - формування комплектів
реєстраційних документів у навчальному
закладі, у якому Ви навчаєтеся.

15.

Алгоритм дій щодо здійснення реєстрації
на ЗНО-2016
• Мета уроку:
I
II
Мета уроку:
Інформування про
результати реєстрації
III
Надсилання реєстраційних
документів до
регіонального центру
Формування та
оформлення реєстраційної
картки

16. Формування та оформлення реєстраційної картки

1. Особа, яка бажає зареєструватися для участі в зовнішньому
оцінюванні, повинна:
1). ознайомитися з Порядком проведення зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), правилами прийому до
вибраних Вами вищих навчальних закладів.
• Мета уроку:
2). за допомогою спеціальної програми, розміщеної на веб-сайті Українського
центру, сформувати реєстраційну картку;
3) роздрукувати бланк реєстраційної картки, контрольно-інформаційний
лист та перевірити правильність даних, зазначених у бланку реєстраційної
картки;
4) оформити реєстраційну картку , власноруч заповнити частину «Заява»:
проставити у спеціально відведених місцях дату заповнення заяви та
особистий підпис;
у графах основної частини реєстраційної картки зазначити друкованими
літерами та цифрами серію (за наявності), номер документа, на підставі якого
здійснюється реєстрація;
у спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклеїти дві однакові
фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає
досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або
кольоровому фотопапері).

17. Надсилання до регіонального центру реєстраційних документів  

Надсилання до регіонального центру реєстраційних
документів
1. Для реєстрації особа має подати такі документи:
1) реєстраційну картку;
2) довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному
навчальному році повної загальної середньої освіти;
3) копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – один із
нижчезазначених документів:
копію свідоцтва про народження – для особи, якій станом на 01 вересня року, що
передує року її участі в зовнішньому оцінюванні, не виповнилося 16 років;
копію довідки про звернення за захистом в Україні – для особи, яка звернулася за
захистом в Україні;
копію свідоцтва про народження – для особи з неконтрольованої території, яка
не мала можливості отримати паспорт громадянина України;
довідку з навчального закладу з фотокарткою – для особи з неконтрольованої
території, яка є учнем загальноосвітнього закладу, розташованого на території,
де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, та
втратила документ, що посвідчує особу, і не має можливості його відновити;
копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасового
посвідчення громадянина України, або посвідки на постійне (тимчасове)
проживання, або посвідчення біженця – для інших осіб.

18. Надсилання до регіонального центру реєстраційних документів  

Надсилання до регіонального центру реєстраційних
документів
2. Окремі категорії осіб, крім документів, передбачених пунктом 1 цього
розділу, мають також подати:
1)оригінал відповідного висновку, виданого органом або закладом охорони
здоров'я, із зазначенням особливих (спеціальних) умов для проходження
зовнішнього оцінювання – для особи з особливими освітніми потребами;
2)копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів,
наданих для реєстрації, – для особи, яка подає документи, оформлені
іноземною мовою.
3. На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис
про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без
лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та
прізвище, дата засвідчення копії.
4. Випускники поточного навчального року після формування комплекту
документів, подають його до загальноосвітнього навчального закладу, в
якому навчаються.

19.

5. Загальноосвітній навчальний заклад:
1) після отримання від випускників реєстраційних документів формує
список випускників;
2) надсилає в установлені строки до Одеського регіонального центру
засвідчений підписом керівника та печаткою загальноосвітнього
навчального закладу список випускників і комплекти їхніх реєстраційних
документів (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на
поштовому конверті).
6. Інші особи надсилають комплект реєстраційних документів,
рекомендованим листом у встановлені строки (дата визначається за
відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) до Одеського
регіонального центру за адресою, зазначеною в контрольноінформаційному листі.
7. Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійнотехнічних, вищих навчальних закладів з числа осіб з неконтрольованих
територій, які можуть надати документи лише за допомогою електронної
пошти, повинні у встановлений строк надіслати скан-копії фотокартки та
реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в контрольноінформаційному листі.

20. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання

Окремі категорії осіб, які не мають можливості пройти зовнішнє
оцінювання під час основної сесії, можуть у межах часу, відведеного на
реєстрацію (перереєстрацію), зареєструватися для участі в додатковій сесії
зовнішнього оцінювання.
Для цього, крім документів, передбачених для реєстрації, вони мають подати
заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их)
предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що
унеможливлює участь в основній сесії, та один із таких документів:
1) довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, – для особи, яка в
поточному році навчається за кордоном (випускник поточного року навчального
закладу системи загальної середньої освіти України або його підрозділу, що
розташований за кордоном, випускник закордонного навчального закладу,
учасник міжнародної програми з обміну тощо) та не може пройти зовнішнє
оцінювання під час основної сесії зовнішнього оцінювання;
2) клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із
законодавством України про свободу совісті та релігійні організації, – для особи,
яка за релігійними переконаннями не може взяти участь в основній сесії
зовнішнього оцінювання з одного чи кількох предметів.
• Мета уроку:

21.

Інформування про результати реєстрації
1.Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання, Одеський
регіональний центр надсилає рекомендованим поштовим відправленням
індивідуальні конверти:
1)випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійнотехнічних, вищих навчальних закладів за адресою, зазначеною в реєстраційній
картці;
2)випускникам поточного навчального року за адресою загальноосвітнього
навчального закладу, де вони навчаються.
2. У регіональному центрі зберігаються індивідуальні конверти:
1) осіб, які проживають або навчаються за кордоном і не вказали адресу в
Україні, за якою їм може бути надіслана офіційна кореспонденція;
2) випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійнотехнічних, вищих навчальних закладів з числа осіб з неконтрольованих
територій, які не вказали адресу на території, де органи державної влади
здійснюють в повному обсязі свої повноваження, за якою їм може бути
надіслана офіційна кореспонденція;
3) учасників зовнішнього оцінювання, індивідуальні конверти яких були
відправлені за адресою, зазначеною в реєстраційній картці, але повернуті
оператором поштового зв’язку відправнику.

22.

3. Інформація про результати реєстрації осіб, зазначених у підпунктах
1, 2 пункту 2 цього розділу, надсилається на електронну адресу,
указану ними під час реєстрації.
4. Особам, які подали документи за допомогою електронної пошти,
скан- копії реєстраційного повідомлення та сертифіката надсилаються
на адресу електронної пошти, зазначеної в реєстраційній картці.
Оригінали цих документів вони зможуть отримати в пункті проведення
зовнішнього незалежного оцінювання під час проходження першого
тестування.
5. Для кожного учасника зовнішнього оцінювання на веб-сайті
Українського центру створюється інформаційна сторінка, доступ до
якої здійснюється за номером сертифіката та PIN-кодом, указаним у
ньому.
6. Інформація про відправлення особі індивідуального конверта може
розміщуватися на веб-сайті відповідного регіонального центру та/або
надсилатися SMS-повідомленням.

23.

Унесення змін до реєстраційних даних
1. Учасник зовнішнього оцінювання може внести зміни до
реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію.
2. Для здійснення перереєстрації учасник зовнішнього оцінювання має:
1) зазначити необхідні зміни в реєстраційній картці, розміщеній на інформаційній
сторінці, що створена на веб-сайті Українського центру, роздрукувати реєстраційну
картку та контрольно-інформаційний лист;
2) оформити реєстраційну картку згідно з вимогами Порядку реєстрації;
3) сформувати комплект документів, що має містити:
реєстраційну картку, сформовану під час перереєстрації;
отриманий раніше сертифікат, що анулюється (крім осіб, які подавали документи
за допомогою електронної пошти);
документ, що підтверджує зміни персональних даних або відомостей про місце
навчання (у разі внесення таких змін);
оригінал висновку, виданого органом або закладом охорони здоров'я, із
зазначенням особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього
оцінювання – для особи з особливими освітніми потребами (у разі необхідності
внесення змін до переліку особливих умов).
Сформований учасником зовнішнього оцінювання комплект документів має бути
надісланий до Одеського
регіонального центру до завершення строку,
відведеного для перереєстрації (дата визначається за відтиском штемпеля
відправлення на поштовому конверті).

24.

Відмова в реєстрації або перереєстрації
1. Підставами для прийняття рішення про відмову в реєстрації
(перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні є:
1) вимога особи щодо внесення інформації до реєстраційних даних,
не передбаченої цим Порядком реєстрації;
2) ненадання особою документів, що підтверджують достовірність
інформації, зазначеної в реєстраційній картці;
3) надання особою недостовірної інформації;
4) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до
вимог законодавства не має права на реєстрацію для участі в
зовнішньому оцінюванні;

25.

Відмова в реєстрації або перереєстрації
5) відправлення реєстраційних документів після
завершення встановленого строку реєстрації
(перереєстрації);
6)
неналежне
оформлення
документів,
необхідних для реєстрації;
7)
неможливість
створення
особливих
(спеціальних)
умов
для
проходження
зовнішнього оцінювання відповідно до висновку,
виданого закладом або органом охорони здоров’я.
Рішення регламентної комісії про відмову в
реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні
через неможливість створення особливих
(спеціальних) умов є підставою для участі в
конкурсному відборі осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають до вищих
навчальних закладів за результатами вступних
іспитів (екзаменів) з конкурсних предметів у
вищому навчальному закладі.

26.

2. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації
(перереєстрації) особі рекомендованим листом надсилаються:
1) витяг із протоколу регламентної комісії, у якому зазначено
причину відмови;
2) документи, надіслані нею для реєстрації (перереєстрації);
3) реєстраційна картка (без частини, що містить заяву).
Заява про участь у зовнішньому оцінюванні, а також копії
документів, надісланих особою для реєстрації, зберігаються в
регіональному центрі.
У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації у зв’язку з
неможливістю створення особливих (спеціальних) умов для
проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку,
виданого закладом або органом охорони здоров’я, наданий особою
оригінал висновку зберігається в регіональному центрі.

27.

3. Особа, якій відмовлено в реєстрації або перереєстрації, усунувши
причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, до
завершення
строку, відведеного для перереєстрації (дата
визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому
конверті), може надіслати до регіонального центру комплект
реєстраційних документів.
4. Відмова заявнику в реєстрації (перереєстрації) для участі в
зовнішньому оцінюванні може бути оскаржена шляхом подання
відповідної заяви до регламентної комісії. Прийом таких заяв
здійснюється протягом чотирнадцяти календарних днів з дня
завершення реєстрації (перереєстрації).
5. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте
щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії не пізніше
ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання рішення, що
оскаржується.
НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ З РЕЄСТРАЦІЄЮ!

28.

Пам’ятаємо
Термін реєстрації
• Мета уроку:
• Реєстрація триває з 01 лютого до 04 березня 2016 р.
Внесення змін до реєстраційних даних
• Якщо Вам необхідно перереєструватися (змінити
перелік предметів, персональні дані тощо), надішліть
новий комплект документів до 18 березня 2016р.
разом з отриманим Сертифікатом ЗНО-2016.
Відмова у реєстрації
• Якщо отримали лист із відмовою у реєстрації, Ви
можете виправити зазначені недоліки і надіслати до 18
березня 2015 р. новий комплект документів.

29.

Поради майбутнім учасникам ЗНО-2016
1.Отримайте Сертифікат ЗНО-2016
За умови успішної реєстрації,Одеський РЦОЯО
виготовить та надішле за адресою ЗНЗ, де Ви
навчаєтеся, Сертифікат ЗНО-2016 та реєстраційне
повідомлення учасника зовнішнього оцінювання.
Для Вас на веб-сайті Українського центру оцінювання
якості освіти створено інформаційну сторінку , доступ
до якої здійснюється за номером Сертифіката та PINкодом, указаним у ньому.
Не повідомляйте ці дані іншим особам, адже в такому
разі неможливо забезпечити конфіденційність
відомостей, розміщених на Вашій інформаційній
сторінці.
Не ламінуйте Сертифікат. Не руйнуйте голографічну
наліпку.Пам’ятайте, що без Сертифіката Ви не зможете
взяти участь у зовнішньому оцінюванні. У разі втрати
або пошкодження Сертифіката звертайтеся до
Одеського РЦОЯО.

30.

2. Уважно перевірте відомості, зазначені в Сертифікаті та
реєстраційному повідомленні.
У разі виникнення потреби внести зміни до персональних
даних або переліку навчальних предметів виконайте такі дії:
зайдіть на свою інформаційну сторінку та зазначте
відповідні зміни в реєстраційній картці;
повторно сформуйте комплект реєстраційних
документів, додавши до нього отриманий раніше
Сертифікат, який підлягає анулюванню;
подайте цей пакет до загальноосвітнього навчального
закладу, в якому навчаєтесь.
Увага! Зміни до реєстраційних даних можна вносити
лише до 18 березня 2016 року.

31.

Дорожня карта учасника ЗНО
Місце та час проведення зовнішнього
оцінювання
Інформацію про місце та час проведення зовнішнього
оцінювання з української мови і літератури,
математики, історії України буде зазначено в
запрошенні-перепустці, розміщеній на Вашій
інформаційній сторінці не пізніше ніж за два тижні до
проведення зовнішнього оцінювання.
Запрошення-перепустку для участі в зовнішньому
оцінюванні з інших навчальних предметів буде
розміщено на інформаційній сторінці, якщо Ви
подолаєте поріг «склав/не склав» з української мови і
літератури.

32.

.
У день проведення зовнішнього
оцінювання
Візьміть із собою необхідні документи та дві – три
ручки з чорнилом чорного кольору, а також, за
бажанням, маленьку прозору пляшку з питною водою.
Своєчасно прибудьте до пункту проведення
зовнішнього оцінювання.
Щоб не запізнитися, заздалегідь ознайомтесь із
маршрутами доїзду до нього.
Якщо Ви невчасно з’явитеся для проходження
зовнішнього оцінювання, то не зможете взяти
участь у ньому. Допуск до пункту проведення
зовнішнього оцінювання припиняється за 10 хвилин
до початку проведення зовнішнього оцінювання.

33.

У пункті проведення зовнішнього
оцінювання
На вході до пункту проведення зовнішнього оцінювання Ви повинні
пред’явити:
Сертифікат;
паспорт або інший документ (серія та номер якого зазначені в
Сертифікаті);
запрошення-перепустку.
Важливо! У разі пред’явлення копій Сертифіката, паспорта або
іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті,
учасник зовнішнього оцінювання до пункту проведення зовнішнього
оцінювання не допускається.
Знайдіть в алфавітному списку, вивішеному при вході до пункту
проведення зовнішнього оцінювання, своє прізвище, ім’я, по
батькові та номер аудиторії, у якій Ви проходитимете зовнішнє
оцінювання. Прямуйте до цієї аудиторії.
Біля входу до аудиторії ознайомтеся з аудиторним списком,
знайдіть у ньому номер Вашого робочого місця.

34.

Учасникам зовнішнього оцінювання
забороняється:
використовувати в пункті проведення ЗНО та мати при собі
протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи,
засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та
відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути
складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або
рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не
передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього
оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про
наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити
працівникам пункту проведення зовнішнього оцінювання або
інструктору в аудиторії до початку виконання сертифікаційної
роботи).
Увага! Результати зовнішнього оцінювання з певного
навчального предмета можуть бути анульовані в разі
виявлення порушення процедури проходження зовнішнього
оцінювання.

35.

В аудиторії проведення зовнішнього
оцінювання
Переконайтеся, що прізвище, ім’я, по батькові, указані в
індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на робочому столі, є
ідентичні з Вашими персональними даними.
Не виконуйте будь-чиїх вказівок чи прохань пересісти на інше
місце, адже це може призвести до анулювання результату
зовнішнього оцінювання.
Простежте за тим, щоб номери Вашого робочого місця, зошита із
завданнями сертифікаційної роботи (далі – тестовий зошит) та
наліпки зі штрих-кодом на бланку відповідей збігалися. Будьте
особливо уважні, позначаючи номер тестового зошита в бланку
відповідей.
Дотримуйтеся вимог інструкції щодо роботи в тестовому зошиті
та заповнення бланків відповідей.
На бланках відповідей не повинно бути жодних ознак
персоналізації.

36.

Ви маєте право
вийти з аудиторії за власною потребою, але це не є
підставою для подовження часу, відведеного на виконання
сертифікаційної роботи.
вийшовши за межі пункту проведення зовнішнього
оцінювання до завершення виконання сертифікаційної
роботи, Ви втратите право на повернення до нього.
після завершення часу, відведеного на виконання
сертифікаційної роботи, здайте інструкторам бланки
відповідей. Переконайтеся, що їх укладено до спеціального
пакета, і засвідчіть це підписом в аудиторному протоколі
Пам’ятайте, що до виходу з пункту проведення
зовнішнього оцінювання учасник зобов’язаний надати
уповноваженій особі Українського центру Сертифікат для
проставлення відмітки про проходження зовнішнього
оцінювання з певного навчального предмета. Без такої
відмітки результати зовнішнього оцінювання вважаються
недійсними.

37.

Порушення процедури проведення ЗНО
Якщо стосовно Вас допущено порушення процедури проведення
зовнішнього оцінювання (неправильний відлік часу, відведеного на
виконання сертифікаційної роботи, дії або бездіяльність
працівників пункту проведення зовнішнього оцінювання,що
негативно вплинуло на якість виконання сертифікаційної роботи),
до виходу з пункту проведення зовнішнього оцінювання подайте
уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості
освіти апеляційну заяву щодо порушення процедури проведення
зовнішнього оцінювання.
Розгляд таких заяв здійснюватиме регламентна комісія при
Одеському регіональному центрі, рішення якої Вам буде надіслано
поштою.
У разі незгоди з рішенням регламентної комісії Ви можете
протягом п’яти робочих днів із моменту його отримання подати
відповідну заяву до апеляційної комісії при Українському центрі.

38.

Результати зовнішнього
оцінювання
Інформація про час (день) оголошення
результатів зовнішнього оцінювання з
кожного предмета оприлюднюватиметься
на веб-сайті Українського центру.
У визначений Українським центром час
(день) результат зовнішнього оцінювання з
певного предмета буде розміщено на Вашій
інформаційній сторінці.
Після оголошення результатів з усіх
навчальних предметів, із яких Ви проходили
зовнішнє оцінювання, роздрукуйте з
інформаційної сторінки Інформаційну картку
та долучіть її до Сертифіката.

39.

У разі виникнення сумніву стосовно об’єктивності
оцінювання сертифікаційної роботи
Ви можете скористатися правом на подання апеляційної
заяви щодо результатів зовнішнього оцінювання.
Відповідну заяву Ви можете подати до апеляційної комісії
при Українському центрі оцінювання якості освіти
протягом п’яти календарних днів із дня офіційного
оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного
навчального предмета.
Розгляд таких заяв відбувається протягом п’ятнадцяти днів
з урахуванням дня їх надходження.

40.

Особливості організації додаткової сесії
зовнішнього оцінювання
Якщо Ви зареєструвалися для проходження зовнішнього
оцінювання, але через поважні причини не змогли взяти в ньому
участь, подайте протягом п’яти робочих днів, ураховуючи день
проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета, заяву
щодо участі в зовнішньому оцінюванні під час додаткової сесії до
регламентної комісії при Одеському регіональному центрі.
До заяви слід додати документи, що підтверджують причини,
які унеможливили проходження зовнішнього оцінювання у
встановлені строки.
Для проходження зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії
можуть також зареєструватися особи, щодо яких було допущено
порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, проте
за умови, що факт порушення підтверджено рішенням
регламентної або апеляційної комісії.
Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії
зовнішнього оцінювання буде розміщено на інформаційній
сторінці учасника.

41. Стежте за інформацією щодо проведення зовнішнього оцінювання в 2016 році на сайтах:

• Мета уроку:
http://test-center.od.ua
Сайт Одеського регіонального центру
оцінювання якості освіти
Мета
уроку:
Саме на цих сайтах Ви завжди зможете
знайти
інформацію щодо підготовки та
проходження зовнішнього незалежного
оцінювання!
Користуйтеся тільки
інформацією!

42. Наші контакти

• Мета уроку:
Мета уроку:
English     Русский Правила