Етичні засоби вирішення конфліктів у соціально-педагогічній діяльності
Мета:
Поняття «конфлікт»
Конфлікти у школі
Причини конфліктів у колективі
Способи протікання
Вирішення конфліктів
Подумайте:
Дякую за увагу!
747.00K

Етичні засоби вирішення конфліктів у соціально-педагогічній діяльності

1. Етичні засоби вирішення конфліктів у соціально-педагогічній діяльності

Етичні засоби вирішення
конфліктів у соціальнопедагогічній діяльності
«Поганий мир кращий за
хорошу сварку»

2. Мета:

Мета дослідження –
вирішити ряд
взаємозалежних
завдань: розглянути суть
поняття "конфлікт",
вивчити моделі
конфліктів, дослідити
методи управління
конфліктами та способи
їх подолання.

3. Поняття «конфлікт»

Що таке «конфлікт»?
Зіткнення,серйозне протиріччя
Конфлікт –це зіткнення
Протележних
інтересів,думок,поглядів;
серйозні розбіжності;
гостра суперечка.
Чи можемо ми обійтись без конфліктів? Чому?
Конфлікт –це добре чи погано?
Істинна причина + привід = КОНФЛІКТ

4. Конфлікти у школі

• Конфлікти у школі поділяють на
прості та складні.
• Прості вирішуються вчителем
без зустрічної протидії за
допомогою організації їх
поведінки у школі (бійки, сварки
між учнями тощо). Серед
складних педагогічних
конфліктів розрізняють
конфлікти діяльності, конфлікти
поведінки, конфлікти взаємин.

5. Причини конфліктів у колективі


Матеріально-технічні.
Ціннісно-орієнтаційні.
Фінансово-організаційні.
Управлінсько-особистісні.
Соціально-демографічні.
Соціально-психологічні.

6. Способи протікання

• Пристосування - згладжування протиріч, навіть на
шкоду своїх інтересів
• Компроміс - взаємні поступки
• Співробітництво - спільне вироблення рішень, що
задовольняє інтереси сторін
• Ігнорування - спроба (або прагнення) виходу з
конфліктної ситуації, не вирішуючи її
• Суперництво - відкрита боротьба за свої інтереси,
завзяте відстоювання своєї позиції

7. Вирішення конфліктів


Стиль компромісу.
Стиль співпраці.
Стиль пристосування.
Стиль ухиляння.
Стиль конкуренції.

8.

9. Подумайте:

Вас образили. Вам хочеться відповісти
грубістю,
хоча ви вважаєте
це негідним.
Як людина може
навчитися бути
більш терпимим?
Чи допоможе це
при вирішенні
конфлікту?

10. Дякую за увагу!

English     Русский Правила