ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ: “ Підвищення ефективності організації та стимулювання праці на підприємстві ”
Теоретичні основи ефективності організації та стимулювання праці на підприємствах
Фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність досліджуваного підприємства
Організаційна структура ПАТ «АТП 13058»
Аналіз стимулювання праці на ПАТ «АТП 13058»
Оцінка мотиваційного потенціалу підприємства в конкурентному середовищі
Формування загального фонду заробітної плати ПАТ «АТП – 13058» за 2012-2016
Розробка моделі вдосконалення ефективності та стимулювання праці
Удосконалення механізму мотивації та економічний ефект від запропонованих заходів
Удосконалення механізму мотивації та економічний ефект від запропонованих заходів
196.07K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Підвищення ефективності організації та стимулювання праці на підприємстві

1. ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ: “ Підвищення ефективності організації та стимулювання праці на підприємстві ”

ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ:
“ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ”
Виконала студентка групи МЗД-2-1м
Пархотик Олександра Дмитрівна

2.

МЕТА РОБОТИ : розробка методів підвищення ефективності
організації та стимулювання праці на автотранспортному підприємстві.
ГОЛОВНИМИ ЗАДАЧАМИ Є:
• визначити сутність та основні ознаки ефективної
організації діяльності автотранспортних підприємств;
• провести аналіз стимулювання праці на ПАТ «АТП
13058» ;
• оцінити мотиваційний потенціал підприємства в
конкурентному середовищі;
Об'єктом дослідження є система винагород як одна з
форм управління персоналом.
Предметом дослідження є преміювання персоналу,
основні вимоги, принципи, організація та особливості
застосування його в сучасних умовах.

3. Теоретичні основи ефективності організації та стимулювання праці на підприємствах

Чинники, що впливають на конкурентне середовище підприємства
на ринку транспортних послуг
Якісні характеристики транспортних послуг з перевезення:
Зовнішні
Міна структури попиту у напряму
підвищення комплексності та якості
послуг, що надаються
Підвищення інвестиційної
привабливості галузі
Розвиток транспортної
інфраструктури
Зростання зацікавленості інвесторів
Державне регулювання
Внутрішні
Темпи зростання ринку в умовах
пожвавлення економіки і збільшення
споживчого попиту
Нерівномірність розвитку окремих
сегментів, слабка географічна
диверсифікація послуг
Непрозорість, інформаційна
закритість підприємств
Наявність великої кількості дрібних
компаній
Недостатня кількість власних ресурсів

4. Фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність досліджуваного підприємства

Групування факторів зовнішнього середовища залежно від ступеня впливу
на ПАТ «АТП 13058»
Фактор
Ранг фактору
Економічні
1
Політичні
2
Правові
3
Органи держ. управління
4
Природні
5
Споживачі
6
Конкуренти
7
Постачальники
8
Науково-технічні
9
Соціокультурні
10
Міжнародні
11

5. Організаційна структура ПАТ «АТП 13058»

6. Аналіз стимулювання праці на ПАТ «АТП 13058»

Динаміка середньооблікової чисельності працівників ПАТ
«АТП – 13058» за 2012-2016 роки
160
139
середньоблікова чисельність, осіб
140
135
113
120
110
109
100
80
60
40
20
0
2012
2013
2014
період
2015
2016

7. Оцінка мотиваційного потенціалу підприємства в конкурентному середовищі

Аналіз структури фонду оплати праці та інших виплат
тис. грн.
Показники
Фонд оплати праці штатних
працівників, тис. грн., всього, у т. ч.:
Фонд основної заробітної плати
Фонд додаткової заробітної плати, з
нього:
Заохочувальні та компенсаційні
виплати, всього, з них:
Оплата за невідпрацьований час,
всього, з нього:
Оплата (компенсація) основної та
додаткової відпустки
2012
2013р.
2014р.
2015
2016
2556,8
2943,6
3761,9
4596,5
5732,7
1917,6
2207,7
2821,4
3447,4
4299,5
639,2
735,9
940,5
1149,1
1433,2


255,7
295,26
362,16
459,7
573,3
173,3
220,8
240,9
373,7
428,7

8. Формування загального фонду заробітної плати ПАТ «АТП – 13058» за 2012-2016

,%

9. Розробка моделі вдосконалення ефективності та стимулювання праці

Характеристика стратегій
стимулювання праці персоналу
Стратегії стимулювання,
орієнтовані на зв'язок з
місією і цілями
організації.
Стратегія підтримки
зарплати на рівні вимог
ринку праці.
Стратегії стимулювання,
які обумовлюють
позитивний образ
організації.
Стратегії стимулювання,
орієнтовані на
інноваційну активність
організації і персоналу.
Стратегії стимулювання,
орієнтовані на розвиток
персоналу.
Стратегії стимулювання,
орієнтовані на
підвищення якості
трудового життя.

10. Удосконалення механізму мотивації та економічний ефект від запропонованих заходів

Запропонована система преміювання
Підстава виплати доплат,
надбавок, премій
Надбавка за класність
водіям
За які показники
встановлено
Варіант 1
1 клас
2 клас
3 клас
25%
15%
10%
за безперервну працю та
відсутність простоїв
Надбавка за стаж роботи
всім працівникам
«Талон Якості»
Варіант 2
Варіант 3
10%
Від 2 до 5 років
Від 5 до 10 років
Від 10 до 15 років
Від 15 до 20 років
Понад двадцять років
За бездоганну працю «Талон
якості»
10%
20%
25%
30%
15%

11. Удосконалення механізму мотивації та економічний ефект від запропонованих заходів

Витрати на мотивацію праці
Показник
Відсоток,
%
Розмір, грн.
Премія за класність
5
171547,79
Премія за безперервну працю та зменшення часу 10
на тимчасову непрацездатність
42357,48
За якісний ремонт рухому составу
5
10589,37
За бездоганну працю згідно «Талону якості»
15%
15884,06
Усього
35
240378,70
English     Русский Правила