АТТЕСТАТТАУДЫҢ МАҚСАТТАРЫ
ПЕДАГОГТАРДЫ АТТЕСТАТТАУДЫҢ ЖАҢА МОДЕЛІНЕ ӨТУ
ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ТЕСТІЛЕУ
ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ТЕСТІЛЕУДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІН КЕШЕНДІ ТАЛДАМАЛЫҚ ЖАЛПЫЛАУ ҚҰРЫЛЫМЫ
386.14K
Категория: ОбразованиеОбразование

Қазақстан Республикасының Педагогикалық қызметкерлерін аттестаттау

1.

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖӘНЕ ОРТА БІЛІМ ДЕПАРТАМЕНТІ
Қазақстан Республикасының
Педагогикалық қызметкерлерін
аттестаттау
Жоба
Қаңтар, 2018 ж.

2. АТТЕСТАТТАУДЫҢ МАҚСАТТАРЫ

Қолданыстағы Ережелерге сәйкес:
педагогикалық қызметкердің және
оларға теңестірілген тұлғалардың
олардың кәсіби құзыреттілігіне баға беру
негізіндегі біліктілік талаптарына сәйкес
келуін анықтау;
білім беру ұйымдарының
педагогикалық қызметкерлерін
аттестаттаудан өткізудегі бірыңғай
жолды қалыптастыру.
Келесі толықтыру ұсынылады:
педагогикалық қызметкердің және
оларға теңестірілген тұлғалардың кәсіби
құзыреттілігіне баға беру негізіндегі
біліктілік санаты талаптарына
педагогикалық қызметкердің және оларға
теңестірілген тұлғалардың сәйкес келуін
анықтау,
білім беру ұйымдарының
педагогикалық қызметкерлерін және
оларға теңестірілген тұлғаларды
аттестаттаудан өткізудегі біріңғай жолды
қалыптастыру,
сонымен қатар оқытудың сапасын
арттыру.
2

3.

Б/З
ІІ
І
жоғ. сан
ПЕДАГОГТАРДЫ АТТЕСТАТТАУДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЖҮЙЕСІ
Аттестаттауға өтініш білдіру
І және жоғарғы санаттар
үшін мектепте өтінішті
қарау (сабақтарға қатысу,
Мамыр
ІІ санат
(мектепте)
тағайындау/ растау/
қабыл алмау
І санат
(АББ/ҚББ)
Жоғарғы
санат
(БМ)
Аудандық/қалалық білім бөлімдерінің
комиссиялық қарауы (қараша)
І санатты
тағайындау
растау/қабыл алмау
І санат туралы
бұйрық
БМ комиссиясымен аттестатталатын
материалдарды қарау (наурыз-сәуір)
Жоғарғы санат - барлық
облыс үшін
І санат – облыстық
ұйымдар үшін
тағайындау/ растау/
қабыл алмау
ашық сабақтар, іс-шаралар,
ӘБ жұмыс)
(қыркүйек)
Жоғарғы санат үшін білім
басқармасына
аттестатталушының
материалдарын
(портфолиосын) беру
(қаңтар)
Бұйрық
(мамын-маусым)
тағайындау/ растау/қабыл алмау
( жоғарғы санат туралы. – растау және
қабыл алмауы; обл. ұйымдар үшін. – І
санат.)
І және жоғарғы санаттар
үшін ауданның/қаланың
білім бөліміне
аттестатталушының
материалдарын
(портфолиосын) беру
(қазан)
Аттестатталушының
материалдарын БМ
сарапшы комиссиясының
қарастыруы
Өтінілген санатқа сәйкес
соңына дейін түзету
(қаңтар-ақпан)
Білім бөлімі мектептің
мөрімен расталған
санатты тағайындау
туралы сертификат
дайындайды тамыз)
Санат үшін қосымша төлем жасау 1
қыркүйектен басталады

4. ПЕДАГОГТАРДЫ АТТЕСТАТТАУДЫҢ ЖАҢА МОДЕЛІНЕ ӨТУ

Педагогикалық қызметкерлер мен оларға
теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттары
тағайындалады:
«педагог», «педагог-модератор»,
«педагог-сарапшы», «педагог-зерттеуші»,
«педагог-шебер»
Педагогикалық қызметкерлер
мен оларға теңестірілген
тұлғалардың біліктілік
санаттары кезекті
аттестаттау мерзіміне дейін
қолданыста болады.
Санаттарын жоғарылатқысы
келетіндер жаңа жүйе бойынша
аттестаттаудан өтуге өтініш
білдіреді, ұлттық біліктілік
тестін тапсырады
Қолданыстағ
ы санаттар
Енгізілетін
санаттар
Педагогшебер
Жоғарғы
санат
баламасы
Педагогзерттеуші
Бірінші
санат
баламасы
Педагогсарапшы
Екінші
санат
баламасы
Педагогмодератор
Санатсыз
баламасы
Педагог
4

5.

Мерзімінен бұрын
3 жыл бойы
аттестаттауға
жарамайды
Екінші біліктілік санатына:
Магистрлерден
басқа
1. Өтілі бір жылдан кем емес;
2. Үздік диплом/ «Болашақ»
3. Өндірістен өткендер, өтілі үш жылдан кем емес;
4. Деңгейлік курстар бойынша біліктілікті
арттырудан өткендер
3 жылдан кем емес
жұмыс өтілі
жағдайында
аттестаттауға
жарамды
Бірінші біліктілік санатына:
1. Жоғарғы оқу орнынан өткендер, жұмыс
өтілі үш жылдан кем емес және магистр
2. Екінші санатқа ие, кәсіби байқаулардың,
облыстық деңгейдегі педагогикалық
олимпиадалардың жеңімпазы
Жұмыс өтілі 4
жылдан кем емес/
ғылым кандидаты,
жұмыс өтілі 2ж кем
емес; ғылым
докторы, мұғалім
лауазымындағы
жұмыс өтілі 1
жылдан кем емес
Жоғарғы біліктілік санатына
1. Бірінші санатқа ие, облыстық, республикалық
немесе халықаралық деңгейдегі педагогикалық
олимпиадалардың қатысушыларын
дайындағандар
2. Екінші санатқа ие, кәсіби байқаулардың,
облыстық деңгейде тәжірибесін жалпылағандар
3. Өндірістен өткендер, өтілі 5 жылдан кем емес.
4. Магистр академиялық дәрежесіне ие және
өтілі 4 жылдан кем емес .
Растау
Жұмыс өтілі 5ж кем
емес/ғылым
кандидаты, мұғалім
лауазымындағы
жұмыс өтілі немесе
ғылым докторы
ғылыми дәрежесі 3
жылдан кем емес
мұғалімдік өтілі 2
жылдан кем емес
Санаттар
Педагог
Талаптар
Ортадан кейінгі/жоғарғы
педагогикалық білімі бар
(өтілі жоқ)
Педагогмодера
тор
- Үздік диплом, магистр,
«Болашақ» түлегі, ағылшын
тілінде оқыту (мерзімінен
бұрын)
- Барлық мұғалімдер үшін
- (өтілі 2 жыл+ талаптар)
Педагогсарапшы
- Магистр дипломы, олимпиадалар
мен байқаулардың жеңімпаздары;
Ғылым кандидаты/доктор
дәрежесі (мерзімінен бұрын)
- - Барлық мұғалімдер үщін
- (өтілі 3 жыл+ талаптар)
Педагогзерттеуш
і
- Ғылым кандидаты/доктор
дәрежесі, олимпиадалар мен
байқаулардың жеңімпаздары
(мерзімінен бұрын)
- - Барлық мұғалімдер үщін
- (өтілі 4 жыл+ талаптар)
Педагогшебер
«Педагог-зерттеуші»
санатының болуы
Аттестаттау
кезеңдері
2-кезең: қызмет нәтижелерін кешенді
жалпылау
Кезекті
Ұсынылатын модель
1-кезең: ұлттық біліктілік тестілеуі
Жоғарғы
санат
Бірінші
санат
Екінші
санат
Санат
сыз
Қолданыстағы модель
Аттестаттау
комиссиясының
деңгейдегі шешімі:
Мектеп
АудББ/
қалББ
ОблБМ
НЗМ
(өтілі 5 жыл+ талаптар)
*Әрбір кезеңде мерзімінен бұрын аттестаттау
5

6.

АТТЕСТАТТАУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
ПЕДАГОГ
«ПЕДАГОГ – МОДЕРАТОР»
«ПЕДАГОГ – САРАПШЫ»
«ПЕДАГОГ – ЗЕРТТЕУШІ»
«ПЕДАГОГ – ШЕБЕР»
ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ТЕСТІЛЕУІ
70% - ПӘНДІК БІЛІМ
30% - ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ,
ӘДІСТЕМЕ
Тәуелсіз бағалау
орталығы
(ақылы 2400 тң.)
ҰТО
тестілер
дайындайды
Жылына 2 рет (мамыр, қараша)
ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІН КЕШЕНДІ
ТАЛДАМАЛЫҚ ЖАЛПЫЛАУ
(бағалау, оқушылардың нәтижелері, ҰБТ,
ВОУД, олимпиадалар, байқаулар нәтижелері,
мұғалімнің ӘБ жұмысына қатысуы)
Жылына 2 рет
Жылына 2 рет
(маусым(маусымжелтоқсан)
желтоқсан)
Төлем жасау 1 қыркүйектен 1 қаңтарға
дейін
Қолданыстағы аттестаттау жағдайында – 1
қыркүйектен бастап 1 рет
6

7. ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ТЕСТІЛЕУ

Қолданыстағы модель
Ұсынылатын модель
Кезекті аттестаттау жағдайында
Педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау
бір кезеңдеп (портфолио) педагогикалық
қызметкердің қызмет қорытындысын кешенді
талдамалық жалпылау жолымен
Іске асырылады
Педагогикалық шеберліктің барлық деңгейлеріне
аттестаттау үшін аттестаттау комиссиясына
ақылы негізде ұлттық біліктілік тестін
тапсырады (2400 тң.) және сертификат
ұсынады:
- «Оқу пәнінің мазмұны» (70%)
- «Пәнді оқыту әдістемесі» (30%)
Мерзімінен бұрын аттестаттауға үміткер
педагогикалық қызметкерлер аттестаттаудан
екі кезеңдеп өтеді:
Тестілеуден төмен нәтиже көрсеткен
педагогикалық жұмысшылар аталмыш Ережемен
анықталған тестілеуді тапсыру мерзімдері ішінде
ақылы негізде бір реттен аспайтындай қайта
тест тапсырады.
Соның өзінде, тестілеуді қайта тапсыруға болады
1) бірінші кезең – біліктілік тестілеу:
• Қазақстан Республикасының заңнамасын
білу
• Педагогика мен психология негіздерін білу
• Пән білімдерінің негіздері
2) екінші кезең – қызмет нәтижелерін
талдамалық жалпылау.
7
7

8. ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ТЕСТІЛЕУДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Ұсынылатын модель
Қолданыстағы модель
1. Қазақстан Республикасының
Заңнамасын білу – 20 сұрақ
2. Педагогика мен психология
негіздері – 20 сұрақ
1. «Оқу пәнінің мазмұны» - 70 сұрақ
2. «Педагогика, психология және
әдістеме» - 30 сұрақ
3. Пән білімдерінің негіздері –
20 сұрақ
Математика, физика, химия бойынша
пән білімдерінің негіздері бойынша
тестілеуден өтетін жұмысшыларды,
сонымен қатар тестілеудің жалпы
уақыты жүз елу (150) минутты
құрайтын арнайы, жалпы кәсіби
пәндердің оқытушылары мен
өндірістік оқыту шеберлерін
қоспағанда тестілеудің жалпы уақыты
жүз жиырма (120) минутты құрайды.
Санаттар
Біліктілік тестілеуінен өту үшін
Педагог-шебер
90%
Педагог-зерттеуші
80%
Педагог-сарапшы
70%
Педагог-модератор
60%
Тестілеу уақыты біліктілік деңгейіне тәуелді
8

9. ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІН КЕШЕНДІ ТАЛДАМАЛЫҚ ЖАЛПЫЛАУ ҚҰРЫЛЫМЫ

Қолданыстағы модель
Педагогикалық өтілдің материалдары:
эссе
Ұсынылатын модель
Білім
алушылардың
ағымдық
нәтижелері
Білім
алушылардың
жетістіктері
Оқытудың
сапасы
Суммативті
бағалау
нәтижелері
Байқаулардың
нәтижелері
ӘБ
мониторингісі
ВОУД
нәтижелері
Олимпиада
нәтижелері
Атааналармен
жұмыс
шығармашылық есеп
кәсіби қызметті өздігінен талдау
конференцияларға, семинарларға,
дөңгелек үстелдерге қатысу
БАҚ жарияланымдар
білім алушылардың, ата-аналардың,
әріптестердің, әкімшілік мүшелерінің
пікірлері
ҰБТ
нәтижелері
9

10.

Педагогтың кәсіби құзіреттілігі
Кәсіби білімдер мен
дағдылар
Оқытудың тиімділігі
Оқу пәнінің
мазмұнын, оқыту
мен бағалау
әдістемесін біледі
Оқушының жеке
тұлғасын
дамытудың
психологиялықпедагогикалық
білімдері мен
дағдылары
Педагогикалық
қоғамдастықта
тиімді өзара
әрекеттестік құру
дағдылары
Компьютерлік
сауаттылық
және
АКТ
құзыреттілігі
Сыныпта
оқушылардың
психологиялықжастық
ерекшеліктерін
ескерумен оқытуды
іске асырады
Кәсібипедагогикалық
қатынас
негіздерін біледі
АКТқұзыреттіліктің
жалпы
пайдаланушылық
деңгейіне ие
10

11.

Педагог – модератордың кәсіби құзіреттілігі
Кәсіби білімдер
мен дағдылар
Оқытудың тиімділігі
Оқыту мен бағалау
әдістемесін біледі
Оқушының жеке
тұлғасын
дамытудың
психологиялықпедагогикалық
білімдері мен
дағдылары
Оқушылардың
қажеттіліктерін
ескерумен дара тіл
табады
Педагогикалық
қоғамдастықта
тиімді өзара
әрекеттестік құру
дағдылары
Компьютерлік
сауаттылық
және
АКТ
құзыреттілігі
Кәсібипедагогикалық
диалог
дағдыларына ие
АКТқұзыреттіліктің
жалпы
педагогикалық
деңгейіне ие
11

12.

Педагог – сарапшының кәсіби құзіреттілігі
Кәсіби білімдер мен
дағдылар
Оқытудың тиімділігі
Пән бойынша оқуәдістемелік
жұмысты талдау
дағдыларына ие
Оқушының жеке
тұлғасын
дамытудың
психологиялықпедагогикалық
білімдері мен
дағдылары
Педагогикалық
қоғамдастықта
тиімді өзара
әрекеттестік құру
дағдылары
Компьютерлік
сауаттылық
және
АКТ
құзыреттілігі
Оқушылардың
қабілеттерін
ескерумен оқытуда
саралап оқытуды
іске асырады
Тәлімгерлікті
жүзеге асырады
және өзінің,
әріптестерінің
кәсіби дамуы
басымдылықтары
н құрылымдық
түрде анықтайды
Білім беру
ресурстарын
талдау
дағдыларына ие

13.

Педагог – зерттеушінің кәсіби құзіреттілігі
Кәсіби білімдер мен
дағдылар
Оқытудың тиімділігі
Оқу
бағдарламаларын,
оқыту, тәрбиелеу
және бағалау
әдістемесін әзірлеу
қабілеттеріне ие
Оқушының жеке
тұлғасын
дамытудың
психологиялықпедагогикалық
білімдері мен
дағдылары
Педагогикалық
қоғамдастықта
тиімді өзара
әрекеттестік құру
дағдылары
Компьютерлік
сауаттылық
және
АКТ
құзыреттілігі
Оқушылардың
зерттеу дағдыларын
дамытуды
қамтамасыз етеді,
облыстық,
республикалық
олимпиадалардың,
байқаулардың
жеңімпаздарына ие
Тәлімгерлікті жүзеге
асырады және
педагогикалық
қоғамдастықта дамытудың
стратегияларын
құрылымдық түрде
анықтайды, мектептердің,
аудандардың әдістемелік
бірлестіктерінің жетекшісі
болып табылады
Білім беру
ресурстарын
әзірлеу
дағдыларына ие,
СБР белсенді
қолданады

14.

Педагог – шебердің кәсіби құзіреттілігі
Кәсіби білімдер мен
дағдылар
Оқытудың тиімділігі
Авторлық бағдарламасы бар
немесе республикалық
дәрежеде мақұлданған және
таратылған шығарылған
оқулықтардың / оқуәдістемелік құралдардың /
монографиялардың / жобалық
жұмыстардың авторы (қос
авторы) болып табылады,
пәндерді ағылшын тідінде
оқытады, республикалық,
халықаралық байқаулардың
қатысушысы болып табылады
Оқушының жеке
тұлғасын
дамытудың
психологиялықпедагогикалық
білімдері мен
дағдылары
Ғылыми жобалау
дағдыларын
дамытуды
қамтамасыз етеді,
республикалық,
халықаралық
олимпиадалардың,
байқаулардың
жеңімпаздарына ие
Педагогикалық
қоғамдастықта
тиімді өзара
әрекеттестік құру
дағдылары
Тәлімгерлікті жүзеге
асырады және кәсіби
қоғамдастық желісінің
дамуы стратегиясын
болжамдайды,
ауданның, қаланың,
облыстың әдістемелік
бірлестіктерінің
жетекшісі, пән бойынша
модератор болып
табылады
Компьютерлік
сауаттылық
және
АКТ
құзыреттілігі
Білім беру
ресурстарын
талдау
дағдыларына ие,
СБР әзірлеушісі
болып табылады,
оларды белсенді
қолданады
14
English     Русский Правила