ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ І КОНСТРУЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Мета і завдання дисципліни “Деталі машин”
Основні питання
Основні означення
Класифікація машин в залежності від характеру робочого процесу.
Класифікація деталей і складальних одиниць машин
Всі деталі і вузли загального призначення діляться на три групи:
Комплекс та комплект.
Вимоги, що пред’являються до машин і їх деталей.
Підведення підсумків
Домашнє завдання
72.50K

Деталі машин. (Лекція 1)

1. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ І КОНСТРУЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Лекція 1
1
31.01.2018

2. Мета і завдання дисципліни “Деталі машин”

Вивчення основ розрахунку і
конструювання деталей та вузлів
загального
призначення
з
врахуванням режиму та терміну
роботи машини, розглядаючи при
цьому вибір матеріалу, його
термообробку, раціональну форму
деталей, їх технологічність і
точність виготовлення.
Мета:
2
31.01.2018

3.

вивчення явищ, що
відбуваються
в
з'єднаннях
деталей машин і передачах, а
також шляхів використання
методів опору матеріалів для
оцінки
напруженого
стану
деталей з метою визначення
розмірів і надання ним найбільш
раціональних
форм,
що
забезпечують задану надійність
і довговічність машин.
Завдання:
3
31.01.2018

4. Основні питання

1.
2.
3.
4.
Класифікація
машин
в
залежності від їх призначення.
Класифікація
деталей
і
складальних одиниць машин
(вузлів).
Комплекс та комплект.
Вимоги, що пред’являються до
машин і їх деталей.
4
31.01.2018

5. Основні означення

Механізмом називають
систему рухливо з'єднаних
тіл, яка призначена для
перетворення руху одного
або декількох тіл в рух інших
тіл.
5
31.01.2018

6.

Машиною називають
механізм,
або
сполуку
механізмів, які призначені
для виконання потрібної
корисної роботи, пов'язаної з
процесом виробництва або
транспортування, або ж з
процесом
перетворення
енергії, чи інформації.
6
31.01.2018

7.

Машинним агрегатом
називають
з’єднання двигуна і робочої
машини через передавальний
пристрій.
7
31.01.2018

8.

Деталь це найпростіша частина
машини, яка виготовляється
з матеріалу однієї марки без
застосування
складальних
операцій (шпонка, болт,
зубчасте колесо...).
8
31.01.2018

9.

Вузол (складальна
одиниця) –
це комплекс сумісно
працюючих деталей
(підшипники, муфти...).
9
31.01.2018

10. Класифікація машин в залежності від характеру робочого процесу.

-
Машини-двигуни - перетворюють
будь який вид енергії в механічну
(електродвигуни, двигуни
внутрішнього згоряння);
-
Машини-генератори
перетворюють механічну енергію в
будь яку іншу;
10
31.01.2018

11.

Транспортні
машини
(автомобілі,
крани, конвеєри тощо);
- Технологічні машини (верстати);
- Інформаційні (лічильні, пк);
- Кібернетичні (роботи)
Увага!!!
До якого класу машин відносяться:
- Двигун внутрішнього згоряння;
- Стрічковий конвеєр;
- Ліфт;
- Токарний верстат.
-
11
31.01.2018

12. Класифікація деталей і складальних одиниць машин

В машинобудуванні розрізняють деталі і
вузли загального і спеціального призначення.
Деталями і вузлами загального призначення
називаються такі деталі і вузли, які
зустрічаються у всіх машинах (болти, вали,
зубчасті колеса, підшипники, муфти...).
Деталями
і
вузлами
спеціального
призначення називають такі деталі і вузли, які
зустрічаються тільки в одному або декілька
типів машин (шпинделі верстатів, поршні,
шатуни...).
12
31.01.2018

13. Всі деталі і вузли загального призначення діляться на три групи:

1.
-
-
Деталі передачі обертального руху:
Зубчаста ( зубчасті колеса);
Черв'ячна ( черв’як, черв’ячне колесо);
Пасова ( шків, пас);
Ланцюгова (зірочка, ланцюг);
Фрикційна (коток)
13
31.01.2018

14.

2. Деталі і вузли, які обслуговують
передачі
(вали, осі, підшипники, муфти).
3. З'єднувальні і кріпильні деталі і
з'єднання.
З'єднання
нероз'ємні (зварні, клепані, клейові);
роз'ємні (шпонкові, різьбові, зубчасті, з
гарантованим натягом).
14
31.01.2018

15. Комплекс та комплект.

Комплекс – виріб , який складається з кількох
окремих
виробів
не
з’єднаних
на
підприємстві,
яке
його
виготовляє,
складальними операціями, але призначених
для
виконання
взаємопов’язаних
експлуатаційних функцій. (цех автомат)
Комплект – кілька виробів загального
функціонального призначення допоміжного
характеру, не з’єднаних на підприємстві, яке
його виготовляє, складальними операціями
15
31.01.2018

16. Вимоги, що пред’являються до машин і їх деталей.

Основні вимоги
міцність;
жорсткість;
зносостійкість;
теплостійкість;
вібростійкість .
16
31.01.2018

17.

Додаткові вимоги:
корозійна стійкість.
зниження маси деталей.
використання недефіцитних і дешевих
матеріалів.
простота виготовлення і технологічність
зручність експлуатації.
транспортабельність машин, вузлів і
деталей .
17
31.01.2018

18.

стандартизація;
краса форми;
економічність конструкції визначається
широким використанням стандартних і
уніфікованих
деталей
та
вузлів,
продуманим
вибором
матеріалів,
проектуванням деталей з урахуванням
технологічних
можливостей
підприємства, що їх виготовляє.
18
31.01.2018

19. Підведення підсумків

В чому принципова різниця між
машиною і механізмом?
Механізм
чи
машина:
двигун
внутрішнього
згоряння;
коробка
передач; ланцюгова передача, ліфт?
Складальна одиниця чи деталь: болт,
шпонка, підшипник кочення?
Деталь загального призначення чи
спеціального:
зубчасте
колесо;
поршень?
19
31.01.2018

20. Домашнє завдання

1. Мархель І.І. Деталі машин:
Навчальний посібник.- К.:Алеута, 2005,
-368 с.
С. 13-15
2. В.Т. Павлище, Основи конструювання
та розрахунок деталей машин;
Підручник; 2-е вид. перероб.- Львів:
Афіша, 2003, -560 с.
С. 16, 17; 18,19
20
31.01.2018
English     Русский Правила