Мамандыѓым - маќтанышым. №23 «Аќпараттыќ ж‰йелер»
Студенттерге мамандыќ тањдау, олардыњ єдістері туралы білімдерін, т‰сініктерін кењейте отырып, мамандыќтарѓа деген ынта -
Орындаѓан: Аќпараттыќ ж‰йелер «1305000» Біліктілігі: 1305033- Техник №23 топ білімгерлері: Джорабаев Ардаќ Елеусинов Азамат
Шыѓармашылыќ ж±мыс барысында ќарастырылѓан заттар.
Меніњ мамандыѓым – маќтанышым атты кµрмесіне Gelandewagen
Меніњ мамандыѓым маќтанышым кµрмесіне Gelandewagen ж±мысын ќ±растыру барысында.
Мамандыѓы: Аќпараттыќ ж‰йелер «1305000» Біліктілігі: 1305033- Техник №23 топ білімгерлері: Алимкулов Бауыржан, Андабек Данияр,
Шыѓармашылыќ ж±мыс барысында ќарастырылѓан заттар.
Меніњ мамандыѓым – маќтанышым атты кµрмесіне Желдеткіш
Меніњ мамандыѓым маќтанышым кµрмесіне желдеткіш ж±мысын ќ±растыру барысында.
6.27M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Мамандығым - мақтанышым. Ақпараттық жүйелер

1. Мамандыѓым - маќтанышым. №23 «Аќпараттыќ ж‰йелер»

Мамандығым - мақтанышым.
№23 «Ақпараттық жүйелер»

2. Студенттерге мамандыќ тањдау, олардыњ єдістері туралы білімдерін, т‰сініктерін кењейте отырып, мамандыќтарѓа деген ынта -

Студенттерге мамандық таңдау, олардың әдістері туралы
білімдерін, түсініктерін кеңейте отырып, мамандықтарға деген
ынта - ықыласын, қызығушылықтарын арттыру.
“Күшіне сенген адам ғана мақсатына жете алады”
Н. Ә. Назарбаев.
Мамандықты дұрыс таңдау - ол өмір жолының сәттілігінің негізі.
Мамандық - адамның қоғамдық мінездемесі.
Ганс Селье
Мамандық - қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай
да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің
маңызды бөлігі.
Мамандық таңдау үшін, ең алдымен өзін, өз бейімділігін тануы
қажет

3.

Шығармашылық жұмысының міндеттері.
Бүгінгі жас ұрпаққа жан – жақты білім беру, тәрбиелеу әрбір ұстаздың
басты міндеті. Білім негізі бастауышта қаланатын болғандықтан, оның
шығармашылық мүмкіндігінің дамуы да сол кезден басталады. Кез
келген дамыған өндіріс қазіргі таңда шығармашылықпен жұмыс
жасауды талап ететін адамды қажет етеді. Шығармашылықпен жұмыс
жасайтын адамның негізгі іс – әрекеті ақыл ойға, әрі алған білімді басқа
іс – әрекетте тасымалдай алуға негіздейді. Шығармашылық адамның іс – әрекетінің түрі.
Қабілеттілік репродуктивті, шығармашылық деп екі салаға бөлінеді:
- Бірінші дәрежедегі қабілеті дамыған адам – білімді әрі жаңа
жағдайды, іс – әрекетті тез қабылдайды.
- Екінші дәрежедегі қабілеті дамыған адам – өзінің жеке іс – әрекетімен
жаңалық ойлап табады, жаңаны қалыптастырады.

4.

Зерттеушілік қызмет дегеніміз – жаңа білім алуға бағытталған
шығармашылық қызмет. Оқушыны зерттеушілік қызметке үйретуде
мұғалімнің өзі дайын болуы, демек ұстазда зерттеушілік қызмет қалыптасуы
шарт. Ол үшін мұғалім зерттеушілік дегеніміз не,зерттеушілік
тапсырмалар,оларды пайдалану әдістемесі, оқушылардың зерттеушілік
қызметі туралы толық түсінігі болуы керек.
Зерттеу жұмысын жүргізу кезінде жетекші алға қойған мәселені анықтау
үшін зерттеудің мақсатына қарай оқушыларды бағыттап отырады.Содан соң
алынған нәтижелерді талдауға және қорытындыны тұжырымдауға тікелей де,
жанама түрде де басшылық етеді. Оқушылардың зерттеушілік білігі артқан
сайын мұғалім жанама басшылыққа көңіл бөледі де оқушылардың дербестігі
және жұмысқа ынтасы арта түседі. Бұл оқушыларда зерттеушілік қызметтің
қалыптасуына, дамуына ықпал етеді.Оқушылардың игерген зерттеушілік
біліктілік деңгейлері неғұрлым жоғары болған сайын олардың білімдері де
жоғары болады.
Зерттеушілік іс-әрекетке бейім оқушының төмендегідей сипаттамаларына
көңіл бөліну керек:
- жұмысты орындауға деген жоғары деңгейдегі талпыныс;
- жаңа біліммен және біліктілікпен қарулануға деген белсенді ұмтылыс;
- алынған ақпаратты талдауға,жинақтауға,қорытындылауға және өз
қызметінде пайдалана отырып нәтиже шығаруға деген қабілеттілік;
- өз көзқарасын басқаның пікірімен сәйкес келмесе де дәлелдеуге

5. Орындаѓан: Аќпараттыќ ж‰йелер «1305000» Біліктілігі: 1305033- Техник №23 топ білімгерлері: Джорабаев Ардаќ Елеусинов Азамат

Орындаған: Ақпараттық жүйелер «1305000»
Біліктілігі: 1305033- Техник
№23 топ білімгерлері: Джорабаев Ардақ
Елеусинов Азамат
Алимкулов Бауыржан
Бағыты: Ақпараттық жүйе «Техник» мамандығының
өндірістік сабағы
Шығармашылыққа пікір беруші: Байдаулетова В.К,
Боранбай М.
Жетекшісі : Қанатбек Түртілеу. Сервер каб.
Байдаулетова В.К.

6.

Оқу – өндірістік
шебері:
Байдаулетова Венер.
Техник бағдарламасы:
Қанатбек Нұртілеу
Оқу өндірістік
шебері:
Боранбай Мөлдір

7. Шыѓармашылыќ ж±мыс барысында ќарастырылѓан заттар.

Шығармашылық жұмыс барысында
қарастырылған заттар.
Ыстық желім
Кардон
Балондық бояу
Қуаттағыш (батарейка)
Сымдар
9 в Қуаттағыш
Жарамсыз қалған ойыншық машинаның маторы .

8. Меніњ мамандыѓым – маќтанышым атты кµрмесіне Gelandewagen

Менің мамандығым – мақтанышым
атты көрмесіне
Gelandewagen

9. Меніњ мамандыѓым маќтанышым кµрмесіне Gelandewagen ж±мысын ќ±растыру барысында.

Менің мамандығым мақтанышым көрмесіне
Gelandewagen жұмысын құрастыру барысында.

10.

11. Мамандыѓы: Аќпараттыќ ж‰йелер «1305000» Біліктілігі: 1305033- Техник №23 топ білімгерлері: Алимкулов Бауыржан, Андабек Данияр,

Мамандығы: Ақпараттық жүйелер «1305000»
Біліктілігі: 1305033- Техник
№23 топ білімгерлері: Алимкулов Бауыржан, Андабек
Данияр, Қарақойшы Дәуір, Сұратбек Дарын, Балтаева
Еркеайғаным, Бахтёр Салтанат,, Апсеметова Ұлдаулет.
Бағыты: Ақпараттық жүйе «Техник» мамандығының
өндірістік сабағы
Жетекшісі :
Байдаулетова В.К.
Боранбай М.

12.

13.

Оқу – өндірістік
шебері:
Байдаулетова Венер.
Оқу өндірістік шебері:
Боранбай Мөлдір

14. Шыѓармашылыќ ж±мыс барысында ќарастырылѓан заттар.

Шығармашылық жұмыс барысында
қарастырылған заттар.
Ыстық желім
Баклашка
Құбырлы
Қысқыш
Қуаттағыш (батарейка)
Сымдар
Кілтті қосқыш
Диск жетекші
Матор

15. Меніњ мамандыѓым – маќтанышым атты кµрмесіне Желдеткіш

Менің мамандығым – мақтанышым
атты көрмесіне
Желдеткіш

16. Меніњ мамандыѓым маќтанышым кµрмесіне желдеткіш ж±мысын ќ±растыру барысында.

Менің мамандығым мақтанышым көрмесіне
желдеткіш жұмысын құрастыру барысында.

17.

18.

• Студенттердің ғылыми-зерттеу әрекетін оқу
орындарында қалыптастыру сияқты мәселенің
айқындалған жақтары келешекте білім беретін
оқу орны мен мамандықтың ерекшеліктерін
есепке ала отырып студенттердің, болашақ
мамандардың ғылыми-зерттеу жұмысына
дайындығын жүйелі жүзеге асыру, ғылымизерттеу жұмысына дайындау бағытындағы
мәселелерді зерттеуге негіз бола алады деп
есептейміз. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев нақыл
сөзіне жүгінетін болсақ бой салыстыратын
заман емес, ой салыстаратын заман екенімізді
дәлелдейміз.
English     Русский Правила