Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” Facultatea Formarea Continuă a Cadrelor Didactice și a celor cu funcții de conducere
Motivare
Motivare
Integrarea angajatilor
„Teoria X” și „Teoria Y” - Douglas McGregor
Combinaţiile posibile dintre teoriile X şi Y aplicate atît managerului, cît şi subordonaţilor
Teoria „Ierarhia trebuințelor umane” - Abraham Maslow
”Teoria celor doi factori” - Frederick Herzberg (a) de regulă, oamenii depun în procesul muncii circa 75% din capacitatea totală de efort; (b) Există două clase de factori motivaționali: unii produc Satisfacție, alții produc Insatisfacție)
”Teoria celor doi factori” - Frederick Herzberg
”Teoria expectanței” - Victor Vroom
”Teoria expectanței” - Victor Vroom
Meryem Le Saget în lucrarea „Managerul intuitiv” prezintă o analiză a evoluţiei motivaţiei pe parcursul a mai multor perioade distincte
AUTOEVALUARE
202.80K
Категория: ПсихологияПсихология

Teoriile motivatiei

1. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” Facultatea Formarea Continuă a Cadrelor Didactice și a celor cu funcții de conducere

Teoriile motivației:
„Teoria X” și „Teoria Y”; Teoria
„Ierarhia trebuințelor umane” - A.
Maslow, ”Teoria celor doi factori” - F.
Herzberg, ”Teoria expectanței” Victor Vroom.
[email protected]

2. Motivare

Definiţie de lucru
Motivare
Motivarea resursei umane
reprezintă identificarea şi
fructificarea motivaţiei individuale
în beneficiul organizaţiei dar şi al
persoanei - setul dorinţelor/emoţiilor
care induc voinţa de a acţiona sau
Nu! şi preferinţa pentru o anumită
acţiune(i).

3. Motivare

Nu există o teorie unitară a
motivaţiei umane, care să aibă o putere
explicativă suficient de consistentă.
De aceea, au fost dezvoltate mai
multe teorii ale motivaţiei, dintre care
vom descrie pe scurt, doar 4 dintre ele,
întrucît acestea acoperă majoritatea
situaţiilor concrete.

4. Integrarea angajatilor

are drept scop facilitarea integrarii angajatului mai rapide in
instituție. Includem aici si încadrarea personalului care
consta in ansamblul proceselor de atribuire efectiva a
posturilor persoanelor selectionate, inclusiv întocmirea
tuturor formalitatilor necesare.
Pentru integrarea învățătorului/profesorului se recurge la
stabilirea unui ghid (mentor, tutor) în persoana unui coleg mai
experimentat sau a directorului direct şi la înmînarea unui
ghid al angajatului care conţine informaţii referitoare la:
prezentarea școlii
condiţii de muncă
proceduri disciplinare
organizare sindicală
facilităţi medicale, de transport, cantina
politici de instruire
salarizare
parcursuri de carieră etc.

5. „Teoria X” și „Teoria Y” - Douglas McGregor

Teoriile motivației:
„Teoria X” și „Teoria Y”
- Douglas McGregor

6.

Teoriile motivației:
„Teoria
X”
• Omului îi displace munca şi, dacă poate, o evită.
• Omul trebue forţat sau mituit pentru a depune efortul
necesar.
• Omul preferă să fie direcţionat în loc să accepte
răspunderile (pe care, de altfel, le evită).
• Omul este motivat, în special de bani şi de neliniştea
faţă de siguranţa sa.
• Cei mai mulţi oameni dispun de creativitate limitată.
„Teoria
Y”
• Munca este o activitate naturală, firească şi necesară
pentru dezvoltarea spirituală a omului.
• Omul doreşte o muncă interesantă şi, dacă are condiţii
prielnice, va munci cu plăcere.
• În condiţii corespunzătoare, omul este motivat de
dorinţa de a-şi realiza propriul potenţial, iar disciplina
autoimpusă este adesea mai severă şi mai eficace.
• Creativitatea şi ingeniozitatea sunt larg distribuite şi
prea puţin folosite.

7.

Teoriile motivației:
Şcoala relaţiilor umane (1930–1950)
„Teoria
X”
• Conform teoriei „X“, individul nu
doreşte să muncească, este egoist,
indiferent faţă de necesităţile şi
obiectivele organizaţiei, nu acceptă
schimbarea şi deci trebuie sancţionat,
impus.
„Teoria
Y”
• În cazul teoriei „Y“, munca face
parte din natura omului, care poate
să-şi asume responsabilităţi, să
participe activ la viaţa
organizaţiei.

8.

Teoriile motivației:
Şcoala relaţiilor umane (1930–1950)
„Teoria
X”
• Managerul care acţionează în
contextul teoriei „X“ foloseşte
metode de constrîngere, de
impunere, un stil de conducere
autoritar;
„Teoria
Y”
• Managerul care acţionează în
contextul teoriei „Y“ foloseşte
metode de colaborare, un
management participativ.
• Se constată superioritatea
“Teoriei Y”, care valorizează
oamenii şi munca lor.

9. Combinaţiile posibile dintre teoriile X şi Y aplicate atît managerului, cît şi subordonaţilor

Teoriile motivației:
Combinaţiile posibile dintre teoriile X şi Y aplicate
atît managerului, cît şi subordonaţilor
Managerul
Cei conduşi
Situaţia
X
Y
X
1
2
Y
3
4

10. Teoria „Ierarhia trebuințelor umane” - Abraham Maslow

Teoriile motivației:
Teoria „Ierarhia trebuințelor
umane” - Abraham Maslow

11.

Nevoia de autorealizare
Nevoia de stimă şi
recunoaştere
Nevoia de securitate
(siguranţă)
Nevoile fiziologice
Faţă de sine şi din
partea celorlalţi, de
independenţă,
libertate şi
proprietate
La un grup social, de
prietenie, dragoste
şi tandreţe etc.
Fizică şi psihică
Aer, apă, somn, hrană,
sex, adăpost, eliberarea de
durere
Nesatisfacere
Nevoia de apartenenţă
De
creştere,
împlinire de
sine,
dezvoltare şi
creaţie
Satisfacere
Teoria „Ierarhia trebuințelor
umane” - Abraham Maslow

12. ”Teoria celor doi factori” - Frederick Herzberg (a) de regulă, oamenii depun în procesul muncii circa 75% din capacitatea totală de efort; (b) Există două clase de factori motivaționali: unii produc Satisfacție, alții produc Insatisfacție)

Teoriile motivației:
”Teoria celor doi factori” - Frederick Herzberg
(a) de regulă, oamenii depun în procesul muncii circa 75% din capacitatea totală de efort;
(b) Există două clase de factori motivaționali: unii produc Satisfacție, alții produc Insatisfacție)
Insatisfacţie
Salariu
Relaţiile personale de
la locul de muncă
Condiţiile de muncă
şi siguranţa muncii
Modalităţile de
supervizare şi control
Politica generală a
organizaţiei
0
Satisfacţie
Munca în sine
Rezultatele obţinute
Recunoaşterea
meritată a realizărilor
Deţinerea de
responsabilităţi
Creşterea,
dezvoltarea personală.

13. ”Teoria celor doi factori” - Frederick Herzberg

Teoriile motivației:
”Teoria celor doi factori” - Frederick Herzberg
Insatisfacţie
Menținerea
nivelului
mediu de efort,
care produc
insatisfacție.
0
Satisfacţie
Depășirea
nivelului
mediu de efort,
care produc
satisfacție.
Pentru a obține de la elevi sau de la profesori un efort constant și de
bună calitate, precum și performanțe deosebite, în primul rănd trebuie ...
“Recunoaşterea meritată” este cheia procesului motivațional.

14. ”Teoria expectanței” - Victor Vroom

Teoriile motivației:
”Teoria expectanței”
- Victor Vroom
EXPECTANŢA:
VALENŢA:
”Sentimentul”, așteptarea că o anumită
acțiune va duce la anumite rezultate
Valoarea pe care persoana o atribuie rezultatelor
acțiunii respective, în fond măsura în
care acele rezultate sînt dobîndite

15. ”Teoria expectanței” - Victor Vroom

Teoriile motivației:
”Teoria expectanței”
- Victor Vroom
Conform Teoriei lui Vroom, motivația este
determinată de acțiunile care instrumentează un
rezultat cu valența mare sau, în expresie
formală.
M=f(VxE)
M – motivația, expresia unei anumite funcții individuale, adică depinde
pentru fiecare dintre noi
V – valența
E – expectanța pe care le asociem rezultatelor unei acțiuni proiectate.
Ce importanță are această teorie pentru un manager?

16. Meryem Le Saget în lucrarea „Managerul intuitiv” prezintă o analiză a evoluţiei motivaţiei pe parcursul a mai multor perioade distincte

Motivaţii de primă
Motivaţii de a doua
Motivaţii de a treia
generaţie (1900 – 1950)
generaţie (1950 – 1990)
generaţie (după 1990)
„Indivizii pot fi clasificaţi pe
„Toată lumea este la fel”
„Fiecare persoană este
mari categorii”
diferită în felul său”
Concepţii
despre
Soluţii identice pentru
lucrător
toţi
Epoca
motivaţiei
TAYLOR
interiorul unui sistem complex
HERZBERG etc.
Ascultarea salariaţilor
Avantaje materiale sau
Adaptarea posturilor
Recunoaştere a contribuţiei
Gîndire sistematică şi
viziune globală
MASLOW
Teamă / Speranţă
financiare
pentru fiecare persoană, în
Mişcare a relaţiilor umane
Industrializare
Motorul
de caz
Soluţie pe măsură unică
Modelele de soluţii în funcţie
MANAGEMENT
INTUITIV
Posibilitate de exprimare
şi realizare personală
Motivaţie intrinsecă

17. AUTOEVALUARE

English     Русский Правила