Таблиці з української мови
1.24M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Таблиці з української мови. Частини мови

1. Таблиці з української мови

Таблиці
з
української
Частини
мови
мови

2.

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
Частина
мови
Іменник
Означає
Відповідає на
питання
Змінюється
особу або предмет
хто?
що?
за числами,відмінками,має
рід
Прикметник
ознаку предмета
який? яка?
яке? які?
за числами,відмінками,
родами
Числівник
число,кількість
предметів їх
порядок
скільки? який?
котрий?
за відмінками
порядкові – за родами
Займенник
(особовий)
указує на особу або
предмет
хто?
що?
За відмінками і числами, має
рід (у формі3-ї особи однини)
дію предмета
що робити?
що робив?
що зробив?
за числами, в тепер. часі – за
особами, в минул. часі – за
родами (в однині) і числами
Ознаку дії,
стану,час і місце дії
у якій мірі? як?
чому? навіщо?
звідки? коли?
куди?
не змінюється
Дієслово
Прислівник

3.

Частина мови
Служить
Прийменник
для зв'язку слів
Сполучник
для зв'язку слів
і частин речень
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

4.

ІМЕННИК
змінюються
за числами
однина
множина
ІІІ відміна
ніч
подорож
тінь
Змінюються
за відмінками
мають рід
жіночий
І відміна
чоловічий
середній
ІІ відміна
ІV відміна
-а , -я
- ,- о, - е, - я,
- а, - я
-ат-, -ят-, -ен-
Людмила
земля
Микита
кінь
батько
поле
знання
Лоша(лошати)
маля (маляти)
ім'я (імені)

5.

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ
Відмінок
Допоміжне
слово
Питання
Приклад
Називний(Н.)
є
хто?що?
хата
Родовий (Р.)
немає
кого? чого?
хати
Давальний (Д.)
дати
кому? чому?
хаті
Знахідний (З.)
бачу
кого? що?
хату
Орудний (О.)
милуюся
ким? чим?
хатою
Місцевий (М.)
перебуваю
(на, при,в)
кому? чому?
в хаті
Кличний (к.)
хато

6.

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ
Н.
Р.
Д.

після г,к,х
горіхи, пороги

після ж,ч,ш
чаші, чижі
-
книжок , дерев
- ів
горіхів,порогів,чижів
- їв
країв, гаїв
- ей
людей, ночей
- ам
горіхам, порогам,чижам
- ям
краям, гаям

7.

З.
О.
М.


=Н.(неістоти)
горіхи, чаші
- ів
- ей
=Р.(істоти)
людей, чижів
- ами
горіхами, чижами
- ми
людьми
- ах
у горіхах, на чижах
- ах
на людях

горіхи, чижі
К.

=Н.
люди

8.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНЮВАННЯ
ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ ОДИНИ
Р.
Д.

основа на тверди приголосний, крім ж,ч,ш,щ

основа на ж,ч,ш,щ
і м'який приголосний
калюжі ,дачі ,груші
площа , землі
чергування г – з’,к – ц’,
х –с’
подрузі ,качці,комасі,
на подрузі ,на качці ,
на комасі

М.
О.
- ою
основа на тверди приголосний, крім ж,ч,ш,щ
- єю
основа на й
- ею
основа на ж,ч,ш,щ і
м'який приголосний
собаки, парти
собакою, партою
лінією
калюжею, дачею
грушею,площею

9.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНЮВАННЯ
ІМЕННИКІВ ІІ ВІДМІНИ
Д.
М.
М.
О.

- ові

основа на твердий
приголосний
тигру–тигрові , на тигрі–на тигрові
батьку – батькові
на батьку - на батькові

- еві
(- єві )
основа на й і м'який
приголосний
коню – коневі
на коню – на коневі
герою – героєві
на герою – на героєві

чергування г – з’,
к – ц’, х – с’
у пирозі, у кулаці, у кожусі
- ом
основа на р і твердий
приголосний
директором, зерном
- єм
основа на й
краєм
- ем
- ям
основа на р,ж,ч,ш,щ та
м'який приголосний
кухарем, ножем, конем,
знанням

10.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНВАННЯ
ДЕЯКИХ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ
Р.
Д.
відбувається подовження
приголосних: лл, нн,тт,
дд,чч
сіллю
міддю
Не відбувається
продовження приголосних:
1) збіг різних приголосних
2)після б,п, в,м,ф,р
радістю,
любов'ю

М.
О.
чергування в корені
і-е,і-о
солі, радості
солі, радості
у солі, у радості

11.

РОЗБІР ІМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ
Летіли гуси
План
1.Аналізоване слово.
2.Частина мови.
3.На яке питання відповідає?
4.Початкова форма(Н. в., одн.).
5.Власна чи загальна назва.
6.Назва істоти чи неістоти.
7.У якому зазначенні вжито
(прямому чи переносному).
8.Рід.
9.Число.
10.Відмінок.
11.З якими словами пов'язане
в реченні.
12.Яким членом речення виступає
Письмовий розбір
1.Гуси
2.Ім.
3. Хто?
4.Поч. ф. – гуси
5.Заг. Назва.
6.Назва істоти.
7.Прям. Значення.
8. –
9.Множина
10.Н. в.
11. Летіли.
12.Є підметом.
English     Русский Правила