Відомі економісти та їх внесок
Наукові школи економічної теорії:
Представники меркантилізму:
Антуан де Монкретьєн (1575-1621)
Томас Ман (1571-1641)
Жан Кольбер (1619-1683)
Відомий фізіократ – Франсуа Кене
Представники класичної школи:
Вільям Петті (1623-1687)
Адам Сміт (1723-1790)
Давид Рікардо (1772-1823)
Представники історичної школи:
Вільгельм Георг Фрідріх Рошер (1817—1894 )
Густав фон Шмоллер(1838-1917)
Представники марксизму:
Карл Маркс (1818-1883)
Фрідріх Енгельс (1820-1895)
Дякую за увагу!
2.75M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Відомі економісти та їх внесок

1. Відомі економісти та їх внесок

By Nastya Morhun

2. Наукові школи економічної теорії:

• Меркантилізм
• Школа
фізіократів
• Класична школа
• Історична школа
• Марксизм
By Nastya Morhun

3. Представники меркантилізму:

• Антуан Монкретьєн,
• Томас Ман,
• Жан Кольбер.
By Nastya Morhun

4. Антуан де Монкретьєн (1575-1621)

• ввів у соціально-економічну
літературу термін "політична
економія"
• опублікував у 1615 р. " Трактат
політичної економії "
By Nastya Morhun

5. Томас Ман (1571-1641)

• опублікував «Міркування
про торгівлю Англії з ОстІндією»,
• «Багатство Англії у
зовнішній торгівлі, або
Баланс нашої зовнішньої
торгівлі як регулятор нашого
багатства».
• Вважав, що країна повинна
збагачуватися шляхом
торгівлі, забезпечуючи
перевищення вивозу товару
над ввезенням.
By Nastya Morhun

6. Жан Кольбер (1619-1683)

• заборонив вивіз з країни
сільськогосподарської
продукції, істотно понизив
ціни на неї на
внутрішньому ринку, але
це нанесло істотних утрат
цій галузі
By Nastya Morhun

7. Відомий фізіократ – Франсуа Кене

• Створив “економічну
таблицю”, де розглянув
кругообіг річного
продукту і доходів.
• Це була перша
макроекономічна
модель суспільного
відтворення.
By Nastya Morhun

8. Представники класичної школи:

• Вільям Петті
• Адам Сміт
• Давид Рікардо
By Nastya Morhun

9. Вільям Петті (1623-1687)

• “Трактат про
податки і збори”
• “Тракт щодо
грошей ”
• “Нариси політичної
арифметики”
By Nastya Morhun

10. Адам Сміт (1723-1790)

• Теорія рівноваги на
ринку
• Переваги поділу праці
• Теорія розподілу
доходів
By Nastya Morhun

11. Давид Рікардо (1772-1823)

• “Початки
політичної
економії та
оподаткування”
By Nastya Morhun

12. Представники історичної школи:

• Ференц Ліст (?)
• Вільгельм Рошер
• Густав фон Шмоллер
By Nastya Morhun

13. Вільгельм Георг Фрідріх Рошер (1817—1894 )

• «Система народного
хозяйства»
• «Основи національної
економії»
• «Национальная економія
землерозподілу»
• «Національна економія
торгівлі і ремесел»
• «Система науки про
фінанси»
• «Система допомоги
бідним і політика боротьби
з бідністю»
By Nastya Morhun

14. Густав фон Шмоллер(1838-1917)

• «Про новітні результати
статистики
народонаселення і
моральності»
• «Народне господарство,
наука про народне
господарство та її
методи»,
• «Боротьба класів і
класове панування»,
By Nastya Morhun

15. Представники марксизму:

• Карл Маркс
• Фрідріх Енгельс
By Nastya Morhun

16. Карл Маркс (1818-1883)

• Праця “Капітал”
(поглибив теорію
додаткової вартості)
• Теорія робочої
вартості та
додаткової вартості
• Закон про зменшення
ставки прибутку
• Теза щодо
виникнення
безкласового
суспільства
By Nastya Morhun

17. Фрідріх Енгельс (1820-1895)

• Становище робітничого
класу в Англії
• Німецька ідеологія
(разом з Марксом)
• Основні засади
комунізму 1847
• Походження сім’ї,
приватної власності і
держави
By Nastya Morhun

18. Дякую за увагу!

By Nastya Morhun
English     Русский Правила