Якість продукції
Наслідки недостатнього рівня якості продукції
Правління якістю продукції
Фактори що впливають на якість
Умови забезпечення якості
Політика в області якості може бути сформульована у вигляді принципу діяльності підприємства
Стратегія управління якістю
Правове регулювання якості продукції
Висновки
Дякую за увагу!
704.02K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Якість продукції

1. Якість продукції

2.

Якість продукції - найважливіший
показник діяльності підприємства.
Підвищення якості продукції значною
мірою визначає виживаність
підприємства в умовах ринку, темпи
науково-технічного прогресу, зростання
ефективності виробництва, економію всіх
видів ресурсів, що використовуються на
підприємстві. Зростання якості продукції
- характерна тенденція роботи всіх
провідних фірм світу. Вона охопила
європейські, американські та азіатські
підприємства. І якість своєї продукції основний чинник конкуренції між
фірмами..

3. Наслідки недостатнього рівня якості продукції

Економічні
Недоотримана валютна виручка через низьку
частку експорту готової продукції
Зниження темпів зросту доходів населення
Додаткова втрата валютних коштів для імпорту
техніки і товарів народного споживання

4. Правління якістю продукції

Управління якістю - дії,
здійснювані при
створенні, експлуатації
або споживанні продукції
з метою встановлення,
забезпечення і підтримки
необхідного рівня її
якості.

5. Фактори що впливають на якість

станки
машини, та інше обладнання
Професшоналізм співробітників
знання
навики
Психофізичний стан співробітників

6. Умови забезпечення якості

характер виробничого процесу, його інтенсивність, ритмічність,
тривалість;
кліматичне стан навколишнього середовища і виробничих
приміщень;
інтер'єр і виробничий дизайн;
характер матеріальних і моральних стимулів;
морально-психологічний клімат у виробничому колективі;
форми організації інформаційного обслуговування і рівень
оснащеності робочих місць;
стан соціально-матеріального середовища працюючих.

7. Політика в області якості може бути сформульована у вигляді принципу діяльності підприємства

поліпшення економічного стану підприємства;
розширення або завоювання нових ринків збуту;
досягнення технічного рівня продукції, що перевищує рівень
провідних підприємств і фірм;
зниження рівня дефектності продукції, що виготовляється;
збільшення термінів гарантії на продукцію;
освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізуються на
нових принципах;

8. Стратегія управління якістю

Управлінню якістю продукції в усіх країнах приділяється досить багато уваги. В
останні роки сформувався новий підхід , нова стратегія в управлінні якістю. Вона
характеризується рядом моментів :
новому поняттю якості повинна відповідати відповідна організаційна структура
підприємства;
всеосяжне підвищення якості досягається тільки зацікавленим участю всіх
працівників.
питання якості актуальні не тільки в рамках виробничого циклу , але і в процесі
розробок , конструювання , маркетингу і післяпродажного обслуговування;
підвищення якості продукції вимагає застосування нової технології виробництва ,
починаючи з автоматизації проектування і закінчуючи автоматизованим виміром в
процесі контролю якості;

9. Правове регулювання якості продукції

Правове забезпечення управління якістю продукції полягає у
використанні засобів і форм юридичного впливу на органи і об'єкти
управління організації на всіх стадіях життєвого циклу продукції з
метою забезпечення її високої якості. Правове забезпечення
управління якістю продукції спрямовано на вирішення таких
основних завдань:
правове регулювання відносин, що складаються на всіх рівнях
управління якістю продукції ;
створення нормативно-правової бази, що забезпечує належне
правове регулювання для ефективної реалізації функцій управління
якістю продукції ;
захист прав та інтересів працівників , що випливають з трудових
відносин.

10. Висновки

Якість продукції на підприємстві - важливий фактор діяльності в умовах ринку ,
оскільки забезпечує розширення сегментів ринку , процвітання підприємства ,
зростання прибутку.
Міжнародний досвід показує , що роботи з підвищення якості доцільно проводити в
рамках системного управління , яке охоплює весь життєвий цикл продукції - від
проектування до споживання і утилізації.
Управління якістю продукції базується на стандартизації , яка представляє собою
нормативно- технічну основу, що визначає прогресивні вимоги до продукції , що
виготовляється для потреб національного господарства, населення , оборони ,
експорту.
Кінцева оцінка якості виготовлення продукції здійснюється с. допомогою
сертифікації , яка означає випробування продукції , видачу сертифіката відповідності
, маркування продукції ( знак відповідності) і контроль за станом подальшого
виробництва за допомогою контрольних випробувань.
Реалізація нормативних актів в управлінні якістю продукції дозволяє організувати
ефективну систему законодавчого забезпечення якості та безпеки продукції .
Створена з урахуванням зарубіжної та вітчизняної практики нормативно- правова
база управління якістю продукції стоїть на захисті прав при порушенні прав та
інтересів громадян і юридичних осіб на території РБ.
English     Русский Правила