Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні
Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» http://www.ukrbook.net/
Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» Відділ класифікаційних систем
Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні
Загальні відомості про УДК Що таке УДК? 
Загальні відомості про УДК Власник УДК і ліцензіати
Загальні відомості про УДК Історія УДК   Історія створення УДК
Загальні відомості про УДК Історія УДК   УДК в УРСР
Загальні відомості про УДК Сучасний стан УДК в Україні
Загальні відомості про УДК Сучасний стан УДК в Україні
Загальні відомості про УДК Сучасний стан УДК в Україні
Загальні відомості про УДК Користувачі УДК в Україні
Допоміжні таблиці: =... Таблиця Iс. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МОВИ
Допоміжні таблиці: (0...) Таблиця Id. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ
Допоміжні таблиці: (1/9) Таблиця Iе. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ
Допоміжні таблиці: (=...) Таблиця If. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ РАС, ЕТНІЧНИХ ГРУП ТА НАРОДІВ
Допоміжні таблиці: -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -02 ВЛАСТИВОСТЕЙ
Допоміжні таблиці: -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -02 ВЛАСТИВОСТЕЙ
Допоміжні таблиці: -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -03 МАТЕРІАЛІВ
Допоміжні таблиці: -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -03 МАТЕРІАЛІВ
Відповіді на запитання
2.55M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні

1. Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні

Теоретична частина. Про УДК
Що таке УДК?
Власник УДК і ліцензіати
Історія УДК
Історія створення УДК
УДК в УРСР
Сучасний стан УДК в Україні
Національний стандарт України
Користувачі УДК в Україні
Практична частина. Індексування за УДК
Відповіді на запитання. Проблемні випадки
Доповідачі:
ст. наук. співробітник відділу
наукового опрацювання документів і організації каталогів Книжкової палати
України
Кириленко І. А
ст. наук. співробітник відділу
класифікаційних систем Книжкової палати України
Калініна Т. Е.
1

2. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» http://www.ukrbook.net/

Відділ класифікаційних систем
Книжкової палати України
кабінет №209
тел: 292-00-54
e-mail: [email protected]
Ахвердова М. Й.
завідувач відділу є членом Консультативної ради як представник України
Калініна Т.Е.
ст. наук. співробітник
Набхан Ю.В.
ст. наук. співробітник
Саливон О. В.
спеціаліст
2

3. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» Відділ класифікаційних систем

Наукова діяльність
— актуалізація і оптимізація Універсальної десяткової
класифікації українською мовою й адаптування до
інформаційних потреб України;
Міжнародна діяльність
Співробітництво з Консорціумом Універсальної
десяткової класифікації.
Журнал
Журнал "Вісник Книжкової палати" президією Вищої
атестаційної комісії України віднесено до наукових фахових видань
України в галузі технічних, історичних наук, соціальних комунікацій
(книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство)
(постанова президії ВАК України від 22.12.2010 № 1-05/8).
3

4. Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні

Загальні відомості про УДК
Що таке УДК?
Власник УДК і ліцензіати
Історія УДК
Історія створення УДК
УДК в УРСР
Сучасний стан УДК в Україні
Національний стандарт України
Користувачі УДК в Україні
4

5. Загальні відомості про УДК Що таке УДК? 

Загальні відомості про УДК
Що таке УДК?
Універсальна десяткова класифікація (УДК) — це міжнародна
багатомовна класифікаційна система, що об'єднує всі галузі знань .
Таблиці УДК призначені для систематизації документів, пошуку
інформації та організації фондів документів з усіх галузей знань у
бібліотеках.
Міжнародним еталоном УДК є англомовна база даних Master
Reference File (MRF), яка налічує близько 70 000 класифікаційних
рубрик.
Оновлення УДК здійснюється щорічно, і це дає змогу
підтримувати систему в актуальному стані та відображати всі
зміни, події та явища, які відбуваються у світі.
Близько 130 держав світу використовують УДК. В Україні з 2000
року використовують таблиці УДК українською мовою.
Вихідні відомості кожного видання повинні містити
класифікаційний індекс УДК згідно з ДСТУ 4861:2007 "Інформація
та документація. Видання. Вихідні відомості".
5

6. Загальні відомості про УДК Власник УДК і ліцензіати

● УДК є інтелектуальною власністю міжнародної некомерційної організації
"Консорціум УДК" (УДКК), що знаходиться у Нідерландах. Консорціум УДК
здійснює роботу з ведення, вдосконалення і розповсюдження системи УДК.
Актуалізація УДК забезпечується за допомогою введення в еталонну базу
даних змін та доповнень, розроблених фахівцями Консорціуму.
● Уповноважені органи різних держав (члени УДКК і ліцензіати) займаються
підготуванням, випуском і розповсюдженням УДК національними мовами
згідно з отриманою від УДКК ліцензією.
● Інформування розробників національних версій УДК про здійснені
Консорціумом зміни та доповнення відбувається за допомогою випуску
щорічного журналу "Extensions and Corrections to the UDC". У свою чергу,
розробники публікують зміни та доповнення до УДК національними мовами.
● Ведення, актуалізацію і вдосконалення українського варіанта таблиць УДК
здійснює відділ класифікаційних систем Книжкової палати України, яка має
ексклюзивну ліцензію на випуск і розповсюдження видань УДК українською
мовою.
● При УДКК функціонує міжнародна Консультативна рада УДК, до складу якої
входять представники різних держав-користувачів УДК (розробники
національних версій. Консультативну раду було створено для обговорення
проблемних питань під час роботи над УДК та подання своїх зауважень і
пропозицій щодо вдосконалення системи. З 2007 року завідувач відділу
класифікаційних систем Книжкової палати України М. Й. Ахвердова є членом
Консультативної ради як представник України.
6

7. Загальні відомості про УДК Історія УДК   Історія створення УДК

Загальні відомості про УДК
Історія УДК
Історія створення УДК
У другій половині XIX — на початку ХХ століття виникла потреба у створенні
класифікаційних систем, які давали б змогу відображати нові науки, теми, поняття
тощо.
У 1895 році відбулась Міжнародна бібліографічна конференція (Брюсель), Згідно з її
підсумками в основу вирішено покласти ДКД, як найбільш деталізовану систему.
Перетворення ДКД на комбінаційну систему (якою мала стати УДК) забезпечувалось
за допомогою введення ряду математичних і пунктуаційних знаків.
Перше видання таблиць було випущено в період 1905—1907 років
Друге видання назва «УДК" вперше з'явилась французькою мовою (1927—1933).
Обсяг таблиць збільшувався. Згодом повні таблиці налічували 100—120 тис. рубрик,
а для більшості бібліотек було розроблено середні (35—40 тис. )
і скорочені (10—12 тис. рубрик) варіанти таблиць.
Упродовж ХХ століття розробленням УДК займався:
Міжнародний бібліографічний інститут (МБІ).
У 1924 році п'ять держав (Нідерланди, Франція, Німеччина, Швейцарія і Радянський
Союз).
в 1931 році перейменовано на Міжнародний інститут документації (МІД),
у 1937 році — на Міжнародну федерацію з документації (МФД), а згодом — на
Міжнародну федерацію з інформації та документації (МФІД)
У 1991 році було створено Консорціум УДК (УДКК), до складу увійшла МФІД і видавці
УДК. Одним з основних напрямів діяльності УДКК стало розроблення у 1993 році
електронної бази даних еталона УДК англійською мовою (Master Reference File,
MRF), який, на відміну від повного видання німецькою мовою, є стандартною
(середньою) версією УДК.
7

8. Загальні відомості про УДК Історія УДК   УДК в УРСР

Загальні відомості про УДК
Історія УДК
УДК в УРСР
У 1919 році Головна Книжна Палата України підготувала до друку
"Міжнародну децимальну бібліографічну класифікацію"
(скорочені таблиці), розроблену відомим українським
бібліографом Ю. Івановим-Меженком на основі десяткової
класифікації Б. Боднарського. Особливістю класифікації
Іванова-Меженка було те, що вона відображала українську
тематику.
1921 рік постанова Управління в справах друку та
Головполітпросвіта УРСР про обов'язкове застосування
класифікації в бібліотеках.
У 1931 році було перевидано таблиці для масових бібліотек, на
основі яких Книжкова палата УРСР у 1938 році опублікувала
більш розширені таблиці УДК.
Міжнародний характер УДК, її високий науковий рівень, постійне
вдосконалення під егідою авторитетного міжнародного центру
сприяли становленню органів НТІ в державі.
8

9. Загальні відомості про УДК Сучасний стан УДК в Україні

У межах Ліцензійної угоди Книжкова палата України продовжує
щорічно отримувати від Консорціуму Master Reference File разом
з переліком змін і доповнень до УДК, які опрацьовуються
відділом класифікаційних систем і вводяться в українську
версію УДК, завдяки чому забезпечується її безперервна
актуалізація. (див. рубрику "Видання УДК").
Подальшу діяльність Книжкової палати України щодо УДК
спрямовано на:
підтримання україномовної версії УДК в актуальному стані за
допомогою введення змін та доповнень до УДК, її
удосконалення;
наповнення таблиць УДК українською тематикою, яка
відображає національні особливості історії, релігії, літератури
тощо;
підготування та випуск видань УДК;
підтримання співпраці з Консорціумом УДК;
налагодження контактів з користувачами УДК в Україні;
впровадження національного еталона УДК в Україні.
9

10. Загальні відомості про УДК Сучасний стан УДК в Україні

Перше видання
таблиць УДК українською мовою в двох книгах:
Книга 1. "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Таблиці" (2000);
Книга 2. "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний
покажчик" (2001).
Друге видання (актуальна )
УДК (2008, 2011) у восьми книгах зі змінами та доповненнями за 1997—2006 роки
"Універсальна десяткова класифікація (УДК). Допоміжні таблиці";
"Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 0/3 Загальний відділ.
Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки";
"Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 5 Математика та
природничі науки. 60 Біотехнологія. 61 Медичні науки";
"Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 62 Машинобудування.
Техніка в цілому";
"Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 6 Прикладні науки.
Медицина. Техніка: основні ділення. 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське
господарство. Комунально-побутове господарство. Організація виробництва, торгівлі,
транспорту, зв’язку, поліграфії. Бухгалтерія. Реклама";
"Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 66/69 Хімічна
технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна
промисловість";
"Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 7/9 Мистецтво. Ігри.
Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Географія. Історія";
"Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик
(зведений)".
10

11. Загальні відомості про УДК Сучасний стан УДК в Україні

Видання 2010
Скорочені таблиці УДК українською мовою в режимі он-лайн
http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk&pr=Y
"Універсальна десяткова класифікація (УДК). Таблиці (станом
на 2006 рік). Алфавітно-предметний покажчик. : електронне
видання на CD-ROM"
"Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК: зі
змінами та доповненнями до УДК станом на 2008 рік, ББК — на
1997 рік»
(див. рубрику "Видання УДК« табл.).
11

12. Загальні відомості про УДК Користувачі УДК в Україні

Базу даних користувачів УДК
створено для визначення потреби в УДК
1. Повне найменування бібліотеки (організації).
2. Контактні дані (поштова адреса, e-mail, тел., факс).
3. Форма власності організації (державна / приватна / комунальна).
4. Міністерство (відомство), до сфери управління якого належить
організація (бібліотека).
5. Чи застосовується УДК для систематизації документів (так / частково /
ні)?
6. Яке видання УДК використовується (українське / російське /
радянське)?
7. З якого року застосовується УДК?
8. Які класи / розділи УДК застосовуються для систематизації
документів?
9. Яка кількісна характеристика фонду бібліотеки (одиниць зберігання)?
12

13.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи
УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ
Структура, правила ведення та індексування
(ГОСТ 7.90—2007, MOD)
ДСТУ 6096:2009
Набув чинності від 01 липня 2009 року
(наказ Держспоживстандарту України від 16 лютого 2009 року)
Відповідає міждержавному стандарту ГОСТ 7.90—2007 "Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Универсальная
десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования".
13

14.

Інформація та документація
ВИДАННЯ
ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ
(ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ)
ДСТУ 4861:2007
Видання офіційне
5.1.6 Шифр зберігання видання
Шифр зберігання видання складається з класифікаційних індексів
Універсальної десяткової
класифікації (УДК) і Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) та
авторського знака, що наводять у встановленій цим стандартом
послідовності. Авторський знак подають під першою цифрою
класифікаційного індексу ББК.
Приклад
УДК 54(075.3)
ББК 24я721
Х 46
Класифікаційні індекси УДК, ББК і авторський знак визначають за відповідними
таблицями
14

15.

Інформація та документація
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
СКОРОЧЕНИХ ВАРІАНТІВ
УДК І ББК
ЗІ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ
ДО УДК СТАНОМ НА 2008 РІК,
ББК — НА 1997 РІК
УДК+ББК+авторский знак (на книги , монографии)
УДК+ББК наук+авторский знак (монографии)
УДК (на статьи)
15

16.

Рішення засідань Вченої ради Книжкової
палати України щодо УДК
Протокол № 1 від 03.01.2013 р
● про порядок проставляння індексів УДК, ББК, авторського знака в
іншомовних неперіодичних виданнях
1. В іншомовних неперіодичних виданнях, призначених для розповсюдження в
Україні, наводити індекси УДК, ББК, авторський знак кирилицею (українською
мовою, в тому числі в російськомовних виданнях). Наприклад:
Художнє видання французькою мовою: Raoul de Houdenc. Romanz des eles de la
proëce. (Рауль де Удан. Роман про крила)
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)4-44
У28
Підручник російською мовою: Игнатьева В.О. Анатомия человека
УДК 611(075)
ББК 28.706я7
І-26
Вихідні відомості потрібно наводити на вклейці (вкладці) згідно з положеннями
ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості",
зазначаючи індекси УДК, ББК та авторський знак кирилицею (українською
мовою, в тому числі в російськомовних виданнях).
16

17.

Зміни та доповнення до УДК
НОВІ КЛАСИ
РІК ВВЕДЕННЯ
НОВИХ
КЛАСІВ
ПРИБЛИЗНА
КІЛЬКІСТЬ
НОВИХ КЛАСІВ
НОВІ КЛАСИ
(класи, у які введено нові підкласи / розділи / підрозділи)
НАЗВА ВИДАННЯ ЩО
МІСТИТЬ ПОВНИЙ
ПЕРЕЛІК НОВИХ
КЛАСІВ З ЇХНІМ
ОПИСОМ
2200
(292); (441/45); (460); (467); (492/493); (624); (647); (649); (694); (718);
(729); (811/813); (815/817); (932); "325"; "327"; "616"; "618";
"621/622"; "628"; 279; 33; 54; 551; 582; 597/599; 622; 629; 681
"Універсальна десяткова
класифікація (УДК).
Зміни та доповнення
(2011)"
2010
1200
=…-2; (479); (491); (540); (574); (8); (=113); -022/-027; -044; 24; 26; 28;
3.07/.08; 321; 326; 34; 54; 56; 59; 62/63; 65; 7; 81/82; 94
"Універсальна десяткова
класифікація (УДК).
Зміни та доповнення
(2010)"
2009
850
=…'2; =1/=9; (0…); (2/6); (=…); "61"; -02; -04; 003/004; 01; 06; 113; 2;
303; 31/33; 36/37; 53/55; 57/59; 61/66; 72; 74; 77/79; 81/82;
902/908
"Універсальна десяткова
класифікація. Зміни
та доповнення (2009)"
2008
600
знаки з'єднання; =…'01/'08; =11/=93; (0...); *; А/Я; -02; -04;
-05; 0; 355; 7.01/.09; 81; 82; 913; 92
2007
340
(1/9); -056; 025; 233; 24; 26/28; 34; 36/37; 630; 94
2011
"Універсальна десяткова
класифікація. Зміни
та доповнення
(2007—2008)"
17

18.

Зміни та доповнення до УДК
ЗМІНЕНІ КЛАСИ
РІК ВВЕДЕННЯ
ЗМІН
У КЛАСІ
ПРИБЛИЗНА
КІЛЬКІСТЬ
ЗМІНЕНИХ
КЛАСІВ
ЗМІНЕНІ КЛАСИ
(класи, у яких введено зміни в підкласи / розділи / підрозділи)
НАЗВА ВИДАННЯ ЩО
МІСТИТЬ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК
ЗМІНЕНИХ КЛАСІВ З ЇХНІМ
ОПИСОМ
1000
=…'282; =16; =351/353; =512; (03); (05); (1/9); (1-62); (18); (235); (3); (44);
(460); (492/493); (512); (624); (647); (694); (698); (718); (729); (81); (882);
(932); (=1); "…"; "325"; "327"; "4"; "55"; "61/63"; -02/-05; 001; 006; 026; 069;
2-29; 2-42; 258; 279; 28; 311; 321; 33; 514; 519/520; 524; 528; 53/59; 604;
608; 613; 621/623; 628; 632; 636/637; 639; 69; 7; 811; 82; 94
"Універсальна десяткова
класифікація (УДК). Зміни
та доповнення (2011)"
2010
1200
знаки відношення і закріплення послідовності; =…'276/'282; =…-2; =1/=6;
=8; (0.02/.08); (089.7); (1-6/-7); (2/8); "3/4"; "6"; запозичені нотації; -02; -04/05; підрозділи спеціальних визначників; 001; 004; 01/02; 06; 113; 141;
159; 2; 3.07/.08; 31/37; 39; 502; 504; 512; 53/54; 56/57; 59; 60; 61/69; 7;
801; 81/82; 929; 94
"Універсальна десяткова
класифікація (УДК). Зміни
та доповнення (2010)"
2009
900
=…'01/'08; =…'2; =1/=5; =718; =8; (0…); (1/8); (=…); ''3''; ''6''; -02; -045;
003/005; 007; 02; 06/07; 113; 159; 17; 2/5; 60/66; 69; 7; 80/82; 91/92; 94
"Універсальна десяткова
класифікація. Зміни та
доповнення (2009)"
2008
230
знаки з'єднання; =134; =161; =4/=5; =8; (0…); *; А/Я; -057; 0; 133; 141; 2;
347; 355; 364; 37; 39; 519; 54; 64; 658; 681; 783; 796; 81; 821; 913
2011
"Універсальна десяткова
класифікація. Зміни та
доповнення (2007—2008)"
2007
290
=511; (0…); (1/9); (=214); -029; -05; 025; 028; 2; 33/37; 391; 393; 546;
562/569; 582; 612; 615; 622; 630; 632; 64; 661; 664; 726; 781; 94
18

19.

Зміни та доповнення до УДК
ВИЛУЧЕНІ КЛАСИ
РІК ВИЛУЧЕННЯ
КЛАСІВ
ПРИБЛИЗНА
КІЛЬКІСТЬ
ВИЛУЧЕНИХ
КЛАСІВ
2011
700
(46); (493); (624); (729); (813); "611"; "613"; "615"; "623/627"; 2-291/-293;
33; 364; 520; 528; 542/543; 551; 561/569; 577; 582; 597; 599; 62/63
"Універсальна десяткова
класифікація (УДК). Зміни
та доповнення (2011)"
2010
660
(0.02/.03); (391); (4); (529); (541); (574); (597); (82/89); -022; -044; 233;
242; 3.01/.08; 321; 34/35; 537; 567/569; 597/599; 62/63; 65/66; 68; 7;
81/82; 94
"Універсальна десяткова
класифікація (УДК). Зміни
та доповнення (2010)"
2009
480
=1/=9; (41/42); (620.3); (630.2); (648); (=1/=2); (=87); +; -;-022.5; 2; 31/33;
36/37; 52/54; 56/59; 61/63; 81
"Універсальна десяткова
класифікація. Зміни та
доповнення (2009)"
2008
170
=…'0; =1/=9; (0.0…); 005; 355; 643; 658; 7; 81
ВИЛУЧЕНІ КЛАСИ
(класи, у яких вилучено підкласи / розділи / підрозділи)
НАЗВА ВИДАННЯ ЩО
МІСТИТЬ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК
ВИЛУЧЕНИХ КЛАСІВ
"Універсальна десяткова
класифікація. Зміни та
доповнення (2007—2008)"
2007
160
(0…); (1/9); 028; 2; 33; 37; 641
19

20.

Складові частиниУДК
Таблиці Універсальної десяткової класифікації діляться на:
ОCНОВНІ таблиці 1/9
ДОПОМІЖНІ таблиці
Крім того невід'ємна частина алфавитно- предметний покажчик.
АПП А/Я; А/Z
СПЕЦІАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ
служать для позначення понять, загальних для однієї або декількох
галузей.
Розрізняють спеціальні визначники трьох видів по їхніх відмітних
символах:
-1/-9 визначники з дефісом (крім -0 Загальні визначники з дефісом);
.01/.09 визначники із крапкою нуль;
'1/'9 визначники з апострофом.
20

21.

Складові частиниУДК
Структура
ОСНОВНА ТАБЛИЦЯ
0
1
2
3
4
5
6
7
Загальний відділ
Філософія. Психологія
Релігія. Теологія
Суспільні науки
(вільний з 1961 р.)
Математика та природничі науки
Прикладні науки. Медицина. Техніка
Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво.
Фотографія. Музика. Ігри. Спорт
8 Мова. Мовознавство. Художня література.
Літературознавство
9 Географія. Біографії. Історія
21

22.

Складові частиниУДК
ЗНАКИ УДК
Приєднання
+ (плюс)
Поширення
/ (навскісна риска)
Відношення
: (двокрапка)
Подвійне відношення
:: (подвійна двокрапка)
використовувати для закріплення певної послідовності компонентів
Групування
Синтезування
[...] (квадратні дужки)
’ (апостроф)
Запозичені позначення
* (зірочка, астериск)
Алфавітне підрозділяння
А/Я, A/Z
22

23.

ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКІВ УДК
Приєднання
+ (плюс)
Порівняльна характеристика садівництва (декілька країн)
634.1(477+100)
Для позначення групи країн, кількість яких не перевищує трьох, можуть застосовуватися визначники конкретних
країн. Якщо кількість країн, про які йде мова, більша трьох, то одна з них (або кожна, шля-хом
введення назв) може позначатися за допомогою визначника (100). Усі країни в цілому позначати за
допомогою (100).
Поширення
/ (навскісна риска)
633/635 РОСЛИННИЦТВО В ЦІЛОМУ. РІЛЬНИЦТВО. САДІВНИЦТВО
633 РІЛЬНИЦТВО
и
634 САДІВНИЦТВО В ЦІЛОМУ. ПЛОДІВНИЦТВО
и
635 ОВОЧІВНИЦТВО І ДЕКОРАТИВНЕ САДІВНИЦТВО
Відношення
: (двокрапка)
Пробіотики 636.087.3:579.8-026.81
636.087.3 Кормові продукти, багаті на певні компоненти
579.8 Класифікація та систематика мікроорганізмів
-026.81 Живий. Існуючий. Активний.
23

24.

ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКІВ УДК
Подвійне відношення :: (подвійна двокрапка)
закріплення певної послідовності
528::629.783 Супутникова геодезія
629.783::528 Геодезичні штучні супутники Землі
де
528 геодезія
629.783 штучні супутники Землі
Групування
[...] (квадратні дужки)
[636.13.046:798.252](03) Поні-поло (коні для гри у поло), довідник
або
636.13.046:798.252](03) Поні-поло (коні для гри у поло), довідник
(см. ДСТУ 6096:2009 Приложение А ..скобки допускается опускать)
636.13.046 спортивні коні
798.252 поло
(03) довідкові видання
24

25.

ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКІВ УДК
Синтезування
546.561’131 Хлорид міді
’ (апостроф)
Для складання індексів хімічних сполук використовується знак апостроф.
утворився з
546.561 Одновалентна мідь
та
546.131 Хлориди
Запозичені позначення
* (зірочка, астериск)
546.42.027*90 Стронцій 90 (атомне масове число ізотопу)
Алфавітне підрозділяння
А/Я, A/Z
При алфавітному підрозділі за допомогою власних імен (або їх абревіатур) та акронімів, буквена
нотація може приєднуватися безпосередньо до індексу УДК без зірочки та пробілу
(=161.2’282.2Лем) Лемки
597.53Hippocampus Морський коник, у зоології
(477.41-21Васильків) Київська область, місто Васильків
25

26. Допоміжні таблиці: =... Таблиця Iс. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МОВИ

можлива інтеркаляція
=061.2 Українська мова
63(493)(075)=112.5
сільске господарство Бельгії – підручник – фламандською мовою
(03)=111:025.347
довідкове видання – англійською мовою – предметний покажчик
=111(03):025.347
англійською мовою – довідкове видання – предметний покажчик
Багатомовні документи позначати за допомогою =00 або за допомогою визначників
окремих мов, розташованих у висхідному порядку, наприклад:
636.09(035)=00
Багатовмовний довідник з ветиринарії
636.09 (035)=111=112.2=133.1
Довідни к з ветиринарії англійською, французькою та німецькою мовами
26

27. Допоміжні таблиці: (0...) Таблиця Id. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

(038)636.09=161.2=111
Англо-український
або
636.09(038)=161.2=111
словник ветеринарної термінології
Види форми, не зазначені у Табл. Id, можуть позначатися за допомогою (0:), наприклад:
929(0:82-31) Біографія у формі роману
338.48-53:63(477)(036) Агротуризм. Путівник Україною
338.48-53:63 Агротуризм (відпочинок, поєднаний з сільськогосподарською роботою
(477) Україна
(036) Путівник
636.1.09 (091)(075.8) Історія хвороб коней — підручник для ВНЗ
(091) Виклад матеріалу строго в історичному аспекті
(07) Посібники
(075.8) Підручники для вищих навчальних закладів
можливість інверсії або інтеркаляції елементів складного індексу
27

28. Допоміжні таблиці: (1/9) Таблиця Iе. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ

(477) Україна
(477-25) Столиця України
(477-22) Села
(477-21) Міста
(477.62) Донецька область
(477.62-21) Міста Донецької області
(477.62-21Єнакієве) Місто Єнакієве
597.2/.5(262.5-11) Риби східної частини Чорного моря
(1-11) Схід. Східний
597.2/.5(262.5-192.2) Риби прибережної частини Чорного моря
(262.5) Чорне море
(1-192.2) Прилеглий. Що межує. Торкається
597.2/.5(210.5:262.5) Риби прибережної частини Чорного моря
(210.5) Узбережжя
28

29. Допоміжні таблиці: (=...) Таблиця If. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ РАС, ЕТНІЧНИХ ГРУП ТА НАРОДІВ

(=1:100) Космополіти
(=161.2) Українці як нація
(=1:477) населення України
(=161.2:477) Українці (як нація) в Україні
(71=161.2) Українці (як нація) у Канаді
(=161.2’282.2Лем) Лемки
=…’282.2 Місцеві (обласні) діалекти
(1:477)= 161.1 Російськомовне населення України
398(=161.2) Український фольклор (національний фольклор українців)
94(=16) Історія слов'ян
29

30.

Допоміжні таблиці:
"..." Таблиця Ig. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ЧАСУ
903’14(100 )”-03” Культура кочівників IV cт. до Х.Е.
94(100)”-03/+03” Світова історія, IV cт. до Х.Е — IV cт. Х.Е.
94(477)”…/084”
Стародавня історія України, до
середини IX ст.
94(477)”085/134”
Києво-Галицький період, друга
половина IX ст. — 40-ві рр. XIV ст.
94:355](477)”14/17” Козацтво
94:355](477)”149/154” Запорізька Січ
94:355](477)(092)”1648/1764” Гетьманство
94:355.091](477)”1648/1764” Гетьманство
30

31.

Допоміжні таблиці:
*, A/Я ТАБЛИЦЯ IH. ПРЕДМЕТНА ДЕТАЛІЗАЦІЯ,
ЗАПОЗИЧЕНА З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ (НЕ УДК)
(Имя или другое буквенное обозначение ДСТУ 6096:2009 Приложение А (обязательное))
(за допомогою власних імен (або їх абревіатур) та акронімів Метод. вказівки УДК)
546.791.027*235 УРАН 235 (ІЗОТОП)
630*5 Таксація дерев
(предметна деталізація за GLOBAL FOREST DECIMAL
CLASSIFICATION (GFDC))
578.832*H5N1 Вірус „пташиного” грипу
578.832 Orthomyxoviridae (вируси грипу)
578.832H5N1 Вірус „пташиного” грипу
31

32. Допоміжні таблиці: -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -02 ВЛАСТИВОСТЕЙ

32

33. Допоміжні таблиці: -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -02 ВЛАСТИВОСТЕЙ

2009
-022.51
Малий, маленький, невеликий, дрібний, крихітний.
Невисокий. Карликовий. Ляльковий. Компактний
-022.513
-022.513.2
Короткий.
Мікро… Мікроскопічний. Мікрографічний
Нано… Дуже малий, надзвичайно малий
Якщо необхідно, цей клас можна використовувати для позначення "нано-" в точних
вимірюваннях у значенні одна більйонна (наприклад, наносекунда – одна більйонна
секунди)
Приклад:
633/635.015:632.95-022.513.2Нано-Гро
Нанотехнологія для села (метод обробки насіння препаратом “Нано-Гро”)
633/635 РОСЛИННИЦТВО В ЦІЛОМУ
+ 633/635.015
Практичне садівництво загалом. Методи.
632.95 Препарати для захисту рослин.
(2009)
620.3 НАНОТЕХНОЛОГІЯ
Тут класифікувати тільки загальні роботи. Спеціальні технології треба класифікувати з відповідною технологією
33

34. Допоміжні таблиці: -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -03 МАТЕРІАЛІВ

34

35. Допоміжні таблиці: -0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК -03 МАТЕРІАЛІВ

631.344.3-036.742.2
Поліетиленові утеплені парники
631.344.3 Утеплені парники
-036.7 Полімеризатори
підрозділяти як 678.7
678.742.2 Поліетилен
35

36.

Допоміжні таблиці:
-0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
-04 ПРОЦЕСІВ, ВІДНОШЕНЬ (ЗВ’ЯЗКІВ) ТА ДІЙ
36

37.

Допоміжні таблиці:
-0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
-04 ПРОЦЕСІВ, ВІДНОШЕНЬ (ЗВ’ЯЗКІВ) ТА ДІЙ
-045.47
-045.48
-046.46
-046.47
-046.48
-046.66
-047.33
-047.37
-048.35
-048.44
-048.67
Групування
Локалізація
Нагрівання
Охолоджування. Гартування
Заморожування
Пульверизація. Розпилення, розпорошення
Маркірування (ярликом, биркою)
Дослідження
Осучаснювання. Модернізація
Систематизація. Групування
Популяризація
633/635:631.57-047.37]:542.8
Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин
631.526.3-047.37(477)
Методика кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів рослин з
визначення показників придатності до поширення в Україні
37

38.

Допоміжні таблиці:
-0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
- 05 ОСІБ ТА ОСОБИСТИХ ХАРАКТЕРИСТИК
-052 Особи, які є об'єктом впливу, клієнти, користувачі (об'єкти вивчення,
обслуговування тощо)
38

39.

Допоміжні таблиці:
-0… Таблиця Ik. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ОСНОВНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
- 05 ОСІБ ТА ОСОБИСТИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Приклад комбінування:
338.439.63.053.2 -056.84 (477)(046)
Дефіцит продовольства для вегетаріанців в Україні
338.43 Економіка сільського господарства.
Економіка продовольчого виробництва
338.439.63 Споживання продуктів харчування
Баланс споживання позначати за допомогою спеціальних
.053 (спец. визначник з 33 ЕКОНОМІКА)
визначників
33.053 Регулювання. Баланс. Рівновага
(спец. визначник з 33 ЕКОНОМІКА)
338.439.63.053.2 Дефіцит продовольства
-056.84 Вегетаріанці
(477) Україна
(046) Газетні статті
39

40.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРИЄДНАННЯ ВИЗНАЧНИКІВ ДО ОСНОВНОГО
ІНДЕКСУ
можливість
інверсії (inversio – перестановка) або
інтеркаляції (от лат. intercalatio — вставка)
елементів складного індексу
’1/’9
.01/.09
-1/-9
-02/-05
(0...)
(1/9)
„...”
=...
(=...)
спеціальні визначники з апострофом
спеціальні визначники з крапкою нуль
спеціальні визначники з дефісом
загальні визначники з дефісом
загальні визначники форми документів
загальні визначники місця
загальні визначники часу
загальні визначники мови
загальні визначники народів
40

41.

Відповіді на запитання.
352.07(477-22) Громада села
352.07(477.53-22Кобиляки)”2013”(046)
Громада села Кобиляки, Полтавська обл.
352 Нижчий рівень органів управління. Органи місцевого
управління. Муніципальна адміністрація
спец. визн. 35.07 Адміністративні органи та установи
Приклад(и) комбінування:
352.07 Органи та заклади місцевого управління. Самоврядування
Таблиця Ie. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ МІСЦЯ
(477) Україна
(477.53) Полтавська область
(1-2/-4) Політико-адміністративні одиниці.
Визначники (-2/-4) у комбінації з (3/9) означають конкретні місцевості;
(1-2) Найнижчі адміністративні одиниці. Населені пункти
(1-22) Селищні общини, округи. Сільський… Сільські райони
Таблиця Ig. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ЧАСУ
"2013"
Таблиця Id. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧНИКИ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ
(046) Газетні статті
41

42.

Відповіді на запитання.
Агросфера
А). как Аграрная сфера экономики
Б). как часть биосферы, вовлеченная в сельскохозяйственное
использование (т . е. занятая агроэкосистемами)
42

43.

Відповіді на запитання.
Агросфера
А). как Аграрная сфера экономики
Б). как часть биосферы, вовлеченная в сельскохозяйственное
использование (т . е. занятая агроэкосистемами)
А).
338.43 Економіка сільського господарства.
(теорія)
Приклад(и) комбінування:
338.43.02 Аграрна політика в цілому.
338.436 Агропромисловий комплекс (економіка сіл. госп-ва)
«…Инфраструктура аграрной сферы, включает:
систему дилерских предприятий, племенные и семенные организации, ветеринарные службы, предприятия
агрохимии и защиты растений, информационно-вычислительные центры и т. д.
превращение проживания в сельской местности для молодых семей в привлекательный образ жизни.»
Б). 631.1
(практика)
63:502.211 агро частина біосфери (сільське господарство як
частина біосфери)
502.211 Жива природа. Біосфера (Навколишнє середовище)
63 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
?
можливо
(207) Біосфера (Фізико-географічні позначення)
?…). 631Агросфера (ДСТУ 7.90 … имя или другое буквенное
обозначение… стр.19 Приложени А (обязательное)
за метод. вказівками ім’я)
43

44.

Відповіді на запитання.
Агроландшафт
Агроландша́ фт — ландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські
угіддя та лісові насадження, зокрема лісосмуги та інші захисні насадження.
Агроландшафти формуються в результаті взаємодії природно-потенціальних
комплексів (ППК) з усіма ланцюгами системи землеробства, зокрема з
інфраструктурою, протиерозійними заходами постійної дії (лісосмуги,
протиерозійні гідротехнічні споруди різних типів, межі полів і сівозмін,
польові дороги, гідрографічна мережа).
Сучасні агроландшафти — складні системи, які створені з різних елементів
агроекосистем (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження)
незначних за площею ареалів лісів, чагарників, лісосмуг, природних лук,
боліт, торфовищ та розташованих на їхніх територіях доріг, комунікацій і
будівельних споруд.
-Агроландшафт — природно-территориальный комплекс, естественная
растительность которого на подавляющей его части заменена
агроценозами (искусственная экосистема).
-АГРО - … (от греч. agros - поле), часть сложных слов, означающая: «
агрономический» (напр., агротехника)..
44

45.

Відповіді на запитання.
Агроландшафт
Агроландша́ фт — ландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські
угіддя та лісові насадження, зокрема лісосмуги та інші захисні насадження.
911.53:63 Агро:ландшафт (ландшафт: с/г)
інверсія
63:911.53 Агро:ландшафт
91 ГЕОГРАФІЯ
911.5 ландшафт
911.53 Культурний ландшафт
63 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
631 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження
45

46.

Агроландшафт
Агроландшафт — природно-территориальный комплекс, естественная
растительность которого на подавляющей его части заменена
агроценозами (искусственная экосистема).
АГРО - … (от греч. agros - поле), часть сложных слов, означающая:
« агрономический» (напр., агротехника)..
502.5:63 Агро:ландшафт
(Навколишнє середовище)
502.5 Ландшафт
63 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
502.211 Жива природа. Біосфера
502.22 Штучне навколишнє середовище
63(20) Агро…
→ 71/72
Екосфера (Фізико-географічні позначення)
…………
*иногда употребляется как синоним сельской местности
71/72(477-22)
711.437 планування села
712.24 Сільськогосподарські території (з точки зору
формування ландшафту)
46

47.

Конкурентноспроможність як конкуренция
у ринкових відносинах
339.137.2
339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка
339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок
339.13 Ринок в цілому. Аналіз ринку. Пропозиція та попит. Конкуренція
339.137 Конкуренція. Демпінг тощо
339.137.2 Конкуренція. Конкуренція цін, якості, умов тощо
Приклад(и) комбінування:
339.137.025 Заходи проти незаконної конкуренції
339.137.27 Нечесна конкуренція. Злочинна конкуренція
(застосування недозволених методів)
339.137.28 Знищення продукції з міркувань конкурентної боротьби
47

48.

Компетентність
(обизнаннисть ,знання)
005.336.2
005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
005.3 Управлінська діяльність
005.33 Умови. Фактори, чинники
005.336 Позитивні фактори. Сприятливі можливості. Вигоди, переваги.
Потенціал. Прогрес
005.336.2 Компетентність
…:005
48

49.

Відповіді на запитання
Компетентність
у педагогіці
37.091.12:005.336.2
378 ВИЩА ОСВІТА
37.091.12 Організація педагогічного та виховного колективу (спец. визначн.)
378.091.12
005 УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
005.3 Управлінська діяльність
005.33 Умови. Фактори, чинники
005.336 Позитивні фактори. Сприятливі можливості. Вигоди, переваги.
Потенціал. Прогрес
005.336.2 Компетентність
…:005
49

50.

Відповіді на запитання.
636.09 Ветеринарія
(спец. визначник)
636 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТВАРИННИЦТВА
636.09 Ветеринарія (спец. визначник)
Хвороби, вороги та сільськогосподарські шкідники домашніх (свійських) та корисних диких
тварин: боротьба і лікування. Зоотехнічні захисні заходи. Хвороби інших тварин
належать до 591.2
Приклад(и) комбінування:
636.09-051Ветеринарні лікарі (ветеринари)
636.1.09 Хвороб и коней (та інших копитних) та їхнє лікування
636.1.09:616.24 Хвороби легень коней тощо та їхнє лікування
616.24 Легені. Пульмонологія
Зміни 2009
Х 636.2-053.2 Молодняк рогатої худоби. Телята
-053 Особи за віком або віковими групами
Підрозділяти за допомогою "4"
! 636.2"464" Молодняк рогатої худоби. Телята
"46" Вік та вікові групи осіб, живих істот та неживих предметів
"464" Вік в місяцях
50

51.

Відповіді на запитання.
634.8 Виноградарство.
Культурні сорти винограду. Виноградники
Приклад(и) комбінування:
634.8-051 Виноградарі. Винороби
УДК, друге видання (спец. визначники)
634.8.03
Молоді виноградники (вирощування, розмноження)
634.8.032 Вирощування винограду у відкритому ґрунті
634.8.034 Вирощування винограду "під склом" (у теплиці)
634.8.037 Виноградні розсадники та їх догляд
634.8.04
Стиглі виноградні лози (вирощування тощо)
634.8.042 Вирощування "на відкритому повітрі"
634.8.044 Вирощування "під склом". Вирощування у теплиці
634.8.047 Виноградники (розміщення, планування тощо)
634.8.05
Поділ сортів винограду відповідно до екологічних властивостей. Витривалість,
резистентність сортів винограду
634.8.07
Урожайність винограду. Збирання врожаїв винограду
634.8.076 Сорти винограду: виникнення, розмір грона тощо
634.8.077 Виноградні соки. Вихід соку
634.8.078 Сушений виноград
Коринка. Родзинки. Кишмиш. Ізюм
→ 634.72
→ 634.864
634.8.09
Гібриди винограду. Гібридні форми винограду
634.8.092 Природні гібриди
634.8.093 Штучні гібриди
634.8.094 Гібриди — прямі виробники
51

52.

634.8
Відповіді на запитання.
Виноградарство. Культурні сорти винограду. Виноградники
634.84 Класифікація виноградної лози. Ботанічна класифікація. Ампелографія.
Регіони для вирощування винограду і виробництва вина
634.841 Muscadinia. Му скатні сорти винограду
634.842 Euvites
634.842.1 Labruscae
634.842.2 Ripariae
634.842.3 Rupestrae
634.842.4 Cinerascentae
634.842.5 Aestivalae
634.842.6 Labruscoideae
634.842.7 Viniferae
634.842.8 Labruscoideae as iaticae
634.85 Винні сорти винограду для марочних вин. Виноград для виноробства
634.852 Сорти винограду світлого забарвлення. Зелені або білі сорти винограду,
що використовуються у виноробстві
634.853 Сорти винограду темного забарвлення. Червоний, фіолетовий або чорний виноград,
що використовується у виноробстві
634.86 Сорти винограду, що використо-вуються як харчовий продукт (у свіжому, консервованому вигляді)
та у виробництві безалкогольних напоїв
634.862 Сорти винограду світлого забарвлення. Зелений або білий виноград,
що використовується як харчовий продукт
634.863 Сорти винограду темного забарвлення. Червоний, фіолетовий або чорний виноград,
що використовується як харчовий продукт
634.864 Сорти винограду, що використовуються у сушеному вигляді (як коринки та родзинки).
Безкісточковий виноград
634.865 Сорти винограду, що використовуються для екстракції соку (у виробництві безалкогольних напоїв,
виноградного соку)
52

53.

КОНТАКТНІ ДАНІ
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана
Федорова“
Відділ класифікаційних систем
Поштова адреса
просп. Юрія Гагаріна, 27,
м. Київ-94, Україна, 02660
Телефон
(44) 292-00-54
(44) 292-01-84 (внутрішній 114)
Факс
(44) 292-00-54
E-mail
[email protected]
URL
http://www.ukrbook.net
(рубрика "УДК в Україні")
53

54.

Універсальна десяткова
класифікація
(УДК) в Україні
• Приклади індексування за УДК
• Відповіді на запитання
Доповідач:
ст. наук. співробітник відділу
наукового опрацювання документів і організації каталогів Книжкової
палати України
Кириленко І. А
54

55.

Приклади індексування за УДК
Аграрна політика – 338.43.02
338.43-Економіка сільського господарства
.02-спеціальний визначник, який застосовується у розділі
33 – Економіка. Економічні науки
33.02-Політика.Планування.Контроль.Заходи
Концептуальні основи сталого розвитку агросфери 338.43:330.34
338.43- Економіка сільського господарства
330.34-Економічний розвиток
55

56.

Приклади індексування за УДК
Цінова політика сільськогосподарських підприємств в
умовах ринку – 338.534:631.11
338.534 – Цінова політика підприємств
631.11 - Сільськогосподарські підприємства
Підприємництво та агробізнес в зарубіжних країнах 631.11(1-87)
631 – Організація та управління сільським
господарством
631.11-Сільськогосподарські підприємства
(1-87)- загальний визначник місця,місцезнаходження Іноземний. За кордоном
56

57.

Приклади індексування за УДК
Кооперативний маркетинг в агробізнесі – 631.115.8.027
631.115.8-Сільськогосподарські кооперативи
.027-спеціальний визначник, який застосовується в
розділі 631.1
631.1.027-Маркетинг та умови доставок
Екологічна безпека розвитку агросфери України 631.95(477)
631.95- Сільськогосподарська екологія
(477)- Україна - загальний визначник місця, який
застосовується для позначення географічного
розташування, місцезнаходження предмета
57

58.

Приклади індексування за УДК
Функціональний стан печінки і її патологія у коней –
636.1.09:616.36-02
636.1- Коні. Домашні коні
.09- спеціальний визначник, який застосовується у
розділі 636- Загальні питання тваринництва.
Розведення тварин і птиці
636.09- Ветеринарія
61-Медичні науки
616.36-Печінка. Хвороби печінки
.02-спеціальний визначник, який застосовується у
розділі 616-Паталогія. Клінічна медицина
616-02- Наука про причини хвороби
58

59.

Приклади індексування за УДК
Мікробіологія молока і молочних продуктів – 579.67:637.1
579.67 – Харчова мікробіологія
637.1- Молочна промисловість
637.1.055:579
.055-спеціальний визначник з розділу 637- Якості та
властивості тваринницької продукції
637.055-Біологічні,бактеріологічні властивості
579-Мікробіологія
Насінництво кукурудзи – 631.53.02:633.15
631.5-Агротехніка
631.53.02-Виробництво насіння,збирання,зберігання насіння
633-Рільництво. Польові сільськогосподарські культури.
633.15- Кукурудза
633.15:631.53.02
59

60.

Приклади індексування за УДК
Спеціальна селекція польових культур – 631.527:633
631.5-Агротехніка
631.527-Селекція рослин
633 - Рільництво. Польові сільськогосподарські культури
633:631.527
Шляхи збереження і відновлення рибництва та водних
екосистем у Поліському регіоні – 502.171:639.3](477.41)
502.171- Захист,раціональне використання природних
ресурсів
639.3 – Риборозведення . Рибництво
(477.41)- загальний визначник місця-Київська область
60

61. Відповіді на запитання

Громада села – 352.075
Агроландшафт – 911.5:631
Конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки –
339.137.2.012.23
Агросфера – 338.43
Компетентність педагога – 37.091.12-051:005.336.2
Майстерність педагога – 37.091.12-051:005.336.5
Ветеринарія – 636.09
61
English     Русский Правила