ТОТАЛИТАРИЗМ
Тоталитаризм
К.Фридрих и З.Бжезинский «Тоталитарлық диктатура және автократия» (1956):
Харизматикалық басшы
Мақсатқа жетуде қолданылған әдістер
Үгіт-насихат
Террорлық-полицейлік бақылау
Индоктринация
Цензура
XX ғасырдағы тоталитаризм
Тоталитаризм бүгінде
Тоталитаризмнің “адам құны”
Тоталитаризм бойынша зерттеулер
Қорытынды
2.38M
Категория: ПолитикаПолитика

Тоталитаризм. Харизматикалық басшы

1. ТОТАЛИТАРИЗМ

Все в рамках государства, ничего вне
государства, ничего против государства.
Б.Муссолини
ТОТАЛИТАРИЗМ

2. Тоталитаризм

(“total” – бүтіндей, тұтас, жалпы)
Қоғам, адам өмірінің барлық салалары
тұтасымен мемлекеттік бақылауға алынған
мемлекеттік-саяси құрылым.

3. К.Фридрих и З.Бжезинский «Тоталитарлық диктатура және автократия» (1956):

Идеология
Мобилизация
Жеке басқа табыну
Партия-мемлекет
БАҚ-қа монополия орнату
Әскери құралдарға монополия орнату
Экономиканы бақылауда ұстау
Террор
+ Территориялық экспансия
+ Ұйымдастыру монополия

4.

Нацизм
Коммунизм
Фашизм

5. Харизматикалық басшы

Жеке басқа табыну
— саяси немесе діни
билік
иерархиясындағы
жоғары мәртебелі
(лауазымды)
адамды асыра
дәріптеу, оның
атқаратын рөлі мен
міндетті қызметін
шектен тыс жоғары
бағалау.

6. Мақсатқа жетуде қолданылған әдістер

Қорқыту мен зорлық аппараты
Индоктринация
Үгіт-насихат
Цензура

7. Үгіт-насихат

8. Террорлық-полицейлік бақылау

Мақсаты:
Күшпен
орындату
Оппозицияны басып-жаншу
Полиция рөлі: мемлекеттік саясатты
қамтамасыз ету
Тыңшылық
Қорқыту
Күш
қолдану

9. Индоктринация

Мақсаты: мемлекетке
тиімді саяси пікірді
халық санасына енгізу

10. Цензура

Мақсаты: БАҚ-ты бақылауда ұстау
Кинематография,
өнер, музыка, т.с.с
мемлекеттің рұқсаты
Келіспесе? Қате ақпарат?
Өзгерту

11. XX ғасырдағы тоталитаризм

Көсемдер:
Адольф
Гитлер (Германия): 1933-1945
Нацизм
Бенито
Муссолини (Италия): 1925-1943
Фашизм
Иосиф
Сталин (КСРО): 1929-1953
Коммунизм
Ир Сен (Солтүстік Корея): 1948-1994
Саддам Хусейн (Ирак): 1979-2003
Ким

12. Тоталитаризм бүгінде

Ауғанстан
Куба
Солтүстік
Лаос
Вьетнам
Корея

13. Тоталитаризмнің “адам құны”

Италия
Муссолини - 224 мың
Камбоджа қызыл кхмерлер — 2 млн астам,
Солтүстік Корея — 1,66 млн
КСРО Сталин — 20–25 млн
Германия Гитлер — 17 млн.

14. Тоталитаризм бойынша зерттеулер

Х.Арендт «Истоки тоталитаризма»(1951): извечное
зло в природе человека и фактор массовости
Х.Арендт: «Тоталитаризм существенно отличается от всех иных форм
политического подавления, известных как деспотизм, тирания или
диктатуры. Где бы тоталитаризм, ни приходил к власти, везде он
приносил с собой совершенно новые политические институты и
разрушал все социальные, правовые и политические традиции данной
страны»
К.Витфогель «Восточный деспотизм» (1957):
тоталитаризм и «гидравлические цивилизации»)
К.Поппер «Открытое общество и его враги» (1945)
Ф. фон Хайек «Дорога к рабству»

15. Қорытынды

Тоталитарлық режим уақыт өте іштен ыдырай
бастайды. Әсіресе сасяи элитада режимге қарсы
оппозиция адамдары пайда болады. Негізгі
идеологиядан басқаша ойлау пайда болған
сәттен бастап, алдымен диссиденттердің кіші
топтары, кейін қалың бұқара топтары пайда
болады. Тоталитаризмнің бұзылуын
экономиканың қатал бақылаудан шығуы
аяқтайды. Осылайша тоталитаризмнің орнына
авторитаризм келеді.
English     Русский Правила