Природоохоронні території України
Природоохоронні території України
Асканія-Нова
Карпатський біосферний заповідник
Чорноморський біосферний заповідник
Дунайський біосферний заповідник
Національні природні парки України
Азово-Сиваський національний природний парк
Білоозерський національний природний парк
Національний природний парк «Білобережжя Святослава»
Заказники
Великоанадольский лес
3.31M
Категория: ЭкологияЭкология

Природоохоронні території України

1. Природоохоронні території України

2. Природоохоронні території України

• Найважливішими з таких об'єктів є
заповідники, національні парки, заказники.

3.

• В Україні існує 4 біосферні заповідники:
• Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський,
Дунайський.

4.

• Біосферний заповідник —
природоохоронна, науково-дослідна
установа міжнародного значення, що
створюються з метою: збереження в
природному стані найтиповіших
природних комплексів біосфери,
здійснення фонового екологічного
моніторингу, вивчення
навколишнього природного
середовища, його змін під дією
антропогенних факторів.

5. Асканія-Нова

• Біосферний заповідник Асканія-Нова є
найдавнішим (заснований в 1874 році) в
Україні. В заповіднику збереглись унікальні
ландшафти степів України до їх змін в
результаті господарської діяльності людини.

6.

• Асканія-Нова «Аска нія-Но ва» (Украї нський
науко во-до слідний інститу т твари нництва
степови х райо нів «Аска нія-Но ва») —
науково-дослідна установа в системі Академії
аграрних наук України, державний заповідник
заснований в 1874 році Фрідріхом ФальцФейном. Розташований в смт Асканія-Нова
Чаплинського району Херсонської області
(відкіля і колишня назва заповідника «Чаплі»).
Назву місцевості дав один з її попередніх
власників — герцог Ангальт-Кетенський в 1841
році на честь маєтку Асканія в Німеччині.

7. Карпатський біосферний заповідник

• Карпатський біосферний заповідник
створений у 1968 році для збереження
унікальних гірських ландшафтів Карпат.
Заповідник включає в себе кілька масивів
загальною площею 53630 га. В заповіднику
збереглася унікальна флора й фауна
Українських Карпат.

8. Чорноморський біосферний заповідник

• Чорноморський біосферний заповідник
створений у 1927 році. Площа — 64806 га.
Розташований на північному узбережжі
Чорного моря захоплює акваторію та дрібні
острови у Тендрівській і Ягорлицькій
затоках (о. Вовчий, о. Кривий та інші).
Заповідник охороняє величезні території
масового гніздування птахів.

9.

• Чорномо рський біосфе рний запов ідник — державний
заповідник, розташований на території Херсонської та
частково Миколаївської областей України. Площа
заповіданих земель — майже 100 тисяч гектарів.
Заповідник підпорядкований Національній Академії Наук
України. Адміністрація заповідника знаходиться в місті Гола
Пристань Херсонської області. Географічно заповідник
розташований на північному узбережжі Чорного моря,
захоплює акваторію та дрібні острови у Тендрівській і
Ягорлицькій затоках (острови Вовчий, Кривий та інші).
Чорноморський заповідник створений 1927 для вивчення й
охорони природного середовища, зокрема масового
гніздування та міграцій птахів. Площа Чорноморського
заповідника — 64 806 га (1976; 27 000 га у 1927). У
заповіднику працюють 73 чоловіка, з яких у науковому
підрозділі — 7, у службі охорони — 26 осіб. Значний внесок
у наукові дослідження на території заповідника зробили Б.
В. Сабінєвський, Т. Б. Ардамацька та інші. Чорноморський
заповідник складається з З ділянок: лісостепної,
приморської та острівної.

10. Дунайський біосферний заповідник

• Дунайський біосферний заповідник почав
своє існування з 1976 року. На території
України він має площу 120000 га і
продовжується в Румунії. Заповідник
охороняє гирло Дунаю з його численними
колоніями птахів.

11. Національні природні парки України

• Національні природні парки України —
заповідні території, що є частиною
природно-заповідного фонду України. В них
дозволено вільний доступ туристів. В
Україні станом на 2011 рік налічується 40
національних природних парків загальною
площею більше 10000 км²

12. Азово-Сиваський національний природний парк

• Азо́во-Сива́ський націона́льний приро́дний
парк — національний парк, розташований
на косі Бирючий острів, в західній частині
Азовського моря, на території півдня
Херсонської області та півночі АРК
(Україна). Створений 25 лютого 1993 року
шляхом перетворення Азово-Сиваського
заповідника в національний природний
парк. Загальна площа парку — 52 154 га.
Вся земля є власністю парку.

13. Білоозерський національний природний парк

• Білоозе́рський націона́льний приро́дний парк
— національний природний парк в Україні, в
межах Переяслав-Хмельницького району
Київської області та Канівського району
Черкаської області.
• Площа 7014,44 га. Створено з метою
збереження, відтворення і рекреаційного
використання типових та унікальних
природних комплексів, що мають важливе
природоохоронне, наукове, естетичне,
рекреаційне та оздоровче значення.

14. Національний природний парк «Білобережжя Святослава»

• Білобере́жжя Святосла́ва — національний
природний парк в Україні, в межах
Очаківського та Березанського районів
Миколаївської області.
• Загальна площа 35223,15 га.

15.

• Заказниками місцевого значення
оголошуються на територіях, природні
комплекси та природні ресурси яких мають
переважно регіональне або місцеве
значення: види рослин і тварин, що
підлягають особливій охороні на територіях
областей та Автономної Республіки Крим,
рослинні угруповання, типові та рідкісні для
регіонів тощо.

16. Заказники

Заказники є однією з найбільш розповсюджених в Україні категорій заповідних
об’єктів і мають суттєве значення в мережі її ПЗФ.
Заказниками оголошуються природні території (акваторії) з метою збереження і
відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів. Вони виконують
функції збереження та відтворення природних комплексів, видів чи природних
ресурсів, підтримання загального екологічного балансу. Залежно від своєї
природоохоронної, екологічної, наукової й іншої цінності заказники можуть бути
загальнодержавного чи місцевого значення.
Заказниками загальнодержавного значення оголошують території, на яких наявні
природні комплекси та об’єкти, збереження яких має національне значення, а саме:
види, занесені до Червоної книги України (а також світових та європейських
“червоних” переліків), території, на яких зберігаються рослинні угруповання,
занесені до Зеленої книги України, території водно-болотних угідь міжнародного
значення, території, яким притаманна виняткова господарська цінність
(водоохоронна, ґрунтозахисна, лісогосподарська тощо), території, що забезпечують
охорону генофонду цінних лікарських рослин та запасів їх сировини, унікальні
печери, бальнеологічні ресурси тощо.

17. Великоанадольский лес

• Великоанадольский лес — лесной заказник
государственного значения площадью 2543
га. Расположен в Волновахском районе
Донецкой области
English     Русский Правила