ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА, ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, ЕКОНОМІЧНИЙ КРУГООБІГ
ЗАПИТАННЯ
ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
ЕКОНОМІЧНИЙ КРУГООБІГ
Домашні господарства
Фірма (підприємство)
Держава
ЕКОНОМІЧНИЙ КРУГООБІГ
ПЕРЕХІДНИЙ ХАРАКТЕР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ПЕРЕХІДНИЙ ХАРАКТЕР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Проаналізуйте схему економічного кругообігу в плановій економіці. Поясність причини виникнення «чорного ринку».
ПІДСУМКИ УРОКУ
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
4.33M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Економічна система, типи економічних систем, економічний кругообіг

1. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА, ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, ЕКОНОМІЧНИЙ КРУГООБІГ

2. ЗАПИТАННЯ

1) Що таке виробництво та яка його головна мета?
2) Як називаються виробничі ресурси та доходи
їхніх власників?
3) Які показники характеризують ефективність
виробництва?
4) Які суб’єкти економічних відносин вам відомі?

3. ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Економічна система — це спосіб
організації економічного життя
суспільства.
Адам Сміт –
британський
економіст, засновник
сучасної економічної
теорії
Економічна система — це
сукупність видів економічної
діяльності людей у процесі їх
взаємодії, спрямованих на
виробництво, розподіл, обмін та
споживання товарів і послуг, а також
на регулювання такої діяльності
відповідно до мети суспільства.

4.

КРИТЕРІЇ НАЛЕЖНОСТІ ДО ПЕВНОГО
ТИПУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
• провідний тип власності на ресурси;
• основні групи суб’єктів суспільного
виробництва та відносини між ними;
• принципи організації виробництва,
розподілу, обміну й споживання;
• система економічних законів.

5.

ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ
• традиційна економіка;
• ринкова економіка вільної конкуренції;
• командна (планова) економічна система;
• мішана економічна система.

6.

ТРАДИЦІЙНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
• Традиції, що передаються від покоління до
покоління, визначають, які товари та послуги,
як і для кого виробляти
• Застаріла технологія виробництва
• Переважання ручної праці
• Багатоукладність економіки
• Консерватизм і неприйняття нововведень

7.

КОМАНДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
• Економічні рішення приймаються здебільшого
представниками державної влади
• Відсутність у виробників свободи вибору
• Відсутність у виробників зацікавленості в підвищенні
ефективності виробництва

8.

РИНКОВА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
• Вільне розв’язання основних економічних питань на
основі ринкових механізмів регулювання
• Переважання приватної власності
• Економічні суб’єкти діють відповідно до особистих
економічних інтересів
• Вільна конкуренція
• Мінімальний вплив держави

9.

МІШАНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
• Поєднання приватного й державного секторів
економіки, ринку та державного регулювання,
капіталістичних тенденцій і соціалізації життя
• Компенсація недоліків ринкової економіки
державним регулюванням
• Особиста участь держави в наданні соціальних благ

10. ЕКОНОМІЧНИЙ КРУГООБІГ

Суб’єкти господарювання
Домашні
господарства
Фірми
(підприємства)
Держава

11. Домашні господарства

Домашні господарства — суб’єкти економічної діяльності,
пов’язані з веденням домашнього господарства.
Головні риси домашнього господарювання
• приватна власність на економічні ресурси (трудові, капітальні
та деякі види земельних ресурсів);
• здатність самостійно приймати рішення;
• прагнення максимального задоволення власних потреб.

12. Фірма (підприємство)

Фірма (підприємство) — економічний суб’єкт,
що здійснює певну господарську діяльність з метою
отримання прибутку; самостійна господарська
одиниця різних форм власності.
Головні риси фірми
• самостійність у прийнятті
рішень;
• використання економічних
ресурсів для виготовлення
та продажу продукції;
• бажання отримати
максимальний прибуток
за мінімуму витрат.

13. Держава

Держава — усі урядові установи, що мають
юридичну та політичну владу для здійснення,
у разі необхідності, контролю над учасниками
економічної діяльності для досягнення державних
цілей (оборона, екологія, соціальна допомога,
освіта тощо).

14. ЕКОНОМІЧНИЙ КРУГООБІГ

Економічний кругообіг — взаємозалежний
рух ресурсів, товарів, послуг і прибутків між
основними суб’єктами економічної
діяльності.

15.

Завдання
Проаналізуйте спрощену модель економічного кругообігу.

16.

Завдання
Проаналізуйте схему економічного кругообігу.

17. ПЕРЕХІДНИЙ ХАРАКТЕР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Економіка України є мішаною.
В Україні поєднуються форми організації економіки,
які властиві командній економіці, і форми організації
виробництва, які більшою або меншою мірою
відповідають ринковій економіці. Такий стан
економічної системи називають перехідною
економікою.

18. ПЕРЕХІДНИЙ ХАРАКТЕР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Особливі перехідні економічні
форми, що вказують
на напрямок руху до нової системи:
• частково приватизовані підприємства в сучасній
Україні, що втілюють перехід від державної
власності до приватної;
• інтенсивний розвиток нових форм паралельно
зі спадом і поступовим зникненням старих
економічних відносин.

19. Проаналізуйте схему економічного кругообігу в плановій економіці. Поясність причини виникнення «чорного ринку».

20. ПІДСУМКИ УРОКУ

• Економічна система — це засіб управління економікою
країни та відповідні установи, які його здійснюють.
• Історично склалися такі економічні системи: традиційна;
ринкова; планова; мішана.
• Реальною економічною системою розвинених країн є
мішана.
• Для України характерна економічна система
перехідного типу.

21. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте лекцію №4.
2. Порівняйте переваги та недоліки командної
та ринкової економічних систем.
Відповідь оформте у вигляді таблиці.
3. Підготуйтеся до письмового бліцопитування
за вивченими темами №3 та 4.
English     Русский Правила