Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
Жоспар:
I.Кәсіпорынның қаржылық ортасы
II.Кәсіпорынның қаржылың ресурстары
III.Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялар
2.83M
Категория: ФинансыФинансы

Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

1. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

КӘСІПКЕРЛІК
ҚЫЗМЕТТІ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
Орындаған: Абдраманов Н.М Э31к

2. Жоспар:

◦ Кәсіпорынның қаржылық ортасы
◦ Кәсіпорынның қаржылың ресурстары
◦ Қаржылық ресурстарды жоспарлау
◦ Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялар

3. I.Кәсіпорынның қаржылық ортасы

Кез-келген кәсіпорын экономикалық жүйенің
элементі болып табылады және кәсіпкерлік
қызмет бойынша серіктестермен,әртүрлі
деңгейдегі бюджеттермен,капитал иелерімен
және басқа да субъектілермен белгілі бір
қарым-қатынастарға түседі.Қаржылық
ресурстарды қалыптастыру мен пайдалану
үрдісінде кәсіпорында нарықтың басқа
субъектілерімен қаржылық қатынастар
пайда болады.Дәл осы қатынастар кәсіпорын
қаржысының мәнін құрайды

4.

Кәсіпорынның қаржылық
ортасы – кәсіпорынның
қаржылық қатынастар
субъектілерімен және
объектілерімен көпжақты
өзара іскерлік байланыстар
кешені

5.

Кәсіпорынның барлық ақшалай ағындарының немесе қаржылық
ресурстарының қалыптасуы мен пайдаланылуымен келесі түрде
бөліп көрсетуге болады:
◦ Кәсіпорынның ақша ағынын реттеу
◦ Қаржы ресурстарын қалыптастыру
◦ Қаржы ресурстарын бөлу және пайдалану

6. II.Кәсіпорынның қаржылың ресурстары

◦Кәсіпкерлік ұйымдарды
қаржыландыру - бұл жай және
ұлғаймалы ұдайы өндірісті
қаржылық қамтамасыз ету шарттары мен қағидаларының, нысандары
мен эдістерінің жиынтығы.

7.

◦ Қаржыландыру деп ақшалай қаражаттардың
қалыптасу үрдісін немесе кең мағынада капиталдың барлық түрлерінің қалыптасу
үрдісін айтады. «Қаржыландыру» түсінігі
«инвестициялау» түсінігімен тығыз
байланысты
◦ Қаржылық ресурстарды қалыптастыру мен
пайдалану үрдісінде кәсіпорында нарықтың
басқа субъектілерімен қаржылъіқ қатынастар
пайда болады. Дэл осы қатынастар кәсіпорын
қаржысының мэнін құрайды

8.

Жүйелік жоспарлау қағидасы.
Жеке болімшелердің жоспарларын
қадағалау қағидасы.
Қатысушылық қағидасы.
Үздіксіздік қағидасы.
Икемділік қағидасы.
Нақтылық қағидасы.

9. III.Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялар

III.КӘСІПКЕРЛІКТЕГІ
ЛИЗИНГТІК ОПЕРАЦИЯЛАР
Лизингтік цызмет - бүл мүлікті алу мен
оны лизинг- ке беру бойынша
инвестициялық қызмет. Лизинг - лизинг
келісімшартын жүзеге асыру үшін, оның
ішінде лизингтік затты алу мақсатында
экономикалық және қүқықтық
қатынастардың жиынтығы

10.

Өткізу мерзіміне байланысты келесідей
лизинг түрлерін бөлін көрсетуге болады:
ұзац мерзімді лизинг - үш жыл және одан
астам мерзімде жүзеге асырылатын лизинг;
орта мерзімді лизинг - 1,5-3 жыл
аралыгында жүзеге асырылатын лизинг;
ңысқа мерзімді лизинг - 1,5 жылдан аз уақыт
аралыгында жүзеге асырылатын лизинг.

11.

◦Лизингтіц тартъшдылыгы
кэсінорынның қүрал-жабдық сатып алу
үшін бір мезгілде өз қаржылық
ресурстарын жүмсамайтындыгында.
Өйткені банктер оны өз қаражаттары
есебінен сатып алады. Банктер ақырында
қүрал-жабдықты сатып алуга деген
бастапқы шыгындардан жогары болатын
жалга беру ақысы түрінде табыстар
алады.
English     Русский Правила